Förbättra verksamheten med automatiserade signalanordningar från RND

Profilbild

Automatiserade varningar är centrala för ett effektivt arbetsflöde och en bra hantering av maskinerna. Signalenheter, signalhorn, sirener och andra automatiserade varningssystem förbättrar verksamheten på industrianläggningen och bidrar till en säkrare arbetsplats för personalen. Vissa signalsystem är obligatoriska på arbetsplatsen, till exempel varningslarm och nödbelysning. Med RND:s nya sortiment med automatiserade varningssystem kan du både förbättra verksamheten och skydda personalen.

Introduktion till signalanordningar

Automatiserade signalanordningar är utformade för att varna operatörer om fel, så att problem kan lösas snabbt och så att man kan undvika långa, kostsamma driftstopp. Med styr- och varningsenheter kan man kontrollera laster och ledningar manuellt och automatiskt, på plats eller fjärrstyrt. De erbjuder även en rad olika funktioner, bland annat ljudsignaler, fjärrstyrning, visuella statuslampor för maskiner och enheter, separation av kretsar och visuella varningar och ljudsignaler.

De används inom en rad olika områden, till exempel transport, industri och offentliga platser. Signaltorn, sirener, larm, signalhorn och signalenheter är några exempel på signalanordningar.

Automatiserade signalanordningar och lagen

Nationell lagstiftning har tydliga föreskrifter för signalanordningar i industrin och hur de ska användas. Både tillverkare och användare av industrimaskiner måste enligt lag använda varningssystem. Dessa system måste alltid ge varningssignaler (ljudsignaler eller optiska varningssignaler) om personer i närheten kan utsättas för fara eller livsfara eller om utrustningen inte fungerar som den ska. De ska även visa om maskinen är funktionsduglig. Dessa signaler måste vara otvetydiga och synas tydligt.

I Europa regleras användningen av signalanordningar av direktivet 2006/42/EC. Olika maskiner och industrier kan dock ha olika typer av signalanordningar.

Typer av signalanordningar

Syftet med signalanordningar är att varna med visuella signaler eller ljudsignaler. Varningslampor som påminner om trafikljus är till exempel enkla optiska varningsanordningar med en kraftfull ljuskälla, ofta en LED-, halogen- eller xenonlampa. De passar för icke-verbal kommunikation och finns i rött, gult, orange och grönt.

Det finns tre huvudkategorier för signalanordningar:

  • Optiska signalanordningar
  • Ljudsignalanordningar
  • Ljudsignalanordningar med optiska varningar

Optiska signalanordningar

De två vanligaste optiska signalteknikerna som brukar användas är lampor eller signalpelare (kallas ibland signaltorn eller signalenheter). Optiska signalanordningar används i första hand till att visa anläggningars, industrimaskiners och manöverskåps status och drift. De här anordningarna kan alltså användas i industrisektorn som en del av varningssystem (lampor och pelare) i tillverkningsanläggningar, men även inom logistik, transportsektorn, idrottsanläggningar och andra offentliga anläggningar, till exempel i passersystem.

Ljudsignalanordningar

Akustiska signalanordningar eller ljudsignalanordningar varnar om incidenter eller potentiella faror. De har en hög ljudsignal som kan användas på olika sätt, som larm, siren, med konstant eller oregelbundet ljud eller som en klocka. 

När man väljer ljudsignalanordningar behöver man fundera på ljudets volym och hur det låter. Sedan behöver man även titta på IP-klass, drifttemperatur, effekt och strömförbrukning, och det gäller förstås även optiska signalanordningar.

Ljudsignalanordningar med optiska varningar

Den tredje kategorin, ljudsignalanordningar med optiska varningar, används mest i signalsystem, tekniska installationer och för specifika användningsområden, där det inte räcker med bara en optisk signal eller där man behöver både och. Ljudsignalen förstärker den visuella signalens funktion. 

Ljudsignalanordningar med optiska varningar har två givare (ofta piezokeramiska), så att ljudsignalen och den visuella signalen kan fungera separat.

Vanliga signalanordningar – urval av produkter från RND

RND:s signalsortiment omfattar signaltorn, signalmoduler, signalenheter, signalhorn och andra ljudenheter. De flesta grundas på LED-teknik som har blivit den globala normen för signalljus. LED-signalanordningar kräver sällan elektriskt underhåll eller annan service, så man får utrustning som håller länge. Här beskriver vi översiktligt några av de vanligaste signalanordningarna så att det ska vara enklare att välja den som passar bäst i anläggningen:

Signaltorn

Signaltorn och signalpelare är viktiga visuella anordningar för att hantera komplexa system. De varnar med ljudsignaler eller visuella signaler vid nödsituationer och kan användas i maskiner eller automatiseringsprocesser. Signaltornets färg eller tillstånd ger specifika anvisningar. En summer ingår i vanliga signaltorn och signalpelare. 

Med professionella signalsystem är medarbetarna bättre utrustade att snabbt lösa fel och problem. Det förbättrar säkerheten och förkortar tiden för åtgärder och väntetiden inom en mängd olika användningsområden.

RND erbjuder LED-signaltorn som kan förbättra säkerheten för både personal och utrustning.

Signalljus eller signalenheter

Signalljus eller signalenheter påminner om signaltorn och är visuella signalanordningar som använder färger för att förmedla information. De består ofta av flera lampor staplade på varandra, som var och en visar olika färger för att visa status eller tillstånd. Lamporna kan rotera, blinka eller blixtra, beroende på tillstånd.

En signalenhets ljudomfång brukar vara 5 till 15 decibel högre än ljudnivån i omgivningen. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när man ska avgöra hur långt en signalenhet hörs. Signalen måste vara tillräckligt hög för att överrösta ljudet i bakgrunden på arbetsplatsen och i alla aktuella områden i byggnaden.

RND erbjuder multifunktionella LED-signalenheter i blått, rött och orange med olika spänning från 12 V till 24 V och 120 V till 240 V.

Sirener och signalhorn

Signalanordningar används för att varna lokalt. Man skiljer mellan interna och externa larm. Interna varningar används när det finns personer i byggnaden som övervakas. De används bara för att varna personer i fara. Som externa varningar används både visuella varningsanordningar (blixtljus) och ljudsignalanordningar (sirener och signalhorn). Externa larm används för att varna alla på arbetsplatsen, i bostadsområdet eller allmänheten i stort.

RND har ett brett utbud av ljudsignalanordningar att välja mellan, bland annat signalenheter med 105 dB och 24 till 123/230 VAC/VDC, elektromekaniska sirener och LED-signalsirener i rött, gult och blått.

I RND:s utbud av automatiserade signalanordningar finns både enkla signalhorn med 95 dB och hornsignalenheter som ger ljud- och ljusvarningar.

Signalmoduler

Utöver att köpa färdiga signaltorn, kan man även köpa separata signalmoduler och själv sätta ihop ett helt eget signaltorn som passar de enskilda behoven. Modulerna finns både med en spänning på 24 V och 240 V, så att man kan sätta ihop signaltorn för en rad olika användningsområden.

RND har ljudmoduler med standardbas (IP45-klassad) eller djup bas (IP65-klassad) och LED-ljusmoduler i olika klara färger.

Frågor och svar

 
Vad är det viktigaste att tänka på när man väljer signalanordning?

Det första man behöver fundera på är hur signalanordningen ska användas och i vilka miljöförhållanden (inomhus eller utomhus, temperatur, fukt och så vidare). Sedan behöver man fundera på kraven för att den ska synas och höras, vilka branschstandarder och regler man behöver följa, hur strömförsörjningen ser ut, hur enkel den är att installera och underhålla samt om den går att integrera med befintliga system.

Var används signalanordningar i första hand?

Vi har lyft fram några vanliga användningsområden här. De vanligaste är transport (till exempel flygplatser, tåg, vägar), tillverkningsanläggningar, lager, offentliga byggnader, vårdinrättningar, brand- och säkerhetssystem, marina sektorn och byggarbetsplatser.

Hur samverkar signalanordningar med styr- och reglersystem?

Signalanordningar kan anslutas på många olika sätt, till exempel med kablar, kommunikationsprotokoll (till exempel Modbus eller Profibus) eller trådlöst. Om de integreras med styr- och reglersystem kan man styra, synka och samordna signalsystemet centralt utifrån fördefinierade förhållanden eller händelser.

Kan signalanordningar anpassas?

Ja, många tillverkare av signalanordningar erbjuder anpassningsalternativ för att tillgodose specifika krav. Man kan bland annat välja färger, monteringsalternativ, mönster för ljudsignaler, anpassade meddelanden för skärmar och andra funktioner anpassade efter användningsområdets behov.

Är signalanordningar slitstarka och vädertåliga?

Signalanordningar som utformats för att användas utomhus eller i tuffa miljöer brukar vara byggda för att vara slitstarka och vädertåliga. De är ofta tillverkade i material som tål extrema temperaturer, fukt, damm, vibrationer och andra miljöfaktorer.

Är signalanordningar energieffektiva?

Många moderna signalanordningar använder energieffektiva tekniker, till exempel LED-lampor, som drar lite ström i jämförelse med traditionella glödlampor. En del har även rörelsesensorer, automatisk dimmer och andra energisparande funktioner för att optimera energianvändningen.

Finns det regler eller standarder för signalanordningar?

Ja, det finns branschspecifika regler och standarder som styr utformning, funktioner och installering av signalanordningar. Ett exempel är IEC-standarder (International Electrotechnical Commission). Se till att kontrollera vilka standarder som gäller i ditt land.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Framtidens värme: Koldioxidsnåla värmesystem

Nästa inlägg

Finns det 2023 fortfarande en klyfta mellan könen inom STEM?

Relaterade inlägg