Finns det 2023 fortfarande en klyfta mellan könen inom STEM?

Profilbild

STEM-områden (Science, Technology, Engineering and Maths) har länge dominerats av män, men under de senaste decennierna har kvinnor i viss mån lyckats bryta trenden. Finns det trots detta fortfarande en klyfta mellan könen inom STEM? Och finns det fortfarande ett stigma kring dessa områden för unga flickor, som avskräcker dem från att följa sina intressen? 

Det är den tionde internationella dagen för kvinnor inom teknik den 23 juni, så det verkar vara ett bra tillfälle att fördjupa sig i ämnet och gräva i de frågor som fortfarande avskräcker flickor och kvinnor från att göra karriär inom STEM-områden, och i stället välja ett mer stereotypiskt ”kvinnligt” jobb.

Enligt Massachusetts Institute of Technology, består kvinnor bara av 28 % av hela STEM-arbetskraften år 2023. Den siffran är ännu lägre i EU, bara 17 %. Antalet har ökat betydligt under åren, tack vare många initiativ och evenemang som tagits fram av organisationer och utbildningsinstitutioner. Det finns otaliga människor som har lagt ner tusentals timmar av sin tid för att försöka jämna ut spelplanen, men som du kommer att upptäcka i den här artikeln har vi fortfarande en lång väg att gå för att försöka minska STEM-klyftan mellan kvinnor och män.

Situationen inom EU

Denna nyligen publicerade artikel från Eurostat anger att nästan 76 miljoner människor i EU i åldern 15 – 74 år var anställda inom vetenskap och teknik 2022. Av denna siffra var 52 % kvinnor men de arbetade främst inom tjänstesektorn. Vetenskapsmän och ingenjörer utgjorde nästan en fjärdedel av de 76 miljoner anställda inom vetenskap och teknik, men inom detta område stod kvinnor endast för 41 % av rollerna, bara 2 % ökning under det senaste årtiondet.

En rapport från McKinsey tidigare i år visade att den genomsnittliga andelen kvinnor i tekniska roller i europeiska företag bara är 22 %. När vi bryter ner detta till specifika roller kan vi se att det område där flest kvinnor deltar är inom produktdesign och produktledning på 46 %, medan det bara är 18 % inom kärnteknik och 8 % i DevOps- och molnroller. Se en fullständig sammanställning nedan.

Den genomsnittliga kvinnliga andelen i specifika tekniska roller i europeiska företag. Källa: McKinsey

För mer information om hur situationen för närvarande ser ut i EU, kolla in vår data-ledartikel om ämnet.

Vad görs åt det?

Med massor av evenemang och initiativ på plats i hela Europa riktar vi strålkastarljuset mot en organisation i synnerhet, som ligger i en av de regioner där Elfa Distrelec är närvarande. Nordic Women in Stem grundades för två år sedan av Neha Imtiaz Ullah, en ingenjörsstudent vid Danmarks tekniska universitet, med målet att minska könsklyftan inom STEM och att exponera områdena för flickor i hela Norden. Neha talade med oss för att förklara varför hon anser att flickor bör introduceras till mer praktiska koncept, och hur viktigt det är för deras självförtroende.

”Syftet är att ge flickor en chans att prova på STEM som ett praktiskt koncept genom olika workshops. Under hela skoltiden får vi lära oss de teoretiska delarna av STEM genom ämnen som matematik och naturvetenskap, men jag tycker att chansen att arbeta med kodning, robotik, lära sig om energisystem eller rymd definitivt saknas”, säger hon.

”Jag tror att arbetet med STEM som ett praktiskt koncept gör det möjligt för unga vuxna att hitta sin verkliga potential, särskilt flickor, eftersom många av dem inte ser sig själva som naturligt begåvade inom STEM, men när de får en chans att arbeta med koncept som kodning, och de ser hur enkelt det är, får det dem att tro på sin verkliga potential.”

Neha arbetar med några studenter

Eftersom läroplanen saknade vissa viktiga områden inom STEM tog Neha saken i egna händer och erbjöd en exklusiv tjejklubb efter skoltid med namnet ”Girls STEM Club” tillsammans med Nordic Women in STEM. 

”Det fanns ingen fritidsaktivitet som syftade till att öka unga tjejers intresse för STEM”, fortsätter hon. ”Jag tror verkligen att det har en positiv inverkan att låta tjejer umgås med andra likasinnade tjejer, men tyvärr fanns det inga sådana aktiviteter tidigare. Det fanns några som riktade sig till båda könen, men det var alltid fler pojkar som kom till dem. Jag ville skapa något där tjejer kunde träffa andra likasinnade tjejer för att lära sig mer om STEM.”

The Girls Stem Club

Programmet riktar sig till flickor i åldern mellan 13 – 19 för att ge dem en chans att lära sig olika saker relaterade till STEM samtidigt som de har roligt. Det är gratis för alla deltagare och ingen tidigare erfarenhet behövs. Gruppen träffas en gång i månaden och det är olika teman varje gång, ibland kommer en inbjuden gästtalare. Neha tror att klubben har en positiv inverkan på attityderna till STEM bland unga flickor.

”I början var alla lite skeptiska, även förebilderna och deltagarna, men jag har definitivt sett en förändring bland åsikterna. Vid våra evenemang försöker vi lyfta fram hur stor STEM-världen är och därför belysa olika aspekter av den, till exempel robotar, klimatförändringar, rymdteknik, brobyggen osv. Det gör det möjligt för flickor att se hur många möjligheter som finns för dem. Med mer resurser och fler STEM-klubbar för flickor är jag säker på att vi kommer att kunna förändra diskussionen om STEM till det bättre.” 

Flicka som arbetar med dator på Girls Stem Club

Förutom att se till att unga tjejer är fullt medvetna om de möjligheter som finns för dem inom STEM, genom organiserade evenemang och klubbar, anser hon att förebilder spelar en lika stor roll för att inspirera unga tjejer att satsa på en STEM-relaterad karriär.

”Jag är själv elektroingenjör, och när jag började min kandidatexamen 2019 var jag en av 11 tjejer i en klass på 85. Det var under min fjärde termin som jag träffade en kvinnlig professor som var från elektroavdelningen, och hon hade en enorm inverkan på mig, eftersom det var första gången jag såg någon som jag kunde spegla mig i. Bara genom att inspireras av henne, och ha henne som professor, har jag startat en hel organisation som lyfter fram kvinnliga förebilder.”

Neha Imtiaz Ullah, grundare av Nordic Women in STEM

Vad gör EU för att hjälpa till?

Nordic Women in STEM är inte den enda organisationen som försöker förse flickor med de färdigheter och erfarenheter som krävs för att utmärka sig inom dessa områden. Europeiska institutet för innovation och teknik har lanserat ett projekt kallat Girls Go Circular, som syftar till att ge skolflickor i hela Europa möjlighet att bli framtida ledare och entreprenörer via ett onlineprogram om den cirkulära ekonomin, och uppmuntra kvinnors deltagande i STEM, enligt Europeiska kommissionens handlingsplan för digital utbildning.

Under de senaste åren har Europeiska kommissionen också samarbetat med Deloitte, European Women Association och Vlajo för att leverera ESTEAM Fests i 19 av EU:s medlemsstater. Dessa evenemang ägde rum över hela kontinenten med workshops och föreläsningar av branschfolk för att hjälpa flickor och kvinnor att förbättra sin digitala kompetens och entreprenörskompetens och öka deras självförtroende att välja STEM-karriärvägar.

Utbildning – roten till problemet inom STEM?

”Flickor och kvinnor får systematiskt avstå från naturvetenskap och matematik under hela sin skolgång, vilket begränsar deras tillgång, förberedelser och möjligheter att arbeta inom dessa områden som vuxna.”

American Association of University Women.

EPFL: Ökade möjligheter i Schweiz

I Schweiz, där Elfa Distrelec grundades, är École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en av Europas mest dynamiska institutioner för vetenskap och teknik. Jämställdhet och mångfald är kärnan i institutionens etos, och detta kan styrkas av de insatser som görs för att ge flickor en chans inom starkt manligt dominerade områden. Avdelningen för vetenskap utåtriktad verksamhet vid EPFL når ut till 16 000 barn och tonåringar i hela landet varje år, vilket inkluderar pojkar och flickor, men med en majoritet av flickor.

Direktören för avdelningen för vetenskap utåtriktad verksamhet, Dr Farnaz Moser, talade med oss för att belysa vilka hinder som för närvarande blockerar flickor från att göra karriär inom STEM och förklarar varför hon startade programmet ”Girls in STEM” vid EPFL.

”Flera faktorer avskräcker flickor från att gå lärlingsutbildningar eller universitetsstudier inom STEM-områden. Bland dessa kan vi nämna: 

 • Kulturella mönster och stereotyper när det gäller ”kvinnoyrken” och ”mansyrken”, särskilt i Västeuropa och Nordamerika. Dessa stereotyper förmedlas och överförs från tidig barndom. I andra länder, som Malaysia, finns inte dessa mönster och det finns många fler kvinnor inom dessa områden. 
 • Det är brist på kvinnliga förebilder inom dessa områden i den närmaste omgivningen och i samhället i allmänhet för att kunna inspirera flickor att välja en karriär inom dessa områden. 
 • Brist på tidigare erfarenhet (t.ex. av tekniska leksaker eller fritidsaktiviteter), leder till att flickor tenderar att underskatta sin egen förmåga.

”För att unga kvinnor ska vara villiga att arbeta inom dessa områden måste de förvärva färdigheter från tidig ålder och känna sig bekväma med dem, och de måste informeras om användningen av dessa grenar inom olika områden. Vårt program syftar till att introducera flickor till STEM-områdena, ge dem förtroende för sina förmågor, erbjuda dem ett utrymme för att fritt utveckla sin potential, visa dem nyttan av vetenskap och teknik för samhället och ge dem kontakt med förebilder.”

När Farnaz skapade programmet 2003 var det en pionjär inom vetenskaps- och teknikaktiviteter för enbart flickor, och det var ett utmärkt sätt att försöka undanröja dessa hinder för unga flickor att komma in på marknaden. 

Unga tjejer testar några vetenskapsprojekt på en dator

”2003, när jag ansvarade för EPFL:s kontor för lika möjligheter, utvecklade jag en strategi för att introducera unga flickor, innan de börjar skolan, till vetenskap och teknik och uppmuntra dem att studera eller fortsätta sin karriär inom dessa områden. 

”Vi började alltså med en introduktionskurs i datavetenskap med 20 deltagare i åldern 10 till 13 år 2003. Syftet var att ge dem förebilder och att inleda en dialog med föräldrarna om vikten av att uppmuntra sina döttrar att gå vidare inom dessa områden. Sedan utvecklade vi successivt ett brett program med olika åtgärder uteslutande för unga flickor, som vi fortsätter med idag inom ramen för avdelningen för vetenskap och utåtriktad verksamhet och som når ut till tusentals flickor per år i olika regioner i Schweiz. Programmet vid EPFL riktar sig till flickor i åldern 7 till 16 i form av extrakurser genom terminskurser, workshops och dagläger.”

Utbildning av kvinnliga ingenjörer, utbildningskit för AI-robot

Det har nu gått 20 år seden programmet lanserades och det är säkert att säga att det har haft en positiv inverkan på unga flickor i Schweiz.

”Först vill jag betona att programmet byggdes upp successivt och att vi nu har en kritisk massa eftersom vi har arbetat med tusentals flickor under några år. Vi har goda resultat och flickor som deltar i en aktivitet brukar anmäla sig till andra aktiviteter i dessa områden. Flera kvinnliga studenter vid EPFL deltog i våra aktiviteter när de var unga, och i sin tur undervisar de i de aktiviteter som vi för närvarande organiserar för flickorna”.

Här nedan kan du se två vittnesmål från unga flickor som deltog i programmet.

”Tack för att ni anordnar dessa lektioner; om jag inte hade kommit hade jag inte haft självförtroendet att anmäla mig till avancerade matematiklektioner eller gå vidare till vetenskapliga studier.”

15-årig deltagare i EPFL-programmet.

”Jag studerar för närvarande maskinteknik vid EPFL. Jag skulle vilja få möjlighet att prata om teknik i skolor för att motivera flickor att söka sig till våra områden. När jag var barn hade jag inte många människor som arbetade inom vetenskapliga områden omkring mig, och ännu färre kvinnor. Om jag inte hade haft möjlighet att delta i workshops för tjejer på EPFL tror jag inte att jag hade hamnat i den här branschen.”

EPFL-student.
Praktiskt vetenskapligt projekt

Trots de fantastiska recensionerna och det stora intresset för programmet anser Farnaz fortfarande att mycket mer behöver göras för att alla parter, inklusive män, ska få lika många platser inom STEM. 

”Attityderna måste förändras på alla nivåer. Det krävs medvetenhet hos föräldrar, lärare, media, arbetsgivare osv. Många program och åtgärder har lanserats, och vi kan säga att det redan finns en medvetenhet och en utveckling i rätt riktning. Inte bara universiteten utan även arbetsgivarna har ett ansvar för att ordna program så att kvinnor kan fortsätta inom dessa områden. Vi måste fortsätta tillsammans och inte slappna av i våra ansträngningar – att förändra mentaliteter och attityder tar tid. 

”Männen har också en viktig roll. I allmänhet bidrar övertygade mäns beteende och handlingar till att införa förändringar i deras omedelbara omgivning och kan övertyga andra män att ingripa för att förändra attityder, infrastrukturer osv. Dessutom är många män fäder som kan uppmuntra sina döttrar att gå vidare inom dessa områden. Pappors attityder har ett enormt inflytande på deras döttrar.”

Dr Farnaz Moser, chef för avdelningen för vetenskaplig utåtriktad verksamhet vid EPFL

2026 kommer det i Schweiz att finnas en brist på flera tusen IT-specialister. När denna artikel skrivs är endast 17 % av landets yrkesverksamma inom IT kvinnor. Farnaz förklarar varför program som det hon inrättade vid EPFL är oerhört viktigt i Schweiz.

”Vetenskap och teknik finns överallt i vårt samhälle och spelar en viktig roll på många områden i det dagliga livet, till exempel hälsa, miljö, livsmedel och kommunikation. En heltäckande och inkluderande utbildning i naturvetenskap är nyckeln till ett välmående och civiliserat samhälle. EPFL är en federal skola som är villig att främja vetenskap och teknik samt lika möjligheter för unga människor för att säkerställa nästa generations STEM-experter i Schweiz.”

STEM i Storbritannien

Storbritannien har liknande problem. En rapport från Kvinnor i STEM i april 2023 uppger att kvinnor bara utgör 24 % av STEM-arbetskraften i Storbritannien, där vår Central Enterprise Hub är baserad. I teknikyrken har kvinnor dessutom bara 17 % av tjänsterna, en siffra som bara har ökat med två procent under den senaste 14 år. I ingenjörsyrken står kvinnor bara för 10 % av arbetskraften.

I en artikel på LinkedIn om de 25 yrkesroller i Storbritannien som det kommer att finnas en ökad efterfrågan på 2023, kan du se könsfördelningen för varje STEM-roll nedan:

 • Molningenjör – 16 % kvinnor; 84 % män.
 • Chef för datavetenskap – 23 % kvinnor; 77 % män.
 • Ingenjör för driftsäkerhet – 11 % kvinnor; 89 % män.
 • Dataingenjör – 24 % kvinnor; 76 % män.
 • Maskininlärningstekniker – 18 % kvinnor; 82 % män.
 • Kabeltekniker – 4 % kvinnor; 96 % män.
 • Programvaruingenjör – 40 % kvinnor; 60 % män.
Programvaruingenjör

Som du kan se är det mycket ovanligt att de mest växande och efterfrågade jobben har minst en fjärdedel kvinnliga företrädare. På Elfa Distrelec är vi stolta över att kunna säga att 46 % av vår arbetsstyrka är kvinnor. Även om detta antal fortfarande inte är lika, signalerar det att vi rör oss i rätt riktning och har en högre andel kvinnlig personal än genomsnittet för ett STEM-företag.

Finns det fortfarande könsstereotyper i skolan?

En av de många inspirerande kvinnor som arbetar på Elfa Distrelec, Lucy Henshaw, är produktchef för halvledare, passiva komponenter och optoelektronik. Lucy studerade kemi vid University of Nottingham, efter att ha utmärkt sig i ämnet, liksom i fysik och matematik. Lucy berättade för oss om sina erfarenheter av att lära sig STEM-ämnen i skolan i Storbritannien.

Lucy Henshaw, produktchef på Elfa Distrelec

”Jag började intressera mig för naturvetenskapliga ämnen vid ungefär 12 års ålder, när vi började högstadiet och började lära oss varje vetenskap individuellt. Jag tillhörde en av de första åldersgrupperna där man försökte få in fler kvinnor i STEM, men jag drevs definitivt in i ”kvinnliga” vetenskaper som biologi och psykologi istället för fysik och teknik. En stor del av min väg har definitivt skapats av personlig motivation snarare än att jag har uppmuntrats att gå den vägen.

”Jag utmärkte mig i fysik och matematik, men i min skola nekades jag faktiskt chansen att studera fysik på A-nivå, och bara en kvinna fick komma in i klassen i min årskull. Detta trots att jag var en duktig elev under hela gymnasietiden och inte fick någon förklaring till varför jag inte kunde studera det. 

”När jag läste matematik på A-nivå tvingades jag också ta extra moduler som ansågs mer lämpliga för kvinnliga yrken, som inköp och administration. Jag förnekades möjligheten att studera mekanik, återigen, trots att jag hade ett av de högsta betygen under hela min årskurs. Detta hinder undanröjdes något på universitetet, där jag valde att läsa fysikalisk kemi, lära mig och använda kvantmekanik och termodynamik.”

Med en tydlig blockering för Lucy lyckades hon arbeta sig runt den tack vare sin drivna mentalitet, men det borde inte vara så här längre. Flickor ska inte behöva ta på sig att bevisa att folk har fel, utan ska få chansen att utmärka sig inom det de är bra på. Denna könsdiskriminering är bara ett exempel på många hinder som fortfarande finns för flickor – läs nedan om några fler hinder som hindrar dem från att nå sin fulla potential.: 

 • Brist på självförtroende.
 • Brist på mentorer/ seniorstöd.
 • Brist på kvinnliga förebilder inom samma område.
 • Svårigheter att balansera arbete och annat ansvar.
 • Könsförskjutning och nedsättande beteende på arbetsplatsen.
 • Ojämlika utvecklingsmöjligheter mot manliga kollegor.
 • Lägre lön för samma position.

Sammanfattning 

Trots betydande framsteg under de senaste decennierna har vi fortfarande mycket kvar att göra för att uppnå jämställdhet inom STEM. Från vad Neha och Farnaz har sagt i den här artikeln är det uppenbart att attityder måste förändras för alla, inklusive skolor, universitet, familjer etc., medan fler män kan hjälpa till att ändra en könsfördelning också. Beundransvärda insatser görs i hela Europa av många organisationer och initiativ för att förbättra tillgängligheten för flickor att njuta av STEM-ämnen, men detta måste fortsätta och kanske till och med öka om vi ska kunna se en uppgång under de närmaste åren. 

Av Lucys erfarenhet från en brittisk skola kan vi se att könsstereotyper fortfarande spelar en roll när det gäller att sätta upp hinder för unga flickor att komma in på arbetsmarknaden. När de mest begåvade flickorna i en grupp nekas tillträde till förmån för pojkar som är mindre begåvade i ett ämne, bara på grund av kön, ligger problemet just där. Statistiken visar kontinuerligt förbättringar, men förhoppningsvis kan vi med ökad medvetenhet, ökad tillgänglighet för unga flickor, en attitydförändring och fler kvinnliga förebilder under de närmaste åren jämna ut spelplanen för flickor och kvinnor inom STEM i hela världen. 

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Förbättra verksamheten med automatiserade signalanordningar från RND

Nästa inlägg

De 10 bästa teknikerna från science fiction som redan är verklighet

Relaterade inlägg