Må smarte fabrikker bli grønnere?

Avatar photo

Smarte fabrikker revolusjonerer prosessene i dagens produksjonssektor. Disse anleggene gir løfter om tidligere uante nivåer av produktivitet, effektivitet og kundetilpasning fordi de er utstyrt med banebrytende teknologi som roboter, kunstig intelligens (AI), tingenes internett (IoT) og maskinlæring (ML). De er tidlig ute med å ta i bruk Industry 4.0, og de automatiserer og digitaliserer produksjonslinjer for å kunne tilfredsstille markedets stadig skiftende krav på en rask og nøyaktig måte.

Men selv om ressursforvaltning og driftseffektivitet er to områder der smarte fabrikker utmerker seg, har de også alvorlige bærekraftproblemer man må ta hensyn til. Blant de kritiske punktene er det høye energibehovet, elektronisk avfall, ressurskrevende høyteknologisk utstyr, de bredere effektene på globale forsyningskjeder og overproduksjon. I denne artikkelen ser vi nærmere på de mindre omtalte miljøpåvirkningene, mulige løsninger og hvordan produksjonsmetodene kan bli mer bærekraftige. 

Miljøutfordringer knyttet til smarte fabrikker

Problem #1: Høyt energiforbruk

Til tross for effektivitetsforbedringer er det sofistikerte maskineriet, den kontinuerlige databehandlingen og automatiseringssystemene i smarte fabrikker svært energikrevende. Dette er teknologier som ofte bruker ikke-fornybare energikilder, noe som fører til betydelige karbonutslipp.

Løsning: Overgang til fornybar energi

Implementering av fornybare energikilder kan bidra til å redusere energiforbruket i smarte fabrikker. Solkraft, vindkraft, jordvarme og bioenergi kan redusere karbonutslippene og behovet for fossilt brensel.

Problem #2: Store mengder elektronisk avfall

På grunn av den raske teknologiske utviklingen blir utstyret raskt utdatert, noe som fører til en betydelig mengde elektronisk avfall. Prosessen med å resirkulere eller avhende disse materialene på riktig måte er vanskelig og blir ofte oversett.

Løsning: Forbedret håndtering av e-avfall

Det er viktig å etablere gode resirkuleringsprogrammer for elektronisk avfall. Dette innebærer å utvikle ansvarlige prosedyrer for avfallshåndtering, oppmuntre til resirkulering av uvanlige materialer og designe produkter som er enklere å demontere.

Problem #3: Ressurskrevende teknologier

Sjeldne jordartsmetaller og andre ressurser trengs til produksjon av sensorer, batterier og avanserte maskiner. Denne utvinningsprosessen fører ofte til forurensning, tap av leveområder og andre miljøproblemer.

Løsning: Innkjøp av bærekraftige ressurser

Miljøpåvirkningen fra ressursutvinning kan reduseres ved å støtte bærekraftige utvinningsmetoder og oppmuntre til bruk av mindre farlige materialer. Videre kan man få mer miljøvennlige produksjonsalternativer ved å investere i forskning av erstatningsmaterialer Les mer om hvordan batterier bidrar den fornybare energiovergangen her.

Problem #4: Komplekse og uoversiktlige forsyningskjeder

Selv om smarte fabrikker kan optimalisere egne interne prosesser, kan de globale forsyningskjedene de er avhengige av være miljøskadelige. Transport av varer, utvinning av råvarer og produksjon av komponenter innebærer ofte betydelige utslipp og ressursuttømming.

Løsning: En åpen og bærekraftig forsyningskjede

Strengere standarder og åpenhet i forsyningskjeden sikrer at alle komponenter i et produkt er produsert på en ansvarlig måte. Dette innebærer blant annet å overvåke leverandørenes miljøstandarder og oppmuntre til grønnere logistikkpraksis. RND har løsninger som hjelper deg å takle problemer med forsyningskjeden, les mer her.

Problem #5: Fare for overproduksjon

Økt produksjonskapasitet kan føre til overproduksjon. Kapasiteten til å produsere store mengder effektivt kan overstige den reelle etterspørselen, noe som resulterer i overskuddsvarer som til slutt ender opp som avfall.

Løsning: Produksjon bør drives av etterspørsel

Overproduksjon kan reduseres kraftig ved å bruke dataanalyse til å produsere varer basert på den faktiske etterspørselen i markedet. For å unngå unødvendig sløsing bør smarte fabrikker konsentrere seg om å finne en balanse mellom produksjonskapasitet og markedets behov.

Strategier for grønnere smarte fabrikker

Digitalisering

Moderne produksjon bygger på digitalisering, noe som gir en rekke muligheter for grønnere smarte fabrikker. Fabrikker kan oppnå helt nye effektivitetsnivåer ved å ta i bruk teknologier som ML, AI og IoT. Disse teknologiene bidrar på følgende måter:

 • IoT for ressursforvaltning: IoT-enheter kan overvåke og kontrollere bruken av ressurser som strøm, vann og råvarer i sanntid. Sensorer oppdager ineffektivitet, lekkasjer eller sløsing, slik at man umiddelbart kan justere disse. Smarte belysnings- og HVAC-systemer kan for eksempel redusere energiforbruket betydelig ved å tilpasse seg fabrikkforholdene i sanntid.
 • AI for prediktivt vedlikehold: AI-algoritmer forutser når utstyret sannsynligvis vil gå i stykker eller trenger vedlikehold, noe som sparer energi og forlenger maskinens levetid. Ved å sikre at alle maskiner går så effektivt som mulig, reduserer denne tilnærmingen miljøpåvirkningen fra både produksjon og avhending av utstyr.
 • Dataanalyse for prosessoptimalisering: Avansert dataanalyse kan forenkle produksjonsprosedyrer, redusere sløsing og forbedre logistikken i forsyningskjeden. Produsenter kan forhindre overproduksjon ved å produsere det som trengs på en nøyaktig måte, og ved å identifisere mønstre og kommende trender.

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi er en regenerativ strategi som tar sikte på å maksimere ressursutnyttelsen og redusere avfallsmengden. Bruk-og-kast er den tradisjonelle lineære økonomiens metode; denne modellen avviker fra den. Strategien kan implementeres i smarte fabrikker ved å:

 • Designe for lang levetid: Produkter med lang levetid er bygget med modulære komponenter som enkelt kan skiftes ut eller repareres fra fabrikken. Dermed er det mindre behov for hyppig utskifting, og miljøkostnadene ved å produsere nye varer reduseres.
 • Gjenvinne og resirkulere: I stedet for å kastes, blir utrangerte produkter sett på som verdifulle ressurser. Gjenvunnet materiale resirkuleres og føres tilbake i produksjonskjeden. Et annet viktig element i denne strategien er såkalte “upcycling”, som er prosessen med å omdanne avfallsmaterialer til varer som er mer verdifulle eller av høyere kvalitet.

Gjenvinne ressurser: Smarte fabrikker kan integrere systemer for gjenvinning av energi, vann og andre materialer fra prosessene i tillegg til resirkulering. For eksempel kan varme som produseres av maskiner samles opp og gjenbrukes for å redusere behovet for ekstra kjøling eller oppvarming.

Vannbesparelse

  Vann er en viktig ressurs i industrien fordi det brukes som råstoff, til rengjøring og til kjøling. Men nå som vannmangel er i ferd med å bli et globalt problem, må bevaring prioriteres. For å håndtere vannet på en mer bærekraftig måte kan smarte fabrikker ta i bruk en rekke banebrytende strategier, blant annet:

  • Avansert rensing og resirkulering: På fabrikken kan avløpsvann fra produksjonsprosessene renses og gjenbrukes. Vann kan renses kraftig ved hjelp av moderne renseteknologi, slik at det kan gjenbrukes til en rekke formål.
  • Oppsamling av regnvann: Oppsamling og lagring av regnvann kan redusere miljøbelastningen, øke vannforsyningen og redusere avhengigheten av nærliggende vannressurser. Det oppsamlede vannet kan brukes til kjøling eller andre formål, for eksempel toalettspyling.
  • Effektive maskiner og armaturer: Vannforbruket kan reduseres kraftig ved å bruke vanneffektive apparater, armaturer og tilbehør. Kjølesystemer med lukket sløyfe, for eksempel, gjenbruker vann i stedet for stadig å skaffe nytt. Vannbesparende armaturer i fabrikkens kantiner og toaletter bidrar også til å spare vann.

  Konklusjon

  Selv om produktiviteten og effektiviteten i smarte fabrikker har økt betydelig, er det fortsatt viktig å ta hensyn til miljøeffektene av disse teknologiene. Ved å forstå utfordringene, implementere innovative løsninger og forplikte seg til kontinuerlig forbedring kan smarte fabrikker vise vei innen bærekraftig produksjon. Etter hvert som de blir en stadig mer integrert del av det industrielle landskapet, må fokuset flyttes fra ren teknologisk utvikling til en balansert tilnærming som prioriterer miljøansvar ved siden av innovasjon. Reisen mot virkelig grønne, smarte fabrikker krever samarbeid, investeringer og en felles visjon for en bærekraftig industriell fremtid.

  Total
  0
  Shares
  Forrige innlegg

  Kan IoT-sensorer stoppe skogbranner?

  Neste innlegg

  7 roboter og AI-applikasjoner som endrer helsevesenet

  Relaterte innlegg