Czy inteligentne fabryki powinny być bardziej ekologiczne?

Avatar photo

Inteligentne fabryki stały się siłą napędową transformacji procesów produkcyjnych w obecnej erze industrializacji. Dzięki integracji najnowocześniejszych technologii, takich jak robotyka, sztuczna inteligencja (AI) i Internet rzeczy (IoT), obiekty te mają potencjał do osiągnięcia wyższego poziomu produktywności, wydajności i personalizacji. Jako pierwsze jednostki wdrażające zasady Przemysłu 4.0, automatyzują i digitalizują linie produkcyjne, umożliwiając szybkie i precyzyjne reagowanie na wciąż zmieniające się wymagania rynkowe.

Choć inteligentne fabryki doskonale radzą sobie z zarządzaniem zasobami i wydajnością operacyjną, to jednocześnie stanowią one poważne wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to wysokiego zużycia energii, wytwarzanych odpadów elektronicznych, dużego zużycia zasobów przez zaawansowany sprzęt oraz szerszych implikacji w zakresie globalnych łańcuchów dostaw i nadprodukcji. Niniejszy artykuł poświęcony jest kwestii wpływu inteligentnych fabryk na środowisko, potencjalnym rozwiązaniom oraz wskazaniu bardziej zrównoważonych praktyk produkcyjnych. 

Środowiskowe wyzwania inteligentnych fabryk

Problem 1: wysokie zużycie energii

Pomimo poprawy wydajności, zaawansowane maszyny, ciągłe przetwarzanie danych i systemy automatyzacji w inteligentnych fabrykach wymagają dużych nakładów energii. Ponieważ technologie te wykorzystują nieodnawialne źródła energii, prowadzi to do zwiększonych emisji dwutlenku węgla.

Rozwiązanie: przejście na energię odnawialną

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwala inteligentnym fabrykom zmniejszyć zużycie energii. Bardziej ekologiczne źródła energii, takie jak energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna i bioenergia, umożliwiają redukcję emisji dwutlenku węgla i zmniejszają zapotrzebowanie na paliwa kopalne.

Problem 2: duże ilości odpadów elektronicznych

Szybki rozwój technologii sprawia, że sprzęt szybko staje się przestarzały, co przyczynia się do powstawania znacznej ilości odpadów elektronicznych. Utylizacja tych materiałów jest często procesem trudnym i zaniedbywanym.

Rozwiązanie: ulepszone zarządzanie odpadami elektronicznymi

Stworzenie skutecznych programów przetwarzania odpadów elektronicznych jest niezwykle ważne. Wymaga to opracowania odpowiedzialnych procedur utylizacji, zachęcania do recyklingu rzadko spotykanych materiałów i projektowania produktów z myślą o ich łatwym demontażu.

Problem 3: technologie wymagające dużych zasobów

Metale ziem rzadkich i inne zasoby ziemne są niezbędne do produkcji czujników, baterii i zaawansowanych maszyn. Proces ich wydobycia prowadzi często do zanieczyszczenia środowiska, niszczenia naturalnych ekosystemów i innych problemów środowiskowych.

Rozwiązanie: zrównoważone pozyskiwanie zasobów

Negatywny wpływ wydobycia zasobów na środowisko można zmniejszyć poprzez stosowanie zrównoważonych metod pozyskiwania surowców i zachęcanie do korzystania z mniej niebezpiecznych materiałów. Poza tym, dzięki finansowaniu badań nad materiałami zastępczymi możliwe będzie stworzenie bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań produkcyjnych. Przeczytaj, jak baterie i akumulatory wpływają na przejście na energię odnawialną.

Problem 4: złożone i niejasne łańcuchy dostaw

Wprawdzie inteligentne fabryki mogą optymalizować swoje wewnętrzne procesy, ale globalne łańcuchy dostaw, od których są zależne, mogą być szkodliwe dla środowiska. Transport towarów, wydobycie surowców i produkcja komponentów prowadzą do wysokich poziomów emisji dwutlenku węgla oraz wyczerpywania zasobów.

Rozwiązanie: przejrzystość i zrównoważony rozwój łańcucha dostaw

Wprowadzanie zaostrzonych standardów i przejrzystości w łańcuchach dostaw pozwala zagwarantować, że wszystkie elementy produktu są wytwarzane w sposób odpowiedzialny. Działania te obejmują monitorowanie dostawców pod kątem przestrzegania norm środowiskowych i zachęcanie do stosowania bardziej ekologicznych praktyk logistycznych. Rozwiąż swoje problemy związane z łańcuchem dostaw dzięki RND.

Problem 5: nadprodukcja

Zwiększony potencjał produkcyjny może prowadzić do nadprodukcji. Efektywna produkcja dużych ilości towarów może przewyższać popyt, skutkując nadwyżkami towarów, które następnie stają się odpadami.

Rozwiązanie: produkcja dostosowana do popytu

Wykorzystując analitykę danych do produkcji towarów w oparciu o rzeczywisty popyt rynkowy, można znacznie ograniczyć nadwyżki produkcyjne. Inteligentne fabryki powinny koncentrować się na osiągnięciu równowagi między możliwościami produkcyjnymi a zapotrzebowaniem rynku, unikając w ten sposób generowania zbędnych odpadów.

Strategie dla bardziej ekologicznych inteligentnych fabryk

Cyfryzacja zwiększająca wydajność

Nowoczesna produkcja bazuje na cyfryzacji, co oferuje szereg możliwości stworzenia bardziej ekologicznych, inteligentnych fabryk. Dzięki zastosowaniu technologii takich jak uczenie maszynowe (ML), sztuczna inteligencja i Internet rzeczy, fabryki mogą osiągnąć niespotykany dotąd poziom wydajności. Technologie te zapewniają następujące korzyści:

 • Zarządzanie zasobami za pomocą IoT: Urządzenia IoT pozwalają monitorować i kontrolować wykorzystanie zasobów takich jak energia elektryczna, woda i surowce w czasie rzeczywistym. Czujniki wykrywają nieefektywności, wycieki lub miejsca powstawania strat, co pozwala na natychmiastowe wprowadzanie odpowiednich modyfikacji. Przykładami wykorzystania IoT mogą być inteligentne oświetlenie i systemy HVAC, które pozwalają znacząco obniżyć zużycie energii, dostosowując się do warunków panujących w fabryce w czasie rzeczywistym.
 • Sztuczna inteligencja w konserwacji predykcyjnej: Algorytmy AI przewidują, kiedy sprzęt może się zepsuć lub wymagać konserwacji, co pozwala zaoszczędzić energię i wydłużyć żywotność maszyn. Zapewnienie maksymalnej wydajności wszystkich maszyn pozwala zmniejszyć wpływ produkcji i utylizacji sprzętu na środowisko naturalne.
 • Analiza danych w optymalizacji procesów: Zaawansowana analiza danych pozwala uprościć procedury produkcyjne, ograniczyć ilość odpadów i usprawnić logistykę łańcucha dostaw. Dzięki temu producenci mogą uniknąć nadprodukcji i nadmiaru zapasów, produkując wymagane ilości, a w razie potrzeby identyfikując wzorce i prognozując trendy.

Obieg zamknięty

Gospodarka obiegu zamkniętego, zwana również gospodarką cyrkularną, to strategia regeneracyjna mająca na celu maksymalizację wykorzystania zasobów i zmniejszenie ilości odpadów. Obieg zamknięty odbiega od tradycyjnej metodologii gospodarki liniowej opierającej się na zasadzie „weź-zrób-wyrzuć”. Gospodarka cyrkularna może być wdrażana w inteligentnych fabrykach poprzez:

 • Projektowanie z myślą o długiej żywotności: Trwalsze produkty są produkowane z łatwo wymienialnych lub naprawialnych komponentów modułowych. Oznacza to mniejszą potrzebę częstej wymiany, co przekłada się na niższe koszty środowiskowe związane z produkcją nowych towarów.
 • Recykling i upcykling: Produkty wycofane z eksploatacji zostają wykorzystane jako cenne zasoby. Odzyskane materiały są poddawane recyklingowi i ponownie włączane do procesu produkcyjnego. Kolejnym istotnym elementem tej strategii jest upcykling, czyli proces przekształcania materiałów odpadowych w towary o większej wartości lub wyższej jakości.

Odzyskiwanie zasobów: Poza recyklingiem inteligentne fabryki mogą korzystać z systemów odzyskiwania energii, wody i innych materiałów z procesów produkcyjnych. Przykładem takiego rozwiązania może być gromadzenie ciepła wytwarzanego przez maszyny i jego ponowne wykorzystanie w celu zmniejszenia zapotrzebowania na dodatkowe chłodzenie lub ogrzewanie.

Oszczędność wody

  Woda stanowi niezbędny element produkcji, jest bowiem wykorzystywana jako surowiec, a także do czyszczenia i chłodzenia. Jednak ze względu na światowy niedobór wody jej oszczędność powinna stać się priorytetem. Inteligentne fabryki mogą wdrażać szereg nowatorskich strategii, aby zarządzać wodą w bardziej zrównoważony sposób:

  • Zaawansowane oczyszczanie i recykling: Ścieki z procesów produkcyjnych mogą być oczyszczane i ponownie wykorzystywane na terenie fabryki. Woda oczyszczona za pomocą nowoczesnych technologii uzdatniania może być ponownie wykorzystana w wielu zastosowaniach.
  • Pozyskiwanie wody deszczowej: Gromadzenie i przechowywanie wody deszczowej pozwala zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, zwiększyć dostępność wody i zmniejszyć zależność od pobliskich zasobów wodnych. Woda ta może być wykorzystywana do chłodzenia lub innych celów, takich jak spłukiwanie toalet.
  • Wydajne urządzenia i armatura: Dzięki zastosowaniu wydajnych urządzeń, osprzętu i armatury można znacznie zmniejszyć zużycie wody. Przykładem mogą być systemy chłodzenia o obiegu zamkniętym, które pozwalają na ponowne wykorzystanie wody bez konieczności ciągłego pozyskiwania nowych zasobów. Oszczędność wody ułatwiają także niskoprzepływowe instalacje w fabrycznych stołówkach i toaletach.

  Podsumowanie

  Choć produktywność i wydajność inteligentnych fabryk wyraźnie wzrosła, to wciąż ważne jest ograniczenie wpływu tych technologii na środowisko. Zdając sobie sprawę z wyzwań, wdrażając innowacyjne rozwiązania i angażując się w ciągłe doskonalenie, inteligentne fabryki mogą stać się liderem w dziedzinie zrównoważonej produkcji. Skupiając się na postępie technologicznym, powinny również implementować zrównoważone rozwiązania, których priorytetem – obok innowacji –jest odpowiedzialność za środowisko. Droga do prawdziwie ekologicznych inteligentnych fabryk wymaga współpracy, inwestycji i wspólnej wizji zrównoważonej przyszłości przemysłowej.

  Total
  0
  Shares
  Poprzedni post

  Czy czujniki IoT stanowią odpowiedź na powstrzymanie pożarów lasów?

  Następny post

  7 zastosowań robotyki i sztucznej inteligencji w służbie zdrowia

  Powiązane posty