Tips for mer bærekraftige elektroniske enheter

Avatar photo

Som bekymringer rundt klimanedringer vokser og det blir viktigere å anskaffe bærekraftig utstyr har elektronisk enheter med god energimerking har aldri vært mer populært. Denne type energisparing viser hvor viktig det er for kunder å forstå hvordan elektroniske enheter påvirker miljøet og lommeboka.

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilken miljøpåvirkning elektronisk utstyr har, ordninger rundt energieffektivitet og gir hjelpsomme råd for å gjøre strømforbruket mer effektivt hjemme. Ved å se nærmere på energisparende enheter og ved å forklare hvordan energimerking fungerer vil du få kunnskapen til å ta velinformerte valg som tar vare både på økonomien og miljøet.

Elektronikkens miljøpåvirkning

Ressursutvinning

Utvinningen av råmaterialer for bruk i elektroniske enheter er en ressurstung prosess som ofte innebærer miljøødeleggelser. Radioaktivt avfall og skadelige materialer som cyanid slippes ut i økosystemet ved utvinning av blant annet sølv og gull, en prosess som har en negativ innvirkning på dyreliv og menneskehelse.

Produksjon

Elektronikkproduksjon er en stor bidragsyter når det kommer til karbonutslippene som bidrar til klimaendringene. I tillegg til å bruke mye energi produseres det også mye avfall som ender opp i deponier og slipper ut farlige stoffer i nærliggende jord og vann.

Bruk

Det er en skjult miljøkostnad knyttet til bruken av elektronikk fordi de produserer mye karbonutslipp gjennom sin levetid. En betydelig bidragsyter er produksjonsprosessen, som vi nevnte i paragrafen ovenfor.

Avfallshåndtering

Dårlig avfallshåndtering av EE-avfall er en annen bidragsyter. Faren er knyttet til giftige materialer som kan gå inn i jordsmonnet og vannsystemer. I dag antas det at mindre enn 25% EE-avfall resirkuleres.

Forskrifter og standarder

Elektroniske enheter som har bestått strenge miljøkrav vil ha sertifikasjoner eller merker som indikerer dette. Noen av de vanlgiste standardene er:

  • Energistjerne – For å motta dette merket må utstyr møte standarder etablert av enten det amerikanske energidepartementet eller EPA (Environmental Protection Agency). Produktet må gå gjennom tester utført av EPA-godkjente laboratorier og vise at det ikke har gått gjennom kompromisser for å spare energi. 
  • RoHS – For å gjøre elektronikk tryggere og grønnere har RoHS-direktiver (Restriction of Hazardous Substance Directive) begrenset bruken av farlige stoffer i elektronisk utstyr.
  • WEEE (The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) kontrollerer innsamling, gjenvinning og resirkulering av elektronikk, noe som bidrar til en sirkulær økonomi og reduserer miljøfarene fra elektronisk avfall.
  • REACH – For å ha tilgang til EU-markedet må elektronikkprodusenter samsvare med REACH (The Regulation on the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals) som regulerer bruken av kjemikalier i produksjonsprosessen.

For en omfattende guide om lovene og standardene knyttet til miljøvennlige elekroniske enheter kan du lese denne artikkelen

Hvordan gjøre hjemmet mer energieffektivt?

Bruk energieffektive enheter

Å velge energieffektive TV-er kan drastisk redusere energiforbruket; uansett hvilken energiklassifisering det har, mindre skjermer forbruker ofte mindre energi enn større. LED TV-er bruker også mindre energi enn gamle modeller, som bruker LCD-skjermer og plasmamodeller. Velger man energieffektive apparater kan man spare store summer. En oppvaskmaskin med en A-klassifisering behøver mindre energi enn et apparat med en høyere klassifisering. 

Strømstyring

Optimaliser energibehovet ved å installere størmstyringsfunksjoner i utstyret ditt. Servere med kjerneparkering (lar deg slå av CPU-kjernen helt) og CPU throttling (reduserer ytelsen) kan redusere strømforbruket betraktelig, spesielt i rolige perioder. Ved å bytte til hvilemodus på PC-en og skjermer kan man også redusere strømforbruket.

Smarte grenuttak

Det skjulte strømforbruket for enheter i standby-modus kan reduseres ved bruk av smarte grenuttak. Når de ikke er bruk kobler de automatisk fra strømmen til tilkoblede enheter.

Koble fra enheter

Det høres kanskje åpenbart ut, men man kan spare over 1300 kroner (€118) i året ved å koble fra enhetene når disse ikke er i bruk. Dette kan forlenge utstyrets levetid ved å unngå potensielle støtspenninger og det er en enkel måte å spare penger på.

Oppsummering

I denne artikkelen har vi gått gjennom de kritiske grepene folk må ta for å få en mer energibevisst livsstil, spesielt med tanke på de kontinuerlige effektene av klimaendringene. Disse tiltakene vil kanskje ikke påvirke den problematiske produksjonen av elektroniske enheter som foregår i dag, men forbrukere vil oppleve at strømkostnadene deres reduseres. 

For å bli mer bærekraftig må vi alle ta bevisste valg og vise vilje til endring. Ved å følge de retningslinjene og anbefalingene som gis, vil leserne få den informasjonen de trenger for å kunne ta kloke valg.

Elfa Distrelec støtter tiltakene for en mer bærekraftig fremtid. Vi har en full liste av bærekraftige produkter i vårt Better World-utvalg. Eller ta en titt på våre anbefalte produkter nedenfor. 

Anbefalte produkter

Energimåler, A9MEM3155, Schneider Electric

LED-modul, Intelligent LED Solutions

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Biomasse og bioenergi: En bærekraftig energiløsning

Neste innlegg

Bærekraftige materialer for bygg og anlegg

Relaterte innlegg