Hvordan sørger man for trygge ladestasjoner?

Avatar photo

Teresa Külper-Winfield channel manager i Europa for Megger

Teresa har tilbragt hele sin karriere i ulike teknologiske bransjer. Hun har jobbet for Megger i 12 år og er nå channel manager i Europa for Meggers LVI/GET-segment. Teresa ser potensiale i fornybare produkter og er stolt av å jobbe for en bedrift som gjør arbeidsoppgaver raskere og tryggere. Hun er tysk-amerikansk og på fritiden liker hun å være kreativ med kunst og håndverk.

Folk kjøper elbiler som aldri før og en stor del av grunnen til dette er på grunn av støtteordninger fra staten. Men er ladestasjoner alltid trygge eller kan de være farlige for både mennesker og bil?

Vi har aldri vært mer opptatt av å ta vare på miljøet enn vi er i dag. Derfor leder søken etter mer miljøvennlige transportmetoder ofte til e-mobilitet, som er et mer kostandseffetkivt og langsiktig alternativ til den tradisjonelle forbrenningsmotoren. Elbiletterspørselen har aldri vært så stor, noe som bteyr at man trenger en mer omfattende ladeinfrastruktur. Dette er grunnen til at vi finner ladestasjoner ved offentlige parkeringsplasser, bensinstasjoner, på jobben og hjemme. Ladestasjoner, som alle andre elektriske system i Tyskland, må testes i henhold til DGUV V3, for å redusere risiko for personlige skader og skade på bil under lading. Men hvordan tester man sikkerheten til ladestasjoner og ladebokser slik at dette er i henhold til regulasjonene?

Ifølge DGUV forskrift 3, må de opprinnelige testene, etterlever DIN VDE 0100-0600, og gjentatte tester, i henhold til DIN VDE 0100/0105, utføres av kvalifiserte elektrikere.

Ladestasjoner og ladebokser er ofte koblet til trefase vekselstrøm med 400 volt, ikke ulikt elektriske ovner med en keramisk platetopp. De produserer en høy ladestrøm for å nå maksimum lading av batteriene på kortest mulig tid. Men denne høye permanente lasten, som vanligvis varer i flere timer, kan forårsake feil og overspenning i det elektriske utstyret. Dette kan føre til alvorlig skade på eiendom og/eller personlige skader på grunn av elektrisk sjokk eller overspenning. Derfor må man ha skikkelig verneutstyr som, skulle ladeutstyret komme i kontakt med våte kontakter, ødelagte kabler, AC/DC-feil eller varmeutvikling, forhindrer at man utsettes for elektriske ulykker og at bilen (eller batteriene) skades.

Ifølge DGUV 3 må ladestasjoner – som alle andre elektriske installasjoner – etterleve DIN VDE 0100 og de må kontrolleres regelmessig. En kontroll i henhold til IEC/EN 61851-1 og IEC/HD 60364-7-722 må også utføres for å kunne sikre trygg operasjon.

Denne lovpålagte kontrollen må utføres av kvalifiserte elektrikere i henhold til tekniske regler for operasjonell sikkerhet (TRBS1203).

Elektrikeren sjekker installasjonen før den første idriftsettelsen i henhold til DIN VDE 0100-600. Gjentatte tester må være i henhold til DIN VDE 0105-100. DGUV forskrift 3 anbefaler vanligvis et testintervall på et år, men dette blir bestemt av elektrikeren som utfører risikovurderingen. Hvis disse testintervallene ikke overholdes kan anleggets strømforsyning forbys av tilsynsmyndighetene. Noen produsenter idriftsetter først med protokoll og gjør årlige kontroller en del av deres betingelser og vilkår.

Ladekabler er testet i henhold til DIN VDE 0701-0702. Testingen utføres med en elbiladapter i henhold til IEC/EN 61851-1 og IEC/HD 60364-7-722 standarder, og i kombinasjon med installasjonstestere (f.eks. Megger MFT1845+) i henhold til VDE0100/0105.

Figur 1: Megger installasjonstester og elbiladapter på ladeboks.

Den kompakte Megger EVCA210 elbil ladepunktadapteren er enkel å bruke og den har alle funksjonene man trenger for å utføre en fullstendig test av modus 3 AC ladestasjoner. Testing av ladestasjoner i henhold til IEC/EN 61851-1 og IEC/HD 60364-7-722 standarder er også mulig i kombinasjon med egnet testustyr (uavhengig av produsent).  Megger EVCA210-UK elbil ladepunktadapter simulerer tilkoblingen av en elbil til ladepunktet.

Følgende tekniske tester kreves:

 • Visuelle inspeksjoner i henhold til DIN VDE0100-0600 (opprinnelig test) og DIN VDE 0100/0105 (gjentatt test)
 • Kontinuitet av beskyttende PE-leder og potensiallutjevning VDE0100-0600 og DIN VDE 0100-0105
 • Test av jordingssløyfe i henhold til DIN VDE 0100-0600 og DIN VDE 0100-0105
 • Testing av verneutstyr FI/RCD DIN VDE 0100-0600 og DIN VDE 0100/0105
 • Fasesekvens (for trefase-system)
 • Testing av beskyttende tiltak/driftstans i henhold til VDE 0100-410
 • Isolasjonstesting DIN VDE 0100-0600 og DIN VDE 0100/0105   
 • Testing av driftstans DIN VDE 0100-410

Funksjonelle tester som kreves:

 • Feilhåndtering (jordingsfeil)
 • Kommunikasjon
 • Bilens tilstand
 • Mekanisk lås av kontakten
 • Videre tester som kreves eller som er anbefalt av produsenten:

Den mobile nødladekabelen skal kun brukes i nødtilfeller og ikke som en permanent løsning. Disse er kun ment for lading av konvensjonelle, stasjonære, jordede sokler (husholdningssoker), hvis en permanent ladestasjon ikke er tilgjengelig. For regelmessigbruk er lading på en ladestasjon eller en permanent ladeboks anbefalt.

Noen installasjonstester kan opereres via den frontmonterte stikkontakten hvis dette trengs, og den er koblet til L1; N og PE.

En blindlast kan også kobles til via denne sokkelen for å sjekke om eksisterende strømmålere i ladeboksen/ladestolpen vises på rett måte.

4 mm porter L1, L2, L3, N og PE brukes for å koble til testledningene.  To ekstra CP-signalterminaler gir operatøren muligehten til å måle CP-signalene ved å bruke et oscilloskop.

Noen elbiladaptere har en manuell PE forhåndstest-funksjon som gjør at brukeren kan sjekke ladestasjonene for farlig spenning på PE-linjen før andre tester utføres.

Noen adaptere kan også integerere to videre manuelle tester: CP-feil – simulerer en feil i kontrollpilotkretsen; og en PE-feil – hvor en frakobling av PE-kretsen produseres.Begge testene sørger for riktig frakobling av utgangen på ladestasjonen. Før testene utføres med denne adapteren er det anbefalt at brukeren gjør seg kjent med relevante standarder: IEC 61851-1:2017.

Reglementet vi går gjennom i denne artikkelen gjelder for det tyske markedet, kan variere noe avhengig av region/land.

Anbefalte produkter

MFT1845+ multifunksjonstester

EVCA210 elbil ladepunktadapter

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Revolution Pi i industriell IoT: Et intervju med Nicolai Buchwitz fra Kunbus

Neste innlegg

Rohde & Schwarz: interferensjakt i smartfabrikker

Relaterte innlegg