Hur man säkerställer säkerheten för en väggbox

Profilbild

Teresa Külper-Winfield Megger Channel Manager Europe

Teresa har ägnat hela sin karriär inom olika tekniska branscher. Hon har varit på Megger i 12 år och är för närvarande channel manager Europe för Meggers LVI/GET-segment. Teresa ser stor potential i förnybar energi och är stolt över att arbeta för ett företag som gör vardagens arbete snabbare och säkrare. Hon är tysk/amerikansk och på fritiden älskar Teresa att vara kreativ med konst och hantverk.

Det har skett en ökning av elbilar, inte minst tack vare generös stödpolitik från regeringar. Men är laddpunkter alltid säkra eller kan de utgöra en säkerhetsrisk för människor och själva fordonet?

Aldrig tidigare har vi varit mer måna om att skydda miljön än vi är idag. Alltså leder oss sökandet efter mer hållbara transportsätt till e-mobilitet, som också är ett mer kostnadseffektivt alternativ till konventionella förbränningsmotorer på längre sikt. Elbilar efterfrågas därför mer än någonsin, vilket gör att behovet av en heltäckande laddinfrastruktur också ökar. Därför ser vi laddplatser på allmänna parkeringsplatser, bensinstationer, på arbetsplatsen och i hemmet. Laddningspunkter, precis som alla elektriska system eller enheter i Tyskland, måste testas i enlighet med DGUV V3, för att minimera risken för fordonsskador eller till och med personskador under laddning. Men hur testar man säkerheten för laddstationer och väggboxar enligt förordningen?

Enligt DGUV regel 3 tillhör varje laddstation för elbilar de elektriska installationer där de första testerna i enlighet med DIN VDE 0100-0600 och upprepade tester enligt DIN VDE 0100/0105 måste utföras av kvalificerade elektriker.

Elfordonsladdstationer och väggboxar är vanligtvis anslutna till trefas växelström med 400 volt, likt elektriska spisar med keramikhäll. De genererar hög laddström för att uppnå maximal laddning av fordonsbatterierna på kortast möjliga tid. Denna höga permanenta belastning, som vanligtvis varar flera timmar, kan dock orsaka fel eller överbelastning i den elektriska utrustningen. Detta kan leda till allvarliga skador på egendom och/eller personskador orsakade av elektriska stötar eller överspänningar. Laddutrustning måste därför ha lämpliga skyddsanordningar mot fel som vid fukt på kontakter, skadade kablar, AC/DC-fel eller till och med värmeutveckling för att förhindra att människor råkar ut för elolyckor och att fordon (eller batterier) skadas.

Enligt DGUV 3 måste EV laddstationer – precis som alla andra elektriska installationer – följa DIN VDE 0100 och inspekteras regelbundet. Dessutom måste en inspektion i enlighet med IEC/EN 61851-1 och IEC/HD 60364-7-722 utföras för att säkerställa säker drift.

Denna lagsäkra inspektion måste utföras av en behörig elektriker i enlighet med de tekniska reglerna för driftsäkerhet (TRBS1203).

En kvalificerad person kontrollerar den elektriska installationen före första idrifttagning enligt DIN VDE 0100-600. Upprepade tester måste överensstämma med DIN VDE 0105-100. DGUV regel 3 rekommenderar vanligtvis ett testintervall på ett år, men det bestäms i slutändan av den kvalificerade elektriker som utför riskbedömningen. Om dessa testintervall inte följs kan driften av strömförsörjningsanläggningen förbjudas av tillsynsmyndigheten. Vissa tillverkare gör den första idrifttagningen med protokoll och årlig inspektion till en del av sina garantivillkor.

Laddkablar är testade enligt DIN VDE 0701-0702. Testning utförs med en elfordonsadapter i enlighet med IEC/EN 61851-1 och IEC/HD 60364-7-722 standarder, och i kombination med lämpliga installationstestare (t.ex. Megger MFT1845+) enligt VDE0100/0105.

Figur 1: Megger installationstestare och elfordonsadapter på väggbox

Den kompakta och lättanvända Megger EVCA210 laddpunktsadapter för elfordon är utformad för att tillhandahålla alla funktioner som krävs för att fullt ut testa Mode 3 AC-laddpunkter för elfordon. Dessutom är testning av laddstationer i enlighet med standarderna IEC/EN 61851-1 och IEC/HD 60364-7-722 möjlig i kombination med lämplig testutrustning (oberoende av tillverkare).  Megger EVCA210-UK elfordonsadapter för laddpunkter simulerar ett elfordons anslutning till en laddstation.

Följande tekniska tester krävs:

 • Visuell kontroll enligt DIN VDE0100-0600 (initialt test) och DIN VDE 0100/0105 (upprepat test)
 • Kontinuitet för skyddsledare PE och potentialutjämning VDE0100-0600 och DIN VDE 0100/0105
 • Jordslingeimpedanstestning i enlighet med DIN VDE 0100-0600 och DIN VDE 0100/0105
 • Testning av skyddsanordningarna FI/RCD DIN VDE 0100-0600 och DIN VDE 0100/0105
 • Fassekvens (för 3-fassystem)
 • Test av skyddsåtgärder/avstängningsförhållanden enligt VDE 0100-410
 • Isolationsprovning DIN VDE 0100-0600 och DIN VDE 0100/0105
 • Test av avstängningsförhållandena DIN VDE 0100-410

Obligatoriska funktionstester:

 • Felhantering (jordfel)
 • Kommunikation
 • Fordonets skick
 • Mekaniskt kontaktlås
 • Ytterligare tester efter behov eller som rekommenderas av tillverkaren

Elfordonens mobila nödladdkabel ska endast användas i nödsituationer och inte som en permanent lösning. De är endast avsedda för laddning i konventionella, stationära jordade uttag (hushållsuttag), om ingen fast installerad laddningsenhet finns tillgänglig. För normal drift rekommenderas starkt laddning vid en laddstation eller fast installerad väggbox.

Vissa installationstestare kan vid behov manövreras via det frontmonterade nätuttaget som är anslutet till L1; N och PE.

En konstbelastning kan också anslutas via detta uttag för att kontrollera om eventuella befintliga effektmätare i väggboxen/laddstolpen visar korrekt.

4 mm-anslutningarna L1, L2, L3, N och PE används för att ansluta testkablarna.  Två ytterligare CP-signalterminaler ger operatören möjlighet att mäta CP-signalen med ett oscilloskop.

Dessutom har vissa elfordonsadaptrar en manuell PE-förtestfunktion som gör att användaren kan kontrollera laddstationen för farliga spänningar på PE-ledningen innan något annat test utförs.

Vissa adaptrar integrerar även ytterligare två manuella tester: CP Error – simulerar ett fel på CP-kretsen; och ett PE-fel – där en frånkoppling av PE-kretsen uppstår.  Båda testerna säkerställer korrekt frånkoppling av utgången från laddpunkten. Innan du utför tester med denna adapter, rekommenderas det att användaren bekantar sig med de relevanta standarderna: IEC 61851-1:2017.

Dessa regler som beskrivs i denna artikel är specifika för den tyska marknaden, kan skilja sig något i olika territorier.

Rekommenderade produkter

MFT1845+ multifunktionstestare

EVCA210 Elfordonsadapter för laddpunkter

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Revolution Pi i Industriell IoT: En intervju med Nicolai Buchwitz från Kunbus

Nästa inlägg

Rohde & Schwarz Interferensjakt i smarta fabriker

Relaterade inlägg