Hvorfor er termokamera så viktig for datasenter?

Avatar photo

Hva er et termokamera?

Et termokamera er en enhet som brukes til å oppdage små temperaturvariasjoner i en rekke bransjer og miljøer, for eksempel helsevesen, transport og elektrisk vedlikehold. Termisk energi og infrarød stråling brukes til å samle data om utstyr og lage bilder av dem, selv i situasjoner med dårlig sikt, som tåke, dis og røyk. Enheten kan oppdage en rekke elektriske problemer før de oppstår, og forhindre maskinsvikt eller elektriske farer.

Mange utstyrsproblemer i industrimiljøer kan identifiseres ved vibrasjoner eller lyder, men disse tegnene dekker ikke alle potensielle problemer. Et termokamera bruker en del av utstyrets varmemønster for å fastslå om det fungerer normalt eller om det kan ha oppstått et problem.

Hvordan fungerer et termokamera?

Alt utstyr som har en temperatur over det absolutte nullpunktet (-273.15 celcius) avgir infrarød stråling. Denne energien som stråler ut fra et objekt kalles varmesignaturen, og jo høyere temperatur, desto kraftigere stråling. Termokameraet oversetter disse dataene til et elektronisk bilde synlig på enhetens grensesnitt, slik at brukeren umiddelbart kan se temperaturen på utstyret. Ettersom maskiner og apparater svært sjelden har samme temperatur som annet utstyr i nærheten, er det enkelt for kameraet å oppdage dem og skille dem fra hverandre.

Termisk spektrum. Kilde: FLIR

Hvorfor trenger datasenter termokamera?

Etterspørselen etter datasentre har skutt i været de siste årene, og det forventes ytterligere vekst det neste tiåret. Datasenter bygges i raskt tempo som følge av at skyteknologier som AI, IoT og 5G blir mer og mer populære. Ifølge en rapport fra Research and Markets, kan inntektene fra datasentre øke med opptil 60 % i løpet av de neste fire årene. 

Nedetid for et datasenter må unngås for enhver pris, ettersom det har betydelige negative økonomiske konsekvenser. Men det er ikke alt, nedetid i datasenteret kan også føre til omdømmeskade for en virksomhet, spesielt hvis de tilbyr kunderelaterte tjenester. Ettersom det er så mye mekanisk, elektrisk og elektronisk infrastruktur under ett tak, har det blitt stadig mer komplisert for datasentre å garantere oppetid. Overoppheting av utstyr er et stort problem ettersom det kan føre til at servere fullstendig stenges ned, noe som kan påvirke brukere over hele verden. Termokamera gjør at man kan overvåke på disse maskinene for å sikre at det verste ikke skjer.

Fordeler ved å bruke et termokamera

Se hele bildet

Med et termokamera kan du skanne større områder for å finne varmepunkter eller temperaturendringer, i motsetning til infrarøde termometre eller termoelementer. Uten et slikt kamera er det lett å overse viktige faktorer som luftlekkasjer, områder med utilstrekkelig isolasjon eller vanninntrengning. Enheten kan skanne hele bygninger, HVAC-systemer (varme-, ventilasjons- og klimaanlegg) og elektroniske installasjoner. Det lar deg sammenligne temperaturene til komponenter innenfor samme innstilling mye enklere, og det går aldri glipp av et potensielt problemområde.

Sparer tid og penger

Vedlikehold av datasenterinstallasjoner kan være arbeidskrevende. På grunn av termokameraets evne til å fange opp større overflateområder, kan de imidlertid være svært effektive når det gjelder å redusere vedlikeholdstiden, fremskynde inspeksjonsrunder og oppdage forestående problemer før de blir til kostbare operasjoner.

Utføre inspeksjoner uten å stenge ned utstyr

Ettersom dette er en berøringsfri metode, betyr det at operatører kan utføre prosedyrer på en sikker måte uten å måtte røre varmt utstyr. I tillegg betyr det også at inspeksjoner kan finne sted uten å måtte avbryte utstyrets vanlige funksjon. Dette sparer også penger på planlagt nedetid for maskiner. Det er noen inspeksjoner, som roterende UPS-systemer, som må utføres under drift. For denne typen prosedyrer er termokameraet det perfekte verktøyet.

Ta rapporteringen til neste nivå

Med bruk av termokamera kan brukere lage mer omfattende ekspertrapporter om inspeksjoner, noe som appellerer til både ledelsen og kundene. Brukere kan finne trender ved å sammenligne nylige inspeksjoner med tidligere data. Brukervennligheten til dagens rapporteringsløsninger er ytterligere forbedret med funksjoner som maler, batchbehandling, bilderedigering og ruteplanlegging.

Vedlikeholdsinspeksjoner med termokamera

I den moderne verden omfatter vedlikehold mye mer enn bare IT-drift. For å forhindre mekaniske eller elektriske feil og påfølgende strømbrudd er det også viktig med kraftdistribusjonssentraler og kjøleinfrastruktur. Mange systemer som er avgjørende for å holde datasenteret i drift, blir varme før de slås ut. Termokamera er et perfekt instrument for å evaluere strømforbruk, elektriske installasjoner, kjøleutstyr og datautstyr fordi temperatur er en viktig indikator på energiforbruk og drift av utstyr.

Oppdag problemer før de oppstår. Kilde: FLIR

Strategier for prediktivt og forebyggende vedlikehold er blitt helt avhengige av rutinemessige inspeksjoner med termokamera. Ved hjelp av disse kameraene kan vedlikeholdspersonell identifisere problemer med elektrisk koblingsutstyr, motorer, HVAC-infrastruktur, avbruddsfrie strømforsyninger (UPS), strømfordelingsenheter (PDU), batterier og generatorutstyr og alle elektriske enheter som forsyner serversystemene, ved hjelp av disse kameraene.

Høyere datatetthet og energieffektivitet blir stadig mer nødvendig etter hvert som nettskydatabehandling blir mer vanlig og som datasentrene fortsetter å vokse. Eiere av datasentre leter etter måter å utvide kapasiteten sin på og samtidig redusere kostnader og energiforbruk. De kan bruke termokamera for å få viktige data om hvordan de kan redusere energi- og plassbehovet og samtidig forhindre overoppheting.

Rutinemessige kontroller kan hjelpe vedlikeholdspersonell til å:

 • Identifisere eventuelle skjulte problemer og ta tak i dem før de fører til uplanlagt overtid.
 • Redusere muligheten for at overbelastning eller svake tilkoblinger fører til at komponentforringelse ikke oppdages.
 • Forebygge utstyrssvikt
 • Oppnå optimal plass- og energistyring.

Hvor er termokamera mest effektive?

For å håndtere de mange vedlikeholds- og inspeksjonsoppgavene i et datasente er termokamera den ideelle teknologien.

For å håndtere de mange vedlikeholds- og inspeksjonsoppgavene i et datasente er termokamera den ideelle teknologien.

Elektriske og mekaniske systemer

En rekke elektriske eller kraftproduksjonsrelaterte systemer kan inspiseres ved hjelp av termokamera. Når du overvåker tilstanden til en elektrisk installasjon, er varme en veldig god indikator på eventuelle feil. Varme produseres når strøm flyter gjennom et resistivt element. Elektriske forbindelser kan bli mer motstandsdyktige over tid, som følge av korrosjon og løsning. Den tilsvarende temperaturøkningen kan føre til at komponenter svikter, noe som fører til uplanlagte avbrudd.

Belastningsubalanse og økning i strømimpedans er noen problemer som elektriske systemer kan støte på. Termokamera kan raskt lokalisere varme punkter, fastslå problemets alvorlighetsgrad og bidra til å fastsette tidsrammen for når utstyret bør repareres.

De kan oppdage problemer med:

 • Overopphetede koblinger
 • Kretser med overlast eller som er i ubalanse
 • Skadede brytere
 • Defekte sikringer
 • Strømforsyninger
 • Batterisystemer
 • Generatorer
 • Avbruddsfrie strømforsyninger (UPS)
 • Transformatorer
 • Elektriske paneler
 • Resisitive belastninger

HVAC og kjølesystemer

Datasentre krever ideelle luftkjølingsforhold for å fungere jevnt og effektivt. En såkalt varmgang/kaldgang-konfigurasjon (hot aisle/cold aisle) brukes ofte i datasentre. Server-rack er satt opp med frontene vendt mot hverandre. De kalde gangene får kald luft fra CRAC-enheten (Computer Room Air-Conditioning), som er plassert nederst i det hevede gulvet. Den kjølige luften kjøler ned serverne på stativene. Samtidig pumper baksiden av serverne ut varm luft til varmgangen, som deretter ledes tilbake til CRAC-enheten.

En rekke elektriske eller kraftproduksjonsrelaterte systemer kan inspiseres ved hjelp av termokamera. Når du overvåker tilstanden til en elektrisk installasjon, er varme en veldig god indikator på eventuelle feil. Varme produseres når strøm flyter gjennom et resistivt element. Elektriske forbindelser kan bli mer motstandsdyktige over tid, som følge av korrosjon og løsning. Den tilsvarende temperaturøkningen kan føre til at komponenter svikter, noe som fører til uplanlagte avbrudd.

Belastningsubalanse og økning i strømimpedans er noen problemer som elektriske systemer kan støte på. Termokamera kan raskt lokalisere varme punkter, fastslå problemets alvorlighetsgrad og bidra til å fastsette tidsrammen for når utstyret bør repareres.

De kan oppdage problemer med:

 • Overopphetede koblinger
 • Kretser med overlast eller som er i ubalanse
 • Skadede brytere
 • Defekte sikringer
 • Strømforsyninger
 • Batterisystemer
 • Generatorer
 • Avbruddsfrie strømforsyninger (UPS)
 • Transformatorer
 • Elektriske paneler
 • Resisitive belastninger

HVAC og kjølesystemer

Datasentre krever ideelle luftkjølingsforhold for å fungere jevnt og effektivt. En såkalt varmgang/kaldgang-konfigurasjon (hot aisle/cold aisle) brukes ofte i datasentre. Server-rack er satt opp med frontene vendt mot hverandre. De kalde gangene får kald luft fra CRAC-enheten (Computer Room Air-Conditioning), som er plassert nederst i det hevede gulvet. Den kjølige luften kjøler ned serverne på stativene. Samtidig pumper baksiden av serverne ut varm luft til varmgangen, som deretter ledes tilbake til CRAC-enheten.

Et eksempel på oppsettet for drift av hot aisle/cold aisle. Kilde: FLIR

Etter hvert som datasentre pakker flere servere inn i rackene sine i dag, har termokameraer blitt viktigere for å sikre optimal ytelse i varmgang/kaldgang. Brukere vil kunne identifisere problemer som feiljusterte kanaler og elektriske feil, og deretter bestemme hvilke korrigerende tiltak som skal iverksettes. Bruk av et termokamera under en HVAC-inspeksjon kan:

 • Overvåke temperaturmønster i serverrack
 • Oppdage rør som lekker eller som er feilrutede
 • Se elektriske eller mekaniske CRAC-enhetsdefekter
 • Finne kilden til energitap
 • Finne manglende isolasjon
 • Oppdage AC- kondensasjonslekkasjer
 • Finne skadede eller ødelagte servervifter

Etter hvert som datasentre pakker flere servere inn i rackene sine i dag, har termokameraer blitt viktigere for å sikre optimal ytelse i varmgang/kaldgang. Brukere vil kunne identifisere problemer som feiljusterte kanaler og elektriske feil, og deretter bestemme hvilke korrigerende tiltak som skal iverksettes. Bruk av et termokamera under en HVAC-inspeksjon kan:

 • Overvåke temperaturmønster i serverrack
 • Oppdage rør som lekker eller som er feilrutede
 • Se elektriske eller mekaniske CRAC-enhetsdefekter
 • Finne kilden til energitap
 • Finne manglende isolasjon
 • Oppdage AC- kondensasjonslekkasjer
 • Finne skadede eller ødelagte servervifter

Solenergi

Solcellepanelet, som er den viktigste komponenten i et solcellesystem, må være pålitelig og kunne fortsette å produsere strøm i mange år. Men solcellepaneler kan også skades. Derfor skanner vedlikeholdsspesialister solcellepaneler utplassert på hustak eller i solcelleparker ved hjelp av varmekameraer for raskt å identifisere problemer med solcellepanelene helt ned på cellenivå.

Solcellepanelet, som er den viktigste komponenten i et solcellesystem, må være pålitelig og kunne fortsette å produsere strøm i mange år. Men solcellepaneler kan også skades. Derfor skanner vedlikeholdsspesialister solcellepaneler utplassert på hustak eller i solcelleparker ved hjelp av varmekameraer for raskt å identifisere problemer med solcellepanelene helt ned på cellenivå.

Oppdager moduser som er mye varmere enn andre og finner fysisk skade. Kilde: FLIR

Fornybar energi

Bruken av fornybare energikilder, som solceller og vindenergi, forbedres blant mange datasenteroperatører. Datasentre kan redusere miljøpåvirkningen og samtidig oppnå langsiktige bærekraftsmål.

Fysisk sikkerhet

Termokamera kan identifesere mer enn bare temperaturvariasjoner eller varmepunkt. De bidrar til å forsvare en fysisk grense mot uønskede inntrengere. Ettersom datasentre er i drift døgnet rundt, trenger de effektive teknologier som muliggjør kontinuerlig overvåking av anlegget.

For datasentre er termiske sikkerhetskameraer med høy kontrast, høy oppløsning og lang deteksjonsrekkevidde perfekte. Termokamera kan observere under de fleste ugunstige værforhold, som lett regn, tåke, røyk eller fullstendig mørke, i motsetning til vanlige videokameraer.

De er i stand til å skille mellom en person og et kjøretøy når de brukes sammen med videoanalyse. Dette reduserer muligheten for falske positiver når de brukes sammen med radar og menneskelige feil. Fjernoperatører kan evaluere termiske og synlige videofeeder av området for bedre alarmverifisering og identifisering av inntrengere ved å integrere termokamera med synlige HD-kameraer.

Termokamera Teknikere bruker termokamera for å kontrollere temperaturen på industrielt utstyr.

Hvilke spesifikasjoner bør vurderes når du bestemmer deg for hvilket varmekamera du skal kjøpe?

Område dette gjelder temperaturområdet kameraet er i stand til å måle. Å velge et høyere temperaturområde er avgjørende for måling av varmere industrielle applikasjoner som kjeler og ovner. Når et kamera er utenfor rekkevidde og ikke kan måle et objekts temperatur, vises en stjerne ved siden av tallet for å indikere at kameraet estimerer temperaturen.

Field of View (FOV)- FOV avhenger av linsen og handler om hvor mye du kan se gjennom den. For arbeid på nært hold er det nødvendig med en FOV på 45° eller høyere, og for arbeid på lengre avstand trengs et teleobjektiv (6° eller 12°).

IR-oppløsning – dette gjelder antall piksler på skjermen. Jo høyere oppløsning, jo mer data kan kameraet samle inn.

Termisk følsomhet – NETD (såkalt Noise Equivalent Temperatur Difference) handler om de minste temperaturforskjellene kameraet kan fange. Jo lavere tallet er, jo mer følsomt er kameraet.

Fokus – termokamera har vanligvis tre fokus: fast, manuelt eller automatisk. Fast betyr at det alltid er i fokus, manuell betyr at brukeren må endre det selv, og automatisk betyr at kameraet fokuserer automatisk basert på hva det kan se.

Spektralt område – dette gjelder område av bølgelender som kameraet kan oppdage.

Sliter du med å velge riktig termokamera kan du se nærmere på bestselgende kamera fra Flir fra nettbutikken vår. 

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Datakommunikasjon i krevende miljø

Neste innlegg

Kabelorganisering på arbeidsplassen

Relaterte innlegg