6 sposobów, w jakie cyfrowe bliźniaki rewolucjonizują produkcję w 2024 roku

Avatar photo

W erze Przemysłu 4.0 produkcja uzależniona jest w dużej mierze od szeregu technologii, które umożliwiają płynną i wydajną pracę. Koncepcja ta, często określana jako inteligentna produkcja, podkreśla konieczność integracji przez firmy zaawansowanych technologii, takich jak cyfrowe bliźniaki, sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe i inne, aby pozostać konkurencyjnym w branży. W tym artykule przybliżymy temat cyfrowych bliźniaków, przedstawiając ich definicję, zastosowania i znaczenie zarówno teraz, jak i w przyszłości. Według Fortune Business Insights globalny rynek cyfrowych bliźniaków ma szanse na znaczny rozwój, przy prognozowanym wzroście wartości z 17,73 mld USD w 2024 r. do 259,32 mld USD do 2032 r., przy imponującym skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) na poziomie 39,8%. 

Czym jest cyfrowy bliźniak? 

Cyfrowy bliźniak to niezwykle drobiazgowa wirtualna replika fizycznego obiektu, systemu lub procesu, odgrywająca kluczową rolę w napędzaniu innowacji i nowoczesnego postępu technologicznego w różnych dziedzinach, takich jak produkcja, planowanie urbanistyczne, opieka zdrowotna i nie tylko. Wykorzystując dane z czujników uzyskane z fizycznych obiektów, cyfrowe bliźniaki potrafią replikować rzeczywistą dynamikę, warunki i wydajność w wirtualnym świecie. 

Ciągła wymiana danych między sferą fizyczną i wirtualną umożliwia monitorowanie, analizę i symulację w czasie rzeczywistym, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji, przewidywanie przyszłych zdarzeń, usprawnianie procesów i zwiększanie ogólnej wydajności. Cyfrowe bliźniaki charakteryzują się możliwością zapewnienia kompleksowego i realistycznego odwzorowania ich fizycznych odpowiedników. Pozwala to na testowanie scenariuszy bez konieczności przeprowadzania kosztownych lub ryzykownych eksperymentów w świecie rzeczywistym, tym samym pokazując ich prawdziwą wartość. 

Architektura cyfrowego bliźniaka

Architektura cyfrowego bliźniaka to spójny system składający się z trzech połączonych ze sobą warstw:

  • Warstwa danych: Obejmuje infrastrukturę odpowiedzialną za gromadzenie, przechowywanie i nadzorowanie danych. Służy jako źródło danych z różnych zasobów, w tym czujników i urządzeń IoT.
  • Warstwa modelu: Stanowi wirtualną reprezentację produktu. Warstwa ta dokonuje analizy i przewiduje zachowania fizycznego produktu w oparciu o informacje uzyskane z warstwy danych.
  • Warstwa serwisowa: Warstwa serwisowa znajduje się na szczycie architektury, ułatwiając interakcję użytkownika z cyfrowym bliźniakiem za pośrednictwem interfejsu użytkownika i aplikacji. To tu odbywa się analiza danych, a wnioski uzyskane z cyfrowego bliźniaka są prezentowane zainteresowanym stronom. 

Jak wykorzystuje się cyfrowego bliźniaka w produkcji?

Technologia cyfrowego bliźniaka służy w branży produkcyjnej jako wirtualny odpowiednik linii produkcyjnych, maszyn lub produktów. To innowacyjne narzędzie replikuje rzeczywiste scenariusze w wirtualnym środowisku, łącząc dane z czujników, historycznych dzienników wydajności i innych powiązanych źródeł. Producenci wykorzystują cyfrowe bliźniaki do monitorowania systemów w czasie rzeczywistym, prognozowania wydajności i wczesnego identyfikowania potencjalnych problemów. Takie proaktywne podejście do konserwacji zwiększa trwałość sprzętu i minimalizuje przestoje. 

Ponadto cyfrowe bliźniaki pełnią istotną funkcję w optymalizacji procesów przemysłowych. Symulując różne scenariusze produkcyjne, umożliwiają one ocenę konsekwencji zmian w układach, materiałach lub sprzęcie bez zakłócania bieżącej działalności. Pozwala to nie tylko obniżyć koszty i zwiększyć wydajność, ale także ułatwia wprowadzanie innowacji produktowych. Przeprowadzając wirtualne testy i udoskonalając projekty, możliwe jest znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na fizyczne prototypy, co skraca czas wprowadzania produktów na rynek.

6 sposobów, w jakie cyfrowe bliźniaki rewolucjonizują produkcję w 2024 roku

Cyfrowe bliźniaki stają się coraz bardziej niezbędnym narzędziem wykorzystywanym w branży produkcyjnej, rewolucjonizując ją i oferując ulepszenia na wielu frontach. Zwiększają wydajność, wspierają innowacje, usprawniają procesy, redukują koszty i promują zrównoważony rozwój. Oto sześć kluczowych sposobów, w jakie branża przemysłowa korzysta z cyfrowych bliźniaków:

  1. Konserwacja predykcyjna: Cyfrowe bliźniaki umożliwiają precyzyjne przewidywanie zużycia maszyn i urządzeń, pozwalając na planowanie konserwacji tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Takie podejście pozwala zaoszczędzić znaczne koszty i zwiększyć wydajność produkcji poprzez zminimalizowanie nieplanowanych przestojów, optymalizację wydajności maszyn i wydłużenie żywotności zasobów. W parze z cyfrowymi bliźniakami kluczową rolę w konserwacji predykcyjnej odgrywa również sztuczna inteligencja
  2. Monitorowanie w czasie rzeczywistym: Cyfrowe bliźniaki ułatwiają monitorowanie i kontrolę w czasie rzeczywistym poprzez generowanie wirtualnych replik sprzętu i procesów produkcyjnych. Umożliwia to producentom zapewnienie najwyższej wydajności i ograniczenie marnotrawstwa poprzez szybką identyfikację nieprawidłowości, ocenę wpływu zmian i wdrożenie niezbędnych modyfikacji.
  3. Usprawnienie projektowania i rozwoju produktów: Cyfrowe bliźniaki rewolucjonizują proces tworzenia produktów, umożliwiając kompleksowe testowanie i analizę nowych koncepcji w środowisku wirtualnym przed stworzeniem fizycznych prototypów. Zdolność ta ułatwia opracowywanie bardziej skomplikowanych i zrównoważonych rozwiązań projektowych, jednocześnie przyspieszając proces innowacji i zmniejszając koszty rozwoju.
  4. Optymalizacja łańcucha dostaw: Cyfrowe bliźniaki wykraczają poza halę produkcyjną i obejmują cały łańcuch dostaw, zapewniając kompleksowy wgląd w sieci dostawców, poziomy zapasów i logistykę. Pozwala to producentom skuteczniej przewidywać zakłócenia, optymalizować procesy i szybko reagować na potrzeby rynku, zwiększając tym samym odporność i wydajność łańcucha dostaw.
  5. Zrównoważony rozwój i zgodność z przepisami ochrony środowiska: Cyfrowe bliźniaki pełnią ważną funkcję w rozwoju przyjaznych dla środowiska praktyk produkcyjnych, oferując ścisłą kontrolę nad procedurami produkcyjnymi i wykorzystaniem zasobów. Przyczyniają się do redukcji odpadów, zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i identyfikacji możliwości oszczędzania energii. Poprzez optymalizację i zwiększenie wydajności, cyfrowe bliźniaki pomagają zadbać o bardziej zrównoważone środowiskowo i społecznie odpowiedzialne praktyki produkcyjne.
  6. Dostosowanie i personalizacja na dużą skalę: Cyfrowe bliźniaki umożliwiają producentom szybkie dostosowanie metod produkcji i konfiguracji do indywidualnych wymagań klientów bez narażania wydajności i opłacalności. Umożliwia to masową personalizację produktów, dzięki czemu producenci mogą sprostać wymaganiom klientów i zmaksymalizować popularność niestandardowych produktów.

Jak wdrożyć cyfrowe bliźniaki w produkcji

Na początku należy określić cele cyfrowego bliźniaka. Przed wdrożeniem tej technologii do codziennych operacji konieczne jest ustalenie powodów jej zastosowania. Mogą one obejmować ulepszenie projektu obiektu lub produktu, poprawę wydajności operacyjnej lub po prostu zminimalizowanie przestojów. Następnie niezbędny jest wybór odpowiedniej technologii i narzędzi oraz zainstalowanie czujników, urządzeń IoT i znaczników RFID na zasobach fizycznych w celu umożliwienia ciągłego monitorowania. Należy również wybrać platformę chmurową do przechowywania danych. 

Kolejnym krokiem jest wybór oprogramowania do stworzenia cyfrowego odwzorowania fizycznego zasobu. Projektowanie i tworzenie cyfrowych bliźniaków ułatwiają liczne modele oprogramowania CAD, takie jak Autodesk i Siemens, które tworzą kompleksową cyfrową reprezentację zdolną do symulacji rzeczywistych warunków i zachowań. Takie cyfrowe bliźniaki mogą symulować różne scenariusze, analizować wydajność zasobów fizycznych i sporządzać prognozy wyników. Wykorzystanie tych analiz może zwiększyć wydajność operacyjną i obniżyć koszty, a wszystko to bez konieczności przeprowadzania testów na fizycznych produktach lub maszynach. 

Podsumowanie

Integracja i wykorzystanie cyfrowych bliźniaków w produkcji to istotna zmiana w sposobie, w jaki sektor ten podchodzi do innowacji, konserwacji i wydajności produkcji. Cyfrowe bliźniaki, uznawane za jeden z filarów Przemysłu 4.0, wykraczają poza zwykłe postępy techniczne; są one wyrazem transformacji w kierunku bardziej odpornego, zrównoważonego i wydajnego ekosystemu produkcyjnego. Ich zdolność do ułatwiania konserwacji predykcyjnej, monitorowania w czasie rzeczywistym i kompleksowego modelowania pozwoliła znacznie obniżyć koszty i przestoje, jednocześnie zwiększając wydajność operacyjną. Wszystko to bez zakłócania codziennych operacji. Co więcej, cyfrowe bliźniaki pobudziły innowacje w zakresie dostosowywania i projektowania produktów, umożliwiając producentom szybkie i precyzyjne reagowanie na dynamiczne potrzeby rynku.


Total
0
Shares
Poprzedni post

Czym jest DALI?

Następny post

Zarządzanie temperaturą diod LED

Powiązane posty