Kompletny przewodnik po oznaczeniach podłogowych RND – naszej marki własnej.

Oznaczenia podłogowe i taśmy mogą być wykorzystywane w miejscu pracy do poprawy bezpieczeństwa oraz do zwiększenia wydajności i zapewnienia zgodności z przepisami. Za pomocą taśm można wydzielić obszary i pasy dla pieszych i pojazdów, co zminimalizuje liczbę wypadków na terenie fabryki czy magazynu. Marka RND oferuje szeroką gamę taśm i znaków promujących najlepsze praktyki i zapewniających zgodność z przepisami BHP.

Korzyści z oznaczeń podłogowych

W miejscach pracy należy stosować spójne, kolorowe oznaczenia do wskazania tras ruchu, wyznaczenia obszarów do pracy oraz do przechowywania materiałów. Zwiększy to bezpieczeństwo i wydajność pracy.

Przypisanie kolorów do określonych zadań czy obszarów pozwala na stworzenie czytelnego systemu oznaczeń. Dzięki kodowaniu kolorami poruszanie się po miejscu pracy i zlokalizowanie niezbędnych rzeczy jest dużo łatwiejsze.

Obszary oznaczone kolorami mogą zostać przypisane do narzędzi i maszyn – dzięki temu pracownicy łatwiej zorientują się, który sprzęt powinien być używany i gdzie należy z niego korzystać.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy można zwiększyć, informując pracowników o obszarach oznaczonych kolorami. Czarno-żółtą taśmą podłogową lub farbą można wyznaczać obszary potencjalnie niebezpieczne. Wyjścia awaryjne i drogi ewakuacyjne powinny być również wyraźne oznaczone kolorem zielonym.

Pasy i ścieżki, po których można poruszać się bezpiecznie, powinny być wyraźnie oznaczone. W obszarach, które mogą być niebezpieczne, należy umieścić odpowiednie znaki. Jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy zarówno pieszych, jak i kierowców.

Zagrożenia należy oznaczać jaskrawymi i wyróżniającymi się kolorami, które przyciągną uwagę pracowników. Idealnie nadają się do tego kolory takie jak czerwony, pomarańczowy i żółty.

Wskazówki dotyczące skutecznego znakowania podłogi

Miejsca i sprzęty do przechowywania produktów i surowców można oznaczyć kolorami. Sprzęt niesłużący do celów magazynowych można także kodować odpowiednimi kolorami, aby ułatwić jego rozróżnienie.

Przy oznaczaniu obszarów należy używać jak najmniejszej liczby kolorów, zachowując jak najprostsze oznakowanie. Unikniemy dzięki temu wszelkich niejasności.

Obszar dostępu do urządzeń bezpieczeństwa, wyjść awaryjnych i hydrantów powinien być wyraźnie oznaczony, aby zapewnić do nich łatwy dostęp.

Podczas kodowania kolorami niebezpiecznych obszarów i sprzętu, aby wskazać zagrożenie, wybierz kolor i wzór i konsekwentnie używaj go we wszystkich koniecznych miejscach. Na przykład, używając czarnych i żółtych pasków do oznakowania sprzętu bezpieczeństwa, należy wykorzystać te same kolory w znakach, aby ułatwić ich rozpoznanie.

Granice stanowisk pracy i wykorzystywanego w nich sprzętu powinny być oznaczone tymi samymi kolorami.

Ścieżki, schody i wyjścia ewakuacyjne należy wyraźnie oznaczyć – idealnie nadają się do tego znaki świetlne. W często używanych miejscach warto zastosować także taśmę antypoślizgową.

Aby zapewnić bezpieczne odległości między pracownikami, należy stosować oznaczenia i znaki podłogowe. Dzięki wskazówkom wizualnym pracownicy będą mogli zachować dystans i przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas pracy.

Kodowanie kolorami do oznaczania podłogowego

Oznaczenia i znaki podłogowe odgrywają ważną rolę w stworzeniu bezpiecznego środowiska pracy, zwłaszcza podczas trwającej pandemii koronawirusa. Pomagają one pracownikom w zachowaniu dystansu społecznego i w zmniejszeniu ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.

Poznaj gamę produktów RND – znajdziesz w niej wszystkie produkty potrzebne do oznakowania podłóg.

Antypoślizgowe oznaczenie podłogowe RND

Taśma antypoślizgowa wykorzystuje mineralne materiały ścierne, które są nakładane na samoprzylepny nośnik foliowy w celu szybkiego i trwałego aplikowania w wielu różnych warunkach.

Oznaczenia podłogowe RND

Oznaczenia podłogowe RND, nowoczesna alternatywa dla żywic i farb, pomagają firmom osiągnąć najwyższy standard znakowania podłóg.

Taśma odblaskowa RND

Prosta, samoprzylepna i dobrze widoczna taśma jest idealna do oznaczania obszarów. Można go skutecznie wykorzystać w dowolnym środowisku, a jej użycie zajmuje kilka minut.

Znaki podłogowe RND

Gama znaków i oznaczeń podłogowych dostępnych w RND pomoże Ci przygotować swoje miejsce pracy, aby ostrzec o potencjalnych zagrożeniach i ograniczeniach oraz zoptymalizować miejsce pracy w celu zwiększenia wydajności

Total
0
Shares
Poprzedni post

Przygotowanie powrotu do pracy po Covid 19

Następny post

Stopnie ochrony IP: kompletny przewodnik

Powiązane posty