Testowanie sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej

Avatar photo

Branża telekomunikacyjna stale zmaga się z wieloma wyzwaniami, w tym z koniecznością ciągłego wprowadzania innowacji, opracowywania nowych i lepszych źródeł przychodów oraz utrzymywania stałej dostępności usług przy często malejących marżach. Technologia stymuluje rozwój tego sektora, ale żeby działała z korzyścią dla rynku i konsumentów, potrzebne jest wparcie ze strony IT.

By sprostać wymaganiom ciągle rozwijającej się infrastruktury, nie można zapomnieć o aktywnym testowaniu, które nieustannie ewoluuje w sieciach opartych na chmurze, sieciach wirtualnych i usługach 5G. Dzięki testowaniu i monitorowaniu sieci można zapobiec ryzyku cybernetycznemu, ograniczyć koszty i zredukować liczbę problemów z siecią.

W wyniku kryzysu wywołanego światową pandemią oraz zmian środowiskowych i biznesowych operatorzy telekomunikacyjni muszą zadbać o utrzymanie jakości na każdym poziomie, od oferowania odpowiednich usług do ciągłości ich świadczenia i zapewnienia satysfakcji klientów. Wiąże się to ze znacznymi inwestycjami i pilną potrzebą osiągnięcia maksymalnych zysków. Sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe, wirtualizacja i automatyzacja są obecnie najważniejszymi aspektami współczesnych sieci.

Trudno przecenić znaczenie branży telekomunikacyjnej dla światowego wzrostu, rozwoju i innowacji. W czasie pandemii koronawirusa stało się to jeszcze bardziej zauważalne. Ograniczenia w podróżowaniu, praca w domu i restrykcje dotyczące zgromadzeń oznaczają, że systemy telekomunikacyjne zaczęły zastępować ważne kontakty twarzą w twarz. Sektor telekomunikacyjny dostosowuje się do szybkich zmian w organizacji pracy, pomagając firmom na kontynuowanie działalności, a społecznościom na utrzymanie łączności w bezprecedensowych warunkach.

Statista

Rozwiązania dla sieci telekomunikacyjnych

Sieć telekomunikacyjna to elektroniczny system łączy, przełączników i elementów sterujących, regulujących ich pracę, który umożliwia wymianę danych i komunikację między wieloma użytkownikami. Do przesyłania wiadomości i sygnałów łącza mogą wykorzystywać szereg technologii opartych na komutacji kanałów, komutacji wiadomości i komutacji pakietów.

00AI (Artificial Intelligence) concept. Communication network.

Firmy telekomunikacyjne obsługują miliony urządzeń sieciowych, takich jak routery, przełączniki LAN, zapory sieciowe, urządzenia aplikacyjne i bezprzewodowe punkty dostępu. Świadczą przy tym szeroki zakres usług obejmujących transmisję danych, protokół internetowy (IP), usługi głosowe i bezprzewodowe.

5 wyzwań związanych z monitorowaniem infrastruktury sieci telekomunikacyjnych:

 1. Kontrola zdalnego dostępu.
 2. Monitorowanie sieci w czasie rzeczywistym.
 3. Zapobieganie nieplanowanym przestojom spowodowanym awarią sprzętu.
 4. Rozwiązywanie problemów w trudno dostępnych lokalizacjach z wykorzystaniem zdalnego rozwiązywania problemów.
 5. Wykrywanie i rozwiązywanie problemów sieciowych i operacyjnych zanim staną się one źródłem awarii.

Aby zapobiec ryzyku związanemu z cyberprzestępczością i awariami oraz utrzymać wysoką jakość sieci, należy stale monitorować infrastrukturę sieci IT.

Elfa Distrelec jest dystrybutorem złączy sieciowych i telekomunikacyjnych, które służą do transmisji danych i świadczenia usług telefonicznych na całym świecie. Złącza RJ11 są najczęściej wykorzystywane w telefonach domowych. Złącza RJ12 są natomiast stosowane w telefonach systemowych, a złącza RJ14 są zwykle używane w systemach dwuliniowych.

Testowanie na zasadzie oceny ryzyka

Testowanie na zasadzie oceny ryzyka [ang. risk-based- testing (RBT)] to metoda testowania oprogramowania, która funkcjonuje jako zasada organizacyjna, według której nadaje się priorytety cechom i funkcjom oprogramowania. Metoda ta pozwala na poprawę jakości produktu i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na bardziej wydajny i efektywny proces testowania. Ogólnie rzecz biorąc, podstawowym celem testowania jest zidentyfikowanie aktualnych i potencjalnych problemów, które mogą prowadzić do niekorzystnych wyników.

Zalety RBT to między innymi:

 • większa dokładność przeprowadzanych testów,
 • testowanie koncentrujące się na problematycznych czynnikach,
 • możliwość określenia, który moment jest najlepszy do wstrzymania testów,
 • mniejsza liczba przypadków testowych dzięki zwiększonej efektywności testowania,
 • redukcja kosztów dzięki możliwości wczesnego wychwycenia głównych problemów i podjęcia środków zapobiegawczych,
 • minimalizacja liczby przypadków testowych i skoncentrowanie się na najważniejszych aspektach,
 • poprawa strategii i kierunków testowania.

Telekomunikacja w modelu SaaS

Oprogramowanie jako usługa [ang. Software as a Service (SaaS)] to oprogramowanie telekomunikacyjne, które jest udostępniane klientom na zasadzie usługi umożliwiające zdalny dostęp m.in. do oprogramowania, aplikacji, stron internetowych, baz danych lub przechowywania plików. Dzięki tej innowacyjnej technologii telekomunikacyjnej firmy są w stanie znacznie usprawnić swoje działanie. Nie ma już konieczności zaopatrywania się w drogi sprzęt serwerowy, aby mieć dostęp do specjalistów IT i programów.

Cloud computing concept. Communication network. INDUSTRY 4.0. Factory automation.

Program jest umieszczony na serwerach wykonawcy SaaS lub u dostawców danych i usług telekomunikacyjnych, którzy dostarczają oprogramowanie w modelu SaaS. Wszyscy pracownicy firmy mogą uzyskać dostęp do informacji za pomocą standardowej przeglądarki internetowej i połączenia z Internetem.

Usługi 5G

Terminem 5G określa się sieć komórkową piątej generacji. Jest to nowy międzynarodowy standard bezprzewodowy wprowadzony w następstwie sieci 1G, 2G, 3G i 4G. Pozwala na stworzenie nowej sieci, która może połączyć prawie wszystkich i wszystko, w tym urządzenia, przedmioty i maszyny.

low angle view of modern office buildings and 5g transmission tower.

Wiele obszarów branży telekomunikacyjnej skupia się obecnie wokół 5G. Urządzenia obsługujące sieć 5G są powszechnie dostępne i coraz częściej wybierane przez użytkowników. Przedsiębiorstwa wciąż poszukują metod, które w przyszłości pozwolą im jak najlepiej wykorzystać tę nową szerokopasmową sieć. 5G stwarza nowe możliwości dla wielu sektorów i różnych zastosowań.

Przewiduje się, że liczba subskrypcji w latach 2019-2026 znacznie wzrośnie. Szacuje się, że do 2025 roku liczba abonamentów 5G na całym świecie przekroczy 2,7 miliarda, przy czym najwięcej abonamentów 5G będą obsługiwać kraje Azji Północno-Wschodniej, Ameryki Północnej i Europy Zachodniej.

S O’Dea, Global 5G subscriptions 2019-2026, 27 stycznia 2021

Zapewnianie jakości dla oprogramowania telekomunikacyjnego

Automatyzacja zapewniania jakości [ang. quality assurance (QA)] obejmuje zautomatyzowane narzędzia testujące do przeprowadzania testów powstającego oprogramowania i raportowania ich wyników. Jest to integralny element procesu tworzenia oprogramowania. QA w telekomunikacji pomaga przyśpieszyć procesy oraz poprawić jakość i wydajność. Choć testowanie manualne zawsze będzie konieczne, automatyzacja oszczędzi czas i pieniądze zarówno początkującym firmom, jak i dużym korporacjom.

Zrozumienie protokołów telekomunikacyjnych, technologii i bezpieczeństwa jest istotnym elementem zapewniania jakości. QA identyfikuje wady i sporządza szczegółowe raporty dla programistów. Współpraca z kimś wykwalifikowanym, kto zna produkt i posiada wiedzę dotyczącą sieci, bardzo pomaga w testowaniu. Przyśpiesza to i usprawnia proces testowania oraz pomaga w optymalizacji zasobów, wydajności zespołu i poprawie jakości produktu.

Korzyści z testowania sieci telekomunikacyjnych

Według badania Network Test Survey z 2021 roku, 93% respondentów uważa, że testowanie zwiększa satysfakcję klientów i obniża wskaźnik rezygnacji. Blisko 80% dostawców przewiduje, że testowanie na frontendzie zmniejsza liczbę wydatków operacyjnych wymaganych do usuwania usterek.

Cellular tower station for wireless telecommunication technology and blending with particles, glittering particles. Connection and mesh dots

Z tego samego badania wynika, że takie trendy sieciowe jak wirtualizacja, automatyzacja i krojenie sieci mają największy wpływ na wymagania dostawców usług w zakresie rozwiązań testujących, monitorujących i atestujących.

Główne korzyści z testowania telekomunikacji to:

 • redukcja kosztów związanych z przyszłą naprawą sieci;
 • możliwość bezpośredniego mierzenia jakości danych, dźwięku, wideo, IoT i usług online;
 • dynamizacja sieci i topologii sieci;
 • monitorowanie jakości usług end-to-end dla sieci hybrydowych przy użyciu standardowych metodologii;
 • redukcja kosztów w perspektywie długoterminowej dzięki testom na frontendzie, które oszczędzają pieniądze skracając czas potrzebnego na usunięcie problemów.
Total
0
Shares
Poprzedni post

Wyjaśnienie istoty i roli promieniowania ultrafioletowego w walce z pandemią COVID-19

Następny post

Superkondensatory firmy Eaton napędzają przemysł motoryzacyjny

Powiązane posty