5 zalet inteligentnych parkingów miejskich

Avatar photo

Kierowcy na całym świecie spędzają dużo czasu w poszukiwaniu wolnych miejsc parkingowych. Statystyczny londyński kierowca poświęca na to aż 67 godzin rocznie. Oprócz czasu marnuje się również paliwo, co powoduje zwiększone emisje gazów cieplarnianych do atmosfery. Przeciętny kierowca w Nowym Jorku zużywa około 143,5 litra paliwa i emituje około 317 kg CO2 rocznie.

W wielu miastach dostępne są już inteligentne systemy parkingowe, które pozwalają rozwiązać wiele problemów, z jakimi borykają się kierowcy w obszarach miejskich. Takie rozwiązania redukują natężenie ruchu drogowego, zanieczyszczenie powietrza i nieefektywność spowodowaną poszukiwaniem miejsc parkingowych w obszarach zabudowanych. Przewiduje się, że rynek autonomicznych parkingów wzrośnie do 12,9 mld USD do 2030 r., przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) wynoszącym 25,2%.

Czym jest inteligentny system parkowania?

Inteligentne systemy parkowania to zaawansowane systemy, które pozwalają na skuteczne zarządzanie miejscami parkingowymi. Poprzez wykorzystanie różnych technologii, w tym kamer, czujników, Internetu rzeczy (IoT) oraz aplikacji mobilnych umożliwiają maksymalne wykorzystanie miejsc parkingowych. Systemy te informują o dostępności miejsc w czasie rzeczywistym, oszczędzając kierowcom czas oraz usprawniając ruch drogowy.

Celem inteligentnych rozwiązań parkingowych jest poprawa wydajności i wygody parkowania zarówno dla użytkowników, jak i zarządzających miejskimi parkingami. Rozwiązania te często obejmują zautomatyzowane systemy płatności, dynamiczne taryfy i możliwości rezerwacji miejsc. Inteligentne systemy parkingowe, wykorzystujące dane i technologię, sprawiają, że otoczenie miejskie staje się bardziej wydajne, zrównoważone i przyjazne dla użytkowników. Więcej informacji na temat działania inteligentnych systemów parkingowych znajdziesz w naszym przewodniku. Oto pięć przykładów tego, jak inteligentne parkowanie usprawnia transport miejski:

Redukcja natężenia ruchu

Około 30% miejskiego ruchu drogowego jest spowodowane poszukiwaniem miejsc parkingowych, przyczyniając się do powstawania korków i zanieczyszczenia środowiska. Inteligentne systemy parkowania pozwalają na złagodzenie tego problemu, dostarczając informacje o obłożeniu parkingów w czasie rzeczywistym i wskazując kierowcom wolne miejsca parkingowe. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem czujników i dostępne na przykład za pośrednictwem aplikacji. Takie rozwiązanie pozwala oszczędzić paliwo i czas spędzony na poszukiwaniu wolnego miejsca parkingowego.

Na przykład wdrożenie inteligentnych systemów parkingowych w San Francisco zredukowało czas potrzebny na znalezienie miejsca parkingowego o 43%, a liczbę przejechanych kilometrów o 30%, co zwiększyło płynność ruchu i zmniejszyło emisję gazów cieplarnianych.

Korzyści środowiskowe

Dzięki danym dostępnym w czasie rzeczywistym i informacjom o najbliższym dostępnym miejscu inteligentne rozwiązania parkingowe znacząco skracają czas spędzany przez kierowców na szukaniu miejsca do zaparkowania. Przekłada się to na oszczędność nie tylko czasu, ale również paliwa.

Krótszy czas potrzebny na znalezienie miejsca parkingowego i skrócenie czasu pracy na biegu jałowym sprawiają, że inteligentne systemy parkingowe znacznie obniżają emisję spalin. Wprowadzenie tego rodzaju rozwiązań w dużych miastach może zmniejszyć roczną emisję CO2 o miliony kilogramów. Przeprowadzone niedawno badanie wykazało, że inteligentne rozwiązania parkingowe pozwoliłyby zapobiec emisji około 900 000 ton szkodliwych gazów w samych Niemczech. Długofalowo systemy te optymalizują wykorzystanie istniejącej infrastruktury parkingowej, dzięki czemu nie ma potrzeby budowania kolejnych obiektów, co pozwala chronić tereny zielone.

Oszczędność kosztów

Jak już wspomnieliśmy we wcześniejszych punktach, inteligentne rozwiązania parkingowe przyspieszają znalezienie miejsca parkingowego. Pozwala to oszczędzić paliwo, a tym samym koszty. Korzyści finansowe stanowią nie tylko zaletę dla kierowców, ale również dla miast i działających w nich przedsiębiorstw:

  • Większe przychody: Wdrożenie inteligentnych parkometrów i systemów płatności mobilnych pozwala na bardziej precyzyjne monitorowanie i efektywne pobieranie opłat za parkowanie. Dzięki lepszemu wykorzystaniu każdego miejsca parkingowego system ten zwiększa przychody i zmniejsza straty wynikające z niezapłaconych mandatów.
  • Redukcja kosztów zarządzania parkingami: Rejestrowanie każdej czynności związanej z parkowaniem pozwala na znaczne obniżenie kosztów. Jest to możliwe, ponieważ zebrane dane ułatwiają określenie najlepszych praktyk i optymalizację środków kontroli.
  • Finansowanie wydatków operacyjnych: Zastosowanie inteligentnych rozwiązań parkingowych nie wymaga dużych początkowych nakładów finansowych, a miasta mogą czerpać zyski od razu po ich wdrożeniu.

Lepsze doświadczenie kierowców

Inteligentne systemy parkingowe nawigują kierowców bezpośrednio do miejsca parkingowego, redukując stres i frustrację. Jest to możliwe dzięki falom milimetrowym, które wykrywają pojazdy i kierują je do dostępnych miejsc w czasie rzeczywistym. Dzięki połączeniu tych systemów z aplikacjami na smartfony kierowcy mogą przeglądać i wybierać dostępne miejsca parkingowe. Aplikacje dostarczają również aktualizacji na temat dostępności miejsc i umożliwiają uiszczanie opłat parkingowych.

Inteligentne systemy parkingowe są przystosowane do płynnej integracji z innymi technologiami inteligentnego miasta, zwiększając ogólną funkcjonalność i komfort użytkowania. Połączenie tych technologii ze stacjami ładowania pojazdów elektrycznych, terminalami parkingowymi i aplikacjami transportu publicznego pozwala stworzyć sprawnie działającą sieć usług. Poprzez wykorzystanie interfejsu API inteligentnego parkowania i uniwersalnego modułu elektronicznego możliwe jest rozbudowanie dowolnego urządzenia lub aplikacji parkingowej o inteligentne funkcje. Przynosi to znaczące korzyści zarówno kierowcom, jak i właścicielom firm, których klienci regularnie korzystają z parkingów. Gdy klienci mają dostęp do kompletnych i aktualnych informacji na temat możliwości parkowania, integracja ta zwiększa wygodę i skraca czas podróży.

Lepsze zabezpieczenia i zwiększona ochrona

Wdrożenie inteligentnych systemów parkowania zmniejsza ryzyko wypadków na parkingach. Kierowcy mają dostęp do danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nie muszą krążyć po okolicy w poszukiwaniu wolnego miejsca, co pozwala im skupić się na prowadzeniu pojazdu i nie rozprasza ich uwagi. Wykorzystując czujniki i precyzyjną technologię, automatyczne systemy parkowania bezpiecznie prowadzą kierowców, zmniejszając ryzyko wypadków z innymi samochodami lub pieszymi.

Technologie te zwiększają również bezpieczeństwo. Większość inteligentnych systemów parkingowych jest wyposażona w urządzenia monitorujące, systemy kontroli dostępu i alarmy, zapewniając dodatkową warstwę bezpieczeństwa zaparkowanych pojazdów. Oprócz tego kamery monitorują miejsca wjazdu i wyjazdu z parkingów, rejestrując tablice rejestracyjne wszystkich pojazdów. Nadzór w czasie rzeczywistym pomaga szybko zidentyfikować nieautoryzowane pojazdy i śledzić je w przypadku kradzieży lub innych zagrożeń bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Inteligentne systemy parkingowe mają ogromny wpływ na wydajność miast, od zmniejszania natężenia ruchu i szkód dla środowiska po oszczędności ekonomiczne i poprawę komfortu jazdy. Systemy te stanowią kluczowe narzędzie wspomagające zarządzanie parkingami, przyczyniając się do transformacji miast w inteligentne i zrównoważone środowiska dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i analizy danych. Optymalne wykorzystanie miejsc parkingowych przynosi liczne korzyści, takie jak skrócenie czasu podróży i obniżenie kosztów paliwa dla kierowców. Dodatkowo finansowe korzyści dla miast i firm podkreślają kluczową rolę inteligentnych systemów parkingowych w nowoczesnej infrastrukturze miejskiej.

W przyszłości możemy spodziewać się inteligentnych systemów parkingowych zintegrowanych z autonomicznymi pojazdami i bardziej inteligentnymi technologiami miejskimi. Dzięki zaawansowanemu IoT oraz ulepszonej analizie danych i sztucznej inteligencji łączność z pewnością się zwiększy. Płatności zbliżeniowe i mobilne ułatwią uiszczanie opłat parkingowych, a inteligentne parkingi przyczynią się również do powstawania bardziej zrównoważonych inicjatyw. Wraz z dalszym rozwojem miast wdrażanie inteligentnych rozwiązań parkingowych stanowić będzie skuteczne rozwiązanie dla wyzwań związanych z urbanizacją, wytyczając drogę do osiągnięcia większej
wydajności i zrównoważonego rozwoju w miastach.

Total
0
Shares
Poprzedni post

10 innowacyjnych technologii w sektorze zrównoważonej energii

Następny post

Rodzaje pojazdów elektrycznych

Powiązane posty