Przewodnik po innowacyjnych inteligentnych systemach parkingowych

Avatar photo

Inteligentne systemy parkingowe, zaprojektowane z myślą o efektywnym zarządzaniu miejscami parkingowymi, transformują obszary miejskie, redukując natężenie ruchu i emisje spalin spowodowane przez czasochłonne poszukiwanie wolnych miejsc do zaparkowania. Zgodnie z prognozami, do 2050 r. nawet 80% światowej populacji będzie mieszkać w miastach, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z aktualnym poziomem 55%. Wraz z rosnącą urbanizacją rośnie zapotrzebowanie na efektywne rozwiązania parkingowe. Kierowcy spędzają nawet 20 minut na poszukiwaniu miejsca, by zaparkować swoje pojazdy.

Korzystając z inteligentnych technologii parkingowych, takich jak inteligentne systemy parkingowe z obsługą IoT, oprogramowanie do zarządzania parkingami i aplikacje do płatności za parkowanie, miasta mogą zapewnić bardziej efektywne rozwiązania. Narzędzia te sprzyjają tworzeniu mniej zatłoczonych i bardziej zrównoważonych przestrzeni miejskich, dodatkowo ułatwiając znalezienie wolnych miejsc parkingowych. W tym artykule przedstawiamy wiele korzyści oferowanych przez dostępne obecnie systemy wspomagania parkowania, a także zasady inteligentnego parkowania i technologie leżące u jego podstaw.

Czym jest inteligentny system parkowania?

Inteligentny system parkingowy, umożliwiający kierowcom szybkie zlokalizowanie wolnych miejsc parkingowych, wykorzystuje technologię do poprawy efektywności zarządzania parkingami. Monitorowanie obłożenia miejsc parkingowych w czasie rzeczywistym jest możliwe dzięki integracji czujników, kamer i urządzeń IoT. Zebrane informacje są następnie przesyłane do centralnego systemu i wykorzystywane do wskazania najbliższego miejsca parkingowego. Co więcej, poprzez integrację z systemami płatności i dostęp do danych na temat trendów parkingowych,msystemy te mogą zoptymalizować wykorzystaniem przestrzeni i usprawnić kontrolę ruchu w zatłoczonych regionach.

Kluczowe komponenty i funkcje

 1. Czujniki i IoT: Przy użyciu naziemnych i strategicznie rozmieszczonych czujników, system analizy danych parkingowych monitoruje, które miejsca są dostępne i natychmiast wysyła powiadomienia do pojazdów za pośrednictwem wyświetlaczy lub inteligentnych aplikacji parkingowych.
 2. Dane w czasie rzeczywistym i aplikacje mobilne: Dzięki czujnikom przesyłającym dane do centralnego systemu kierowcy mają dostęp do aktualizacji dostępności miejsc parkingowych i mogą znaleźć wolne miejsce w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji mobilnych.
 3. Analityka i raportowanie: Inteligentne systemy parkowania są przydatne w planowaniu urbanistycznym, analizie wzorcu ruchu i dynamicznych modyfikacjach cen na podstawie danych dotyczących wykorzystania parkingów.
 4. Automatyczne płatności: Takie rozwiązanie usprawnia procedurę i umożliwia transakcje zbliżeniowe oraz płatności za pośrednictwem aplikacji.

Jak podaje Tomorrow.City, platforma specjalizująca się w zrównoważonych i sprzyjających włączeniu społecznemu miastach, wdrożenie inteligentnych systemów parkingowych skutkuje znaczną redukcją natężenia ruchu o 8%, emisji gazów o 40%, liczby kilometrów przejechanych w poszukiwaniu miejsca do zaparkowania o 30% i czasu spędzonego na parkowaniu o 43%. Wspomniane systemy nie tylko dostarczają danych w czasie rzeczywistym na temat dostępności miejsc parkingowych, zwiększając wydajność operacyjną i usprawniając przepływ ruchu, ale wspierają również miasta w dążeniu do osiągnięcia ich celów w zakresie neutralności pod względem emisji CO2.

Główne technologie wykorzystywane w inteligentnych systemach parkingowych

Zaawansowane technologie czujników zwiększają wydajność parkowania. Czujniki naziemne wykorzystują radary do identyfikacji poruszających się samochodów i oznaczania zajętych miejsc. Do monitorowania dużych obszarów lub parkingów ulicznych wykorzystywane są urządzenia napowietrzne, takie jak kamery lub czujniki, które monitorują wiele miejsc jednocześnie. Zastosowanie techniki dwóch czujników zapewnianwystarczający zasięg i precyzyjne dane w czasienrzeczywistym, co jest niezbędne do efektywnegon zarządzania parkingami.

Inteligentne oprogramowanie i aplikacje AI

Rozwój inteligentnych systemów parkingowych zależy od integracji technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Kamery stacjonarne są wykorzystywane przez technologie oparte na AI do identyfikacji samochodów i dostarczania informacji o obłożeniu miejsc parkingowych w czasie rzeczywistym. Systemy parkingowe są dodatkowo wzbogacone o technologię automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR), która umożliwia automatyczną identyfikację pojazdów, usprawniając procedury wjazdu i wyjazdu. Inteligentne systemy parkowania mogą być dostosowane do różnych warunków, takich jak centra handlowe i lotniska.

Kompleksowe inteligentne rozwiązania parkingowe

Inteligentne systemy parkingowe wykorzystują szereg technologii, w tym przetwarzanie brzegowe, uczenie maszynowe i Internet rzeczy w celu stworzenia zintegrowanych i elastycznych rozwiązań parkingowych. Systemy są wyposażone w inteligentne czujniki, które wykorzystują technologię LiDAR do monitorowania dostępności miejsc parkingowych i wysyłania powiadomień za pośrednictwem wyświetlaczy i aplikacji mobilnych. Konwolucyjne sieci neuronowe i systemy wieloagentowe znajdują zastosowanie w otwartych parkingach ze względu na ich efektywność kosztową i zdolność do adaptacji do różnych warunków środowiskowych. To kompleksowe podejście do inteligentnego parkowania pozwala minimalizować ilość czasu spędzonego na szukaniu miejsca parkingowego, jednocześnie maksymalizując wykorzystanie przestrzeni.

Zalety wdrażania inteligentnych systemów parkingowych

Inteligentne rozwiązania parkingowe rewolucjonizują miejską mobilność poprzez poprawę zrównoważonego rozwoju, wydajności i bezpieczeństwa. Wykorzystując najnowocześniejsze technologie, systemy te przyspieszają procedurę parkowania i skracają czas potrzebny na znalezienie wolnego miejsca. Dzięki danym dostępnym w czasie rzeczywistym możliwe jest zoptymalizowanie i planowanie alokacji miejsc parkingowych. Z kolei automatyczne szlabany parkingowe zarządzane przez aplikacje mobilne ułatwiają korzystanie z parkingów.

Skrócenie czasu wymaganego na poszukiwanie miejsc oznacza również redukcję śladu węglowego w miastach. Inteligentne systemy parkingowe usprawniają ponadto administrację miejską i planowanie urbanistyczne, wpisując się w ramy inteligentnych miast. Z punktu widzenia bezpieczeństwa ulepszone funkcje monitorowania, takie jak rozpoznawanie tablic rejestracyjnych oraz aktualizacje w czasie rzeczywistym, zapewniają bezpieczeństwo na parkingach, zapobiegając przestępstwom i nieautoryzowanemu dostępowi.

Kierowcy marnują około 30% benzyny rocznie, próbując znaleźć miejsce do zaparkowania, dlatego rozwój systemów umożliwiających sprawdzanie dostępności miejsc ma kluczowe znaczenie. Partner firmy Teltonika Networks, CET Energy, opracował projekt inteligentnego parkowania z wykorzystaniem routera komórkowego RUT241 i przełącznika TSW100 marki Teltonika Networks. Dzięki temu wyszukiwanie miejsc parkingowych stało się znacznie szybsze, łatwiejsze i zrównoważone.

Rodzaje inteligentnych systemów parkingowych

Systemy czujników pojedynczych i wielu miejsc parkingowych

Systemy z pojedynczym czujnikiem wykorzystują radar umieszczony w betonie do wykrywania obecności pojazdów. Każde miejsce parkingowe jest wyposażone w jeden czujnik. Systemy wielopunktowe są idealne dla dużych lub ulicznych miejsc parkingowych, ponieważ wykorzystują pojedynczy czujnik do monitorowania wielu miejsc.

Systemy oparte na obrazach i systemy mobilne

Systemy obrazowania skutecznie zarządzają zasobami parkingowymi, wykorzystując kamery do weryfikacji obłożenia parkingów. Dzięki aplikacjom systemy mobilne wysyłają powiadomienia o wolnych miejscach parkingowych, zwiększając wygodę i skracając czas wyszukiwania.

Zintegrowane i zewnętrzne systemy parkingowe

Zintegrowane systemy oferują kompletne informacje o parkowaniu w czasie rzeczywistym, łącząc czujniki, kamery i aplikacje. Dwie najnowocześniejsze technologie wykorzystywane przez szybko rozwijające się systemy parkowania poza ulicami to radar i magnetometr.

Wyzwania i kwestie związane z wdrażaniem inteligentnych systemów parkingowych

 1. Świadomość i wysokie koszty
  • Wyzwaniem jest zwiększenie świadomości i akceptacji ze strony użytkowników i stron zainteresowanych.
  • Wysokie koszty wdrożenia.
  • Sukces wymaga precyzyjnych informacji i dostępności standardowych narzędzi IoT.
  • Niedobór specjalistów w dziedzinie inteligentnych technologii utrudnia ich rozwój i utrzymanie.
 1. Kwestie techniczne i ochrona prywatności
  • Kluczowe czynniki: dokładność, koszty i zagrożenia dla prywatności, zwłaszcza w przypadku ciągłego monitorowania przy użyciu kamer.
  • Zaawansowane funkcje, estetyka i doświadczenie użytkownika.
  • Ręczne potwierdzanie sesji może utrudniać korzystanie z aplikacji.
 1. Integracja i wyzwania regulacyjne
  • Trudności z integracją z istniejącą infrastrukturą, takie jak kompatybilność i koszty początkowe.
  • Kluczowe znaczenie mają prywatność i bezpieczeństwo danych.
  • Polityka i regulacje rządowe mają duży wpływ na wdrażanie systemów
  • Ograniczenia technologiczne lub awarie mogą negatywnie wpływać na skuteczność systemu, dlatego konieczne jest jego dokładne zaprojektowanie i przetestowanie.

Przyszłość inteligentnego parkowania

Prognozy rynkowe przewidują wzrost wartości rynku inteligentnych parkingów z 38,7 mld USD w 2023 r. do 88,8 mld USD do 2028 r., przy rocznym skumulowanym wskaźniku wzrostu (CAGR) na poziomie 18,1%. Wzrost ten jest spowodowany rosnącym zapotrzebowaniem na wydajne rozwiązania do zarządzania parkingami w gęsto zaludnionych obszarach miejskich.

Nowe technologie nieustannie zmieniają oblicze inteligentnych parkingów. W ostatnich latach znacząco udoskonalono czujniki naziemne, będące kluczowym elementem tych
systemów. Dzięki firmom takim jak Teltonika Networks, oferującym rozwiązania w zakresie łączności sieciowej zapewniające optymalizację obsługi parkingów, branża stale zmierza w kierunku bardziej połączonej i świadomej ekologicznie przyszłości.

Integracja pojazdów autonomicznych (AV) stanowi kluczowy czynnik rozwoju inteligentnych systemów parkingowych. Dzięki tej integracji możliwe będzie dalsze usprawnienie procesów parkingowych i zwiększenie wydajności miejskich systemów transportowych. Ponadto rozwój samochodów elektrycznych (EV) i stacji ich ładowania przyczynia się do zmiany sposobu funkcjonowania branży. Szacuje się, że liderem globalnego rynku inteligentnych parkingów będzie w szczególności region Azji i Pacyfiku, który w 2023 r. będzie odpowiadał za ponad 40% udziału w przychodach i ma utrzymać najszybsze tempo wzrostu w całym okresie prognozy.

Podsumowanie

Inteligentne systemy parkingowe to niezbędny element ograniczania ruchu ulicznego, zanieczyszczeń i czasu poszukiwania miejsca parkingowego w obliczu postępującej urbanizacji. Systemy te integrują rozwiązania IoT, czujniki, sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, zapewniając lepsze wykorzystanie miejsc i optymalizację procedur parkingowych.

Wraz z rozwojem inteligentnego parkowania i autonomicznych pojazdów środowiska miejskie ulegną transformacji. Ze względu na ogromne korzyści ekonomiczne i środowiskowe będą miały znaczący wpływ na systemy parkowania na całym świecie.

Total
0
Shares
Poprzedni post

Domy z drukarki 3D – przyszłość budownictwa mieszkaniowego

Następny post
Logistyka i transport ładunku kontenerowego i samolot towarowy w stoczni z działającym dźwigiem.

8 trendów technologicznych zmieniających branżę morską

Powiązane posty