En guide til smarte parkeringssystemer

Avatar photo

Smarte parkeringssystemer administrerer og optimaliserer parkeringsplasser på en effektiv måte, og kan være med på å redusere trafikkbelastningen og forurensningen som følge av den lange tiden det vanligvis tar å finne en parkeringsplass. Behovet for parkeringsløsninger øker som følge av økende urbanisering og prognoser viser at opptil 80% av verdens befolkning forventes å bo i byer innen 2050, en stor økning fra dagens 55%.

Bilister kan bruke opptil 20 minutter på å finne en parkeringsplass og byer kan tilby smarte
parkeringsløsninger, som for eksempel er IoT-baserte, eller ta i bruk ulik programvare eller parkeringsapper for å redusere denne tiden. Disse verktøyene er med på å skape mindre overbelastede og mer bærekraftige bymiljøer. I denne artikkelen går vi gjennom hva smart parkering er og hva den underliggende teknologien består av, samt de mange fordelene og variantene som fins i dag.

Hva er et smart parkeringssystem?

Smarte parkeringssystemer hjelper bilister og kjøretøy med å finne ledige parkeringsplasser raskt. Ved å integrere sensorer, kameraer og annet IoT-utstyr kan man overvåke parkeringsområder for å gi sanntidsdata om hvor disse befinner seg. Sjåfører henter dataene via digitale skjermer eller mobilapper, som deretter sendes til et sentralt system og brukes til å dirigere dem til nærmeste ledige plass. Disse systemene optimaliserer plattutnyttelsene, forbedrer trafikken i overfylte områder og gir insiktsfull data om parkeringstrender.

Viktige komponenter og funksjoner

 1. Sensorer og IoT: Ved strategisk plasserte sensorer kan parkeringsdataanalyser holde oversikt over hvilke plasser som er ledige eller opptatt, og umiddelbart varsle kjøretøyene via skjermer eller smarte parkeringsapper.
 2. Sanntidsdata og mobilapplikasjoner: Sanntidsdataene fra smarte parkeringssensorer koblet til et sentralt system kan man sjekke via apper eller andre smarte systemer før man ankommer destinasjonen.
 3. Analyse og rapportering: Analyserer trafikmønstre og dynamiske prisendringer basert på bruk.
 4. Automatiserte betalinger: Løsninger som lar sjåfører reservere og betale for parkeringsplassen via en app.

Tomorrow.City er en plattform som håper å gjøre byer med bærekraftige ved å gi informasjon om smarte parkeringssystemer, og ifølge dem fører denne implementeringen til en reduksjon i trafikkvolum med 8%, reduserte gassutslipp med 40%, antall kjørte kilometer for å parkere med 40%, og tidsbruken med parkering med 43%. Disse systemene gir ikke bare sanntidsdata om parkeringstilgjengelighet, forbedrer driftseffektiviteten og forenkler trafikkflyten, men hjelper også byene med å nå sine mål om karbonnøytralitet ved å redusereCO2-utslipp betydelig.

Hvilke teknologier står bak?

Sensorteknologi på og over bakken

Som vi har nevnt tidligere brukes avansert sensorteknologi i smarte parkeringssystemer. Radaren brukes av bakkesensorer installert på parkeringsområder for å identifisere biler i bevegelse og angi at disse plassene er opptatt. For store områder eller gateparkering overvåker overliggende enheter – for eksempel kameraer eller sensorer – mange steder samtidig. Disse doble sensorene gir god dekning og presis sanntidsdata, noe som er avgjørende for effektiv parkeringsstyring.

Intelligent programvare og KI

Utviklingen av smarte parkeringssystemer avhenger av integreringen av kunstig intelligens og maskinlæringsteknologi. KI-drevet teknologi bruker statiske kameraer for å identifisere biler og gi statistikk over parkeringsbelegg i sanntid. Disse systemene er også utstyrt med ANPR (Automatic Number Plate Recognition), som muliggjør automatisk identifisering av kjøretøy og gjør inn- og utkjøringsprosedyrene raskere. Disse smarte parkeringssystemene forbedrer driften og kan tilpasses en rekke ulike miljøer, for eksempel kjøpesentre og flyplasser.

Smarte parkeringsløsninger

For å bygge integrerte og fleksible parkeringsløsninger brukes blant annet edge computing, maskinlæring (ML) og IoT. Disse systemene bruker LiDAR til å overvåke ledige parkeringsplasser og varsle kjøretøy via smarte skilt eller mobilapplikasjoner. Nevrale nettverk og multi-agent-systemer anbefales spesielt for åpne parkeringsplasser fordi de er kostnadseffektive og kan tilpasse seg en rekke ulike miljøforhold. Ved å minimere tiden som brukes på å lete etter parkering, forbedrer denne tilnærmingen brukeropplevelsen generelt, samtidig som plassutnyttelsen maksimeres.

Fordeler

Som vi har gått gjennom, smarte parkeringsløsninger revolusjonerer mobiliteten i byene ved å gjøre det lettere å finne en parkeringsplass, noe som fremmer bærekraftige mål. Plasstildeling og fremtidlig planlegging kan optimaliseres ved hjelp av sanntidsdata om hvilke plasser som er tilgjengelig. Autonome parkeringsbommer som styres av smarttelefonapper, gjør det dessuten enklere å kjøre inn og ut. Ved å redusere tiden bilene står stille mens de leter etter et sted å parkere, reduserer parkeringssystemene karbonutslippene og byenes karbonfotavtrykk.

Ved å redusere tiden bilene står stille mens de leter etter et sted å parkere, reduserer parkeringssystemene karbonutslippene og byenes karbonfotavtrykk. I tillegg til å levere viktige data som forbedrer byadministrasjon og planlegging, er disse teknologiene en del av smarte byer. Fra et sikkerhetsperspektiv garanterer forbedrede overvåkingsfunksjoner, som sanntidsoppdateringer og nummerskiltgjenkjenning, tryggere parkeringsområder ved å avverge kriminell aktivitet og hindre uautorisert adgang.

Ifølge Teltonika sløser bilister omtrent 30% bensin i året på å lete etter parkeringsplasser, og det er derfor avgjørende å utvikle systemer som gjør det mulig å fjernstyre parkeringsplasser og overvåke hvor de befinner seg. CET Energy er en partner av Teltonika Networks og har utviklet prosjektet Smart Parking ved hjelp av en RUT241-mobilruter og en TSW100-switch for å gjøre søket raskere og mer bærekraftig.

Ulike typer smarte parkeringssystemer

Sensorsystemer: Single Space og Multi-Space

Det finnes totalt seks kategorier av smarte parkeringssystemer, avhengig av hvilken teknologi som benyttes. Single Space-systemene bruker radar innstøpt i betong for å oppdage andre kjøretøy, og bruker én sensor for hver parkeringsplass. Multi-Space er perfekte for store parkeringsplasser eller gateparkering, ettersom de bruker én sensor til å overvåke flere steder.

Bilde- og mobilbaserte systemer

Bildebaserte systemer bruker kameraer for å bekrefte hvilke plasser som er tilgjengelig. Apper brukes for å varsle kjøretøy om ledige parkeringsplasser, noe som øker bekvemmeligheten og reduserer søketiden.

Integrerte parkeringssystemer og off-street-parkering

Integrerte systemer bruker sensorer, kameraer og apper for å gi parkeringsinformasjon i sanntid. Radar og magnetometre er to banebrytende teknologier som brukes for å øke effektiviteten.

Utfordringer

 1. Bevissthet og høye kostnader
  • Mangel på bevissthet og aksept hos brukere og investorer.
  • Høye implementasjonskostnader.
  • Avhengig av presis informasjon og tilgang til standard IoT-verktøy.
  • Talentmangel hindrer utvikling og vedlikehold.
 1. Teknologi og personvern
  • Personvernrisiko knyttet til kontinuerlig kameraovervåking.
  • Avanserte funksjoner, estetikk og brukeropplevelse.
  • Manuelle bekreftelser kan være til hinder for brukeropplevelsen.
 1. Regelverk og integrasjon
  • Problemer med integrering i eksisterende infrastruktur, for eksempel kompatibilitet og startkostnader.
  • Personvern og datasikkerhet er avgjørende.
  • Politikk og regelverk har stor innflytelse på utrullingen av systemene.
  • Teknologiske begrensninger eller feil kan påvirke systemets effektivitet, noe som krever grundig design og testing.

Hva bringer fremtiden?

Markedet for smart parkering kommer til å vokse betydelig, og prognosene viser en økning fra 38,7 milliarder dollar i 2023 til 88,8 milliarder dollar innen 2028, med en årlig vekstrate 18,1%. Teknologiske fremskritt driver utviklingen og da spesielt bakkebaserte sensorer har gjennomgått betydelige forbedringer de siste årene. Selskaper som Teltonika Networks er ledende innen denne sektoren og tilbyr tilkoblingsløsninger for å optimalisere parkeringsopplevelsen. Integreringen av selvkjørende biler er også viktig i denne utviklingen og er med på å gjøre transportsystemene mer effektive. Veksten av elbiler og ladestasjoner endrer også måten bransjen opererer på. Det forventes at spesielt Asia-Stillehavsregionen vil lede det globale markedet, med en andel på over 40% av omsetningen i 2023, og forventes å opprettholde den raskeste vekstraten i hele prognoseperioden.

Oppsummering

Smarte parkeringssystemer er avgjørende for å redusere trafikken, forurensningen og søket etter parkeringsplasser i en stadig mer trafikkert by. Disse systemene bruker IoT, sensorer, kunstig intelligens og maskinløring for å forbedre plassutnyttelsen, noe som støtter bærekraftige mobilitetsløsninger og forbedrer byplanleggingen.

Disse systemene har global innflytelse og er i tråd med bærekraftsmålene på grunn av de enorme økonomiske og miljømessige fordelene de gir.

Total
0
Shares
Forrige innlegg
Ved solnedgang, logistikk og transport av et containerlasteskip og et lastefly ved skipsverft, med fungerende kranbro.

8 teknologitrender som endrer sjøfartssektoren

Neste innlegg

Batterilagringssystemer for en bærekraftig fremtid

Relaterte innlegg