En omfattande guide till innovativa smarta parkeringssystem

Profilbild

Smarta parkeringssystem är utformade för att effektivt hantera och optimera parkeringsplatser och omvandlar stadsområden genom att minska trafikstockning och föroreningar som orsakas av att leta efter parkeringsplatser. Den ökande urbaniseringen leder till en växande efterfrågan på effektiva parkeringslösningar eftersom förare spenderar upp till 20 minuter på att leta efter en parkeringsplats. Prognoser visar att upp till 80 % av världens befolkning förväntas bo i städer år 2050, vilket är en enorm ökning från de nuvarande 55 %.

Städer kan förbättra sina parkeringslösningar genom att använda smart parkeringsteknik som IoT-aktiverade smarta parkeringssystem, programvara för parkeringsdrift och appar för att betala parkering. Dessa verktyg bidrar inte bara till att hjälpa fordon att snabbare hitta lediga platser, utan stödjer även målet att skapa mindre överbelastade och mer hållbara stadsmiljöer. I den här artikeln undersöks de många fördelarna och varianterna av parkeringsvägledningssystem som finns tillgängliga idag, tillsammans med principerna för smart parkering och den teknik som dessa system baseras på.

Vad är ett smart parkeringssystem?

Ett smart parkeringssystem förbättrar effektiviteten i parkeringshanteringen genom att använda teknik för att snabbt hjälpa fordon att hitta lediga parkeringsplatser. Realtidsövervakning av beläggning av parkeringsplatser uppnås genom integrering av sensorer, kameror och IoT-enheter. Förare kan använda digitala displayer eller mobilappar för att ta emot denna data, som sedan skickas till ett centralt system och används för att dirigera dem till den närmaste lediga parkeringsplatsen. Genom att integrera med betalningsprocessorer och erbjuda insiktsfulla data om parkeringstrender, kan dessa system dessutom optimera utrymmesanvändningen och förbättra trafikkontrollen i tätbefolkade regioner.

Nyckelkomponenter och funktioner

 1. Sensorer och IoT: Med hjälp av sensorer, antingen i marken eller strategiskt placerade, kan parkeringsdataanalyser spåra vilka platser som är lediga eller upptagna och omedelbart meddela fordon om tillgängligheten via displayer eller smarta parkeringsappar.
 2. Realtidsdata och mobilappar: Tack vare realtidsdata från smarta parkeringssensorer som är kopplade till ett centralt system, kan förare kontrollera parkeringsuppdateringar i realtid via appar på sina smartphones eller genom system i bilen, innan de anländer till sin destination.
 3. Analys och rapportering: Dessa system hjälper till med stadsplanering, analys av trafikmönster och dynamiska prisändringar baserat på faktisk användning genom att analysera data från parkeringsutnyttjande.
 4. Automatiserade betalningar: Lösningen förenklar processen och möjliggör kontaktlösa transaktioner genom att tillåta förare att reservera och betala för parkeringsplatser via en mobilapp.

Enligt Tomorrow.City, en plattform som fokuserar på hållbara och inkluderande städer, leder implementeringen av smarta parkeringssystem till betydande minskningar av trafikvolymen med 8 %, gasutsläpp med 40 %, antalet kilometer som körs i bil för att hitta parkering med 30 % och den tid som spenderas på att parkera med 43 %. Dessa system tillhandahåller inte bara realtidsdata om parkeringstillgänglighet, förbättrar driftseffektiviteten och förenklar trafikflödet, utan stöder även städer i att nå sina mål för koldioxidneutralitet genom att avsevärt minska koldioxidutsläppen.

Viktig teknik bakom smarta parkeringssystem

Teknik för mark- och överliggande sensorer

Avancerad sensorteknik används av smarta parkeringssystem för att öka parkeringseffektiviteten. Radar används av marksensorer som är installerade i parkeringsområden för att identifiera rörliga fordon och markera dessa platser som upptagna. För stora ytor eller gatuparkering övervakar överliggande enheter, t.ex. kameror eller sensorer, flera platser samtidigt. Denna dubbla sensorteknik tillhandahåller tillräcklig täckning och exakt realtidsdata, vilket är avgörande för en effektiv parkeringsdrift.

Intelligent programvara och AI-appar

Utvecklingen av smarta parkeringssystem är beroende av integreringen av artificiell intelligens och maskininlärningsteknik. AI-driven teknik använder statiska kameror för att identifiera bilar och tillhandahålla statistik i realtid om parkeringsplatser. Dessutom förbättras dessa system med ANPR-teknik (automatisk registrering av nummerplåtar), som möjliggör automatisk identifiering av fordon och accelererar in- och utfart. Dessa smarta parkeringssystem förbättrar driften och kan skräddarsys för många olika inställningar, t.ex. köpcenter och flygplatser.

Omfattande smarta parkeringslösningar

Smarta parkeringssystem (SPS) använder en mängd olika tekniker, inklusive edge computing, maskininlärning och sakernas internet, för att skapa integrerade och flexibla parkeringslösningar. Dessa system är utrustade med smarta detektorer som använder LiDAR-teknik för att övervaka tillgängligheten av parkeringsplatser och informera fordon genom smart skyltning eller mobilappar. Konvolutionella neurala nätverk och fleragentsystem rekommenderas särskilt för öppna parkeringsområden på grund av deras kostnadseffektivitet och förmåga att anpassa sig till olika miljöförhållanden. Genom att minimera den tid som spenderas på att leta efter parkering, förbättrar denna omfattande strategi för smart parkering övergripande användarupplevelsen samtidigt som den maximala användningen av parkeringsutrymmet uppnås.

Fördelar med att implementera smarta parkeringssystem

Genom att förbättra hållbarheten, effektiviteten och säkerheten revolutionerar smarta parkeringslösningar mobiliteten i städerna. Genom att kombinera banbrytande teknik påskyndar dessa system parkeringsproceduren och minskar den tid som fordon måste spendera på att leta efter en plats. Till exempel kan administratörer optimera utrymmesallokering och framtida planering med hjälp av realtidsdata om tillgängliga parkeringsplatser. Dessutom gör autonoma parkeringsbarriärer, som kan hanteras med appar för smartphone, det enklare att komma in och ut.

Genom att minska bilarnas tomgång när man letar efter parkering minskar bilparkeringssystemen dramatiskt koldioxidutsläppen och städernas koldioxidavtryck. Tillsammans med att tillhandahålla avgörande data för att förbättra stadsförvaltning och planering, integreras dessa tekniker även sömlöst med ramverk för smarta städer. Ur ett säkerhetsperspektiv garanterar förbättrade övervakningsfunktioner, t.ex. realtidsuppdateringar och avläsning av registreringsskyltar, säkrare parkeringsområden genom att förhindra all kriminell aktivitet och förhindra obehörig åtkomst. 

Med förare som spenderar ungefär 30 % av sin bränsleförbrukning på parkering varje år, är utvecklingen av system som möjliggör fjärråtkomst till parkeringsplatser och platsövervakning avgörande. CET Energy, en partner till Teltonika Networks, har utvecklat ett välorganiserat smart parkeringsprojekt med hjälp av Teltonika Networks mobilrouter RUT241 och en TSW100-switch. Dessa tekniker gör parkeringssökningen mycket snabbare, enklare och mer hållbar.

Typer av smarta parkeringssystem

Single Space- och Multi-Space-sensorsystem

Beroende på vilken teknik som används finns det två kategorier av smarta parkeringssystem. Enstaka rymdsensorsystem använder radar som är inbäddad i betong för att detektera närvaron av fordon, med en enda sensor för varje parkeringsplats. Multi-Space-sensorsystem är perfekta för stora parkeringsplatser eller gatuparkeringar eftersom de använder en enda sensor för att övervaka flera platser.

Bildbaserade och mobilbaserade system

Bildbaserade system effektiviserar hanteringen av parkeringsresurser genom att använda kameror för att verifiera parkeringsbeläggningen. Precis, appar används av mobilbaserade system för att meddela fordon om tillgängliga parkeringsplatser, vilket ökar bekvämligheten och minskar söktiden.

Integrerade och parkeringssystem utanför gatan

Integrerade system ger komplett parkeringsinformation i realtid genom att kombinera sensorer, kameror och appar. Radar och magnetometrar är två banbrytande tekniker som används av parkeringssystem utanför gatan, som expanderar snabbt för att öka effektiviteten.

Utmaningar och överväganden vid implementering av smarta parkeringssystem

 1. Medvetenhet och höga kostnader
  • Utmaningar inkluderar användar- och intressentmedvetenhet och acceptans.
  • Höga genomförandekostnader.
  • För att lyckas är det avgörande med noggrann information och tillgängligheten av vanliga IoT-verktyg.
  • Talangbrist inom smart teknik hämmar utveckling och underhåll.
 1. Tekniska överväganden och integritetsfrågor
  • Nyckelfaktorer: noggrannhet, kostnad och integritetsrisker, särskilt med kontinuerlig kameraövervakning.
  • Vikten av avancerade funktioner, estetik och användarupplevelse.
  • Manuella sessionsbekräftelser kan hindra användarupplevelsen.
 1. Integration och regulatoriska utmaningar
  • Problem med att integrera i befintlig infrastruktur, som kompatibilitet och initiala kostnader.
  • Datasekretess och säkerhet är avgörande.
  • Myndigheternas policyer och förordningar påverkar systemdistributionen i hög grad.
  • Tekniska begränsningar eller fel kan påverka systemets effektivitet, vilket kräver noggrann design och testning.

Framtiden för smart parkering

Utvecklingen av den smarta parkeringsmarknaden pekar mot betydande tillväxt, med prognoser som indikerar en ökning från 38,7 miljarder USD år 2023 till 88,8 miljarder USD år 2028, vilket återspeglar en kraftig sammanlagd årlig tillväxthastighet (CAGR) på 18,1%. Denna tillväxt grundas på den ökande efterfrågan på effektiva parkeringshanteringslösningar i tätbefolkade stadsområden. 

Tekniska framsteg omformar ständigt landskapet för smarta parkeringssystem. Marksensorer, som är en kritisk komponent i dessa system, har förbättras betydligt de senaste åren. Med företag som Teltonika Networks som tillhandahåller nätverksanslutningslösningar för att optimera parkeringsupplevelsen, rör sig branschen stadigt mot en mer ansluten och miljömedveten framtid.

Framöver representerar integrationen av autonoma fordon (AV) en avgörande utveckling för smarta parkeringssystem. Denna integration kommer att effektivisera parkeringsprocesser ytterligare och förbättra effektiviteten i transportsystem i städer. Dessutom förändrar även tillväxten av elfordon (EV) och laddstationer för elfordon hur branschen fungerar. Asien-Stillahavsregionen förväntas leda den globala smarta parkeringsmarknaden, med en andel på över 40% av intäkterna år 2023 och förväntas bibehålla den snabbaste tillväxthastigheten under prognosperioden.

Sammanfattning

Smarta parkeringssystem är avgörande för att minska trafik, föroreningar och parkeringssökningstider inför den ökande urbaniseringen. Genom att förbättra utnyttjandet av utrymme och optimera parkeringsförfarandena integrerar dessa system IoT, sensorer, AI och maskininlärning för att underlätta hållbara mobilitetslösningar och förbättra stadsplaneringen.

Stadsmiljöer förväntas genomgå förändringar i framtiden på grund av framstegen inom smart parkeringsteknik och deras integration med självkörande fordon. Tack vare sina betydande ekonomiska och miljömässiga fördelar har dessa system en global inverkan och bidrar till att uppnå hållbarhetsmålen.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Topp 10 innovativa tekniker inom sektorn för hållbar energi

Nästa inlägg

Crouzet: Leder innovation inom bilindustri, järnvägs- och materialhanteringssektorerna

Relaterade inlägg