De 10 främsta tekniktrenderna 2024

Profilbild

Den digitala eran fortsätter att blomstra och vi står på randen till en teknisk revolution som kommer att förvandla våra liv. Tempot i innovationerna skenar och nya framsteg dyker upp i aldrig tidigare skådad takt. Med allt från kvantdatorer till autonoma fordon kommer dessa banbrytande innovationer att omdefiniera framtiden. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i de viktigaste framväxande teknikerna som förutspås ha stor betydelse 2024 och framåt.

Framväxande tekniska framsteg som kommer att påverka 2024

Många värdefulla undersökningsföretag och bolag som Gartner och Forbes, eller organisationer och universitet som UTS (University of Technology Sydney), försöker ta reda på vad som kommer att få störst betydelse under det snabbt annalkande året. De flesta lyfter fram artificiell intelligens (AI), förstärkt verklighet (AR), blockkedjor, molndatatjänster och Internet of Things (IoT). Trender som redan var vanliga under föregående år. Vi förväntar oss att se en del av dessa mönster fortsätta i år, tillsammans med nya som växer fram. 

Det finns många tekniker under utveckling som kommer att införas under kommande år. Det kommer att finnas mer avancerad teknik, digitalisering och ännu fler automatiserade lösningar. Verkligheten kommer att knytas samman med det virtuella och fokus på hållbara lösningar kommer att öka.

Ta en titt på våra 10 utvalda tekniker som förväntas dominera 2024 och kanske under kommande årtionde.

1. Förstärkt verklighet

Även om förstärkt och virtuell verklighet har funnits med ett tag, kommer de att utvecklas under 2024 och omdefiniera hur vi interagerar med världen. Genom att lägga digital information över vår fysiska miljö, kan AR förbättra vår uppfattning av verkligheten och ge oss oöverträffade insikter och erfarenheter. 

Inom utbildningssektorn gör AR utbildningen mer levande genom interaktiva och engagerande upplevelser, vilket revolutionerar de traditionella utbildningsmetoderna. Inom handel kan AR omvandla shoppingupplevelserna genom att lägga produktinformation, recensioner och betyg ovanpå de fysiska produkterna. AI-förstärkt utveckling kommer att stärka programvaruingenjörer i arbetet med maskininlärning och datavetenskap. Enligt Gartners prognoser kommer 75 % av företagens programvaruingenjörer att använda AI-kodningsassistenter till 2028, jämfört med mindre än 10 % i början av 2023.

2. Kvantdatabehandling

Kvantdatabehandling ansågs tidigare vara science fiction, men nu förväntas att det kommer att förändra vår förståelse för datorkraft helt till 2024. Kvantdatorer behandlar information på ett helt annat sätt än klassiska datorer genom att utnyttja konceptet med kvantmekanik.

Qubits, som kan existera i flera tillstånd samtidigt, används i stället för bitar för att representera data i dessa futuristiska enheter. Kvantdatorer kan utföra beräkningar tio gånger snabbare än klassiska datorer tack vare denna kvantsuperposition. Förutom den teoretiska potentialen har kvantdatabehandling visat sig användbart inom en rad användningsområden, inklusive finansiella modeller, trafikoptimering och upptäckt av nya läkemedel. Den här tekniken kommer tveklöst att revolutionera datorkraften när vi närmar oss 2024 och leda till banbrytande innovationer. Om du vill veta mer om kvantdatabehandling kan du läsa om hur kvantsprång revolutionerar smart tillverkning

3. Smarta städer

Genom att integrera informations- och kommunikationsteknik i infrastrukturen strävar smarta städer — en framväxande teknisk trend — efter att skapa hållbara urbana miljöer. Smarta städer kan vara mer uppkopplade, effektiva och reagera snabbare på invånarnas behov tack vare utveckling inom artificiell intelligens, 5G-nätverk och Internet of Things (IoT). Se hur schweiziska städer går i bräschen för de smarta städernas revolution här.

Genom att använda dataanalyser och smarta mätare för att följa upp och optimera energiförbrukningen, kan smarta städer sänka kostnaderna i samband med energihanteringen och minska dess inverkan på miljön. Dessutom kan de förbättra transportnäten genom att underlätta för autonoma fordon, optimera linjerna för lokaltrafiken och tillhandahålla trafikinformation i realtid.

4. Blockkedjor 

Blockkedjor är en toppmodern teknik som revolutionerar globala transaktioner och industrier. Vi har redan nämnt blockkedjor och homomorf kryptering i vår tidigare artikel som tog upp trenderna för 2023. Det här året är blockkedjor fortfarande populära och har potential att omvandla en rad sektorer, inklusive hantering av leveranskedjor, sjukvård och ekonomi, genom att erbjuda en transparent, säker och decentraliserad metod för att lagra och överföra data. 

Blockkedjor möjliggör kostnadsbesparingar och ökad effektivitet. De tillhandahåller ett transparent och säkert sätt att spåra varor från ursprungsplatsen till destinationen vid hantering av leveranskedjan, vilket minskar bedrägerierna och förbättrar produktsäkerheten.

5. Edge Computing

Edge Computings roll är att behandla data närmare källan för att minska latensen och öka produktiviteten. Genom Edge Computing kan tjänster hanteras snabbare och mer responsivt i kanten av nätverket i stället för att de ska skickas till en centraliserad plats.

Inom sjukvården kan Edge Computing till exempel hjälpa läkare att diagnostisera patienter snabbare och mer exakt, vilket förbättrar patientresultaten. Dessutom kan den förbättra IoT-enheternas prestanda genom att minska mängden data som skickas via nätverket. Edge-baserade datacenter kan också förbättra säkerheten genom att göra det möjligt för företagen att samla in och analysera data i realtid. Läs mer om hur du implementerar Edge Computing i dina datacenter.

6. Autonoma fordon

En av de mest spännande tekniska utvecklingarna är autonoma bilar, som helt kommer att förändra hur människor reser. Dessa bilar kan öka mobiliteten, minska trafikstockningar och öka säkerheten för miljontals människor världen över genom att eliminera behovet av mänskliga förare.

Många företag har börjat investera i mer automatiserade lösningar, och även om 2024 kanske är lite för tidigt för att övergå från markbundna till flygande bilar blir autonoma fordon allt mer populära. Med möjlighet att öka tillgängligheten för personer som inte fullt ut kan använda vanliga transportsystem, ger autonoma bilar säker, effektiv transport på begäran inom sektorn för mobilitetstjänster. Genom att automatisera leveransen av paket och varor kan de dessutom omvandla logistik- och leveranssektorerna. Ta reda på deras inverkan på konsumentelektronik.

7. 5G-nätverk

5G-nätverk, den senaste generationen av trådlös teknik, ger snabbare hastigheter, lägre latens och mer tillförlitlig uppkoppling än någonsin. Med höghastighetsuppkoppling via 5G kan användare smidigt uppleva engagerande och interaktiva miljöer med virtuell och förstärkt verklighet. Förutom underhållning kan 5G-nätverk bland annat möjliggöra fjärroperationer, autonoma fordon och distansinlärning, bland annat. Ta reda på dess betydelse för företag här. När det gäller teknikutveckling kommer 6G att ersätta 5G, men vi får vara tålmodiga eftersom de flesta källor förutser att nästa generations mobila nätverk kommer att lanseras kring 2030. 

8. Interaktion mellan människa och maskin

Interaktion mellan människa och maskin (HMI) handlar om kommunikation och interaktion mellan människor och maskiner. Den syftar till att skapa mer intuitiva och naturliga sätt för människor att interagera med tekniken. Människor kommunicerar redan med AI, till exempel via ChatGPT eller genom att använda automatiserade system eller maskiner på arbetsplatser. Genom att möjliggöra mer naturliga och intuitiva interaktioner mellan patienter och läkare, kan HMI hjälpa till att förbättra patientresultaten och minska sjukvårdskostnaderna.

9. The Internet of Behaviour

Den toppmoderna tekniken Internet of Behaviour (IoB) kombinerar styrkan hos dataanalyser med förståelse för mänskligt beteende. IoB ger ett nytt perspektiv på mänskligt beteende, önskemål och beslutsprocesser genom att använda data från en lång rad källor, inklusive wearables, sensorer och annan teknik, inklusive AI, ML, Big Data-analyser, molndatatjänster, IoT, automationssystem för robotar, AR, VR och mycket annat. 

Inom sjukvårdsbranschen är det till exempel möjligt att uppnå bättre patientresultat genom att använda IoB för att skapa anpassade behandlingsplaner. Annonsörer kan också rikta sina erbjudanden med kundanpassade budskap och för att skaffa en mer djupgående förståelse om kunderna. 

10. Bioteknik

Ett nytt fält som kallas bioteknik kombinerar teknik och biologi för att tillverka nya varor och metoder som gör livet enklare för alla. Bioteknik kommer att omvandla en rad branscher, inklusive sjukvård och jordbruk, och kan hantera stora globala frågor. Genom att skapa nya läkemedel och behandlingar som är specifikt inriktade på gener eller biologiska processer, kan biotekniken bidra till bättre patientresultat för en lång rad sjukdomar och krämpor.

Är du redo för 2024?

Framväxande tekniker kommer utan tvekan att drastiskt förändra vår värld på väg mot en ljusare framtid 2024. Från de engagerande upplevelserna med AR och VR till transformationspotentialen hos blockkedjor och AI. Att förbli nyfiken, flexibel och redo att omfamna de förändringar som uppstår genom dessa och andra tekniska framsteg, är avgörande för att förbättra både anläggningar och miljön när vi har kraften hos innovationen i våra händer.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Produkter från Molex som trendar just nu: Strömlösningar för krävande tillämpningar

Nästa inlägg

Överväganden för jordplan vid optimering av antennens prestanda i kompakta IoT-enheter

Relaterade inlägg