De 8 främsta tekniktrender att titta på 2023

Profilbild

Dagens tekniska värld är lite komplicerad, med stora teknikföretag som dominerar vår värld och ekonomi. Verkligheten förändras ständigt, och forskare, ingenjörer och innovatörer försöker skapa nyare och bättre utrustning med hjälp av mer avancerad teknik. Vissa fokuserar på att utveckla förstärkt verklighet och uppslukande teknologier för att skapa former av kopior av vår verkliga värld. 

Med teknologier som det digitala immunförsvaret, 6G, metaverse och andra innovationer kan denna idé snabbare bli verklighet. Vad innebär det för företag? Kommer de att förbättra sina anläggningar tack vare dessa teknologier, eller hellre utsättas för cyberrisk och tas över av AI? Läs vidare för att få reda på det.

Vilka är de avgörande teknikerna 2023?

Under de senaste åren har många företag hanterat förändrade omständigheter, inklusive avbrott i försörjningskedjan (ta reda på hur man hanterar problem med försörjningskedjan med RND), hög inflation, geopolitisk oro och naturligtvis en aldrig tidigare skådad världsomspännande pandemi och efterföljande nedstängningar. Detta ledde oss till nya kommunikationssystem och arbetssätt. Följaktligen arbetar många fortfarande hemifrån eller i en hybridmodell. Det betyder att branscher förlitar sig, och kommer att förlita sig på online-system som utvecklas ännu mer eftersom företag inte försöker komma tillbaka till den pre-pandemiska verkligheten.

Enligt studien med titeln “The Impact of Technology in 2023 and Beyond: an IEEE Global Study“, den största tekniska yrkesorganisationen i världen, kommer den globala effekten av molntjänster att vara 40%, följt av metaverse 37%, elbilar 35% och IIoT 33%.

Beroende på om du försöker förbättra din anläggning, sänka kostnaderna eller bara ändra din affärsstrategi, presenterar vi nedan några av de avgörande tekniktrenderna som kommer att påverka vår värld och vår verksamhet under det kommande året.

1. Digitalt immunsystem

Redan 2021 var säkerhetsproblem ett stort fokus för många företag, inte minst  under pandemin när människor arbetade hemifrån. Då förde verkligheten med sig andra hot. Istället för “zero trust” som vi skrev om 2021, fokuserar nu företag, och kommer att fokuseras 2023, på en term “digitalt immunsystem” som kombinerar flera programvaruutvecklingsstrategier för att skydda mot risker. Som namnet antyder är det helt enkelt det virtuella systemets hälsa som skyddar ett företags nätverkssäkerhet.

AI inom cybersäkerhet

Oron för cybersäkerhet ökar när allt mer finns online. Idag hanterar företag fler cyberattacker som ofta är tänkta att försvaras av AI eftersom AI är effektivare och snabbare än IT-tekniker. Även när antingen AI eller maskininlärning (ML, Machine Learning) inte kan hantera alla cybersäkerhetsproblem, är de oerhört användbara för att snabbt automatisera beslutsprocesser och identifiera trender i saknade eller ändrade data. Läs mer om AI och ML inom cybersäkerhet i den här artikeln.

Blockchain och homomorf kryptering

Förutom AI finns det för närvarande andra innovationer som stödjer cybersäkerhet, så som blockchain och homomorf kryptering.

Blockchain-säkerhet är ett omfattande riskhanteringssystem för ett blockchain-nätverk som använder sig av bevakningstjänster, ramverk för cybersäkerhet och branschpraxis för att minska riskerna mot bedrägerier och attacker. Dessa lösningar är tillämpliga på en mängd olika datalagringssystem och är skapade för att skydda data som lagras på en specifik blockkedja. Dessa verktyg fungerar genom att bedöma risker, analysera ett blockchain-ekosystem och identifiera faror för data, applikationer och digitala tillgångar.

Homomorf kryptering är processen att koda data till chiffertext (klartext som har krypterats med en kryptografisk teknik) som kan analyseras och användas precis som originalet. Den används för att utföra komplicerade matematiska operationer på krypterad data utan att kompromissa med krypteringen.

I IEEE-studien trodde 90% av deltagarna att homomorf krypteringsteknik skulle ha störst inflytande 2023.

2. 5G och 6G

Eftersom 5G betraktas som ett av de mest avgörande tekniska områdena kommer 2023 att bevittna en ny syn på anslutningsmöjligheter, med tanke på ökningen av antalet satelliter under de senaste åren. Enligt Eleanor Watson’s, IEEE Senior Member, “kommer rymdsatelliter för att föra mobila anslutningar till avlägsna områden att vara en game-changer eftersom de gör det möjligt att hoppa över behovet av att bygga mycket dyr markbunden infrastruktur. De är också det ultimata virtuella privata nätverket – ‘VPN’ – för åtkomst till innehåll utanför jurisdiktionen.’

Därför kommer det kommande året att vara sammankopplat tack vare innovationer inom 5G och molndatorisering. Teknikföretag kommer även att arbeta med 6G som är tänkt att komma runt 2030. 6G är sjätte generationens mobilsystemstandard för cellulära datanätverk som stöder trådlös kommunikationsteknik. Den är tänkt att ersätta 5G och kommer förmodligen att vara mycket snabbare. I likhet med det föregående är 6G-näten sannolikt bredbandiga mobilnät där tjänsteområdet är uppdelat i diskreta regioner som kallas celler.

Men innan dess kommer 5G fortfarande att påverka fordons anslutning och automatisering 2023. 97% av deltagarna i den tidigare nämnda IEEE-undersökningen håller med.

3. Metaverse

Kan du föreställa dig en plats där saker, föremål och platser är sammankopplade och virtuella? Metaverse är något sådant. Det hänvisas till som ett uppslukande digitalt nätverk av interaktiva 3D-världar. Vissa källor beskriver detta tekniska universum mer som ett kombinatoriskt genombrott snarare än en enda teknologi som kombinerar flera tekniska trender till en gemensam virtuell miljö där individer kan förbättra världen omkring dem med hjälp av VR- och AR-enheter. 

Metaverse är huvudfokus för Big Tech Companies från Silicon Valley, främst för Meta. Meta är det nya Facebook. Företaget bytte namn för att inkludera andra applikationer, tjänster och plattformar som Facebook, Instagram och WhatsApp, bland andra och möjligen för att låta folk veta om deras framtida planer relaterade till metaverse. I reklamfilmen Meta beskrev Mark Zuckerberg den nya tekniken: “nästa plattform och medium kommer att bli ännu mer uppslukande, ett förkroppsligat internet där du är i upplevelsen, inte bara tittar på den.” Och vi kallar detta för metaverse. 

Åsikterna om metaverse är delade, och tidningar som The Guardian och The New York Times är oroliga om planen kommer att fungera; metaverse är fortfarande i ett tidigt skede och lönsamheten för långsiktiga investeringar är osäker. Gartner förutspår att 25% av människor kommer att tillbringa minst en timme per dag i metaverse år 2026. Det kommer att vara en plattform för umgänge, lärande, arbete, shopping och underhållning. Dessutom, enligt studien, kommer mer än 40% av stora företag globalt att kombinera Web3 (blockkedjebaserat decentraliserat onlineekosystem), AR-moln och digitala tvillingar i metaversbaserade initiativ fokuserade på att öka intäkterna.

4. Adaptiv AI

Adaptiv AI, jämfört med traditionella AI-processer, kan självanpassa sig i produktionen eller modifiera efter implementering, med hjälp av realtidsåterkoppling från tidigare erfarenheter av människa och maskin.

Som nämnts tidigare när man beskrev AI inom cybersäkerhet kan de nya implementeringarna anpassa sig till specifika miljöer, och till exempel när man bekämpar cyberattacker är AI snabbare än människor och försvarar sig mot potentiella hot mer effektivt. Speciellt för teknik-, verkstads- och tillverkningsindustrin blir fler saker och maskiner sammankopplade, så detta blir mer och mer avgörande.

Till 2026 räknar Gartner med att företag som har implementerat AI-teknikmetoder för att skapa och övervaka adaptiva AI-system kommer att överträffa sina konkurrenter när det gäller kvantiteten och hastigheten för operationalisering av AI-modeller.

5. Hållbar teknik

Många företag har börjat fokusera på hållbar teknik under de senaste åren. Det är helt klart en avgörande aspekt av att minska koldioxidavtrycket, särskilt för industrier som är de största bidragsgivarna till globala växthusgasutsläpp. Du kan läsa mer om det i vår tidigare artikel om hållbarhet i industrisektorn

För att hjälpa till att förändra miljön behöver företag teknik som artificiell intelligens, automation, avancerad analys, delade molntjänster och andra avancerade lösningar. Upptäck de 10 bästa innovativa teknologierna inom den hållbara energisektorn för att ta reda på mer.

6. Antagandet av elfordon

Nära en fjärdedel av världens utsläpp av växthusgaser orsakas av transporter. Det är dags att byta från förbränningsmotorer till elfordon (EV). Många företag gör så, men antagandet av elbilar går snabbt bara i vissa länder. Ta en titt på Electric Vehicles Index 2022 för att se marknadstillväxten.

För att påskynda omställningen behöver mobilitetsföretag fokusera på att utveckla infrastrukturer och investera i fler laddpunkter, elbilsbatterier och nya produktionslinjer med fokus på mer hållbar biltillverkning.

“Helt elektriska, delade on-demand förarlösa fordon kommer att ha en positiv inverkan på samhället 2023 eftersom de kommer att ge undertjänade och mångsidiga samhällen tillgång till snabb och pålitlig mobilitet” – Bilin Aksun-Guvenc, IEEE-medlem.

7. Molntjänster

Att leverera värdtjänster via internet kallas “cloud computing”, och de tre huvudtyperna av molntjänster är infrastruktur som en tjänst (Infrastructure as a Service, IaaS), plattform som en tjänst (Platform as a Service, PaaS) och programvara som en tjänst (Software as a Service, SaaS). Vi har beskrivit dessa kategorier mer ingående i den här artikeln.

2020 och 2021 var fyllda med molnlösningar då många företag började verka online, och 2022 var hybridmolnets år (en kombinerad dator-, lagrings- och tjänstemiljö bestående av lokal infrastruktur, privata molntjänster och ett publigt moln) och den här tekniken upphör inte. 2023 kan bli året då företag först börjar se fördelarna med att distribuera sina tjänster runt ett antal molnleverantörer. En multimoln-inställning är en metod som bör växa 2023, och den har många fördelar, som ökad säkerhet och flexibilitet.

Enligt Gartner kommer de globala publika molnutgifterna att öka med 20,7% till 591,8 miljarder dollar 2023 jämfört med 490,3 miljarder dollar 2022.

8. Plattformsteknik

Plattformsteknik är en banbrytande teknisk strategi som kan påskynda takten i vilken applikationer levereras och genererar affärsvärde. Plattformsteknikens roll är att förbättra och optimera utvecklarupplevelsen samtidigt som produktteamens förmåga att ge ännu större värde till kunderna accelereras. 

Senast 2026 kommer plattformsteam att vara etablerade till 80% av mjukvaruingenjörsföretagen, och 75% av dessa team kommer att ha självbetjäningsportaler för utvecklare, enligt Gartner.

Är du redo för 2023?

Det nya året kommer att fokuseras på ännu mer tekniskt avancerade lösningar. För att kunna ta till dig potentialen hos vissa tekniker måste du lita på AI, automation och andra avancerade analysverktyg. Hållbarhet kommer också att vara en viktig aspekt att följa under 2023, i likhet med föregående år.

Elfa Distrelec är en leverantör av automationsenheter med nästan 50 års erfarenhet inom komponentindustrin. Vi är säkra på att vi kan uppfylla alla dina automationsbehov. Kontakta vår hjälpsamma och vänliga personal omgående om du behöver ytterligare information eller vägledning.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

AI och maskininlärning inom cybersäkerhet och industriell säkerhet

Nästa inlägg

Kommer USB typ-C-porten att ersätta alla andra USB-kontakter?

Relaterade inlägg