Batterilagringssystemer for en bærekraftig fremtid

Avatar photo

Batterilagringssystemer (BESS – Battery Energy Storage Systems) baner vei for en bærekraftig fremtid ved å integrere fornybare energikilder sømløst i strømnettet. Med fornybare kilder som vind og sol spiller batterisystemer en større rolle i det endrede landskapet innen energilagring. Skal vi klare å nå mål om null utslipp innen 2050 er det avgjørende å gå over til et pålitelig, effektivt og bærekraftig elsystem.

Denne artikkelen ser nærmere på teknologiene bak disse batterisystemene og integrasjonen av fornybar energi, med et spesielt fokus på Moxa. Moxa er ledende innen nettverk og kommunikasjon, og tilbyr løsninger for industri, databehandling og automatisering. Vi ser på hvordan de støtter utviklingen av BESS-løsninger, hvordan disse systemene vil se ut i fremtiden og hvordan de er med på å påvirke bærekraftige løsninger i dag.

Hva er BESS?

BESS fungerer på samme måte som et vannreservoar, hvor vann spares til senere bruk. Men her snakker vi om sparing av energi. Det består av et system med komplekse prosesser for lagring og frigjøring av energi, og styres av sofistikerte kontrollsystemer. BESS er avgjørende for en pålitelig og renere energiframtid, ettersom det kan integreres sømløst med både FTM (front- of-the-meter) og BTM (behind-the-meter). FTM fokuserer på sentralisert energiproduksjon mens BTM handler om distribuerte energiressurser og lokal kraftproduksjon og -lagring.

BESS er kompliserte systemer og det er mange ulike komponenter som er med på å få det hele til å fungere. Nøkkelkomponentene er som følger

  • EMS (Energy Management System): Styrer strømflyten i batterisystemet.
  • PCS (Power Conversion System): Konverterer energi fra likestrøm til vekselstrøm, og omvendt.
  • BMS (Battery Management System): Overvåker lade-og utladningsprosessen for å optimalisere batteriets levetid.
  • Hjelpesystem: Sender varsler når det oppdages uregelmessigheter, inkludert uautorisert tilgang, miljøforhold og systemfeil.
Hovedelementer til BESS. Kilde: Moxa

I dag dominerer litiumbatterier, mye på grunn av eksepsjonell energilagringskapasitet og rask oppladingsevne. Natriumbatterier er derimot en nykommer som forventes å ta markedsandeler i dette feltet. BESS-teknologien har utviklet seg over tid for å gjøre de mer effektive, sikre og bærekraftige, og frem mot 2030 forventes det at lagringskapasiteten vil femdobles.

Integrasjon av fornybar energi?

BESS spiller en sentral rolle i integreringen av fornybar energi, og sørger for en sømløs overgang til grønne energikilder. Systemene har ulike egenskaper innen energistyring
og forsyning.

  • Strømnettstabilitet og integrering av fornybar energi: Gjennom spennings- og frekvensstyring har BESS viktig reservekapasitet som overgår konvensjonelle metoder, noe som bidrar til å styrke strømnettets stabilitet. For at variable fornybare energikilder som sol og vind skal kunne inkluderes konsekvent i energiinvesteringene, er denne stabiliserende effekten helt avgjørende.
  • Økonomisk levedyktighet og ekspansjon: For å oppmuntre til energilagringssystemer har de største kraftproduserende landene – USA, Storbritannia, EU, Japan og Kina – vedtatt nye lover de siste årene. Når det er størst behov for energi, injiserer BESS energi i nettet, noe som gir store økonomiske gevinster.
  • Skalerbarhet og fremtidig potensial: Det globale BESS-markedet er i rask vekst, med investeringer på 5 milliarder dollar i 2022 og anslagsvis mellom 120 og 150 milliarder dollar innen 2030. Denne ekspansjonen viser at BESS er skalerbare og spiller en uunnværlig rolle i fremtidens energisystemer, noe som gjør det lettere å ta i bruk fornybar energi i stor skala og bidra til energiuavhengighet og bærekraft.

BESS & Moxa

Moxa bidrar til å akselerere overgangen til fornybare energikilder, slik at visjonen om et avkarbonisert og effektivt energinett blir en realitet. Med deres helhetlige tilnærming prøver de å takle utfordringer knyttet til datalagring og skytilkobling, og er opptatt av effektivt, pålitelig drift og vedlikehold av energilagringssystemene.

Hvorfor Moxa?

Moxa tilbyr en rekke energilagringsløsninger for styring og balansering av fornybare energiressurser. Produktene deres er skreddersydd spesielt for systemintegratorer og BESS-byggere. BMS- og EMS-systemer (Battery and Energy Management Systems) installeres i store skap på megawatt-nivå for å muliggjøre overvåking og styring ved å samle inn og utnytte data fra ulike systemer. Med produkter fra UC -, MGate-, NPort – , NAT – og ioLogik -seriene tilbyr Moxa den ideelle plattformen for veksten i BESS-markedet.

Moxa-produkter brukt i BESS. Kilde: Moxa

I tillegg til Moxas tilbud har de ressurser tilgjengelig for å hjelpe kunder å lære mer om BESS-teknologi og fordelene med energilagring. Ved å tilby de beste løsningene bidrar Moxa til å styrke strømnettets robusthet og legge til rette for en bredere bruk av fornybar energi.

Hva vil fremtiden bringe?

Energilagringsløsninger er i utvikling og bærekraften, påliteligheten og effektiviteten til disse systemene forbedres hele tiden. Innovasjoner innen litium- og natriumbatterier er store bidragsytere for å nå målet om et avkarboniesrt strømnett. Moxa er avgjørende for dette skiftet og tilbyr stabile industrielle nettverksløsninger som forbedrer systemenes tilkoblingsmuligheter og driftssikkerhet.

Moxa har vært grunnleggende i utviklingen av BESS, og teknologien legger til rette for sikker og effektiv energilagring, samtidig som smidig integrasjon av fornybare energikilder støttes.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

En guide til smarte parkeringssystemer

Relaterte innlegg