En guide till Arduino-kort

Profilbild

Vad är Arduino?

Arduino är en öppen källkodsplattform som består av både ett tryckt kretskort (PCB) och en mjukvaruapplikation som kallas integrerad utvecklingsmiljö (Integrated Development Environment, IDE). Det fysiska programmerbara kretskortet är också bekant som en mikrokontroller. Programvaran körs på datorn och används för att skriva och ladda upp kod till kortet med en USB-kabel.

Arduinos hård- och mjukvara är perfekt för personer som är intresserade av att designa och konstruera interaktiva projekt som designers, konstnärer och hobbyister. Korten kan interagera med kameror, strömställare, lysdioder, motorer, knappar, högtalare och mycket mer. 

Arduino-kort förekommer i många applikationer som robotteknik och ljudsystem. De används för att designa prototyper och utveckla kodbaserad styrning. Arduino-koden är en version av C++, som är ett lättanvänt programmeringsspråk, vilket gör Arduino PCB mer tillgänglig och mer attraktiv för nybörjare. 

Vad består Arduino-kort av?

Arduino Uno
Figur 1: Arduino Uno PCB. Källa: Sparkfun

Det finns flera typer av Arduino-kort avsedda för olika ändamål. Trots en del olika komponenter på varje kort, är dessa funktioner vanligtvis förenliga med alla typer av Arduino-kort: 

USB/DC-uttag

Varje Arduino-kort behöver tillgång till ström. Detta kan fås genom en USB-kabel ansluten från en dator till kortet, eller en väggnätadapter. I figur 1 ovan är USB-porten märkt (1) och DC-uttaget (för väggströmförsörjning) är märkt (2). Ett Arduino-kort kan bara drivas med lägre än 20 V. Strömförsörjningar med högre spänning kan förstöra Arduino-kortet. Rekommenderad spänning är mellan 6 och 12 V. Att ladda kod till Arduino-kortet görs via en USB-kabel. 

Ben

Ben, eller pinnar (pins) gör att kablar kan anslutas till kortet för att bygga kretsar, som vanligtvis används tillsammans med ett kopplingsdäck och kablar. Benen har svarta plasthylslister så att kablarna kan anslutas direkt till kortet. Ett Arduino-kort har en mängd olika pinnar placerade runt kanterna, som du ser i figur 1, märkt 3-9. Dessa är: 

 • GND (Jord) – Ett Arduino-kort har flera jordpinnar (3), som används för att jorda kretsen. En krets är jordad då en ledare (kabel) som är ansluten till kretsen avsiktligt direkt kopplas till jord. 
 • 5V (4) och 3,3V (5) – Dessa pinnar är enkla. Den ena levererar 3,3 V spänning och den andra 5 V. De flesta komponenter på Arduino kan drivas av endera spänning. 
 • Analog (6) – Du kan se dessa pinnar i figur 1, under sektion “analog in”. Dessa pinnar kan läsa signalen från en analog sensor och omvandla den till ett läsbart digitalt format. 
 • Digital (7) – På motsatt sida av kortet kan du se de digitala pinnarna (0-13). Dessa kan användas för digital in- och utmatning.
 • PWM (8) – Vissa av de digitala pinnarna har en “~”-symbol bredvid sig i figur 1 ovan. Dessa pinnar kan användas för vanliga digitala signaler, men kan även användas för pulsbreddsmodulation (Pulse-Width Modulation, PWM). PWM är en metod för att uppnå analoga resultat med digitala medel. 
 • AREF (9) – Hänvisar till analog referens. Används kanske inte så ofta men det kan vara för att sätta en extern referensspänning som maxeffekt för analoga ingångar.

Återställningsknapp

Genom att trycka på återställningsknappen (10) kopplas återställningsbenet tillfälligt till jord och startar om eventuell kod som har laddats på Arduino. 

LED-indikator för påslagen ström

Placerad bredvid där det står “ON” i figur 1 finns en lysdiod. Den bör lysa när Arduino är ansluten till en strömkälla och indikerar att kortet har ström. 

TX- RX-lysdioder

TX (sända) och RX (ta emot) indikerar pinnar som möjliggör seriell kommunikation. Dessa tecken ses i figur 1 två gånger, bredvid digitala stift 0 och 1 och sedan även av TX- och RX-LED-indikatorerna (12). Dessa LED-indikatorer visar när Arduino sänder och tar emot data.

Huvud-IC-krets

IC, förkortning för integrerad krets och kan ses i figur 1 (13) Detta är i huvudsak hjärnan på Arduino-kort. IC-kretsarna kan variera från kort till kort, men det är viktigt att du vet vilken du använder eftersom det kommer att vara en viktig del av kunskap för att ladda ett nytt program till kortet med Arduino-mjukvaran. Typen av IC-krets anges vanligtvis på dess yta. 

Spänningsregulator

Spänningsregulatorn (14) är viktig för att upprätthålla rätt spänning på kortet. Den reglerar höga spänningar till rätt spänning för att inte skada Arduino-kortet Dock inom rimliga gränser, och betyder att du inte kan ansluta kortet till vilken strömkälla som helst. Maximum är 20 V. 

Typer av Arduino-kort

Den senaste typen av Arduino-kort är den tidigare nämnda Arduino Uno, som är det perfekta kretskortet för nybörjare, som innehåller allt som krävs för att bygga elektroniska projekt. Det finns dock många typer av Arduino-kort som fyller olika syften. Det är viktigt att du vet vilket du ska använda för ditt specifika projekt. Ta en titt nedan på några av de andra medlemmarna i Arduino-familjen:

LilyPad Arduino

LilyPad Arduino är en mikrokontroller designad för e-textilier och bärbar teknik. LilyPads flata rygg och stora anslutningsytor gör att den kan sys in i kläder med ledande tråd. Lilypad förhindrar att den hakar fast, är tvättbar och ansluter sömlöst till andra enheter. 

Arduino LilyPad
Figur 2: LilyPad Arduino

Arduino Leonardo

Leonardo är det första Arduino-utvecklingskortet som använder en mikrokontroller med inbyggd USB. Det är baserat på mikrokontrollern ATmega32u4 och har 20 digitala in-/utgångspinnar (varav sju kan användas som PWM-utgångar), en microUSB-anslutning och en återställningsknapp. Den drivs med en AC/DC-strömkälla och kan anslutas till en dator direkt via USB.

Arduino Leonardo
Figur 3: Arduino Leonardo

Arduino Mega

Arduino Mega är det perfekta alternativet för projekt som kräver många pinnar, eftersom mikrokontrollern har 54 in- och utgångar. PWM är möjligt på 14 av dessa pinnar, medan 16 fungerar som analoga, och fyra är avsedda för hårdvaruportanvändning. Kortet har också 256KB flashminne för lagring av data. Kan anslutas till en dator via USB.

Arduino Mega
Figur 4: Arduino Mega

Arduino Nano

Nano är det minsta kortet att bygga projekt med. Kortet har 22 digitala in- och utgångspinnar, varav sex klarar PWM. Det innehåller också 32KB flashminne för data. Kortet använder en Mini-B USB-kabel istället för en vanlig och har extremt låg strömförbrukning. 

Arduino Nano
Figur 5: Arduino Nano

Användbara verktyg för Arduino-kort

För att fullt ut införliva potentialen i Arduino måste de anslutas till andra komponenter. Sensorer och sköldar kan användas för att ge dina projekt liv. 

Sensorer

Arduino-kort kan interagera med en rad sensorer, inklusive ljus, temperatur, tryck, närhet, fuktighet och mycket mer med bara en enkel kod.

Sköldar

Sköldar (shields) är förbyggda kretskort som kan monteras på Arduino-kort för att möjliggöra ytterligare funktioner. Sköldar kan användas för att styra motorer, ansluta till internet, kontrollera LCD-skärmar och mycket mer.

Fördelar med ett Arduino-kort

Arduino-kort är ett utmärkt verktyg att använda för att konstruera och designa många elektroniska projekt. Här är några anledningar att använda Arduino-kort:

 • Kostnadseffektivt – Jämfört med andra mikrokontroller är Arduino ett billigare och mer praktiskt alternativ.
 • Användarvänligt – Kortet är idealiskt för både nybörjare och experter, tack vare dess lättanvända IDE.
 • Redo att använda – Arduino är ett komplett paket som har alla komponenter du behöver för att börja designa projekt, inklusive en oscillator, seriellt kommunikationsgränssnitt, mikrokontroller, en brännare, LED och en 5V-regulator.
 • Tillförlitligt – Oavsett om du designar komplexa eller enkla elektroniska projekt, är Arduino ett pålitligt val. Korten har redan lödda in- och utgångsportar.
 • Programvara och hårdvara med öppen källkod – Arduino-hårdvara med öppen källkod tillåter användare att enkelt bygga elektronikprojekt med olika digitala och analoga pinnar. Programvaran är enkel att använda men kan även utökas av programmerare för att utöka språket via C++-bibliotek.

Arduino starter kit

Arduino starter kit är det bästa sättet att börja för ditt allra första Arduino-projekt. Satsen, som skapades exklusivt med nybörjare i åtanke, tar dig steg-för-steg genom grunderna i att använda Arduino. Skapat runt Arduino UNO-kortet, levereras satsen med en bok som hjälper dig att bygga en mängd uppfinningsrika projekt medan du lär dig.

Du får också urvalet av de mest populära och praktiska elektronikdelarna, vilket sparar tid och ansträngning från att leta upp och välja ut allt nödvändigt. Satsen hjälper dig att använda sensorer och ställdon för att styra den verkliga världen, börja med grunderna inom elektronik och så småningom gå vidare till mer komplicerade projekt. När projekten i satsen är klara har du ett urval av mjukvara, kretsar och – viktigast av allt – kunskap som du kan använda för att avancera till svårare uppgifter.

Arduino starter kit
Can Arduino run Python?

Arduino uses its own code which is a version of C++, but it is possible to run Arduino with Python too. For a step-by-step guide of running Python on Arduino, take a look here.

Are Arduino and Raspberry Pi the same?

Arduino and Raspberry Pi are not the same. Arduino is a microcontroller board and Raspberry Pi is a microprocessor based mini computer used to perform ALU (Arithmetic Logic Unit) operations. The Arduino board is also much simpler to use than Raspberry Pi.

Which Arduino should be used for beginners?

The Arduino Uno is the ideal PCB for beginners as it’s easy to use, it provides all the basic functionality requirements for simple projects and it’s also cheap.

How long does it take to master an Arduino PCB?

As Arduino is relatively simple to learn, it will generally take around 3-4 months to master the basics.

What is the best way to learn Arduino?

The best way to learn Arduino is to get hands-on and buy one.

Where can I download the Arduino IDE?


The Arduino IDE is easy to download and runs well on Windows, Mac OS X and Linux. You can download the IDE from the Arduino website. For full instructions on how to install the software and start using your board click here.

Can Arduino PCB send data to another computer?

Arduino PCB can send data to another computer using WiFi, Ethernet, Bluetooth or the serial connection.

What ways can Arduino store data?


EEPROM (electronically erasable programmable read-only memory), an SD card plugged into a shield, cloud data storage, FRAM (ferroelectric random access memory), a database on another device, a USB flash drive.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Additiv tillverkning av elektronik med Voltera

Nästa inlägg

En introduktion till UVC

Relaterade inlägg