7 Robot- och AI-appar som omvandlar hälso- och sjukvården

Profilbild

Hälso- och sjukvården har alltid varit mänsklig, från hur vi vårdas till dess grundläggande kamp mot dödligheten, men den anammar nu i allt högre grad närvaron av maskiner. Kirurgiska robotar och avancerad teknik är de främsta drivkrafterna för denna omvandling.


Artificiell intelligens (AI) och robotteknik är nyckeln inom hälso- och sjukvårdssektorn genom att omvärdera hur vårdpersonal arbetar, samt hur patienter diagnostiseras, behandlas och vårdas.

Alla aspekter av hälso- och sjukvården förändras, från kirurgi till allmän praktik till forskning. Här är sju robot- och AI-appar som kommer att påverka, idag och imorgon.

1. Kirurgi

Da Vinci-robotkirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem är den mest använda kirurgiska roboten. Da Vinci-roboten är skapad av Intuitive Surgical och används för olika operationer på sjukhus och medicinska anläggningar över hela världen. 

Da Vinci Robotic Surgical-systemet är känt för sin noggrannhet, kontroll och förmåga att göra minimalt invasiva operationer, vilket förkortar patienternas återhämtningsperioder och minskar ärrbildning. Dess popularitet beror på dess breda acceptans, det mångfald av behandlingar som den kan utföra, dess beprövade meritlista och pågående tekniska utveckling.

Det första da Vinci-systemet släpptes på marknaden år 2000 efter att ha godkänts av FDA (US Food and Drug Administration). Sedan dess har den genomgått flera uppdateringar och förändringar för att förbättra dess funktioner och förmågor och har behållit sin status som ett av de bästa instrumenten för robotassisterad kirurgi.

2. Tandvård

Yomi

Yomi är ett robotassisterat tandkirurgisystem designat av Neocis som automatiserar och assisterar vid tandimplantat. 

Yomi, som består av en enda fingerfärdig arm, är utformad för att fungera tillsammans med tandläkaren genom att övervaka patienten och styra borrningen för att garantera korrekt placering, djup och position. Programvaran kan användas för att förplanera en procedur baserad på en patients CAT-skanning och möjliggör snabba ändringar.

Yomi innebär ett stort framsteg inom tandkirurgi, särskilt när det gäller implantatoperationer. Det beviljades FDA-godkännande år 2016.

3. Omvårdnad

Autonom robot TUG

TUG är ett automatiserat robotsystem som är utformat av Aethon för att hjälpa till med logistik på sjukhus och vårdinrättningar genom att leverera mat, läkemedel och andra kliniska förnödenheter.

TUG är en fjärrstyrd, självladdande mobil vagn med inbyggda kartor och Lidar-sensorer för 360-graders 3D-vision, vilket är samma teknik som används i självkörande bilar. Den drivs av intelligenta programvarualgoritmer. Detta gör att den kan förflytta sig längs korridorer och in i hissar och runt patienter och personal.

Genom att effektivt utföra obligatoriska uppgifter dygnet runt med färre misstag sänker TUG och andra medicinska robotar kostnaderna och möjliggör för sjuksköterskor att spendera mer tid på att ta hand om patienterna. Moxa är ett av de varumärken som tillhandahåller sammankopplade enheter för medicinska tillämpningar, t.ex. e-vårdvagnar, automatiserade analysatorer, läkemedelsförpackningar och andra smarta medicintekniska produkter. Ta reda på mer här.

4. Rehabilitering

Cyborg HAL

HAL (Hybrid Assistive Limb) från Cyberdyne är en banbrytande exoskelettdräkt som hjälper användare att förbättra och öka sina fysiska färdigheter. HAL är ett stort framsteg inom medicinsk och hjälpmedelsteknik och är ett av de mest sofistikerade robotrehabiliteringsenheterna. 

Genom att känna av bioelektriska signaler från bärarens muskler för att hjälpa till med rörelse, förbättrar den fysiska förmågan. Den hjälper människor med sjukdomar som stroke och ryggmärgsskador att röra sig mer fritt och används ofta vid rehabilitering. 

HAL är ett betydande framsteg inom bärbar robotik och rehabiliteringsteknik. Den utvecklas fortfarande och det finns flera varianter för olika tillämpningar.

5. Allmän praktik

Skärmbild tillhandahålls med tillstånd av Babylon

Babylon

AI förbättrar vården genom att minska arbetsbelastningen för läkare och öka diagnostisk noggrannhet, vilket frigör dem så att de kan fokusera på patientvård och patientupplevelser. Ett exempel är Babylon (nu eMed) som är en AI-driven smartphone-app som tillhandahåller individanpassade hälsoundersökningar, virtuella konsultationer och kontroll av symptom. Den erbjuder medicinsk diagnos tillsammans med tillgång via video dygnet runt till riktiga läkare och e-recept.

Innan patienten ombeds att ange smärtans placering och intensitet på en människokropp via en pekskärm, går chattroboten över patientens symtom med dem. För att komma fram till en diagnos undersöker den sedan patientens journaler utöver mer än 300 miljoner datapunkter från forskningspublikationer och andra patienter.

Att använda AI-drivna chattrobot och virtuella hälsoassistenter för att ordna möten, kommunicera med patienter och leverera information är en av de senaste utvecklingen inom virtuell assistentteknik och det är framtiden för vården. Även under COVID-19-pandemin blev fjärrövervakning och AI avgörande för att upprätthålla kontrakten mellan patienter och läkare. Vi kan förvänta oss att dessa tekniker kommer att fortsätta utvecklas under de kommande åren.

5. Forskning

AI-utrustat mikroskop

Detta AI-drivna mikroskop som är designat av Beth Israel Deaconess Medical Center(BIDMC) utvecklas för att kunna användas i sjukhuslaboratorier för att diagnostisera dödliga blodsjukdomar.

Ett konvolutionellt neuralt nätverk (CNN) är en typ av artificiell intelligens som används i mikroskop för att tolka visuell inmatning. Det modelleras efter den mänskliga visuella cortexen. Den kan identifiera och gruppera bakterier enligt deras morfologi och distribution med hjälp av maskininlärning.

Den kompetens som krävs för att tillförlitligt och exakt identifiera mikroorganismer kommer att minska och procedurer och diagnostider kommer att påskyndas, vilket leder till att patienterna snabbare kan få viktig vård.

Tanken är att kombinera kompetensen hos en mikrobiologtekniker och AI. Specifikt kommer ett automatiserat mikroskop att samla in hundratals bilder från patientens prov. Sedan kommer AI-programmet att identifiera utvalda bilder som innehåller mikrober och presentera dem för en tekniker på en datorskärm med en föreslagen diagnos. Teknikern skulle sedan skanna bilderna på skärmen och bekräfta diagnosen. Mikrober är ofta mycket sällsynta i prover och det kan ta lång tid för en tekniker att identifiera mikrober med det vanliga manuella sättet. Med hjälp av teknologisk assistans skulle den tekniska tiden som behövs för en diagnos till sekunder minska.

Dr James Kirby via Digital Trends

7. Förebyggande

Smarta klockor

För närvarande tillhandahåller många populära företag, t.ex. Apple, Samsung eller Garmin, smarta klockor som kan känna igen och hålla reda på många olika medicinska tillstånd. De har ofta en blandning av sofistikerade funktioner för fitness och hälsospårning. 

Apple Watch kan till exempel mäta syrehalten i blodet, upptäcka fall, genomföra EKG, identifiera avvikelser i hjärtfrekvensen som tyder på förmaksflimmer och till och med detektera handtvätt. Fitbit Sense är känd för sina stresshanteringsverktyg, pulsmätning och övervakning av hudtemperatur. Den har även en funktion för att spåra sömn, en EKG-app och en aviseringsfunktion för oregelbundna hjärtslag.

Smarta klockor används allt mer som enheter för proaktiv hälsoövervakning, vilket ger användarna tidiga varningar och insikter om eventuella hälsoproblem förutom att mäta kondition. För medicinsk rådgivning och diagnos är det emellertid viktigt att alltid prata med hälso- och sjukvårdsspecialister. Dessa är främst prylar som är avsedda att användas i samband med professionell sjukvård, inte som en ersättning. Ta reda på hur avancerade wearables har utvecklats under de senaste åren.


AI och robotteknik förändrar vården – inte genom att ersätta den mänskliga sidan av vården, utan genom att hjälpa den. Läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal kan tillhandahålla bättre, snabbare, mer tillgängliga tjänster, förbättra behandlingen och rädda liv.

Framsteg inom diagnostik, avbildningar och behandlingar har drivits av AI med algoritmer för att förbättra tolkningen av data, t.ex. röntgen och magnetröntgen samt förutsäga resultat och sjukdomar. Från robotteknik på sjukhus till fjärranslutna teletekniktjänster och användning av chattrobotar påverkar AI sjukvårdsbranschen på flera sätt.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Behöver smarta fabriker vara mer miljövänliga?

Nästa inlägg

Topp 6 smarta jordbrukstrender för 2024

Relaterade inlägg