Att köpa en bärbar multimeter: en guide

Profilbild

Digitala multimetrar är utan tvekan de mest använda mätinstrumenten inom områdena elektroteknik och elektronik. På grund av deras popularitet så finns det väldigt många modeller att välja mellan. Den här guiden kommer att hjälpa dig att göra det rätta valet för dina behov.

Multimetrar allmänt bruk

En multimeter används för att mäta de grundläggande elektriska storheterna ström, spänning (AC+DC) och motstånd. Denna mångsidighet är det som gav dem sitt namn: ”multi” (=många) ”meter” (=mätare). De flesta multimetrar ger dig också möjlighet att mäta ytterligare storheter såsom kapacitans, frekvens eller temperatur. En multimeter är i grunden ett kompakt och mångsidigt verktyg.

Den vanligt förekommande termen ”digital multimeter” har hämtats från verktygets mätmetod snarare än dess digitala display. Nästan alla multimetrar använder en digital mätmetod, vilket innebär att de analoga data som samlas in omvandlas till digitala signaler vilka sedan bearbetas ytterligare av en A-D-omvandlare som är integrerad i multimetern. Funktioner såsom automatiskt val av mätområde eller att kontrollera den digitala displayen skapar ett behov av digital information. Men trots det är digitala multimetrar med analog display också ett alternativ – dessa enheters visar mätningarna i analoga stapeldiagram eller genom att imitera en mätare.

Hur använder man en digital multimeter?

Om du redan känner till den huvudsakliga användningen av multimetrar, se till att innan du startar någon av dina applikationer (antingen övervakning, analys, felsökning eller upptäckt) att ta hänsyn till inställningar och metoder:

 • Ställ in rätt mätnoggrannhet och upplösning.
 • Mät strömmen som passerar en krets.
 • Testa dioder.
 • Mät frekvensen hos AC-signaler.
 • Kontrollera kondensatorvärde.
 • Testa omkopplare, kontakter och säkringar för fortsatt drift.
 • Mät temperatur

Noggrannhet och upplösning

En multimeters noggrannhet kan vara den avgörande faktorn när du väljer mellan olika modeller. Att exempelvis kunna matcha en spänningen i krets exakt, kräver en mer exakt spänningsmätning än vid allmän elektrisk testning.

Noggrannheten kan mätas i procent, antingen från det slutliga värdet i det inställda mätområdet eller från det uppmätta värdet. Skillnaden mellan dessa två är betydande och det är klokt att titta i databladet för att fastställa vilket värde din multimeter rekommenderar. Som en tumregel är AC-mätningar mycket mindre exakta än DC-mätningar.

Upplösning definieras som den minsta mätdifferensen en multimeter kan känna av. En multimeter kommer ha olika upplösningar för olika mätområden. Vanligtvis är upplösningen hög nog för att ge bra resultat inom den grundläggande noggrannhetsklassen.

Prisintervall

Det finns ett stort sortiment av multimetrar till salu och prisklassen varierar. På hobbynivå behövs kanske en enkel multimeter med begränsade funktioner som kostar mellan 10–100 EUR. Billigare multimetrar mäter två gånger per sekund vilket i allmänhet inte räcker för professionell användning. Det lägre prisintervallet för professionell användning börjar på 100 EUR. Produkter i mellanklassen kostar 200–500 EUR, och multimetrar i den högre prisklassen kostar 500–1 500 EUR – ett högt pris som motiveras av deras många specialfunktioner.

Ytterligare funktioner

Den verkliga skillnaden mellan multimetrar som sträcker sig bortom det mest grundläggande funktionerna, att mäta ström, spänning och motstånd, börjar att visas sig när vi tar en titt på listan över de ytterligare funktioner som finns att tillgå. Med vissa multimetrar kan även kapacitans, frekvens, kontinuitet, dioder och pulslängd testas.Vi har samlat ihop några av de ytterligare funktioner som multimetrar kan erbjuda och som kan påverka ditt köpbeslut:

FunktionFunktionFördel
Automatiskt val av mätområdeJusterar automatiskt multimetern till mätområdet för ingångarSparar tid och minimerar mätfelen
Testa transistorkretsarKontrollerar om transistorn fungerarAnvändbart för testning av digitala logikkretsar och Integrerade kretsar
Displayens uppdateringshastighetVisar den hastighet med vilken den digitala displayen uppdaterasSnabbare uppdateringar av displayen ger mer exakta mätningar
”Frys”-funktionGör att displayen inte ändrasAnvändbart när mätningar ska antecknas
Display med stora siffror och bakgrundsbelysningDesignad för enkel användningLätt att läsa av till och med i mörka trånga utrymmen och källare där elektriska system ibland finns
ISO- eller NIST-kalibreringIndikerar efterlevnad för certifierade företagGaranterar de högsta nivåerna av noggrannhet vid mätning
KalibreringMultimetern levereras kalibreradKalibrerade parametrars mättolerans garanteras
Grafisk återgivningMängd som testas visas dvs. som ett stapeldiagramGer möjlighet att upptäcka snabbt föränderliga trender
Justerbar hastighet för insamling av mätvärdenVisar den hastighet med vilken mätvärden samlas inInsamling av mätvärden med snabbare intervall innebär mer exakta mätningar
Avtagbart dataminneUppmätta data lagras i en avtagbar komponentGör det möjligt att få tillgång till data på olika enheter
DatainsamlingUppmätta signalvärden sparas i enhetens minneRegistrerar mätningar under en viss period, samlar in ett antal mätvärden med bestämda intervaller
Low pass-filterTillåter endast signaler upp till en frekvensgräns på f(x)För att mäta drivsystem med variabel frekvens (VFD)

Sann RMS

För att mäta icke-sinusformade växelströmmar behövs en multimeter med sann RMS-funktion. Några exempel på miljöer som kräver mätare med sann RMS är motordrivning med variabla hastigheter, driftdon, datorer, HVAC och halvledarmiljöer. Icke-homogena växelspänningar eller -strömmar kan endast mätas korrekt med en TRMS-multimeter. Enkla RMS-multimetrar utgår alltid ifrån att AC-spänningen som testas är en sinusvåg – mätningen beräknas matematiska genom den uppfattade sinusvågens medelvärde. Metoden fungerar inte för amplitud- eller frekvensmodulerade växelströmmar och för att kunna göra en korrekt mätning krävs en en TRMS-multimeter.

Se RND-videon för att ta reda på hur Digital True RMS auto-range-multimeter fungerar, och hur man använder den.

Säkerhetsklasser

En multimeters säkerhet är en viktig faktor som utan tvekan kommer att påverka vilken modell du väljer. Varje multimeter kommer att hamna i en av fyra säkerhetsklasser:

 • Kategori I: för mätningar som utförs på kretsar som inte är direkt anslutna till ELNÄTET, såsom små elektronikprojekt.
 • Kategori II: för mätningar som utförs i kretsar som är direkt anslutna till en installation med låg spänning såsom hushållsapparater eller bärbara verktyg.
 • Kategori III: för mätningar som utförs i en byggnadsinstallation såsom fördelningstavlor, överspänningsskydd, ledningar, samlingsskenor, fördelardosor, strömbrytare, uttag i en fast installation och industriutrustning.
 • Kategori IV: För mätningar som utförs vid källan på en installation med låg spänning såsom en elmätare och mätningar på primära överströmsskyddsanordningar och rippelkontrollenheter.

Om du har multimeterns tilltänkta användningsområde i åtanke är det enkelt att avgöra vilken säkerhetsklass din enhet behöver. Om du misstänker att du kommer att använda multimetern för att mäta högre spänning i framtiden är det klokt att välja en högre säkerhetsklass.

Bordsmultimetrar med hög precision

Inom områdena forskning och utveckling kan det ibland finnas ett behov av att mäta med särskilt hög precision – speciellt vid arbete med extremt låga strömstyrkor och spänningar. I dessa miljöer är bänkmultimetrar är det bästa alternativet, de kan mäta ström strömstyrkor ner till nanoampere. Förutom deras extrema noggrannhet och upplösning har dessa enheter också ofta programmeringsfunktioner, dataloggning eller grafiska displayer.

Vi hoppas att ditt val multimeter kommer bli lättare med alla dess punkter i åtanke. Om du skulle vilja få några produktexempel får du gärna kolla på våra rekommendationer nedan eller ta en titt i vårwebbutik.

Rekommenderade produkter

RND 355-00010 – True RMS Auto-range digital multimeter 1kV 10MHz 50MOhm, RND Lab

RND har ett brett utbud av digitala multimetrar till bra priser, inklusive versioner med True RMS och auto-range. RND låter dig uppfylla dina grundläggande test- och mätbehov utan att överskrida budgeten. Den digitala True RMS-multimetern med auto-range (automatiskt mätområde) är kompakt och handhållen. Dess mätfunktioner inkluderar AC/DC-spänning, AC/DC-ström, kontinuitet, diodtest, frekvens, impedans och resistans.

Fluke 179 digital multimeter med sann RMS

Fluke 179 digital multimeter med sann RMS är branschstandarden för felsökning och reparationer av elektriska och elektroniska system.

PeakTech 3444 – Digital Multimeter

Automatiskt upplysta funktionsknappar och vridomkopplare, Inbyggd kraftfull LED-ficklampa, kontinuitet med summer och diodtest, datafrysning, min, max, toppfunktioner och pulslängd

Fluke 289 sann RMS industriell multimeter för loggning med TrendCapture 1kV

289 är nästa generations högpresterande industriella loggmultimeter, utvecklad för att hantera svåra problem inom elektronik, anläggningsautomation, kraftdistribution och elektromekanisk utrustning. Alla Fluke FC-utrustade testverktyg med tillvalet IR-anslutningen ir3000 FC är kompatibla med Fluke Connect-mobilappen. TrendCapture visar grafiskt infångade datasessioner så att du enkelt kan se om det finns några oegentligheter.

RND 355-00011 – Digital auto-range-multimeter 1kV 5MHz 40MOhm, RND Lab

För att möta dina test- och mätbehov, prova att använda denna RND autor-ange-multimeter, ett alternativ för Sann RMS. Den är även kompakt och handhållen. Andra egenskaper: 4000 digital display, automatisk avstängning, NCV-funktion, data hold och EN61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg
In the heart of a lovely forest, a pond shaped like a factory. Environmentally friendly production concept.

Hållbarhet inom industriell automation

Nästa inlägg

Konsumentundersökning om efterfrågan på elfordon

Relaterade inlägg