Verseny a csatlakoztathatóságért

Avatar photo

Egyre digitalizáltabbá váló világunkban a mobilkapcsolat és -hozzáférés szükségessége is nagyobb jelenőséggel bír. A jobb internet-hozzáférési aránnyal rendelkező országok jellemzően jobb gazdasági eredményeket érnek el. A csatlakoztatott eszközök növelik a vállalati és a munkavállalói termelékenységet, globális szinten hozzáférhetőbbé teszik a piacokat és a termékeket, valamint az emberek számára a továbbképzés lehetőségét – azaz gyarapodik a tudás, nő a termelékenység. Így tehát az országok nagy feladata a csatlakoztathatósági infrastruktúra fejlesztése, hiszen nagy a verseny a fejlődésben élenjáró országok utolérésében.

A Distrelec ezért közvetlen összehasonlítást végzett a 2014-2021. közötti csatlakoztathatósági növekedés terén az egy főre jutó GDP változásában, így látható, hol volt a legnagyobb gazdasági hatása a csatlakoztathatóság növekedésének, és hol folyik kiélezett versenyez a lemaradás megszüntetése érdekében.  A tanulmány négy tényezőt mér: infrastruktúra, megfizethetőség, fogyasztói felkészültség, valamint tartalom és szolgáltatások. Ezeket olyan különböző mutatók alapján értékelik, mint a 4G és 5G lefedettség, a mobil letöltési és feltöltési sebesség, az egy lakosra jutó szerverek száma, a villamossághoz való hozzáférés, a mobiltulajdonlás, az egy főre jutó alkalmazásfejlesztések száma és a terület hivatalos nyelvén elérhető alkalmazások száma. 

Mely országok jártak az élen a csatlakoztathatóság növekedésében 2014–2021. között?

A csatlakoztathatóság terén a legjelentősebb növekedést az Egyesült Arab Emírségek érte el.Az általunk vizsgált adatok szerint az ország 2014 és 2021 között 20,2 százalékpontos növekedést ért el: 64,6 pontról indulva 84,4 pontra emelkedett. Ez a fordulat némiképp a 2017-ben elindított, a negyedik ipari forradalmat érintő stratégiának tulajdonítható, amelynek keretében az ország célul tűzte ki az olajtól való függőség csökkentését, így gazdasága a tudáson, a technológián és a szakképzett munkaerőn alapulhat a jövőben. A stratégia része, hogy az ország pozícióját a jövő technológiáinak és innovációinak globális központjaként kívánják megerősíteni. Az exponenciális növekedés ellenére 2021-ben az Egyesült Arab Emírségek a tanulmányunkban a 11. helyet foglalja el a többi országgal összehasonlítva az általános csatlakoztathatóság tekintetében, ráadásul az egy főre jutó GDP 2550,41 dollárral csökken.

A második helyen Csehország áll.Az ország jelentős növekedést ért el a csatlakoztathatóság terén: a 2014-es 65,7 pontról 2021-re 84,5 pontra növekedett, azaz összesen 18,8 pontot javított. Ez 2021-ben a 12. helyet jelenti a teljes csatlakoztathatóság tekintetében. Mindazonáltal az egy főre jutó GDP ebben az időszakban 6930,33 dollárral, azaz 19 890,92 dollárról 26 821,25 dollárra nőtt. A tanulmányban bemutatott egyik legfontosabb tendencia az, hogy még azokban az országokban is, amelyek 2021-ben az általános csatlakoztathatóság tekintetében a lista hátulján helyezkedtek el, növekedett az egy főre jutó GDP. Ez egyes esetekben az ország csatlakoztathatóságának erőteljes fejlődésével is egybeesett. Az ország mind a négy tényezőt tekintve vezető helyen végzett. Az infrastruktúra tekintetében a legmagasabb (91,1), a megfizethetőség tekintetében a legalacsonyabb (78,7) értéket érte el; ez azt mutatja, hogy bár az ország egyre jobban fejleszti a csatlakoztathatóságot, ez még nem minden polgár számára megfizethető megoldás. 

Írország a harmadik helyen áll az összekapcsolhatóság fejlesztése tekintetében; 2014 és 2021 között 18,2 ponttal, azaz 70,4 pontról 88,6 pontra nőtt a teljesítménye. Érdekes módon ez egybeesett az egy főre jutó GDP 44 529 dolláros növekedésével, ami messze felülmúlta a tanulmányunkban szereplő többi ország GDP-növekedését. Az ír vállalatok jelentős összegeket fektetnek az 5G infrastruktúrába és szolgáltatásokba; ez a társadalomnak is előnyös, hiszen például az egészségügyi távellátást elősegítő technológiák használata is elterjedtebbé válhatott. Dolgoznak egy olyan O-RAN rendszeren is, amely az 5G rádióegységek segítségével vezeték nélküli szélessávú kapcsolatot biztosít vidéki területeken, lehetővé téve az okosvárosok számára a forgalom optimalizálását. Ez nemcsak a polgárok mindennapi életére és a csatlakoztathatóságra van óriási hatással, hanem olyan kulcsfontosságú iparágakban is nagy szerepet játszik, mint a mezőgazdaság, ahol az 5G és az IoT technológia kombinációja lehetővé tette a gazdák számára, hogy gyorsított adatgyűjtést végezzenek a talajnedvességről és a termésegészségről az öntözés és a trágyázás optimalizálása érdekében. 

Németország a negyedik helyen áll: tekintélyes, 17,1 százalékpontos növekedést produkált a vizsgált időszakban. A 2014-es 71,9 pontról 2021-re 89 pontra emelkedett, ami hozzájárul ahhoz, hogy 2021-től az ötödik helyen áll az általános csatlakoztathatósági pontszámok alapján. Németországban, az IoT-bevezetés és a csatlakoztathatóság terén Európa egyik vezető országában közvetlen növekedés tapasztalható a feldolgozóiparban, az otthoni, az egészségügyi és a pénzügyi szektorban, valamint a kiskereskedelemben és a mezőgazdaságban is. A szakképzett munkaerő hiánya azonban továbbra is növeli a kiszervezésre való igényt.  Ez hozzájárult az egy főre jutó GDP 3179 dolláros növekedéséhez az említett évek alatt. Az egy főre jutó GDP-t számos tényező befolyásolhatja; az olyan váratlan események, mint a természeti katasztrófák és a háborúk jelentős hatással vannak rá (még akkor is, ha országhatáron kívüli eseményekről van szó). Ez azt mutatja, hogy a lemaradás mérsékléséhez az országok nem támaszkodhatnak kizárólag a technológiai innováció terén elérhető fejlesztésekre. 

Az ötödik helyen Magyarország áll. Az ország 14,5 pontos növekedést ért el az évek során, de még mindig van hova fejlődni, tekintve, hogy tanulmányunkban az ország 2021-ben a 15. helyen állt az általános csatlakoztathatóság tekintetében. Ennek ellenére az egy főre jutó GDP 4 433,86 dollárral nőtt. Az általunk vizsgált index azt mutatja, hogy az ország a négy tényező közül az infrastruktúra tekintetében érte el a legmagasabb (85,5), a megfizethetőség tekintetében pedig a legalacsonyabb (78,1) pontszámot. A későbbi adatok is ezt mutatják: 2022-ben 1,06 millió ember nem használ internetet, azonban a meglévő ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás terén még mindig történnek beruházások, a mobilinternet-kapcsolat mediánsebessége pedig 15,8 százalékkal nőtt a 2022 elejéig eltelt tizenkét hónap alatt.

Mely országok végeztek az élen az általános csatlakoztathatóság tekintetében 2021-ben?

Az általunk vizsgált országok közül Szingapúr végzett az élen az általános csatlakoztathatóság tekintetében, 91,4 ponttal, illetve az egy főre jutó GDP 15 231,47 dolláros növekedésével. Az ország az első a világon, ahol teljes az önálló 5G lefedettség, így nagy teljesítményű szolgáltatások érhetők el a hétköznapi felhasználók számára, valamint remek lehetőségek kínálkoznak az iparágak és a vállalkozások alkalmazásai számára is. A kormány 2025-ig 18,1 milliárd dollárt különített el K+F-finanszírozásra, hogy ösztönözze a digitalizáció előnyeinek maximalizálására irányuló erőfeszítéseket támogató transzformatív technológiák fejlesztését. Az ország erős gazdasággal rendelkezik, amely rendszeresen szerepel a világ legmagasabb egy főre jutó GDP-t produkáló országai között, köszönhetően az üzletbarát megközelítésnek és az alacsony adókulcsoknak. A csatlakoztathatósági beruházások a meglévő vállalkozások globális szinten történő felturbózását is lehetővé teszik.

A második helyen 2021-ben Finnország áll 90,2 ponttal. Bár 2014 és 2021 között csak 10,6 pontos növekedést mértünk, az egy főre jutó GDP 3 327,51 dollárral nőtt. Az ország 2010 júliusában elsőként nyilvánította törvény adta joggá az internet-hozzáférést, a korai lépést azonban a későbbi években kevésbé jelentős lépések követték. Legfontosabb gazdasági ágazatuk a gyártóipar, hiszen a csúcstechnológiás gyártószektor a második legnagyobb a világon, Írország után 2004-ben.

Norvégia 89,9-es összpontszámmal a harmadik helyen végzett. Annak ellenére, hogy 2014 és 2021 között 11,6 pontos növekedés volt tapasztalható, az egy főre jutó GDP valójában 7864,90 dollárral csökkent. Az országot rendszeresen az európai régió egyik legjobban digitalizált országaként emlegetik, amely a digitális infrastruktúra, a digitális közszolgáltatások és a digitális készségek területén jelentős előrelépéseket ért el; az 5G-t az IoT- és MI-technológiák továbbfejlesztőjeként látják. A Heritage adatai szerint az ország gazdasági teljesítménye lassult a vizsgált években, ami részben a Covid-19-nek tudható be, majd 2021-ben kezdett helyreállni.

Nem minden, csatlakoztathatóságban fejlődő országban nőtt hasonló mértékben az egy főre jutó GDP, és ugyanez igaz fordítva is. Ha összehasonlítjuk az Egyesült Királyságot és Litvániát, láthatjuk, hogy mindkét országban nagyon hasonló a növekedés 2014 és 2021 között: az Egyesült Királyságban 13,4 pont, Litvániában pedig 13,5 pont. Az Egyesült Királyság 2021-ben jóval magasabb összesített csatlakoztathatósági pontszámot ért el (89), és ezzel Németországgal együtt az ötödik helyre került, Litvánia azonban a lista végén végzett (81,3). Litvániában az egy főre jutó GDP 7 172,32 dollárral nőtt, míg az Egyesült Királyságban 937,31 dollárral csökkent.

Egyesek az Egyesült Királyságban a csatlakoztathatóság növekedése terén tapasztalható eltérés okaként a nemzeti ipartalanítást jelölték meg, mivel bizonyos feladatok a csatlakoztathatóság növekedésével párhuzamosan egyre kevésbé automatizáltak, és ugyanez igaz a megszorítások következtében rendkívül alulfinanszírozott beruházásokra is. Duncan Weldon közgazdasági szakember az autómosók példáját hozta fel: „2003 és 2018 között az automata mosók száma 50%-kal csökkent, míg a kézi autómosók száma 50%-kal nőtt.” Ez nem egyedi eset, hiszen számos példa akad arra, amikor az emberek lényegében olyan munkákat végeznek, amelyeket automatizálni is lehetne; a kézi munkavégzés a munkavállalók termelékenységének csökkenéséhez, lényegében az egy főre jutó GDP csökkenéséhez vezetett.

Összességében e tanulmány eredményei azt mutatják, hogy a csatlakoztathatóság fejlesztése hozzájárul az egy főre jutó GDP növekedéséhez olyan körülmények között, amikor a nemzeti beruházások célja a munkahelyi termelékenység és a technológiai fejlődés javítása volt a fejlődő vállalkozások számára. Az egy főre jutó GDP jelentős növekedése látható olyan országokban is, amelyek összességében nem voltak annyira fejlettek a csatlakoztathatóság terén, de 2014 és 2021 között jelentős fejlesztéseket hajtottak végre ezen a területen. Azonban még mindig van mit tenni a feltörekvő és fejlődő, valamint a fejlett és virágzó országok közötti eltérések mérséklése érdekében. Azok az országok, amelyek a fejlett csatlakoztathatóság és a digitalizáció bevezetésében élen jártak, képesek voltak arra is, hogy ezeket a technológiákat mind az otthoni és a szociális szférában, mind az üzleti világban elérhetővé tegyék. Azok az országok, amelyek csak most kezdik meglátni a fejlett csatlakoztathatóság hatásait, még nem rendelkeznek megfelelő rendszerekkel ahhoz, hogy ezt az üzleti szférában is alkalmazzák. Ennek eredményeként a munkavállalók termelékenysége még nem érte el a megfelelő szintet, hiszen a rendszerek és az infrastruktúra viszonylag új.


Módszertan

Vizsgáltuk az országonkénti mobilkapcsolati rangsorok közötti különbséget 2014 és 2021 között a GSMA Connected Society- Mobile Connectivity Index segítségével, összehasonlítva az adatokat az ebben az időszakban elért, egy főre jutó GDP növekedésével, amely adatokat a Világbanktette közzé.

Total
0
Shares
Előző bejegyzés

A LoRa technológia jelentősége az intelligens gyárak számára 2023-ban

Következő bejegyzés

Ne hagyja ki: látogasson el a Distrelec standjához az Embedded World 2023 kiállításon

Kapcsolódó bejegyzések