Kappløpet om tilkobling

Avatar photo

I en stadig mer digital verden blir behovet for mobil tilkobling og tilgang viktigere og viktigere. Land med høyere internettilgang har vanligvis bedre økonomiske forhold, økt produktivitet blant bedrifter og arbeidstakere, økt adgang til markeder og produkter på en global skala, i tillegg til at innbyggere har tilgang til bedre utdanning og, som en følge av dette, har bedre ferdigheter og økt produktivitet. Kappløpet er derfor i gang mellom landene for å utvikle infrastruktur for tilkobling, og for å lukke gapet mellom seg selv og andre.

Dette er grunnen til at Elfa Distrelec har sammenlignet vekst i tilkobling mellom 2014 og 2021 og endringer til BNP per innbygger i dette tidsrommet, for å se hvor økninger i tilkobling har hatt størst økonomisk innvirkning og hvordan kappløpet ligger an for å lukke gapet.  Denne studien måler fire faktorer: infrastruktur, økonomi, evne til å ta i bruk, og innhold og tjenester. Dette måles på tvers av ulike indikatorer som 4G- og 5G-dekning, mobile nedlastings- og opplastingshastigheter, servere per innbygger, tilgang til elektrisitet, antall mobiltelefoner per person, apper utviklet per person, og antall apper på det nasjonale språket.

Hvilke land kom høyest på listen over tilkoblingsvekst mellom 2014 og 2021?

På førsteplass over tilkoblingsvekst finner vi De forente arabiske emirater. Landet så en vekst på 20,2 poeng fra 2014 til 2021, ifølge data vi har sett på, med en opprinnelig poengsum på 64,6, noe som betyr at de nå har 84,4 poeng. Dette skyldes delvis landets Industry 4.0-strategi fra 2017, hvor de var ute etter å redusere sin oljeavhengighet og endre økonomien til en basert på kunnskap, teknologi og en kunnskapsrik arbeidskraft. De styrket dermed sin posisjon som en global leder av Industry 4.0-teknologier og innovasjon. På tross av denne veksten ligger landet på en ellevteplass for total tilkobling, ifølge en studie sammenlignet med andre land, og de har en BNP per innbygger på -$2550.

På andreplass ligger Tsjekkia. Landet opplevde en utrolig vekst i tilkobling, og økte fra 65,7 poeng i 2014 til 84,5 i 2021. Dette er en økning på totalt 18,8 poeng, noe som gjorde at de ligger på tolvteplass i total tilkobling fra 2021. BNP per innbygger har økt fra $6930 i denne perioden, fra $19 890 til $26 821.  En av de viktigste trendene i denne studien er at selv land som hadde en dårligere plassering på listen over total tilkobling i 2021, fortsatt så en økning i BNP per innbygger. I noen tilfeller, var dette også i tråd med landets tilkobling. Tsjekkia var en leder blant alle fire faktorer, høyest i infrastruktur (91,1) og lavest på overkommelig pris (78,7), som viste at selv om landet har økt i tilkobling er ikke dette en rimelig løsning for alle innbyggere.

Irland lå på tredjeplass i tilkoblingsvekst, med en økning på 18,2 poeng, fra 70,4 til 88,6 mellom 2014 og 2021. Dette falt sammen med en økning i BNP på $44 529 per innbygger, noe som var overlegent andre land i denne studien. Irske selskaper har investert store summer i 5G, noe som har gjort at denne teknologien har blitt populær i andre deler av samfunnet, spesielt når det gjelder eksterne helsetjenester. De har også jobbet med et O-RAN-system som bruker 5G radioenheter for legge til rette for trådløs tilkobling på landsbygda, hvor småbyene styrer trafikken. Ikke bare har dette hatt en stor innvirkning på daglig liv og tilkobling for innbyggere, men også nøkkelsektorer som landbruk, hvor kombinasjonen av 5G og IoT har gjort at bønder kan samle data om jordfuktighet og avlingshelse for å optimalisere vanning og gjødsling.

Tyskland ligger på fjerdeplass med en respektabel vekst på 17,1 poeng. Økningen, fra 71,9 i 2014 til 89 i 2021, gjorde at de kom på femteplass i total tilkobling i 2021. Som en av de ledende europeiske nasjonene når det gjelder IoT og tilkobling, har Tyskland opplevd en direkte vekst i sektorer som produksjon, hjem, helse og finans som et resultat, i tillegg til forbruks- og jordbrukssektorer. Men, mangelen på faglærte spesialister fortsetter å drive en outsourcing av etterspørselen.  Dette bidro til en økning i BNP per innbygger på $3179 i tidsperioden. BNP per innbygger kan være påvirket av ulike faktorer, med uventede hendelser som naturkatastrofer og krig (selv når disse foregår utenfor landegrensene). Dette viser at land ikke kun kan være avhengig av teknologisk innovasjon for å lukke gapet.

På femteplass finner vi Ungarn. Landet så en vekst på 14,5 poeng, men de ligger fortsatt langt etter med tanke på at de også kom på 15-plass i vår studie over total tilkobling i 2021. Men, de hadde også en $4433 økning i BNP per innbygger. Indeksen vi brukte viser at landet ligger høyest når det gjelder infrastruktur (85,5) og lavest for overkommelighet (78,1). Senere data støtter også dette, da 1.06 millioner mennesker i 2022 ikke bruker internett, men investeringer ble fortsatt prioritert for tjenester som ga internett til eksisterende kunder, med en økning i median mobil internettshastighet på 15,8% i de tolv månedene til starten av 2022.

Hvilke land kom på topp innen total tilkobling i 2021?

Singapore kom på førsteplass i total tilkobling ut av landene vi så på, med en poengsum på 91,4 og en BNP-økning på $15 231 per innbygger. Dette er det første landet med full 5G-dekning, et tilbud som består av høytytende tjenester for daglige brukere og betydelige muligheter for andre bransjer og foretak. Myndighetene øremerket 18,1 milliarder amerikanske dollar i R&D-investering helt fram til 2025 for å drive transformerende teknologier som støtter digitalisering. Landet har en sterk økonomi som ofte ligger på listen over høyest BNP per innbygger som følge av sitt næringsvennlige syn og lave skatter. Disse investeringene gjør det også mulig for andre bedrifter å vokse seg enda større på den globale fronten.

På andreplass finner vi Finland, med en total poengsum på 90,2 poeng i 2021. Selv om de kun hadde en økning på 10,6 poeng mellom 2014 og 2021, hadde de en BNP-økning på $3327 per innbygger. Landet er det første som gjorde internettilgang til en juridisk rettighet i juli 2010, noe som har gjort at de ikke har hatt like eksplosiv vekst i senere år. Den viktigste økonomiske sektoren er produksjon, og deres høyteknologiske produksjonssektor ligger på andreplass i verden, etter Irland i 2014.

Norge ligger på tredjeplass med en poengsum på 89,9. På tross av en vekst på 11,6 mellom 2014 og 2021, har faktisk BNP per innbygger blitt redusert med $7864. Norge blir ofte omtalt som det mest digitaliserte landet i Europa, med betraktelige forbedringer i digital infrastruktur, digitale offentlige tjenester og digitale ferdigheter. Landet anser også 5G for å være en viktig del for bruk av AI og IoT. Ifølge data fra Heritage har det vært en økonomisk nedgang i årene vist, noe som delvis kan skyldes Covid-19, og som deretter begynte å ta seg opp igjen i 2021.

Ikke alle land som hadde en vekst i global tilkobling hadde en vekst i BNP per innnbygger, og motsatt. Når vi sammenligner Storbritannia og Litauen, hadde begge land lignende vekst mellom 2014 og 2021, hvor Storbritannia hadde en økning på 13,4 poeng og Litauen en økning på 13,5 poeng. Storbritannia hadde en mye høyere poengsum for tilkobling i 2021 (89), med en delt femteplass med Tyskland, mens Litauen lå lenger ned på listen (81,3). BNP per innbygger i Litauen økte med $7172, mens Storbritannia så en reduksjon på $937.

Noen hevder at grunnene til disse avvikene i Storbritannias tilkoblingsvekst skyldes nasjonal deindustrialisering, hvor visse roller bruker automasjon mindre og mindre da tilkoblingen har økt, samt kronisk underinvestering som følge av politiske innstramminger. Økonomisk kommentator, Duncan Weldon, viste til eksemplet på bilvasker: “Mellom 2003 og 2018, var antallet automatiske bilvasker redusert med 50%, mens antallet håndbilvasker hadde økt med 50%.” Dette er ikke et isolert tilfelle, og det er flere ganger hvor mennesker utfører jobber som kunne vært automatiserte, noe som har ført til en mindre produktiv arbeidskraft, og en lavere BNP per innbygger.

Totalt viser resultatene i denne studien at økt tilkobling har ført til økt BNP per innbygger i tilfeller hvor nasjonale investeringer først og fremst har vært ute etter å forbedre produktivitet og teknologiske utviklinger for voksende bedrifter. Vi har også sett en betydelige økning i BNP per innbygger i land som ikke kom like høyt innen total tilkobling, men har sett en sterk vekst mellom 2014 og 2021. Men, det er fortsatt arbeid som gjenstår for å lukke gapet mellom land som er på utviklingens vei, og de som allerede er avanserte og vellykkede. Disse landene tok tidlig i bruk avansert tilkoblingsteknologi og digitale løsninger, og har også implementert denne teknologien i husholdninger, for sosial bruk og i bedrifter. Land som kun begynner å se innvirkningen av forbedret tilkobling nå, har ikke enda systemene på plass for å ta i bruk dette på et bedriftsnivå. Som et resultat av dette har ikke produktiviteten nådd sitt fulle potensiale da systemer og infrastrukturer fortsatt er relativt nye.


Metode

Vi studerte forskjellen i land basert på mobil tilkobling mellom 2014 og 2021 ifølge GSMA Connected Society- Mobile Connectivity Index, og sammenlignet dette med vekst i BNP per innbygger i samme tidsrom, som det rapporteres av Verdensbanken.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Hvor viktig er LoRa-teknologi for smarte fabrikker i 2023?

Neste innlegg

Ikke gå glipp av Elfa Distrelec på Embedded World 2023

Relaterte innlegg