Finn ut hvordan man lykkes med IIoT: et intervju med Sebastian Werler fra FESTO

Avatar photo

Sebastian Werler Produktansvarlig Digital Business

Som produktansvarlig for digital business hos Festo siden 2018 er Sebastian ansvarlig for å bringe digitale, verdiskapende løsninger til markedet som forbedrer Festos maskinvareutvalg med industrielle AI-løsninger, f.eksk. for prediktivt vedlikehold. Sebastian er utdannet datamaskinforsker og nå liker han å blande den nyeste teknologien innen maskinlæring med Festos produksjonskunnskap og automasjonsteknologi for å skape fordeler for kundene: #higherproductivity

1. Hvordan er FESTO involvert i IIoT-industrien?

Festo er et ledende selskap innen automasjonsteknologi og vi opererer i mange industrier over hele verden. Hos Festo er ikke Industry 4.0 og IIoT kun trendy ord. De er fylt med produkter og løsninger. Som en utstyrsprodusent fungerer et stort antall av Festos maskinvareprodukter som en datakilde for IIoT-prosjekter. Festo har en portefølje med IoT-løsninger som stadig øker og det er en industri de er svært involvert i: det starter med en bred portefølje av sensorer og smartprodukter som samler data på det laveste nivå. Tilbudet fortsetter med IoT-gateway (som tilbys som maskinvare- eller programvaremoduler) som bygger bro mellom OT- og IT-verdenen. Dette er spesielt nyttig i brownfield-situasjoner hvor utstyr vanligvis mangler moderne grensesnitt for å samle data.

AI-baserte programvareløsninger som FESTO AX utfyller porteføljen da disse kan forutse utstyrssvikt eller kvalitetsavvik og øke produktivitet, blant annet.

2. Hvilke hovedfaktorer tror du fører industrien framover?

Åpenhet er nøkkelen til sukksess i Industry 4.0, et produsent- og løsningslandskap som stadig blir mer mangfoldig. Mange ulike IoT-plattformer tibyr hva vi kaller såkalte “hyperscalers” innen nettskydatabehandling og flere økosystemer og allianser i edge-databehandling: De som vil lykkes i denne bransjen må bruke åpne teknologier og standarder, som OPC-UA på feltnivå, containerisering og mikrotjenester innen programvarearkitetktur og, f.eks., ONNX som distribuering av AI-modeller.

Åpenhet og standarder reduserer investeringsrisko for OEM fordi man ikke lenger trenger å være avhengig av individuelle leverandører og innlåsingseffekter for maskinoperatører.

3. Hva synes du er det mest utfordrende ved å jobbe i denne sektoren?

For bedrifter som tilbyr løsninger i denne sektoren kan det være vanskelig å finne det som er unikt med hva man tilbyr. Mange bedrifter, fra nyoppstartede til kjente industrikjemper og såkalte “hyperscalers”, som Amazon og Microsoft, er aktive i denne bransjen.

Festo har her et unikt område fordi vi kombinerer automasjonsteknologi og domenekunnskap med omfattende dataforskning og AI-kunnskap, takket være anskaffelsen av det ledende tyske AI-selskapet, Resolto Informatik, i 2018.

4. Hva tror du hindrer noen selskaper i å investere i IIoT?

Ofte mangler IIoT-tjenester tydelige verdimålsetninger som er enkle å forstå: hvilke fordeler får man ved å investere i slike løsninger? Bak moteordene må forretningscasen være synlig. Dette kan være en økning i produktivitet, lavere vedlikeholdskostnader, flere gode deler og lavere energiforbruk.

En manglende forretningscase og en tydelig verdimålsetning forhindrer bedrifter i å investere i IIoT.

Det trenger ikke være vanskelig og dyrt å begynne. Å ta steget mot IIoT og Industry 4.0 kan være enkelt og rimelig. Det kan begynne med digital vedlikeholdshåndtering, som “smartenance” eller et pilotprosjekt med Festo AX for å bevise verdien for visse industrielle applikasjoner eller prosesser.

5. Hva synes kundene om løsningene deres?

Kundene setter pris på at Festo også bidrar til domenekunnskap av digitale tjenester. Kundene krever også denne ekspertisen. Kundene setter også spesielt pris på det faktum at Festo bruker våre egne digitale løsninger i våre egne fabrikker, noe som betyr at kundens produksjon også direkte drar nytte av erfaringen man får her.

Ettersom Festo er en leverandør til mange produksjonsbedrifter har vi også en tilkoblende rolle – som f.eks. en funksjon som kan hjelpe å drive framover og etablere overordnede standarder og best mulig praksis.

6. Hvordan synes du at sikkerhetsbekymringer har blitt håndtert?

Edge-databehandling har senket barrieren for IoT-prosjekter, spesielt når det gjelder cybersikkerhet og datavern: dataen behandles lokalt, nær prosessene og trenger ikke (nødvendigvis) å forlate bedriftnettverket.

For å lette reservasjoner og risiko ved et tidlig tidspunkt er det anbefal at man også involverer IT-avdelingen tidlig. Det er også lurt å bruke edge-databehandling og -testing i isolerte nettverk.

I produksjonsutvikling innen IoT er det anbefalt at man prioriterer sikkerheten fra begynnelsen – uansett om man snakker om et maskinvare- eller programvareprodukt: sikkerhetshensyn bør være en del av alle utviklingsledd, fra begynnelse til utgivelse og produktets livssyklus.

Det er også anbefalt å validere sikkerhetshensyn og målinger med en ekstern samarbeidspartner, f.eks. med en penetrasjonstester.

Festos digitale produkter testes regelmessig på denne måten og vi har også dannet et Product Security Incidence Response Team (PSIRT) for å dekke og håndtere tema som våre maskinvare- og programvareprodukter.

7. IIoT er en datadreven industri, tilbyr dere datatjenester? Hvordan er denne løsningen i forhold til andre konkurrenttjenester?

Med Festo AX tilbyr vi datadrevne løsninger. Det er en ende-til-ende-løsning som starter med å koble til maskiner og få riktig data i den rette granulariteten. Dette er Festo AX sitt tilkoblingslag. Det neste vi trenger å gjøre er å analysere og forberede dataen. Dette utføres av dataforskere. Etterpå er maskinlæringsmodeller opplært med den forberedte dataen i Festo AX. Disse modellene driver med avvikskåring og klassifisering av data, og forutser utstyrssvikt, kvalitetsavik eller lekkasjer i industrielle maskiner og prosesser.

Denne ende-til-ende-løsningen, kombinert med domenekunnskap, fabrikkgulvkunnskap, dataforskning og en moderne programvarestack er nyttig for kundene. Denne dype tilnærmingen ser man sjeldent hos konkurrentene våre. Mange av dem mangler for eksempel tilkoblingen til brownfield-systemer eller så drives kun på offentlige nettskyer. I motsetning drives Festo AX i kundens foretrukne miljø: on-edge, på selve fabrikken eller i nettskyen.

8. Det kan bli dyrt for bedrifter som investerer i IIoT-løsninger hvis dette ikke gjøres riktig, hvilken støtte kan dere tilby kunder som bruker løsningene deres?

Hos Festo støtter vi kundene våre fra unnfagelse til utgivelse. For å kunne lykkes raskt gir det mening å fokusere på underområdene i en produksjon, og å teste konsepter og strategier der først før man ruller ut store prosjekter. Innblanding og mottiltak er naturlig mye lettere på en liten skala. Siden vi også er et produksjonsselskap kan vi tilby våre kunder tilgang til erfaring fra våre egne fabrikker. Denne kunnskapen og erfaringen flyter også kontinuerlig i videre utvikling av IIoT-produkter.

9. Hva tror du vil være hovedfokuset for IIoT i årene som kommer?

Et hovedfokus vil være å etablere flere lighthouse-prosjekter. Disse fullstendig implementerte prosjektene kan påvirke én enkelt kunde, men de kan også påvirke en hel bransje. Protokoller og samhandlingsmodeller vil også bli standardisert, noe som vil hjelpe at man kan samarbeide mellom bedrifter og leverandører.

Typisk henger produksjonsindustrien litt etter andre industrier. I løpet av de neste årene vil vi derfor se videre etablering av datadrevne tilnærminger, ettersom disse har vært vanlig i andre industrier som finans i lang tid. Det vil bli mer og mer vanlig å bruke datadrevne bestemmelser og virtualisere hele produksjonsområder, f.eks. fra maskinplanlegging til videre planlegging og operasjon.

10. Hva opptar deg mest når det kommer til denne sektoren?

Det er et stort potensiale for å forbedre prosessene, ofte selv med enkle verktøy og metoder. For eksempel, vår “Smartenance”-programvare hjelper å flytte vedlikehold fra penn og papir mot en digital løsning, noe som forenkler hverdagslige rutineoppgaver betraktelig.

Man opplever også nye utfordringer hver dag når man kommer i kontakt med den nyeste teknologien som robotikk og AI.

11. Ser FESTO allerede mot Industry 5.0?

Begrepet Industry 5.0 assosieres ofte med tema som robusthet, bærekraftighet, menneskesentralisering og selvstendighet.

Dette er tema som Festo også er opptatt av. Først og fremst er det viktig med mål og tiltak for å redusere CO2 og for å bidra til klimanøytral produksjon. Med Festos Didactic-avdeling er vi sterkt involvert når det gjelder videre opplæring og kvalifisering av ansatte for å jobbe i morgendagens verden. Når det gjelder autonomi driver Festo kostant forskning og utvikling av videre teknologier for selvkjørende maskiener og produksjonsprosesser.

12. Hva er deres nåværende og fremtidlige ambisjoner?

Festo vil også gi kunder digitale tjenester som en annen byggeblokk for å bli mer produktivitet. På en annen side, digitale tjenester er ment for å legge til funksjoner og gi verdi til kjerneprodukter, men på en annen side skal de også være verdiskapende for kunder som digitale tjenester alene.

Festos digitale ambisjoner er også tydelige når det kommer til våre salgskanaler, med kontinuerlig ekspandering av nettbutikken og produktkonfigurasjoner. Digitale tvillinger er også et tema som står sentralt hos Festo. Individuell, spesifikk montering kan man allerede få hos Festo som en digital tvilling. Dette gjør at man kan planlegge og igangsette virtuelt, og maskiner og prosesser vil utvikles betraktelig i fremtiden.

13. IoT-industrien har mange produsenter som jobber mot ulike standarder eller eiendomsmessige spesifikasjoner og dette byr på utfordringer når man kommuniserer med hverandre. Hvor åpen vil du si at løsningene deres er i denne sektoren? 

Festo er et aktivt medlem i ulike organisasjoner og komiteer for utviklingen av standarder, som OPC Foundation og Industrial Digital Twin Association (IDTA). Godkjente standarder finner så veien til produktutvikling.

Når det gjelder digitale tjenester, bruker Festo standarder hvor vi kan. Men, sluttkunden som ender opp med å bruke en digital tjeneste kan også påvirke bruken: Festo veiledes spesielt av deres behov og tilpasser oss deres spesifikasjoner. Sluttbrukere, som f.eks. automasjon- og matselskaper har en stor påvirkning når det gjelder å realisere disse standardene.

14. Hva er unikt med FESTOs teknologi når det gjelder å koble til alle systemer i en datadreven løsning?

Festos unike tilnærming er kombinasjonen av omfattende domenekunnskap innen pneumatisk og elektrisk automasjon, omfattende bransjekunnskap og kunnskap i felt for AI, maskinlæring og dataforskning. Dette er en kombinasjon man ikke finner overalt, og er unikt for individuelle marked, og dette er hvor Festo utmerker seg. Dette dekker flere selskaper, fra maskiner til forretningsinnsikter. Festo tilbyr en fullstending tilnærming, fra OT til IT.

15. Hvordan støtter dere datadreven produktivitet i sanntid?

Vedlikeholdsbeskjeder, avviksdeteksjon og andre hendelser generert av løsninger fra Festo kan umiddelbart overføres til andre systemer. Beslutningstagerne kan derfor reagere umiddelbart på svikt og vedlikeholdsoppgaver.

16. Hva er deres neste innovasjoner i AI-automasjon? (sanntids datasamling, sporing, planlegging, styring og løsningsforslag)

Vår nyeste innovasjon er “GripperAI”. Det er en programvare som inneholder et opplært nevralt nettverk som er festet til en robot med synsystem, som utfører plukk-og-plasseringsoppgaver. GripperAI kan selvstendig gripe inn i en boks: dette betyr at griperen kan plukke og plassere deler som ligger i en boks, uten at den trenger å bli opplært i de delene på forhånd. Dette reduserer igangsettelse drastisk og øker fleksibilitet. GripperAI brukes av kunder i logistikkapplikasjoner med gode resultater så langt.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

NetAlly Discovery-applikasjoner

Neste innlegg

Phoenix Contact – trygge styringsskap

Relaterte innlegg