Odkryj klucz do sukcesu w IIoT: Rozmowa z Sebastianem Werlerem z FESTO

Avatar photo

Sebastian Werler Menedżer produktu ds. technologii cyfrowych

Sebastian pracuje w firmie Festo od 2018 roku na stanowisku menedżera produktu ds. technologii cyfrowych. Jest odpowiedzialny za wprowadzanie na rynek wartościowych rozwiązań cyfrowych, które wzbogacają ofertę produktów sprzętowych Festo w zakresie przemysłowej sztucznej inteligencji, w tym konserwacji predykcyjnej. Z wykształcenia jest informatykiem, a obecnie lubi łączyć najnowszą technologię uczenia maszynowego z wiedzą Festo w zakresie produkcji i automatyzacji, aby tworzyć rozwiązania korzystne dla klienta: #higherproductivity.

1. W jaki sposób firma FESTO angażuje się w branżę IIoT?

Jako czołowa firma w dziedzinie automatyzacji Festo może pochwalić się udziałem w wielu sektorach na całym świecie. Przemysł 4.0 i IIoT to dla nas nie tylko modne hasła, lecz również produkty i rozwiązania. Duża część oferowanych przez nas produktów sprzętowych stanowi źródło danych dla projektów IIoT. Festo aktywnie angażuje się w branżę IIoT stale poszerzając swoje portfolio, obejmujące szeroką gamę czujników i inteligentnych produktów. Nasza oferta obejmuje także bramy IoT (jako moduły sprzętowe lub programowe), które łączą światy OT i IT. Jest to szczególnie przydatne w scenariuszach typu „brownfield”, w których urządzenia zwykle nie są wyposażone w nowoczesne interfejsy do akwizycji danych.

Ofertę dopełnia oprogramowanie Festo AX, wykorzystujące sztuczną inteligencję, które przewiduje między innymi awarie sprzętu lub odchylenia jakościowe i zwiększa wydajność.

2. Co według Ciebie napędza rozwój tej branży?

W coraz bardziej zróżnicowanym środowisku dostawców i rozwiązań kluczem do sukcesu Przemysłu 4.0 jest otwartość. Wiele platform IoT, usługi tzw. hyperskalerów w zakresie przetwarzania w chmurze, liczne ekosystemy przetwarzania brzegowego – aby odnieść sukces w tej przestrzeni, należy polegać na otwartych technologiach i standardach, takich jak OPC-UA, konteneryzacji i mikroserwisach w zakresie architektury oprogramowania oraz, na przykład, ONNX do dystrybucji modeli sztucznej inteligencji.

Dzięki otwartości i standaryzacji zmniejsza się ryzyko inwestycyjne dla producentów oryginalnego wyposażenia, ponieważ zapobiega się uzależnieniu od poszczególnych dostawców, a operatorzy maszyn nie są zdani na jednego producenta.

3. Jakie są Twoim zdaniem największe wyzwania związane z pracą w tej branży?

Dla firm oferujących rozwiązania w tej przestrzeni wyzwaniem jest wypracowanie unikalności swojej oferty. Na rynku działa wiele firm, od start-upów po znane przedsiębiorstwa przemysłowe i tzw. hiperskalery, takie jak Amazon czy Microsoft.

Festo zajmuje wyjątkowe miejsce, łącząc technologię automatyzacji i know-how w danej dziedzinie z kompleksową wiedzą z zakresu danologii i sztucznej inteligencji, dzięki przejęciu w 2018 r. czołowej niemieckiej firmy zajmującej się AI, Resolto Informatik.

4. Co Twoim zdaniem powstrzymuje niektóre firmy przed inwestowaniem w IIoT?

Bardzo często w reklamach usług IIoT brakuje jasnej i łatwej do zrozumienia informacji o wartości: co dobrego może wyniknąć z inwestycji w takie rozwiązania. Modne hasła nie wystarczą, konieczne jest widoczne biznesowe uzasadnienie. Może to być wzrost produktywności, obniżenie kosztów utrzymania, części lepszej jakości lub redukcja zużycia energii.

Brak uzasadnienia biznesowego i jasnych korzyści powstrzymuje firmy przed inwestowaniem w IIoT.

Początki nie mogą być trudne i kosztowne. Wejście w świat IIoT i Przemysłu 4.0 może być łatwe i tanie. Początkiem może być cyfrowe zarządzanie utrzymaniem ruchu, takie jak „Smartenance” lub projekt pilotażowy z Festo AX, mający na celu udowodnienie wartości dla określonej aplikacji przemysłowej lub procesu.

5. Jakie opinie o waszych rozwiązaniach mają klienci?

Klientom zależy na dostępie do wiedzy, dlatego cenią sobie wkład Festo w know-how w dziedzinie usług cyfrowych. W szczególności klienci wysoko oceniają fakt, że Festo wykorzystuje swoje rozwiązania cyfrowe we własnych fabrykach. Dzięki czemu klienci korzystają pośrednio z naszego doświadczenia.

Firma Festo jest dostawcą dla wielu firm produkcyjnych, dlatego postrzegana jest jako ogniwo łączące branżę – jesteśmy partnerem, który może pomóc w rozwoju i ustanawianiu nadrzędnych standardów i najlepszych praktyk.

6. Jak Twoim zdaniem rozwiązano kwestię bezpieczeństwa?

Edge computing zmniejszył ograniczenia związane z projektami IoT, zwłaszcza w kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego i prywatności danych: dane są przetwarzane lokalnie, blisko procesu i nie muszą opuszczać sieci firmowej.

We wczesnych etapach wdrażania rozwiązań IoT oraz sztucznej inteligencji warto zaangażować zespół IT, który pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości i wyeliminuje ewentualne ryzyko. W kontekście natychmiastowych sukcesów i projektów pilotażowych korzystne jest również wykorzystanie technologii edge computing oraz przeprowadzanie testów w odizolowanych sieciach.

Przy wdrażaniu produktów IoT – zarówno produktów sprzętowych, jak i oprogramowania – wskazane jest, aby od samego początku uznać bezpieczeństwo za priorytet. Kwestie bezpieczeństwa powinny być uwzględniane na każdym etapie opracowywania produktu, od samego początku, aż po realizację oraz w całym cyklu życia.

Należy również pamiętać o stosowaniu środków bezpieczeństwa przez podmioty zewnętrzne, na przykład za pomocą testów penetracyjnych.

Produkty cyfrowe Festo są poddawane regularnym testom penetracyjnym. Utworzyliśmy także zespół reagowania na incydenty naruszające bezpieczeństwo (PSIRT), który zajmuje się bezpieczeństwem naszych produktów, sprzętu i oprogramowania.

7. IIoT jest w dużej mierze sektorem opartym na danych, czy oferujecie usługi z nimi związane? Jak te rozwiązania wypadają na tle innych konkurencyjnych usług?

Festo AX to system oparty na danych – jest to kompleksowe rozwiązanie, umożliwiające połączenie maszyn i uzyskanie najbardziej szczegółowych danych, które następnie są przygotowywane i analizowane przez naukowców. Następnie trenowane są modele uczenia maszynowego z wykorzystaniem danych przygotowanych w Festo AX. Modele te przeprowadzają ocenę anomalii i klasyfikację danych oraz przewidują awarie sprzętu, odchylenia jakościowe lub braki w maszynach i procesach przemysłowych.

To kompleksowe rozwiązanie, łączące specjalistyczną wiedzę, know-how z hali produkcyjnej, dane i nowoczesny pakiet oprogramowania, jest doskonałym rozwiązaniem dla naszych klientów. Tego rodzaju zaawansowane podejście jest rzadko oferowane przez naszych konkurentów. Wielu z nich nie oferuje na przykład łączności z systemami terenowymi lub działa tylko w chmurach publicznych. System Festo AX działa w preferowanych przez klientów środowiskach: brzegowym, lokalnym lub chmurowym.

Rozwiązania IIoT mogą być kosztowne, jeśli nie są wprowadzone w odpowiedni sposób. Jaki poziom wsparcia oferujecie w tym zakresie?

W Festo zapewniamy wsparcie naszym klientom od momentu powstania pomysłu aż po jego wdrożenie. Chcąc szybko osiągnąć sukces, warto skoncentrować się na mniejszych obszarach produkcji i tam najpierw przetestować koncepcje i strategie, zanim przystąpi się do realizacji dużych projektów wdrożeniowych. Wszelkie interwencje i środki zaradcze są oczywiście łatwiejsze na mniejszą skalę. Ponieważ sami jesteśmy firmą produkcyjną, oferujemy klientom dostęp do doświadczeń z naszych własnych fabryk. Zdobyta wiedza i doświadczenie są również stale wykorzystywane w dalszym rozwoju produktów IIoT.

9. Jak myślisz, na czym będzie się koncentrować IIoT w ciągu najbliższych kilku lat?

Głównym celem będzie stworzenie kolejnych projektów wzorcowych, które po ich pomyślnym wdrożeniu przez jednego klienta mogą oddziaływać na całą branżę. Ponadto protokoły i modele interakcji będą standaryzowane w coraz większym stopniu, co ułatwi współpracę między firmami i dostawcami.

Branża produkcyjna jest zwykle nieco z tyłu za innymi. Dlatego w najbliższych latach będziemy prawdopodobnie świadkami wprowadzenia w niej podejścia opartego na danych, które od dłuższego czasu jest powszechne w innych branżach, takich jak finanse. Korzystanie z procesu decyzyjnego opartego na danych i wirtualizacji w całym obszarze produkcji, tj. od planowania maszyn po ich uruchamianie i eksploatację, będzie coraz bardziej opłacalne.

10. Co najbardziej fascynuje Cię w pracy w tej branży?

W usprawnianiu procesów tkwi duży potencjał, często nawet przy użyciu prostych narzędzi i metodologii. Na przykład nasze oprogramowanie „Smartenance” pomaga odejść od papierowej obsługi technicznej na rzecz rozwiązań cyfrowych, co znacznie upraszcza codzienne rutynowe zadania.

Oprócz tego każdego dnia stajemy przed nowymi wyzwaniami i stykamy się z najnowszymi technologiami, takimi jak robotyka i sztuczna inteligencja.

11. Czy FESTO pracuje już nad rozwiązaniami z zakresu Przemysłu 5.0?

Pojęcie Przemysłu 5.0 wiąże się z takimi zagadnieniami, jak odporność, zrównoważony rozwój, ukierunkowanie na człowieka i autonomia.

Wszystkie te tematy są oczywiście przedmiotem zainteresowania Festo. Przede wszystkim chodzi o podejmowanie działań zmierzających do sukcesywnego zmniejszania emisji CO2 i wnoszenia własnego wkładu w produkcję neutralną dla klimatu. Oprócz tego, dzięki naszej jednostce Festo Didactic, angażujemy się aktywnie w dalsze szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników. W dziedzinie autonomii Festo nieustannie prowadzi badania i opracowuje nowe technologie na potrzeby autonomicznych maszyn i procesów produkcyjnych.

12. Jakie są wasze plany na przyszłość?

Festo chce w dalszym ciągu oferować klientom usługi cyfrowe jako następny element składowy na drodze do osiągnięcia wyższej produktywności. Z jednej strony usługi cyfrowe mają na celu dodanie funkcjonalności do podstawowych produktów, ale z drugiej strony mają także zapewnić wartość dodaną dla klientów jako usługi cyfrowe same w sobie.

Co więcej, cyfrowe plany Festo są również widoczne w obszarze kanałów sprzedaży, dzięki ciągłemu rozwojowi sklepu internetowego i konfiguratorów produktów. Oprócz tego centralnym zagadnieniem dla Festo jest cyfrowy bliźniak. Poszczególne, indywidualne zespoły są już dostępne w Festo w postaci cyfrowego bliźniaka. Funkcja ta umożliwia wirtualne planowanie i uruchamianie maszyn i procesów, a w przyszłości zostanie znacznie rozszerzona.

13. W branży IoT wielu producentów pracuje nad własnymi standardami, co stanowi wyzwanie w komunikacji. Jak bardzo otwarte są wasze rozwiązania pod tym względem? 

Festo jest aktywnym członkiem różnych organizacji i komitetów zajmujących się opracowywaniem standardów, takich jak Fundacja OPC i Industrial Digital Twin Association (IDTA). Przy opracowywaniu naszych produktów zawsze uwzględniamy obowiązujące standardy.

W dziedzinie usług cyfrowych Festo stosuje standardy wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Jednak to klient końcowy, który ostatecznie korzysta z usługi cyfrowej, ma decydujący wpływ na jej wykorzystanie: Festo kieruje się przede wszystkim potrzebami klientów i dostosowuje się do ich specyfikacji. Użytkownicy końcowi, tacy jak firmy motoryzacyjne, koncerny spożywcze itp. mają duży wpływ na wprowadzanie norm w życie.

14. Co jest wyjątkowego w waszej technologii łączenia wszystkich systemów w jedno rozwiązanie oparte na danych?

Unikalne podejście Festo polega na połączeniu wszechstronnej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie automatyki pneumatycznej i elektrycznej, rozległej wiedzy specjalistycznej o branży i sektorze oraz wiedzy z zakresu sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i analizy danych. Takie połączenie jest naprawdę rzadkie, a nawet unikalne na poszczególnych rynkach, i to właśnie ono nas wyróżnia. Wiele firm zajmuje się tylko niektórymi etapami procesu od maszyn do wiedzy biznesowej. Festo z kolei oferuje kompletne podejście, od OT do IT.

15. Jak wspieracie produktywność opartą na danych w czasie rzeczywistym?

Komunikaty dotyczące utrzymania ruchu, wykrywania anomalii i innych zdarzeń generowanych przez rozwiązania Festo mogą być natychmiast przekazywane do innych systemów. Dzięki temu można błyskawicznie reagować na awarie lub możliwe zdarzenia związane z eksploatacją.

16. Jaka jest wasza najnowsza innowacja w zakresie automatyzacji Al? (gromadzenie danych w czasie rzeczywistym, śledzenie, planowanie, sterowanie i propozycje rozwiązań)

Naszą najnowszą innowacją w tej dziedzinie jest “GripperAI”. Jest to oprogramowanie zawierające wytrenowaną sieć neuronową, które jest zainstalowane w robocie z dołączonym systemem wizyjnym, wykonującym zadania typu „podnieś i połóż”. GripperAI umożliwia chwytakowi pobieranie i układanie części leżących w pudełku bez konieczności wcześniejszego przeszkolenia w zakresie tych części. Znacznie skraca to czas potrzebny na uruchomienie systemu i zwiększa jego elastyczność. GripperAI jest wykorzystywany przez klientów w zastosowaniach logistycznych i jak dotąd przynosi znakomite rezultaty.

Total
0
Shares
Poprzedni post

Aplikacje NetAlly Discovery

Następny post

Phoenix Contact – Rozwiązania do szaf sterowniczych

Powiązane posty