Hvordan fremmer solceller fornybart jordbruk?

Avatar photo

Kan åkrer med avlinger og solcellepaneler gå hånd i hånd, slik at både matforsyningen og planetens behov for grønn energi ivaretas?

I jakten på en bærekraftig fremtid har landbruk og fornybar energi gått sammen om å skape en innovasjon, såkalt agrivoltaisk jordbruk. Denne smarte tilnærmingen kombinerer tradisjonelt jordbruk med solcellepaneler, slik at avlinger og ren energi trives side om side. Dette bistår i alt fra mer effektiv arealbruk og bedre avlinger til vannbeskyttelse og lokal energiproduksjon. Løftet om agrivoltaisk landbruk lyder som følgende: en transformativ løsning som gir håp om en grønnere og mer motstandsdyktig verden.

Hva er agrivoltaisk jordbruk?

Agrivoltaisk landbruk er en metode som integrerer solcelleanlegg med landbruk. Her brukes jordbruksarealer til både dyrking av avlinger og produksjon av solenergi for å øke den totale produktiviteten og bøndenes inntekter. 

Agrivoltaiske systemer (AVS) støtter flere avlinger og fremmer miljømessig bærekraft ved å redusere karbonavtrykket og bevare naturressursene. Bøndenes inntektstrøm diversifiseres, noe som har økonomiske fordeler. 

Hvor viktig er fornybart landbruk?

Tradisjonelt landbruk står overfor mange utfordringer, som klimaendringer, og jord- og vannmangel. For å overvinne disse er det avgjørende å fokusere på mer bærekraftige landbruksmetoder. Befolkningsandelen vokser stadig noe som igjen fører til økt etterspørsel, så derfor er det viktig at vi begynner å tenke på alternative måter å produsere mat på.

Konvensjonelle landbruksmetoder bruker fossilt brensel og har et omfattende vannforbruk som belaster miljøet og tærer på dyrebare naturressurser. Fornybart landbruk er et miljøvennlig alternativ som omfavner innovasjon.

Flyfoto av skurtreskeren som arbeider på en stor hveteåker.

“Potensialet for Agri-PV i EU er enormt: Hvis Agri-PV ble tatt i bruk på bare 1% av Europas jordbruksareal, ville den tekniske kapasiteten være på over 700 GW.”

SolarPower Europe

Fordeler med agrivoltaisk landbruk

Ved å utnytte kraften i fornybare energikilder, optimalisere vannforbruket og ta i bruk klimarobuste jordbruksteknikker kan vi:

  • sikre vår fremtidige matforsyning
  • redusere drivhusutslipp
  • ta vare på natur- og vannressurser
  • dempe effektene av klimaendringene ved å gi skygge og redusere temperatursvinginger
  • ta vare på planeten vår

Agrivoltaisk landbruk – en symbiotisk verden

AVS er en strategi for å kombinere produksjon av mat og fornybar, bærekraftig elektrisitet. Agrivoltaisk landbruk er derfor et symbiotisk forhold som er til fordel for både solcellepaneler og avlinger, ettersom de gjensidig forbedrer hverandres ytelse. 

Kombinasjonen av fornybar energiproduksjon og bærekraftig landbruk skaper et mer robust og miljøvennlig økosystem. Solcellepanelene genererer elektrisitet som tjener to formål: De forsyner gårdens elektriske traktorer, utstyr og presisjonsteknologi med strøm, samtidig som de gir skygge som beskytter og pleier avlingene. 

Installasjonsmetoder

Solcellepanelene beskytter mot ekstreme værforhold og reduserer fordampningen av vann fra jorden, noe som fører til vannbesparelse. Samtidig genererer de ren elektrisitet som kan brukes i landbruket og tilbakeføres til strømnettet. 

I landbruket installeres solcellepaneler over åkrene og omdanner sollyset til elektrisitet. Skyggetolerante eller halvskyggetolerante vekster er nøye utvalgt til å vokse under panelene, og drar nytte av det filtrerte sollyset og mikroklimaet som skapes av skyggen.  

Det finnes også mer avanserte systemer som for eksempel kan plassere panelene på ideelle områder slik at de får maksimalt med sollys. Selskaper har ulike tilnærminger, for eksempel baserte den sveitsiske oppstartsbedriften Insolight sitt “storskala pilotprosjekt” på optisk mikrosporingsteknologi, som muliggjør dynamisk lysgjennomgang under strømproduksjon. Den består av gjennomskinnelige solcellemoduler som gjør det mulig for bøndene å kontrollere hvor mye lys som slipper gjennom avlingene. På denne måten optimalisereres fotosyntesen gjennom året.

Agrivoltaikk i ulike regioner

Ifølge World Economic Forum er solcellesystemer i Øst-Afrika i ferd med å revolusjonere landbrukspraksisen ved å gjøre det mulig for bønder å utnytte arealer som tidligere ble ansett som ulønnsomme. I Kenya har man for eksempel gjennomført et jordbruksprosjekt med solcellepaneler som henger flere meter over bakken og skaper mellomrom mellom dem. Dette gir skygge til grønnsakene og beskytter dem mot varme og vanntap.

Bønder på landsbygda kan nå dyrke et større utvalg av høyverdige avlinger ved å bruke solkraft to ganger, og dermed oppnå både bærekraftig energiproduksjon og bedre resultater i landbruket. Les mer om bygdesamfunn og hvordan de tar i bruk smart landbruk her.

Europa

Europa ligger ikke langt bak Øst-Afrika når det gjelder fokuset på AVS-løsninger. For eksempel har tyske Agrar Energie lansert et agrivoltaisk prosjekt i Hallertau, nær München. Prosjektet har en investering på 1,5 millioner euro og kombinerer solenergiproduksjon med humledyrking. Det dekker et område på 1,3 hektar og er designet for å produsere nok solenergi til å dekke behovet til rundt 200 husholdninger.

For å beskytte de verdifulle humleplantene mot for mye sollys og hagl ble solcelleanlegget installert på solide stålmaster. Dette oppsettet beskytter ikke bare avlingene, men reduserer også vannfordamping. I tillegg fungerer solcellepanelene som en støttestruktur for humleplantene, noe som er et eksempel på sømløs integrering av ren energiproduksjon i landbruket.

I henhold til det nye regelverket vil bønder i Frankrike i nær fremtid bare få lov til å kalle arbeidet sitt for “agrivoltaisk jordbruk” hvis solcellepanelene på en eller annen måte øker produksjonen i landbruket. Polen skal ifølge Gazeta Wyborcza bygge sin første agrivoltaiske gård innen 2024. I Sverige vant Malardalen högskolas Agrivoltaic-team Solenergipriset for sitt forskningsprosjekt som utforsket potensialet for å integrere solceller med dyrking på jordbruksarealer. 

Fremtiden for agrivoltaisk landbruk

Som vi ser agrivoltaiske prosjekter blomstre i ulike deler av verden, blir det tydelig at dette symbiotiske forholdet mellom solcellepaneler og avlinger kan forandre landbruket i betydelig grad. Solcellesystemer i landbruket har vist seg å kunne revolusjonere måten vi dyrker mat på og utnytter ren energi på. Ved å maksimere fordelene ved fornybar energiproduksjon og optimalisere avlingsveksten, er agrivoltaisk landbruk en harmonisk konvergens mellom innovasjon og miljø.

Se utvalget av solenergiprodukter, inkludert solceller og kraftsystemer, som du kan kjøpe hos Elfa Distrelec, og bidra til en bærekraftig fremtid.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Roboters strømforsyning og bevegelse – hvordan fungerer det?

Neste innlegg

Topp 6 jernbaneteknologi

Relaterte innlegg