Hur agrovoltaiskt jordbruk främjar förnybart jordbruk

Profilbild

Kan åkrar med grödor och solpaneler arbeta hand i hand och vårda både vår matförsörjning och vår planets gröna energibehov?

I jakten på en hållbar framtid har jordbruk och förnybar energi gått samman för att skapa en innovation som kallas agrovoltaiskt jordbruk. Detta smarta tillvägagångssätt kombinerar traditionellt jordbruk med solpaneler, vilket gör att grödor och ren energi kan frodas sida vid sida. Från förbättrad markanvändningseffektivitet och förbättrad skörd till vattenbesparing och lokal energiproduktion. Detta är löftet om agrovoltaiskt jordbruk – en transformativ lösning som ger hopp om en grönare, mer motståndskraftig värld.

Vad är agrovoltaiskt jordbruk?

Jordbruksodling, även känd som agrivoltaik, agrovoltaik, soldelning eller agrofotovoltaik, är metoden att integrera solcellssystem (PV) med jordbruksaktiviteter. Den använder  jordbruksmark för att både odla grödor och producera solenergi för att öka den totala produktiviteten och böndernas intäkter. 

Agrovoltaiska system stödjer flera skördar och främjar miljömässig hållbarhet genom att minska koldioxidavtrycket och bevara naturresurser. De erbjuder ekonomiska fördelar genom att diversifiera jordbrukarnas inkomstströmmar. 

Vikten av förnybart jordbruk

Det traditionella jordbruket står inför många utmaningar, som markbrist, vattenbrist och klimatförändringar. För att övervinna några av dessa klimathinder är det avgörande att fokusera på mer hållbara och jordbruksmetoder. Med den ökande efterfrågan på mer resurser i den överbefolkade världen är det viktigt att vi börjar tänka på alternativa sätt att producera mat.

I jämförelse med konventionella jordbruksmetoder som är beroende av fossila bränslen och omfattande vattenanvändning, belastar vår miljö och utarmar värdefulla naturresurser, erbjuder förnybart jordbruk ett hållbart alternativ, en väg som omfattar innovation och ekomedvetenhet.

Flygfoto på skördetröskan som arbetar på det stora vetefältet

“Potentialen för Agri-PV i EU är enorm: om Agri-PV skulle användas på endast 1 % av Europas åkermark skulle dess tekniska kapacitet vara över 700 GW.”

SolarPower Europe

Fördelarna med agrovoltaiskt jordbruk

Genom att utnyttja kraften i förnybara energikällor, optimera vattenanvändningen och använda klimattåliga jordbrukstekniker kan vi:

  • säkra vår framtida livsmedelsförsörjning
  • minska utsläppen av växthusgaser
  • bevara mark- och vattenresurser
  • mildra effekterna av klimatförändringar genom att ge skugga och minska temperaturfluktuationer för grödor
  • vårda en planet som kan försörja generationer 

Den symbiotiska världen av agrovoltaiskt jordbruk

Agrivoltaiska system (AVS) presenterar en symbiotisk strategi för att kombinera produktion av mat och förnybar, hållbar el. Med andra ord förkroppsligar agrivoltaiskt jordbruk ett symbiotiskt förhållande, vilket gynnar både solpaneler och grödor eftersom de ömsesidigt förbättrar varandras prestanda. 

Kombinationen av förnybar energiproduktion med hållbart jordbruk skapar ett mer motståndskraftigt och miljövänligt jordbruksekosystem. Solpanelerna genererar elektricitet, vilket tjänar dubbla syften: att driva gårdens elektriska traktorer, utrustning och precisionsjordbruksteknologier, samtidigt som de ger skugga för att skydda och vårda grödorna. 

Installationsmetoder

Solpanelerna ger skydd mot extrema väderförhållanden och minskar vattenavdunstning från marken, vilket leder till vattenbesparing. Samtidigt genererar de ren el som kan driva jordbruksverksamhet och matas tillbaka till nätet. 

I jordbrukstillämpningar installeras solpaneler ovanför jordbruksfält och omvandlar solljus till elektricitet. Skuggtoleranta eller halvskuggiga grödor är noggrant utvalda för att växa under panelerna och dra nytta av det filtrerade solljuset och mikroklimatet som skapas av skuggan. 

Det finns också mer avancerade system eller teknologier, som till exempel kan placera paneler på den perfekta platsen så att de får maximalt solljus. Vissa företag försöker använda olika teknologier, till exempel, en schweizisk start-up som heter Insolight baserade sitt “storskaliga pilotprojekt” på optisk mikrospårningsteknik, som underlättar en dynamisk passage av ljus under elproduktion. Den består av innovativa genomskinliga solcellsmoduler som gör det möjligt för bönder att kontrollera mängden ljus som går genom deras grödor. På så sätt kan de uppnå en optimal växtfotosyntes över året.

Agrivoltaics i olika regioner

Enligt World Economic Forum revolutionerar agrovoltaiska system i Östafrika jordbruksmetoderna genom att göra det möjligt för bönder att effektivt utnyttja mark som tidigare bedömts vara livskraftig. Till exempel i Kenya använder ett innovativt agrovoltaiskt jordbruksprojekt solpaneler som är upphängda flera meter över marken, vilket skapar luckor däremellan. Detta arrangemang ger grönsaker skugga och skyddar dem från värmestress och vattenförlust.

Lantbrukare kan nu odla ett större utbud av mer värdefulla grödor genom att använda solens kraft två gånger, för att uppnå både hållbar energiproduktion och förbättrade jordbruksresultat. Läs mer om landsbygdssamhällen och hur de anammar smart jordbruk här.

Europa

Europa hamnar inte mycket efter Östafrika när det gäller fokus på agri-PV-lösningar. Till exempel har Tysklands AgrarEnergie GmbH framgångsrikt lanserat ett innovativt agrovoltaiskt projekt i Hallertau, nära München, Bayern. Med en investering på 1,5 miljoner euro kombinerar projektet solenergiproduktion med humleodling. Det agrovoltaiska systemet täcker ett stort område på 1,3 hektar och är utformat för att producera tillräckligt med solenergi för att möta behoven hos cirka 200 hushåll.

För att skydda de värdefulla humleplantorna från överdrivet solljus och hagel installerade företaget solcellsanläggningen på robusta stålmaster. Denna inställning skyddar inte bara grödorna utan minskar också vattenavdunstning. Dessutom fungerar solpanelerna som en stödjande struktur för humleplantorna, vilket exemplifierar den sömlösa integrationen av generering av ren energi med jordbruksmetoder.

Också enligt de nya reglerna kommer bönder i Frankrike inom en snar framtid endast att tillåtas att hänvisa till sitt arbete som “agrivoltaics” om solpanelerna på något sätt ökar sin jordbruksproduktion. Polen ska bygga sin första agrovoltaiska gård till 2024, enligt Gazeta Wyborcza. Medan Sverige vann Malardalens högskolas agrovoltaiska team Solenergipriset för sitt forskningsprojekt som utforskar potentialen för att integrera solceller med odling på jordbruksmark. 

Framtiden för agrovoltaiskt jordbruk

När vi ser agrivoltaiska projekt frodas i olika delar av världen, blir det uppenbart att detta symbiotiska förhållande mellan solpaneler och grödor avsevärt kan förändra jordbrukets landskap. Agrivoltaiska system har bevisat sin potential att revolutionera hur vi odlar vår mat och utnyttjar ren energi. Genom att maximera fördelarna med generering av förnybar energi och optimera tillväxten av grödor visar agrivoltaiskt jordbruk en harmonisk konvergens av innovation och ekologisk omsorg.

Utforska solenergisortimentet av produkter, inklusive solceller och kraftsystem, som finns att köpa från Distrelec, och bidra till en hållbar framtid.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Robotars drift och rörelser – Hur fungerar robotar?

Nästa inlägg

De 6 bästa innovationerna inom järnvägsteknik

Relaterade inlägg