6 måter å bruke termografi for forebyggende HVAC-vedlikehold

Termografi er et viktig verktøy for vedlikehold og reparasjoner innen HVAC. I likhet med medisinske bildeapparater i helsevesenet (røntgen, MR, etc.) kan termisk avbildning brukes som et diagnostisk og forebyggende verktøy for bygningsvedlikehold. Når det brukes av erfarne teknikere, kan varmekameraer hjelpe med å diagnostisere HVAC-systemproblemer før de blir til betydelige. Det anslås at gjennomsnittskostnaden for HVAC-utskiftninger i 2021 beløper seg til mellom 4000 og 17 000 euro; dette er problemer som er verdt å forhindre.

Hvordan fungerer det egentlig? Dette er kameraer som viser infrarød energi fra et objekt. Temperaturen til et objekt eller stoff bestemmer nivået av infrarød energi som det avgir. Dette gjør at varmekameraer kan vise forskjeller mellom varme og kalde områder og bruke denne informasjonen til å løse problemer deretter. Her er hovedproblemene som termografi kan hjelpe til med å identifisere:

1. Identifisere luftstrøm og kanallekkasjer

Muligheten termisk bildediagnostikk har til å kartlegge temperaturforskjeller kan brukes til å identifisere områder med variasjoner i luftstrømmen der den skal være ensartet. En erfaren fagmann kan bruke denne informasjonen til å avgjøre om det er problemer med luftstrøm eller lekkasje og anbefale løsninger eller forebyggende tiltak.

Med andre ord kan termografi være et verdifullt verktøy for å spare penger på både kort og lang sikt. Å avsløre ineffektiv energibruk og luftstrøm før de forårsaker økte driftskostnader eller skader hjelper til med å holde bygninger i orden og aktive uten avbrudd. Varme- og luftstrømstap kan skape problemer som isansamlinger, der snøsmelting og temperaturforskjeller fanger opp vann med potensial til å forårsake alvorlig vannskade. Eller når en bygnings luftstrøm skaper ubalanse i luftutveksling, kan føre til at et HVAC-system overbelastes, noe som fører til temperaturer og fuktighetsnivåer utenfor det som er anbefalt. Fordelene med tidlig oppdagelse er muligheter til å løse problemer raskt og kjøre byggnings-systemer effektivt med lavere vedlikeholds- og energikostnader.

2. Byggninskonstruksjon, isolasjon og luftfiltrering

Energieffektivitet avhenger sterkt av integriteten til en bygnings konstruksjon, inkludert isolasjon, vinduer og dører. Termografi kan hjelpe til med å identifisere hvor klimakontrollert luft slipper ut eller hvor luft kommer inn i en bygning utilsiktet. Dette muliggjør implementering av reparasjoner eller oppgraderinger som kan forbedre konstruksjonens isolasjonsnivå.

3. Lokalisere feil i oppvarmede gulv

Oppvarmede gulv er et godt oppvarmingsalternativ fordi det er konsekvent, behagelig og relativt kostnadseffektivt. Ulempen er at varmekilden – rør fylt med væske – er skjult bak eller under lukkede overflater. Eventuelle lekkasjer eller energitap er vanskelig å finne uten bruk av termografi. Varmekameraer lar kontrollører undersøke systemet uten å gjøre inngrep i konstruksjonen.

4. Diagnose av problemer med kondensatorslange

I AC-enheter kan det være flere tegn på at slanger har blitt skadet eller ikke fungerer som de skal. Termografi kan hjelpe til med å identifisere spesifikke problemer med kondensatorslanger. Disse avvikene kan indikere problemer som blokkeringer fra avfall, som kan hemme varmeoverføring og føre til at enheten jobber hardere.

5. Rask identifisering av overoppheting av elektriske tilkoblinger

Brann- og livssikkerhetsanordninger kan varsle beboere når det er røyk, CO eller at det brenner. Men termografi kan identifisere områder der elektriske tilkoblinger er i ferd med å bli overopphetet og potensielt kan føre til brannfare. Overoppheting av elektriske eller mekaniske komponenter kan få dem til å feile, forstyrre funksjoner eller drift og føre til dyre reparasjoner.

6. Proaktivt forebygge mugg

I løpet av det siste året har mange bygninger helt eller delvis stått tomme på grunn av pandemien, vannlekkasjer og muggdannelse er derfor hovedproblemene for bygningseiere som forbereder seg på å gå tilbake til fullt belegg. Termografi kan spille en avgjørende rolle for å komme muggproblemer i forkjøpet ved å identifisere områder med forhøyet fuktighet eller kondens.

Å finne disse forholdene tidlig og før kondisjoneringssystemer settes i full drift, kan gi anleggsledere muligheten til å justere HVAC-innstillinger eller utføre reparasjoner før mugg påvirker luftkvalitet og drift. Bruk av termografi kan hjelpe til med å identifisere områder der lufttemperaturavvik skaper overdreven fuktighet og potensielle vekstforhold for mugg i en bygningskonstruksjon eller i lukkede rom.

Konklusjon

Som en erfaren HVAC-tekniker vet du at i avanserte bygninger er systemer ofte sammenkoblede og avhengige av hverandre. Evnen til å finne og formidle ineffektivitet i HVAC-systemet til en bygning kan bidra til generell energieffektivitet, spesielt i bygninger hvor oppvarming, kjøling og rørsystemer utveksler termisk energi. Termografi kan hjelpe deg med å diagnostisere disse problemene raskere. Du finner roten til problemet raskere, slik at du kan komme i gang med å fikse det raskere.

Muligheten til å holde seg foran potensielle energi- eller vannproblemer er grunnleggende for de som betjener effektive byggsystemer. Heldigvis gir termografi en ikke-invasiv måte å identifisere områder med energitap og lekkasjer eller andre svakheter i HVAC-systemet før de forårsaker skade eller utgifter.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Keysight – Smart Bench Essentials

Neste innlegg

Elfa Distrelec Q&A med Hikmicro

Relaterte innlegg