6 sposobów wykorzystania termowizji do konserwacji zapobiegawczej w branży HVAC

Termowizja jest podstawowym narzędziem w konserwacji i naprawach HVAC. Podobnie jak urządzenia obrazowania medycznego w służbie zdrowia (RTG, MRI, itp.), obrazowanie termiczne może być wykorzystywane jako narzędzie diagnostyczne i prewencyjne w konserwacji budynków. Stosowane przez doświadczonych techników kamery termowizyjne mogą pomóc w diagnozowaniu problemów z systemem HVAC, zanim staną się one poważnymi problemami. Szacuje się, że średni koszt wymiany instalacji HVAC w 2021 roku wynosi od około 4000 do 17000 euro – warto więc zapobiegać tym problemom.

Na czym polega działanie kamer termowizyjnych? Kamery termowizyjne wyświetlają promieniowanie podczerwieni emitowane przez dany obiekt. Temperatura obiektu lub substancji określa poziom emitowanej energii promieniowania podczerwonego. W ten sposób kamery termowizyjne pokazują różnice między gorącymi i zimnymi obszarami, a pozyskane w ten sposób informacje mogą być wykorzystane do rozwiązania zaistniałych problemów. Przedstawiamy najważniejsze problemy, które można rozpoznać za pomocą termowizji:

1. Wykrywanie przepływu powietrza i nieszczelności kanałów wentylacyjnych

Dzięki obrazowaniu termowizyjnemu, które umożliwia mapowanie różnic temperatur, można identyfikować obszary zmienności przepływu powietrza, wszędzie tam, gdzie powinien on być równomierny. Zebrane informacje można wykorzystać do określenia, czy istnieje problem z przepływem powietrza lub, czy doszło do nieszczelności instalacji, a następnie zalecić środki zaradcze lub zapobiegawcze.

Jednym słowem, termowizja może być cennym narzędziem, które pomoże Ci zaoszczędzić pieniądze zarówno krótko- jak i długoterminowo. Zapobieganie problemom związanym z energią i przepływem powietrza, zanim spowodują one szkody i poniosą za sobą koszty, pozwala użytkownikom korzystać z budynków bez przeszkód. Straty ciepła i przepływu powietrza mogą prowadzić do powstawania zapór lodowych, które powstają, gdy roztopy śniegu i wahania temperatury powodują gromadzenie wody – może to prowadzić do poważnych szkód. Ponadto, gdy przepływ powietrza zakłóca równowagę wymiany powietrza, może to doprowadzić do przeciążenia systemu HVAC, co skutkuje przekroczeniem dopuszczalnych zakresów temperatury i wilgotności. Wczesne wykrycie problemów daje możliwość ich szybkiego rozwiązania i zapewnienia efektywnego działania systemów w budynkach, obniżając tym samym koszty utrzymania i energii.

2. Przegroda zewnętrzna budynku, izolacja i infiltracja powietrza

Efektywność energetyczna zależy w dużej mierze od integralności przegród zewnętrznych budynku, w tym izolacji, okien i drzwi. Dzięki obrazowaniu termowizyjnemu można wskazać miejsca, z których ucieka klimatyzowane powietrze lub w których nieklimatyzowane powietrze dostaje się do budynku niezamierzenie. Pozwala to na wykonanie napraw lub niezbędnych modernizacji, które mogą poprawić poziom izolacji przegród zewnętrznych.

3. Wykrywanie usterek w ogrzewaniu podłogowym

Promienniki podłogowe to znakomite rozwiązanie, oferujące równomierne, wygodne i stosunkowo niedrogie ogrzewanie. Jego wadą jest jednak to, że źródło ogrzewania – rurki wypełnione cieczą – jest ukryte pod powierzchnią. Wszelkie nieszczelności i straty energii są trudne do zlokalizowania bez użycia termowizji. Kamery termowizyjne pozwalają na zbadanie systemów bez naruszenia konstrukcji.

4. Diagnozowanie problemów z cewką skraplacza

Uszkodzenie lub nieprawidłowa praca elementów cewki w urządzeniach klimatyzacyjnych mogą objawiać się szeregiem oznak. Obrazowanie termiczne pomaga w diagnozowaniu konkretnych problemów z cewką skraplacza. Wykryte zmiany mogą wskazywać na takie problemy jak niedrożność spowodowana zanieczyszczeniami, które mogą ograniczać wymianę powietrza i ciepła i utrudniać pracę urządzenia.

5. Szybkie reagowanie na przegrzewające się połączenia elektryczne

Urządzenia alarmowe i przeciwpożarowe ostrzegają osoby znajdujące się w budynku w przypadku pojawienia się dymu, czadu lub pożaru. Urządzenia termowizyjne identyfikują przegrzewające się połączenia elektryczne, które mogą prowadzić do zagrożenia pożarowego. Przegrzanie elementów elektrycznych lub mechanicznych może spowodować ich awarię, zakłócając eksploatację i powodując kosztowne naprawy.

6. Aktywne zapobieganie pleśni

Jednymi z głównych problemów administratorów budynków, którzy przygotowują obiekty do ponownego użytkowania długo nieokupowanych budynków, są zacieki i pojawianie się pleśni. Obrazowanie termiczne pozwala na wskazanie obszarów o podwyższonej wilgotności lub kondensacji, umożliwiając zapobieganie powstawaniu pleśni.

Wczesne wykrycie tych warunków, zanim jeszcze systemy klimatyzacyjne zostaną włączone, może pozwolić administratorom budynku na dostosowanie ustawień systemu HVAC lub wykonanie niezbędnych napraw, zanim pleśń pogorszy jakość powietrza. Obrazowanie termiczne pomaga we wskazaniu obszarów, w których wahania temperatury powietrza powodują nadmierną wilgotność i potencjalne warunki powstawania pleśni w przegrodach zewnętrznych budynku lub w przestrzeniach zamkniętych.

Podsumowanie

Systemy wykorzystywane w wysokowydajnych budynkach często są od siebie współzależne. Ogólna efektywność energetyczna obiektu wyposażonego w systemy grzewcze, chłodzące i hydrauliczne zależy od umiejętności znalezienia i wyeliminowania problemów w systemie HVAC. Obrazowanie termowizyjne może pomóc w szybszym zdiagnozowaniu wszelkich usterek, których wczesne wykrycie pozwala na podjęcie prac naprawczych, zanim stworzą one poważne problemy.
Termowizja zapewnia nieinwazyjny sposób identyfikowania obszarów strat energii i wykrywania nieszczelności oraz innych słabych punktów systemów HVAC, zanim spowodują one poważne szkody, a co za tym idzie koszty.

Total
0
Shares
Poprzedni post

Keysight – seria Smart Bench Essentials

Następny post

Q&A Elfy Distrelec z Hikmicro

Powiązane posty