Slå på lysene igjen: Vedlikehold og klargjøring

Nedetid for utstyr styres mest effektivt når det er planlagt. Dette er imidlertid ikke alltid mulig når det oppstår uforutsette tekniske feil i maskiner eller under uforutsigbare eksepsjonelle omstendigheter som Coronavirus-pandemien.

Etter en periode med driftsstans vil vedlikeholdsteknikere og ingeniører forståelig nok være opptatt av å komme tilbake i arbeid og starte produksjonen effektivt. Ettersom det er sannsynlig at en økning i etterspørselen i andre halvdel av kalenderåret, er maksimering av produksjonen viktigere enn noen gang før, og derfor vil selskaper som blir tatt av vakt synes det er vanskeligere hvis utstyret ikke har blitt godt vedlikeholdt frem til dette tidspunktet. Effektive vedlikeholdsstrategier og strenge tester og inspeksjoner er avgjørende for at bedriftene skal kunne komme i gang med full kapasitet så raskt som mulig, og for å sikre at utstyret er klart til utvidet bruk.

Viktigheten av vedlikehold etter driftsstans

For å sikre at helse- og sikkerhetsforhold opprettholdes og at forringelser som kan føre til farlige situasjoner kan oppdages og utbedres i god tid, skal arbeidsgiveren sørge for at arbeidsutstyr utsatt for forhold som forårsaker slik forringelse er underlagt: (a) periodiske inspeksjoner og eventuelt testing av kompetente personer i betydningen nasjonale lover og / eller praksis; (b) spesielle inspeksjoner fra kompetente personer i henhold til nasjonale lover og / eller praksis hver gang spesielle omstendigheter som kan føre til fare for arbeidsutstyret har skjedd, for eksempel modifikasjonsarbeid, ulykker, naturfenomener eller langvarige perioder med inaktivitet.

Direktiv 2009/104 EF for Europaparlamentet og Rådets side

Prolonged inactivity as a result of downtime caused by Covid-19 falls under the category of exceptional circumstances that may jeopardise safety. As such, testing of equipment when returning to work is not only good practice, but necessary by law.

Three types of checks can be undertaken and will be used depending on the type of equipment:

 • Thorough examination to ensure machinery is fully functional. This will often include an element of testing.
 • Visual inspection to determine any obvious external deterioration and to ensure that guarding is in good condition.
 • Pre-use checks carried out by the user to ensure that equipment is functioning correctly prior to use.

Where downtime (planned or unplanned) has occurred previously, it is likely to have been undertaken on a machine-by-machine basis to minimise disruption. However, in the wake of Covid-19 where entire premises have been shut down and multiple types of machinery have experienced downtime, getting equipment up and running again is likely to be a bigger task than ever seen before.

All equipment that has safety critical features should be inspected when returning to work. Particular attention should be paid to equipment that is likely to have become unsafe due to conditions such as stress, wear, impact, corrosion, heat, vibration and misuse.  

Inspecting the workplace

As machinery and equipment does not operate in isolation, an inspection of the workplace in its entirety may be useful. This includes:
​​​

 • People – typically those using equipment, those within the vicinity of potential hazardous equipment and those who are testing the equipment.
 • Environment – this includes hazards such as lighting, temperature, noise, vibration and ventilation.
 • Equipment – such as the materials, tools and machinery that are used to provide a service or to create a product.
 • Process – this is the way in which a user interacts with other people, the environment and the equipment whilst working.

Selv om regelmessig vedlikehold tjener til å vurdere disse elementene med jevne mellomrom, gir denne perioden med inaktivitet en sjelden, men uvurderlig mulighet til å ta en helhetlig tilnærming når du evaluerer alle aspekter av arbeidsplassen. Dette er spesielt viktig ettersom nye hensyn og prosesser kan trenge å bli implementert for å avbøte ytterligere helse- og sikkerhetsrisiko forårsaket av pandemien. Dette kan omfatte tilpasning av utstyr og arbeidsområder for å opprettholde sosial distanse mellom ansatte eller inkludering av rotas for å sikre at utstyret blir betjent av en bruker om gangen.
 

Grundig testing


Etter en lengre periode med inaktivitet er det uunngåelig at virksomheter vil ønske å komme i gang igjen så snart som mulig. Å ta seg tid til å teste utstyr og vurdere effektive endringer fremover, vil imidlertid være verdt i det lange løp.

Ikke kompromiss med kvaliteten når du inspiserer og tester maskiner, til tross for økningen i mengden kontroller som kreves. For effektiv testing og inspeksjon:

 1. Følg retningslinjene når du bestemmer hva du skal inkludere i en inspeksjon – dette inkluderer bruk av kilder som produsent- / leverandør- håndbøker, helse- og sikkerhetsretningslinjer, ekspertveiledning og egen kunnskap.            
 2. Oppbevar nøyaktige og presise poster – når testutstyr er nøyaktige poster er avgjørende for å sikre at duplisering unngås og at maskiner ikke blir neglisjert. De vil også være nyttige for fremtiden.                                                             
 3. Tilsett en kompetent person- vedlikehold skal alltid utføres av en ekspert. Noen oppgaver kan kreve å engasjere en ekstern entreprenør, men flertallet av oppgavene bør utføres internt, selv om det kan være behov for ytterligere opplæring                                                                                                                                                                                       
 4. Rengjør grundig rengjøringsutstyr sikrer full synlighet for inspeksjoner og varsler brukere om problemer som lekkasjer og skader. Viktig for testing, rengjøring er nyttig for forebyggende vedlikehold og vil forbedre levetiden til maskiner.

Oppgrader din vedlikeholdsstrategi

Ettersom fabrikker og verksteder i økende grad reduserer produksjonen og midlertidig stopper produksjonen, er det sannsynligvis mer tid tilgjengelig for å planlegge kritisk inspeksjon og vedlikehold. Den nåværende nedetidsperioden gir også en mulighet til å oppgradere vedlikeholdsstrategien for kritiske eiendeler. Bedrifter kan nå gå lenger enn å opprettholde den eksisterende vedlikeholdsstrategien ved å erstatte den med en overlegen strategi som kan være mer fordelaktig på lang sikt.

Selv om det er viktig å spare kostnader i perioder med inaktivitet, bør investering i vedlikehold forbli en prioritet.

 • Forutsigbart vedlikehold

For selskaper som fortsatt bruker forebyggende vedlikeholdstiltak, er det nå mer enn noen gang på tide å utforske strategier for forutsigbart vedlikehold med sikte på å implementere dem i beredskap for å komme tilbake i jobb. Dette er en måte å sikre at driften av utstyret minimeres i fremtiden og at komponentens levetid maksimeres.

 • Forbedre sikkerhetsprotokollene

I denne perioden med Coronavirus-styring er det nå på tide å øke kommunikasjonen og oppmuntre ansattes engasjement med hensyn til å opprettholde og oppdatere selskapets sikkerhetsprotokoller. Med inkludering av nye endringer for sosial distansering og økt håndhygiene, er det fornuftig å bruke denne muligheten til en gjennomgang i sikkerhetsprotokoller der det er aktuelt.

 • Utforsk nye innovasjoner

Nedetid på maskiner gir muligheten til å undersøke nye innovasjoner og utforske hvordan ny teknologi kan integreres for å forbedre produksjonen, øke sikkerhetstiltak og maksimere ytelsen. Der nye teknologier gir flere fordeler, kan disse gi driftsmessige og kulturelle fordeler i tillegg til økt sikkerhet, forbedre prosesser og arbeidsplassen mer bredt.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

4 strategier å implementere nå for å sikre at virksomheten din holder seg på topp i etterkant av krisen med Coronavirus

Neste innlegg

Slå på lysene igjen: Fremtidssikring

Relaterte innlegg