Ponowne włączanie świateł: Konserwacja i przygotowanie

Przestojem urządzeń zarządza się najskuteczniej, kiedy jest planowane. Jednak nie zawsze jest to możliwe, gdy pojawią się nieprzewidziane usterki techniczne maszyn lub w nieprzewidzianych wyjątkowych okolicznościach, takich jak pandemia koronawirusa.

Po okresie przestoju technicy i inżynierowie zajmujący się konserwacją chętnie wrócą do pracy i efektywnie rozpoczną produkcję. Ponieważ prawdopodobny jest wzrost popytu w drugiej połowie roku kalendarzowego, maksymalizacja produkcji jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, dlatego firmom, które są zaskoczone, trudniej będzie, jeśli sprzęt nie będzie dobrze utrzymany do tego momentu. Skuteczne strategie konserwacji oraz rygorystyczne testy i inspekcje są niezbędne, aby firmy mogły jak najszybciej powrócić do pełnej wydajności i zapewnić gotowość sprzętu do długotrwałego działania.

Znaczenie konserwacji po przestoju

Aby mieć pewność utrzymania odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, aby w odpowiednim czesie wykryć ich obniżenie które może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, pracodawca jest odpowiedzialny aby sprzęt roboczy narażony na warunki powodujące takie pogorszenie podlegał: a) okresowej inspekcji, w stosownych przypadkach, badania przeprowadzane przez kompetentne osoby w rozumieniu krajowych przepisów lub praktyk; (b) specjalne inspekcje przeprowadzane przez kompetentne osoby w rozumieniu krajowych przepisów lub praktyk za każdym razem, gdy wystąpią wyjątkowe okoliczności, które mogą zagrozić bezpieczeństwu sprzętu roboczego, takie jak prace modyfikacyjne, wypadki, zjawiska naturalne lub przedłużone okresy bezczynność.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104 WE

Długotrwała bezczynność w wyniku przestojów spowodowanych przez Covid-19 należy do kategorii wyjątkowych okoliczności, które mogą zagrozić bezpieczeństwu. Jako takie, testowanie sprzętu po powrocie do pracy jest nie tylko dobrą praktyką, ale jest konieczne z mocy prawa.

W zależności od rodzaju sprzętu można przeprowadzić trzy rodzaje kontroli:

 • Dokładne badanie w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności maszyny. Często będzie to zawierać element testowania.
 • Kontrola wzrokowa w celu ustalenia wszelkich oczywistych zewnętrznych uszkodzeń i upewnienia się, że zabezpieczenia są w dobrym stanie.
 • Kontrole przed użyciem przeprowadzane przez użytkownika w celu upewnienia się, że sprzęt działa prawidłowo.

Tam, gdzie wcześniej występowały przestoje (planowane lub nieplanowane), najprawdopodobniej byłyby podejmowane indywidualnie dla każdej z maszyn, aby zminimalizować zakłócenia w pracy. Jednak w następstwie Covid-19, w którym zamknięto całe pomieszczenia i wiele rodzajów przestoju maszyn, ponowne uruchomienie sprzętu będzie prawdopodobnie większym zadaniem niż kiedykolwiek wcześniej.

Cały sprzęt, który ma cechy krytyczne dla bezpieczeństwa, powinien zostać sprawdzony po powrocie do pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na sprzęt, który może być niebezpieczny z powodu warunków, takich jak naprężenie, zużycie, uderzenie, korozja, ciepło, wibracje i niewłaściwe użycie.

Kontrola miejsca pracy

Ponieważ maszyny i urządzenia nie działają w izolacji, przydatna może być inspekcja miejsca pracy w całości. Obejmuje to:
​​​

 • Ludzie – zazwyczaj ci, którzy używają sprzętu, osoby w pobliżu potencjalnego niebezpiecznego sprzętu oraz osoby testujące sprzęt.
 • Środowisko – obejmuje zagrożenia takie jak oświetlenie, temperatura, hałas, wibracje i wentylacja.
 • Sprzęt – taki jak materiały, narzędzia i maszyny, które są wykorzystywane do świadczenia usługi lub tworzenia produktu.
 • Proces – jest to sposób interakcji użytkownika z innymi ludźmi, środowiskiem i sprzętem podczas pracy.

Chociaż regularna konserwacja służy częstej ocenie tych elementów, ten okres bezczynności oferuje rzadką, ale nieocenioną okazję do przyjęcia kompleksowego podejścia przy ocenie wszystkich aspektów miejsca pracy. Jest to szczególnie ważne, ponieważ konieczne może być wdrożenie nowych rozwiązań i procesów w celu ograniczenia dodatkowych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa spowodowanych pandemią. Może to obejmować dostosowanie sprzętu i przestrzeni roboczych w celu utrzymania dystansu społecznego między pracownikami lub włączenie rotas w celu zapewnienia, że ​​sprzęt jest obsługiwany przez jednego użytkownika na raz.
 

Gruntowne testy


Po dłuższym okresie bezczynności nieuniknione jest, że firmy będą chciały jak najszybciej rozpocząć działalność. Jednak na dłuższą metę warto poświęcić czas na prawidłowe przetestowanie sprzętu i rozważenie skutecznych zmian w przyszłości.

Nie rezygnuj z jakości podczas kontroli i testowania maszyn, pomimo zwiększonej liczby wymaganych kontroli. Dla skutecznego testowania i inspekcji:

 1. Podczas określania, co należy uwzględnić w kontroli, należy postępować zgodnie z wytycznymi – obejmuje to korzystanie ze źródeł, takich jak podręczniki producenta/dostawcy, wytyczne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, wskazówki ekspertów i wiedza wewnętrzna.                                                                                                                                                                                                     
 2. Przechowuj dokładne i precyzyjne zapisy – podczas testowania sprzętu dokładne zapisy są niezbędne, aby uniknąć powielania i aby maszyna nie została zaniedbana. Przydadzą się również w przyszłości.                                                             
 3. Wyznacz osobę kompetentną – konserwacja powinna zawsze być przeprowadzana przez eksperta. Niektóre zadania mogą wymagać zaangażowania zewnętrznego wykonawcy, ale większość zadań powinna zostać podjęta wewnętrznie, chociaż może być konieczne dodatkowe szkolenie                                                                                                                                           
 4. Czysty sprzęt – dokładne czyszczenie zapewnia pełną widoczność inspekcji i ostrzega użytkowników o takich problemach, jak wycieki i uszkodzenia. Niezbędne do testowania czyszczenie jest przydatne do konserwacji zapobiegawczej i poprawi żywotność maszyn.

Zaktualizuj swoją strategię konserwacji

Ponieważ fabryki i warsztaty coraz bardziej zmniejszają produkcję i tymczasowo zawieszają produkcję, prawdopodobnie będzie więcej czasu na zaplanowanie krytycznych inspekcji i konserwacji. Obecny okres przestoju stanowi również okazję do aktualizacji strategii konserwacji krytycznych zasobów. Firmy mogą teraz pójść dalej niż utrzymać istniejącą strategię konserwacji, zastępując ją strategią najwyższej jakości, która może być bardziej korzystna w perspektywie długoterminowej.

Chociaż oszczędność kosztów jest sprawą najwyższej wagi w okresach braku aktywności, inwestowanie w konserwację powinno pozostać priorytetem.

 • Konserwacja predykcyjna

W przypadku firm, które nadal stosują środki konserwacji zapobiegawczej, teraz bardziej niż kiedykolwiek nadszedł czas na przeanalizowanie strategii konserwacji zapobiegawczej. Jest to jeden ze sposobów zapewnienia, że ​​przestoje sprzętu zostaną zminimalizowane w przyszłości, a żywotność komponentów zostanie zmaksymalizowana.

 • Ulepsz protokoły bezpieczeństwa

W okresie pandemi koronawirusa nadszedł czas na zwiększenie komunikacji i zachęcanie pracowników do utrzymywania i aktualizowania protokołów bezpieczeństwa firmy. Uwzględniając nowe zmiany dotyczące dystansu społecznego i zwiększonej higieny rąk, warto wykorzystać tę okazję do przeglądu protokołów bezpieczeństwa, w stosownych przypadkach.

 • Odkryj nowe innowacje

Przestoje maszyn oferują możliwość badania nowych innowacji i odkrywania, w jaki sposób można zastosować nowe technologie w celu poprawy produkcji, zwiększenia środków bezpieczeństwa i maksymalizacji wydajności. Nowe technologie mogą zaoferować szersze korzyści operacyjne i kulturalne oprócz dodatkowego bezpieczeństwa i poprawy procesów.

Total
0
Shares
Poprzedni post

4 strategie do wdrożenia już teraz, aby zapewnić odporność firmy po pandemii koronawirusa.

Następny post

Ponowne włączanie świateł: Zabezpieczenie na przyszłość

Powiązane posty