Ponowne włączanie świateł: Zabezpieczenie na przyszłość

Chociaż przestoje spowodowane przez wirusa koronawirusa były nieprzewidywalne, dalsze strategie konserwacji powinny koncentrować się na zapewnieniu maksymalizacji wydajności i ograniczeniu przestojów w miarę możliwości w przyszłości.

W tym czasie organizacje serwisowe mogą lepiej wykorzystywać możliwości, takie jak łączność z urządzeniami IoT i przemysłowymi urządzeniami IoT, inteligentnymi czujnikami, urządzeniami brzegowymi, monitorowaniem stanu, konserwacją predykcyjną oraz systemami konserwacji zorientowanej na niezawodność (RCM), aby pomóc w identyfikacji i rozwiązaniu późniejszych potencjalnych problemów z konserwacją.

Ed O’Brien, “Nowe podejście do proaktywnego zarządzania aktywami w dobie koronawirusa,” Arc Advisory Group

W tym poręcznym przewodniku opisano sposoby nas strategie konserwacji aby praca linii produkcyjnej była tak wydajna i bez problemowa, jak to tylko możliwe.

Konserwacja predykcyjna


Prognozowane strategie konserwacji inżynierii pozwalają przewidzieć, kiedy awarie sprzętu mogą wystąpić i temu przeciwdziałać. Pozwala to na konserwację i naprawę maszyn przed potencjalną usterką, aby stabilna praca parku maszynowego trwałą tak długo jak to tylko możliwe.

Wszyscy rozumiemy, że jeśli chcesz zachować zdrowie jako osoba fizyczna, musisz się o siebie dbać, ale wiele dzisiejszych wiodących firm nadal nie stosuje podobnych zasad w swoich zakładach produkcyjnych. Utrzymanie ruchu to nie jest „awaria i naprawa” a raczej „przewidywanie i zapobieganie”. Jeśli nie wiesz, jak przewidywać i zapobiegać, nie korzystasz z niektórych potężnych narzędzi do obniżania kosztów.

Dr. Jay Lee, dyrektor Centrum Inteligentnych Systemów Konserwacji

Zamiast zajmować się awariami maszyny w miarę ich występowania i podejmować rutynowe czynności konserwacyjne, które mogą nie być wymagane, konserwacja predykcyjna wykorzystuje dane do ustalenia, kiedy konserwacja jest konieczna zanim wystąpi awaria. Korzystanie ze zdalnego monitorowania, Internetu rzeczy (IoT) i systemów zarządzania parkiem maszynowym ułatwia przewidywanie strategii konserwacji.


Zdalny monitoring
 

Zdalne monitorowanie stanowi ważną strategiczną i konkurencyjną przewagę, która ogranicza nieplanowane przestoje, a w rezultacie może poprawić rentowność w przyszłości. Dzięki wielu dostępnym inteligentnym narzędziom i sieciom do monitorowania, dane mogą być gromadzone i analizowane z łatwością, dzięki czemu można monitorować i chronić zasoby zdalnie. W następstwie koronawirusa takie monitorowanie będzie szczególnie przydatne, ponieważ interakcja jest zminimalizowana.

Przy podejmowaniu decyzji, czy zastosowanie zdalnego systemu monitorowania jest odpowiednie dla konkretnej firmy, należy wziąć pod uwagę szereg zmiennych:

 • Jakiej technologii należy użyć?

Zakres dostępnych na rynku narzędzi do monitorowania jest szeroki, dlatego wybór odpowiedniej technologii może być trudnym zadaniem. Czynniki takie jak łatwość użycia, koszt i trafność są również przydatne przy podejmowaniu decyzji.

 • Kto będzie monitorował / analizował system?

Niektóre firmy mogą zdecydować się na utworzenie wewnętrznego zespołu odpowiedzialnego za monitorowanie maszyn i analizę danych, podczas gdy inne mogą zdecydować się na outsourcing tej odpowiedzialności.

 • Który sprzęt powinien być monitorowany?

Będzie to zależeć od tego, jak istotne są poszczególne maszyny lub urządzenia w procesie i będą się różnić w zależności od firmy.

 • Jakie informacje należy monitorować / analizować?

Zazwyczaj rodzaj monitorowanych informacji obejmuje:

 1. warunki maszyny, takie jak wibracje, wypoziomowanie, temperatura i wilgotność, które mogą być następnie wykorzystane do ustalenia, kiedy optymalne warunki zmienią się i staną się niezadowalające, wyzwalając działanie naprawcze.                                                                                                                                                     
 2. dane operacyjne, takie jak prędkość linii, napięcie, ciśnienie, temperatura procesu i natężenie przepływu mogą być monitorowane i analizowane zdalnie. Gdy wystąpi usterka lub urządzenie odbiega od określonego zakresu roboczego, natychmiast powiadamia to personel konserwacyjny, który może następnie naprawić problem.                                                          
 3. połączenie tych dwóch.

Narzędzia do zdalnego monitorowania i diagnostyki można dostosować do potrzeb każdej firmy korzystającej z inteligentnych urządzeń, takich jak czujniki, napędy i sterowniki. Ten rodzaj monitorowania jest idealny do konserwacji predykcyjnej, ciągłej oceny i sporadycznego monitorowania w razie potrzeby. Można go używać do diagnozowania ogromnych usterek w maszynach, a nawet najmniejszych zmian, które można naprawić, zanim staną się problemem. Możliwość szybkiego uzyskiwania informacji oraz natychmiastowa i proaktywna reakcja jest niezbędna w branżach, w których zakłócenia mogą być niezwykle kosztowne.

Sztuczna inteligencja (AI)
 

Technologie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego można wykorzystać do utrzymania infrastruktury. Dzięki analizie predykcyjnej można zidentyfikować nawet najmniejsze odchylenia, a awarie można przewidzieć przed ich wystąpieniem. Informacje uzyskane dzięki sztucznej inteligencji umożliwiają przedsiębiorstwom planowanie ważnej konserwacji z wyprzedzeniem, która jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy i prawidłowego działania.

Analiza predykcyjna “AI = Sztuczna Inteligencja” może zostać szybko zmobilizowana do krytycznych zasobów, zapewniając firmom niezbędne narzędzia do utrzymania poziomów produkcji, utrzymania siły roboczej w zatrudnieniu, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim podczas COVID-19.

Trevor Bloch, CEO of VRTrevor Bloch, CEO VROC

Zespoły mogą uzyskać dostęp do zdrowia swoich zasobów zdalnie na dowolnym urządzeniu, które zmniejsza liczbę personelu na miejscu i jest kluczowe w obecnym klimacie, ponieważ pracownicy są powoli wprowadzani i powracają do pracy po Covid-19.

Wykorzystanie technologii do zabezpieczenia na przyszłość

Zastosowanie technologii może usprawnić procesy, wyeliminować przestoje, zmniejszyć wymaganą siłę roboczą oraz zmniejszyć deficyty komponentów i produktów. Dzięki stopniowemu powracaniu do pracy technologia ta będzie bardzo korzystna dla produkcji w najbliższej przyszłości.

 • Czujniki– śledzą cały łańcuch dostaw, umożliwiając fabrykom planowanie celów produkcyjnych.
 • Zautomatyzowane pojazdy / drony– przemieszczaj przedmioty po hali produkcyjnej.
 • Rzeczywistość rozszerzona (AR)– używana przez krytyczne komponenty i maszyny w celu zmniejszenia liczby pracowników wymaganych w fabryce.
 • Digitalizacja– fabryki digitalizujące się w łańcuchach dostaw są lepiej przygotowane na nieoczekiwane zdarzenia, takie jak pandemia wirusa koronawirusa.
 • Technologie komputerowe– umożliwiają monitorowanie bezpieczeństwa i ochrony, monitorowanie wydajności, zapewnianie jakości i liczenie obiektów.
 • Telefony komórkowe– umożliwianie zleceń pracy na urządzeniach mobilnych Twojego zespołu pozwala technikom na dokonywanie napraw i przeglądów przy pomocy zleceń pracy, procedur, kart bezpieczeństwa, schematów i instrukcji – na wyciągnięcie ręki.
 • Rzeczywistość rozszerzona i rzeczywistość wirtualna (AR i VR)– technologii można użyć do wirtualizacji miejsca pracy, szkoląc nowych pracowników w środowisku wirtualnym, zwiększając produktywność w „czasie rzeczywistym”, pomagając im szybko znaleźć produkty i umożliwiając im zdalną współpracę.

Odkrycie nowych technologii i sposobów usprawnienia miejsca pracy i poprawy wydajności jest cenne dla firm, które dążą do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Wszelkie nowe innowacje, które maksymalizują wydajność i ułatwiają konserwację, będą niezwykle korzystne dla przyszłości.

Proaktywne zarządzanie aktywami

Wysoce funkcjonalny plan zarządzania zasobami może pomóc w zapewnieniu prawidłowego działania sprzętu i ograniczeniu przestojów do minimum, zarówno teraz, jak i na przyszłość. Teraz jest dobry czas, aby skorzystać z funkcji oferowanych w inteligentnych systemach zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (EAM) i zarządzania wydajnością zasobów (APM), z których niektóre mogą nie być w pełni wykorzystane.   

Opracuj plany pozyskiwania części zamiennych

Tradycyjnie celem było utrzymywanie jak najmniejszej liczby części zamiennych, ale teraz nadszedł czas, aby zmienić ten punkt ciężkości. Zwiększenie zapasów części krytycznych może być przydatne, aby uniknąć opóźnień w przypadku zamknięcia dostawców i zakłócenia łańcucha dostaw. Zapewni to, że wszelkie wynikające z tego opóźnienia nie wpłyną na produktywność i wydajność.

Wykorzystanie komputerowego systemu zarządzania konserwacją (CMMS) do prognozowania części potrzebnych do ukończenia projektów pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze. Takie systemy zostały zaprojektowane w celu optymalizacji wydajności zasobów, szczególnie w przypadku wyłączenia, a więc będą bezcenne po powrocie do pracy po Covid-19. Zautomatyzowanie procesu zakupu w celu uzupełnienia zapasów, gdy wymagane są ponowne zamówienia, zapewni, że będziesz magazynować odpowiednie ilości zapasów, co pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze na dłuższą metę.

Firmy posiadające skuteczne systemy konserwacji i usprawnione procesy będą dobrze przygotowane do wzrostu popytu po pandemii. O ile obniżanie kosztów i oszczędzanie pieniędzy może być kuszące po dłuższym okresie przestoju, teraz bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest inwestowanie w konserwację. Tylko dzięki zapewnieniu wdrożenia skutecznej strategii utrzymania i ocenie skuteczności innych procesów firmy pozostaną zwinne i wystarczająco wydajne, aby rozkwitać po Covid 19.

Total
0
Shares
Poprzedni post

Ponowne włączanie świateł: Konserwacja i przygotowanie

Następny post

Eliminowanie przestojów maszyn: wpływ SI na konserwację

Powiązane posty