Jak poprawić bezpieczeństwo w dzisiejszym świecie MRO

Utrzymanie, naprawa i konserwacja (MRO) są niezbędne do zapewnienia płynnego funkcjonowania firmy. Istotną częścią tego jest bezpieczeństwo w miejscu pracy, ponieważ przy braku produktów bezpieczeństwa i środków ochrony osobistej pracownicy nie będą w stanie wykonać niezbędnych zadań konserwacyjnych bez ryzyka poważnych obrażeń.

Chociaż względy bezpieczeństwa i higieny pracy zawsze były ważne, to jednak będą one szczególnie ważne podczas przygotowań do powrotu do pracy po pandemii wirusa Coronavirus. Zapewniając odpowiednią ochronę i dbając o protokoły, można mieć pewność, że ryzyko jest łagodzone, a zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy ulega poprawie.

W tym przewodniku wyjaśniono, jak zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w kontekście MRO, badając systemy bezpieczeństwa, produkty bezpieczeństwa i jak zarządzać ochroną miejsca pracy.

Środki ochrony

Środki ochrony osobistej (PPE) mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa MRO. Niezależnie od rodzaju wykonywanych prac, prawie na pewno będzie wymagany chociażby jeden z wymienionych niżej produktów:

  • Ochrona głowy, taka jak twarde czapki, hełmy ochronne i czapki z daszkiem są niezbędne, ponieważ często ratują życie. Taka ochrona może jednak obejmować również osłony twarzy, okulary ochronne i jednorazowe wyposażenie głowy i twarzy, w tym siatki na włosy i maski na brodę.
  • Odzież ochronna z funkcjami zapewniającymi dobrą widoczność jest również ważna i zwykle jest wymagana w środowiskach MRO. Odzież ochronna może obejmować ocieplacze ciała, wodoodporne, chemoodporne, trudnopalne i antystatyczne ubrania. Do tej kategorii należą również rękawice, a nieprzewodzące i izolujące termicznie rękawice są powszechnymi podgrupami. Dodatkowo może być wymagana ochrona stóp, taka jak obuwie ochronne.
  • Ochrona przed upadkiem jest niezbędna przy każdej pracy związanej z wysokością. Obejmuje uprzęże, pasy pozycjonujące, smycze i liny bezpieczeństwa, a także wciągarki i trójnogi.
  • Ochrona dróg oddechowych jest potrzebna wszędzie tam, gdzie pracownicy mogą pracować przy niebezpiecznych chemikaliach i oparach. Dotyczy to masek oddechowych i masek przeciwpyłowych, które odfiltrowują cząsteczki unoszące się w powietrzu powstałe z materiałów takich jak płyta gipsowo-kartonowa, cegła, drewno, włókno szklane lub krzemionka.
  • Ochrona słuchu to kolejna niezbędna kategoria, która obejmuje nauszniki i zatyczki do uszu dla personelu pracującego w hałaśliwym otoczeniu. Takie środowiska mogą obejmować każde miejsce pracy, w którym hałas przekracza normy.


Higiena osobista i pierwsza pomoc

Bezpieczeństwo w miejscu pracy często spoczywa na zespole MRO prowadzącym rygorystyczną politykę higieny. Zapewnienie, że pracownicy biorą odpowiedzialność za samo sprzątanie i wymianę brudnej lub zanieczyszczonej odzieży, jest sprawą najwyższej wagi, ponieważ może zapobiec występowaniu i rozprzestrzenianiu się chorób i infekcji.

Podobnie ważne jest posiadanie skutecznej polityki i możliwości udzielania pierwszej pomocy. Chociaż odpowiedni sprzęt i praktyki bezpieczeństwa powinny ograniczać liczbę wypadków do minimum, zawsze trudno jest całkowicie wyeliminować ryzyko, szczególnie gdy czynnikiem może być błąd człowieka.

W związku z tym miejsca pracy MRO powinny być dobrze wyposażone zarówno w dobrze zaopatrzone zestawy pierwszej pomocy, jak i osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W rzeczywistości w większości krajów obowiązują przepisy, które zobowiązują pracodawców do tego, aby był to nie tylko wymóg dotyczący zdrowia i wydajności, ale także prawny.


Bezpieczeństwo i oznakowanie

Oprócz posiadania odpowiedniego sprzętu i szkolenia, bezpieczeństwo w miejscu pracy jest odpowiedzialnością kierowników MRO, którzy mają zagwarantować, że ich placówka jest odpowiednio zorganizowana. W praktyce oznacza to dwie rzeczy:

Po pierwsze, wymaga od menedżerów MRO zapewnienia odpowiedniego poziomu monitorowania działań w miejscu pracy. Bardzo ważne jest, aby menedżerowie i liderzy MRO mieli podgląd wszystkiego, co dzieje się na miejscu. Może to obejmować wykorzystanie komputerowego systemu zarządzania konserwacją (CMMS) lub systemu zarządzania aktywami przedsiębiorstwa (EAM) w celu zapewnienia właściwego przechowywania i konserwacji niezbędnego sprzętu bezpieczeństwa. Obejmuje to również monitorowanie osób pod kątem poziomu stresu oraz regularne dokonywanie oceny praktyk i warunków MRO z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Po drugie, oznacza to, że miejsca MRO powinny być fizycznie zorganizowane w sposób sprzyjający optymalnemu bezpieczeństwu. Obejmuje to oznaczanie miejsc niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych za pomocą widocznych znaków. Na przykład, jeśli dany obszar jest niebezpieczny, należy wyznaczyć odpowiednią taśmę bezpieczeństwa i postawić znaki ostrzegawcze.

Poczucie odpowiedzialności

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest ważną kwestią, zwłaszcza w świetle faktu, że w 2018 r. W USA zginęło ponad 5000 osób w pracy. Ponieważ jednak bezpieczeństwo nie jest procesem zautomatyzowanym ani czymś, co bezpośrednio wpływa na wyniki firmy, nie zawsze otrzymać pełną uwagę, na jaką zasługuje.

Dlatego istotne jest, aby menedżerowie MRO wzięli odpowiedzialność za ochronę miejsca pracy i systemy bezpieczeństwa, które mają w swojej placówce. Muszą upewnić się, że cały personel jest wyposażony w niezbędny sprzęt ochrony osobistej, technicy przestrzegają najlepszych praktyk, a proces pracy jest stale monitorowany pod kątem potencjalnych zagrożeń. Tylko poprzez zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa ryzyko można ograniczyć do minimum.

Total
0
Shares
Poprzedni post

Projektowanie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych – bezpieczeństwo i normy

Następny post

Co to jest bezpieczeństwo funkcjonalne?

Powiązane posty