Współpraca robotów i ludzi, rozwój AI. Przemysł 5.0

Czy Twoja firma jest gotowa na Przemysł 5.0?

Avatar photo

Dla niektórych firm dostosowanie się do zmian w przemyśle wciąż może stanowić wyzwanie. Od czasu rozpoczęcia pierwszej rewolucji przemysłowej w XIX wieku postęp nie zatrzymał się jednak w miejscu. Stulecia zainwestowane w nowe urządzenia i bardziej zaawansowany technologicznie sprzęt sprawiły, że w końcu możemy powitać Przemysł 5.0. Co oznacza to dla Przemysłu 4.0? Czym będzie piąta rewolucja przemysłowa? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w tym artykule.

Rozwój rewolucji przemysłowej

Wraz z rewolucją przemysłową cywilizacja przechodziła drastyczne zmiany. Jedną z nich było przekształcenie rolnictwa i rzemiosła w sektory oparte na zautomatyzowanej produkcji i systemie fabrycznym.

Rewolucja 1.0 rozpoczęła się z chwilą wprowadzenia mechanizacji oraz napędu parowego i wodnego. Nieco później, w ramach drugiej rewolucji, wprowadzono elektryczność, produkcję masową i linie montażowe; wreszcie w trzeciej komputery przemysłowe, automatykę i elektronikę. Pierwsze trzy rewolucje zmieniły sposób, w jaki pracuje i żyje całe społeczeństwo. Dzięki nowym maszynom, nowym źródłom energii i nowym sposobom organizacji pracy, firmy są teraz bardziej produktywne i wydajne.

Types of industrial revolutions with dates and details about each industry – from 1 to 5. Estimated years*

Obecnie znajdujemy się w samym środku cyberrewolucji, często znanej jako Przemysł 4.0. Czwarta rewolucja polega na zastąpieniu ludzi przez maszyny i przekształceniu produkcji w inteligentne obiekty zintegrowane z siecią IoT. Oznacza to, że Przemysł 4.0 koncentruje się na sztucznej inteligencji (AI), cyberfizycznych systemach, sieciach i serwerach w chmurze, uczeniu maszynowym, druku 3D, autonomii i VR.Sprawdź, jak Eaton przekracza granice w Przemyśle 4.0.

Czym jest Przemysł 5.0?

Czwarta rewolucja przemysłowa nie dobiegła jeszcze końca, dlaczego mówi się już więc o Przemyśle 5.0? Przemysł 4.0 polegał na połączeniu automatyzacji i cyfryzacji, natomiast Przemysł 5.0 na współpracy ludzi i maszyn.  

Piąta rewolucja polega na połączeniu ludzi z robotami i umożliwieniu im współpracy. Czwarta rewolucja przemysłowa rozpoczęła się około 2010 roku i zmieniła sposób funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Wiele firm mogło zastąpić pracowników robotami dzięki zaawansowanym technologiom i automatyzacji. Niektóre firmy nadal próbują wdrożyć technologie, które przyniósł Przemysł 4.0. Czy oznacza to, że Przemysł 4.0 kiedyś się skończy? Czwarta rewolucja wciąż trwa i nadal będzie miała wpływ na wiele firm.

Jednak w centrum uwagi znajduje się obecnie Przemysł 5.0 jako jeden z najważniejszych trendów w produkcji przemysłowej w 2022 roku. Krótko mówiąc, Przemysł 5.0 to ponowne wprowadzenie ludzi do infrastruktury przemysłowej. Ludzie i maszyny ponownie łączą się i współpracują, aby wykorzystać nową wydajność produkcji. Przedsiębiorstwa, które dopiero zaczynają wdrażać rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0, znajdą się w samym centrum nowej rewolucji przemysłowej.

Co Przemysł 5.0 oznacza dla przemysłu produkcyjnego?

W Przemyśle 5.0 robot-pracownik ma towarzyszyć człowiekowi, usprawniając procesy produkcyjne i przyczyniając się do redukcji odpadów i kosztów. Współpraca ludzi i skomputeryzowanych maszyn znacząco usprawni optymalizację i automatyzację wielu przedsiębiorstw. Współpraca dwóch podmiotów procesów przemysłowych umożliwi nowe techniki i pomysły na zarządzanie siłą roboczą, w skład której wchodzą zarówno ludzie, jak i roboty programowe.

Przemysł 5.0 Roboty, maszyny i ludzie współpracują ze sobą w inteligentnej fabryce.

Poza robotami następny etap rewolucji przemysłowej przyniesie koboty, czyli roboty współpracujące. Koboty mogą obserwować, uczyć się i wykonywać zadania w taki sam sposób jak ludzie. To z kolei pozwoli na zwiększenie wydajności produkcji i usprawnienie procesów. Łącząc różne procesy robocze z inteligentnymi systemami, tego rodzaju połączenie ludzi i maszyn pomoże również organizacjom skupić się na zwiększaniu potencjału umysłowego i kreatywności.

Pracownicy nie będą musieli już wykonywać monotonnych powtarzających się zadań. Gdy tylko roboty staną się bardziej dostępne, przedsiębiorstwa będą chciały wdrożyć je jak najszybciej, by zwiększyć produktywność i możliwości pracowników. Dlatego też Przemysł 5.0 przyczyni się do powstawania nowych miejsc pracy, bardziej niż do ich likwidacji. Wymagane będą nowe umiejętności w zakresie programowania oraz kontrolowania inteligentnych systemów i nowych technologii.

Istotne aspekty Przemysłu 5.0

Ponieważ Przemysł 5.0 dopiero zaczyna wchodzić na rynek, pojawiają się spekulacje dotyczące wpływu nowej rewolucji przemysłowej na życie i pracę. Oto kilka z nich:

  • Roboty nie powinny zastąpić człowieka, ale z nim współpracować.

Niektórzy obawiają się wpływu robotyki na życie ludzkie. Choć roboty są niezawodne i bardziej precyzyjne od człowieka, nie mają zdolności adaptacyjnych i nie potrafią krytycznie myśleć. Głównym zadaniem robotów jest współpraca z ludźmi w celu wypełnienia powierzonej im misji niesienia pomocy i poprawy jakości naszego życia.

  • Przemysł 5.0 przyniesie na rynku większe korzyści niż Przemysł 4.0.

Przemysł 5.0 nie mógłby istnieć bez Przemysłu 4.0, który przyczynił się do wprowadzenia automatyzacji. Zmieni on jednak automatyzację na zadania produkcyjne, umożliwiając konsumentom dostęp do towarów i usług dostosowanych do ich potrzeb.

  • Przemysł 5.0 stworzy więcej miejsc pracy, niż zlikwiduje.

W poprzednich artykułach pisaliśmy już o robotach zabierających ludziom miejsca pracy. Okazuje się jednak, że automatyzacja otwiera więcej możliwości zatrudnienia, niż ich wypiera. 

Nowe dane wykazały, że w siedmiu kategoriach zawodowych powstało 96 nowych zawodów, co stanowi odzwierciedlenie czynników „cyfrowych” i „ludzkich” napędzających rozwój zawodów przyszłości.

Światowe Forum Ekonomiczne
Rozmowa o pracę z futurystycznym robotem. Obraz wygenerowany w całości w 3D.
  • Najważniejsza będzie personalizacja, a nie masowa produkcja.

Przemysł 5.0 umożliwi ludziom lepszą personalizację produktów, ponieważ do ich powstania potrzebny jest udział człowieka.

  • Psychologia będzie kierować technologią.

Zapewnienie jakości produktu wymaga udziału człowieka, którego nie wymagała produkcja towarów na dużą skalę w ramach Przemysłu 4.0. Rewolucja pozwoli pracownikom na ingerowanie w produkt z pomocą robotyki i analityki psychologicznej.

  • Rozwój Przemysłu 5.0 jest nieunikniony.

Wraz z rozwojem technologii nie ma odwrotu. W dzisiejszych czasach wszystko jest skomputeryzowane. Dlatego zamiast myśleć o sensie robotyki, lepiej skupić się na wdrażaniu zmian i przygotowaniu miejsc pracy i siły roboczej do przemysłu 5.0.

Czy jesteś gotowy na nową rewolucję przemysłową?

Człowiek nie mógłby istnieć bez ciągłego rozwoju. Z tego względu zarówno cały świat, jak i sektory przemysłowe przechodzą przez kolejne rewolucje. Jak rozwój robotów i kobotów wpłynie na nasze życie? Czy możemy spodziewać się niebezpieczeństwa ze strony tych maszyn niczym w niektórych filmach science fiction? 

Pytanie o zapotrzebowanie na rozwój robotów jest dość kontrowersyjne – z jednej strony nakreśla listę usprawnień, nie tylko w produkcji, ale także w transporcie, opiece zdrowotnej, rolnictwie, eksploracji Ziemi i przestrzeni kosmicznej. Z drugiej strony budzi niepokój przed nieznanym. Nie wiemy co przyniesie przyszłość, choć możemy próbować ją przewidzieć. Każdy wynalazek niesie ze sobą ryzyko. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy przestać odkrywać i udoskonalać.

Ludzie już teraz mają kontakt z robotami, rozmawiając z nimi (chatboty), zdobywając informacje od wirtualnych asystentów (Alexa/ Siri), podczas jazdy (czujniki parkowania) i wiele więcej. Przy rosnącej liczbie miejsc pracy, zindywidualizowanych produktach, zautomatyzowanych maszynach i zachwyconych klientach, Przemysł 5.0 to droga dla wielu firm. Jednak wcześniej rządy na całym świecie, a także największe światowe korporacje high-tech, muszą ustanowić ramy do definiowania zasad inteligencji maszynowej.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest inteligentna fabryka?

Inteligentna fabryka często nazywana jest cyfrową fabryką lub inteligentną produkcją. Nazwy te odnoszą się do nowoczesnych technologii stosowanych w obiektach w celu stworzenia niezwykle elastycznej, samodostosowującej się produkcji, w której wykorzystuje się automatykę, produkcję addytywną, IoT, robotykę, analitykę danych i systemy chmurowe.

Czym charakteryzuje się Przemysł 5.0?

Przemysł 5.0 to nowa koncepcja produkcji, która skupia się na interakcji ludzi i maszyn. Zakłada on współpracę między coraz bardziej wydajnymi i precyzyjnymi maszynami a wyjątkowym potencjałem twórczym człowieka.

Czym będzie piąta rewolucja przemysłowa?

Piąta rewolucja przemysłowa to połączenie ludzi i maszyn w miejscu pracy. Przemysł 5.0 różni się od poprzedniej. Podczas czwartej rewolucji automatyzacja zastępowała ludzi, natomiast teraz to ludzie znajdują się w centrum procesu produkcyjnego.

Z jaką rewolucją mamy teraz do czynienia?

Czwarta rewolucja przemysłowa trwa od około 2010 roku. Mowa tu o nowych technologiach, takich jak uczenie maszynowe (ML), sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT) i przemysłowy Internet rzeczy (IIoT), druk 3D, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, pojazdy autonomiczne, obliczenia kwantowe i wiele innych.

Jakie są rodzaje rewolucji przemysłowych?

Rewolucje przemysłowe rozpoczęły się od Przemysłu 1.0, którego początki sięgają XVIII wieku, kiedy powstawały silniki parowe i wodne. Następny był Przemysł 2.0, który zapoczątkował erę elektryczności, produkcji masowej i linii montażowych. Po nim nastąpił Przemysł 3.0 związany z komputerami przemysłowymi, automatyką i elektroniką. Znaczący rozwój technologii rozpoczął się od Przemysłu 4.0 poprzez wdrożenie automatyzacji i wymiany danych w technologiach produkcyjnych.

Jakie korzyści dla UE płyną z Przemysłu 5.0?

Wiele osób zastanawia się, jakie będą główne korzyści z wdrożenia sztucznej inteligencji. Zalet płynących z piątej rewolucji przemysłowej dla przedsiębiorstw i pracowników jest wiele. Począwszy od lepszego pozyskiwania i zatrzymywania talentów, poprzez oszczędność energii i zwiększoną produktywność, sprawność i rentowność, aż po zwiększoną elastyczność, gotowość do zmian i elastyczne środowisko pracy.

Czy rewolucja przemysłowa jest czymś pozytywnym?

Sektor przemysłowy przyczynił się do ogólnej poprawy życia ludzi poprzez rozwój technologii i ulepszone sposoby pracy. Uprzemysłowienie wiąże się jednak z
zanieczyszczeniem środowiska. Z tego powodu ważne jest tworzenie inteligentnej produkcji z naciskiem na zrównoważony rozwój i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Dlaczego potrzebna jest piąta rewolucja przemysłowa?

Rozwój inteligentniejszych i bardziej połączonych maszyn otwiera świat możliwości. Przemysł 5.0 może zmienić przemysł wytwórczy poprzez połączenie kognitywnych możliwości obliczeniowych z ludzką inteligencją i zazaradnością w działaniach opartych na współpracy.

Total
0
Shares
Poprzedni post
roboty pracujące przy produkcji

Czy roboty odbiorą nam pracę?

Następny post
Inżynier sprawdza i kontroluje pracę automatycznej maszyny spawającej, w przemyśle motoryzacyjnym, z oprogramowaniem systemu monitorowania interfejsu człowiek-maszyna.

Jak wybrać odpowiedni panel HMI?

Powiązane posty