Rozwój energii odnawialnej w krajach rozwijających się stymulowany przez technologię

Avatar photo

Advancements in technology are helping to drive the growth of renewable energy sources and uses in developing countries across the world. According to the International Energy Agency, almost 775 million people around the world lack access to electricity. As developing countries strive to make electricity more accessible, they are turning to more sustainable energy solutions. Take a look below at some of the main ways developing countries are being able to use renewable energy sources through innovative technologies:

Rozwiązania autonomiczne (off-grid)

According to World Bank’s Off-Grid Solar Market Trends Report 2022, the total off-grid solar market was valued at an estimated 2.8 billion dollars annually in 2021. There are various areas around the world that are so remote that it would be impossible to connect them to the grid. However, thanks to technology more cities and buildings are becoming interconnected with the grid. With advancements in solar and battery technology, off-grid solutions such as solar home kits and mini-grids are becoming more and more popular in developing countries. 

System inteligentnej sieci energetycznej

These off-grid solutions are improving quality of life in poorer countries, powering TVs, fans, fridges and even lighting up streets. This is especially true in sub-Saharan Africa, where the off-grid solar market has seen exponential growth over the last decade. A solar home kit consists of a solar panel, a battery for energy storage and energy-efficient LED light bulbs. Greenlight Planet has installed over 300,000 solar home kits in Tanzania, providing electricity to 1.5 million people. The kits are affordable, thanks to staggered payments and are a lot kinder to the planet than traditional methods.

Inteligentne sieci energetyczne

Typowa sieć elektryczna wykorzystuje scentralizowany model z jednokierunkowym przepływem energii elektrycznej. Inteligentna sieć pozwala na dwukierunkową komunikację między dostawcami i konsumentami dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii. Zwiększa to wydajność, niezawodność i zrównoważony charakter zużycia energii elektrycznej. 

As most developing countries still have largely undeveloped grid networks, there’s a possibility for them to ‘leapfrog’ in terms of technical development and adopt smart grids, with no existing power grids to modify. Smart grids allow for real-time monitoring of energy consumption, reducing waste and boosting efficiency. What’s more, smart grids can lower the reliance of decentralised power stations by allowing energy to be directed to areas lacking electricity. The deployment of smart grids is expected to grow significantly in the coming years – according to Globe News Wire, the global smart grid market is expected to increase to 46.65 billion dollars in 2023, a seven million dollar rise from 2022. 

Mobilne pieniądze

Płatności mobilne umożliwiają mieszkańcom odległych obszarów na przechowywanie środków w portfelach cyfrowych i dokonywanie płatności za pomocą telefonów komórkowych. Ta forma dostępu do usług finansowych jest kluczowa dla tych, którzy nie mają bezpośredniego dostępu do banków. Środki mogą być wypłacane za pośrednictwem rozległej sieci licencjonowanych przedstawicieli, którzy otrzymują prowizję za każdą transakcję. Kontami zarządzają duże firmy telekomunikacyjne w poszczególnych krajach, dzięki czemu są one całkowicie oddzielone od istniejących dotychczas kont bankowych i płatności w krajach o bardziej rozwiniętej infrastrukturze.

Płatności mobilne

System ten oferuje również użytkownikom opcję płatności ratalnych, dzięki czemu mogą oni inwestować w domowe zestawy solarne do generowania energii elektrycznej w swoich domach, rozkładając płatność w czasie. Mobilne pieniądze sprawiają, że energia odnawialna staje się o wiele bardziej dostępna dla rodzin o niskich dochodach, jakie często spotyka się w krajach rozwijających się.

Magazynowanie energii

W krajach rozwijających się, dzięki spadającym cenom akumulatorów i polityce rządowej, obserwuje się znaczny wzrost wykorzystania systemów magazynowania energii. Takie systemy umożliwiają tworzenie autonomicznych minisieci, które odgrywają szczególnie istotną rolę w odległych obszarach krajów rozwijających się, pozbawionych dostępu do energii elektrycznej. Wiele krajów rozwijających się zmaga się również z takimi wyzwaniami jak przerwy w dostawie prądu i wahania napięcia. Dzięki systemom energetycznym można uzyskać stabilne i niezawodne rozwiązanie w zakresie sieci energetycznej, zapewniając regulację częstotliwości i napięcia.

Ponieważ odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna i wiatrowa, zależą od warunków pogodowych, czasami mogą występować przerwy w dostawie energii. Zastosowanie systemów magazynowania energii może ograniczyć ten problem poprzez przechowywanie nadmiaru energii w okresach, w których energia odnawialna jest generowana na wysokim poziomie, zachowując ją do czasu, gdy będzie potrzebna w niesprzyjających warunkach pogodowych. Oprócz tego systemy te umożliwiają krajom rozwijającym się uzyskanie niezależności energetycznej, pomagając w generowaniu lokalnych, zrównoważonych źródeł energii i zmniejszając ryzyko związane z rosnącymi cenami paliw z eksportowanej energii. 

Zdalne monitorowanie

Zdalne monitorowanie

Zdalne monitorowanie to wykorzystanie technologii do monitorowania i kontrolowania energii ze scentralizowanej lokalizacji. W krajach rozwijających się, w których instalacje energii odnawialnej często zlokalizowane są w odległych, trudno dostępnych miejscach, zdalne monitorowanie stanowi bardzo cenne narzędzie. Jego zastosowanie pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze i zasoby, umożliwiając technikom zdalne sterowanie systemem i odwiedzanie miejsca instalacji tylko wtedy, gdy jest to konieczne. 

Nowoczesne rozwiązania w zakresie energii odnawialnej, wykorzystujące czyste źródła energii stosowane w krajach rozwijających się, takie jak domowe zestawy solarne lub farmy wiatrowe na skalę przemysłową, wykorzystują systemy zdalnego monitorowania do kontrolowania wydajności, wykrywania usterek i terminowego przeprowadzania prac konserwacyjnych. Zdalne systemy monitorowania sprawiają, że odnawialne źródła energii są opłacalnym sposobem pozyskiwania energii elektrycznej dla wielu odległych społeczności w krajach rozwijających się, przynosząc przy tym znaczne korzyści finansowe.

Total
0
Shares
Poprzedni post

Roboty rolnicze – inteligentna automatyzacja rolnictwa

Następny post

Rozwój pojazdów zasilanych energią słoneczną

Powiązane posty