Gabor Heredi-Szabo

1 post
Gábor Herédi-Szabó Ansvarig för kategorin med enkortsdatorer på Distrelec. Gabor är fascinerad av det breda utbudet av tillämpningar och möjligheter med enkortsdatorteknik (SBC). Han har ett starkt engagemang i att koppla samman människor på alla kunskapsnivåer med enkortsdatorprodukter som kan stimulera och expandera deras unika projekt.