Är IoT-sensorer lösningen för att stoppa skogsbränder?

Profilbild

På senare år har världen drabbats av en skrämmande ökning av frekvens och allvarlighetsgrad för skogsbränder. Enligt Copernicus Atmosphere Monitoring Service slogs nya rekord på många platser när det gäller skogsbränder under 2023. Världens ekonomier, samhällen och ekosystem är allvarligt hotade av dessa naturkatastrofer, som ofta orsakas av mänskliga aktiviteter och klimatförändringar. Skogsbränder orsakar förstörelse som leder till mycket mer än kortsiktiga kriser och har långvariga negativa effekter på miljön och samhället. För att rädda planeten krävs förståelse för de grundläggande orsakerna till skogsbränder, deras destruktiva effekter och utveckling av strategier för att mildra effekterna.

Vad är skogsbränder? 

Skogsbränder är en naturkraft som kan omforma landskapet på bara några timmar. De har ofta katastrofala omedelbara effekter, förstör människors hem och djurens livsmiljöer och orsakar till och med dödsfall. Men skogsbrändernas effekter sträcker sig mycket längre än vad vi ser vid första anblicken. Förutom den synliga förstörelsen bidrar skogsbränder i hög grad till luftföroreningar genom att släppa ut skadliga partiklar och växthusgaser. Resultatet av dessa bränder omfattar markerosion, försämrad vattenkvalitet och förlust av biologisk mångfald, vilket leder till långvariga miljömässiga efterverkningar.

Men vad är det som får slumpmässiga bränder att uppstå? Sanningen är att det finns en rad faktorer som orsakar dessa naturkatastrofer, både mänskliga och naturliga. Mänskliga orsaker till skogsbränder omfattar lägereldar som lämnas obevakade, bortkastade cigaretter och medvetet anlagda bränder. Blixtnedslag är en vanlig naturlig orsak, men klimatförändringar är en betydande faktor som har förvärrat situationen genom varmare och torrare förhållanden som ökar riskerna för skogsbränder. Städernas expansion till vildmarken har också ökat brändernas frekvens och inverkan, med större materiella förluster och fler dödsfall som följd.

Utveckling av lösningar att bekämpa skogsbränder

Historiskt sett har bekämpning av skogsbränder förlitat sig på traditionella tekniker för brandbekämpning, till exempel kontrollerade bränder och informationskampanjer. Trots att alla dessa lösningar är effektiva, är nivån av skogsbränder som drabbar vår planet högre än någonsin och belyser deras begränsningar. Detta skapar utrymme för tekniska innovationer som kan gå i täten för kampen. Satellitövervakning, drönare och avancerad brandmodellering är bara några typer av teknik som har använts för att försöka utveckla hanteringen av skogsbränder. Ett av de mest lovande tekniska framstegen är användningen av Internet of Things-sensorer (IoT), som ger data i realtid och prediktiva analyser som förbättrar strategierna för tidig upptäckt och tidiga insatser. 

IoT-sensorer: en revolution inom hantering av skogsbränder

Nya metoder för tidig upptäckt, övervakning och insatser har möjliggjorts genom införandet av IoT-teknik i hanteringen av skogsbränder. Här är några förändringar som IoT medför:

 • Tidig upptäckt och övervakning i realtid – smarta IoT-sensorer placeras ut för att övervaka temperatur, luftfuktighet, rök, vindförhållanden och andra miljöparametrar i skogar och högriskområden för skogsbränder. Realtidsdata från dessa sensorer gör det möjligt att tidigt identifiera avvikande förändringar som kan indikera att en skogsbrand har startat. Myndigheter kan reagera snabbare och mer effektivt och eventuellt stoppa bränderna från att sprida sig om de upptäcks tidigt.
 • Prediktiva analyser – avancerade algoritmer och tekniker för maskininlärning kan användas för att analysera de data som samlas in av IoT-sensorerna så att vi kan skapa prognoser för skogsbrändernas beteende och eventuella spridningsmönster. Tack vare effektiva prediktiva analyser kan resurserna för brandbekämpning sättas in mer strategiskt, och eventuella evakueringar kan planeras bättre för att spara liv och minimera materiella skador.
 • Tilldelning och hantering av resurser – IoT-tekniken gör resurshanteringen mer effektiv. Ledningscentraler kan skicka brandmän och utrustning till de mest kritiska områdena i en brand mer effektivt om de känner till de exakta förhållandena för branden i realtid. Detta ökar effektiviteten i brandbekämpningen och garanterar räddningspersonalens säkerhet genom att ge dem exakt information om förutsättningarna där de sätts in.
 • Integrering med annan teknik – IoT-sensorerna är inte isolerade system. De fungerar ofta som en komponent i ett mer omfattande integrerat system som också innehåller satellitbilder för ökat perspektiv, sofistikerade kommunikationsnät för smidig informationsdelning och drönare för luftövervakning. Genom att kombinera fördelarna med olika tekniker, möjliggör denna integrering en heltäckande metod för att hantera skogsbränder och ger mer tillförlitliga insatser.

Utmaningar för IoT-sensorer för skogsbränder

Även om IoT-tekniken innebär omvälvande möjligheter att upptäcka och hantera skogsbränder, måste hänsyn tas till ett antal utmaningar och överväganden för att säkerställa effektiv och ansvarsfull implementering.

Att sätta ut IoT-sensorer i den ofta avlägsna och svåra terräng där skogsbränder utgör ett hot är ingen enkel uppgift. Installation och rutinunderhåll är svårt att utföra i dessa områden, eftersom de ofta är svåråtkomliga och saknar nödvändig infrastruktur. Tillförlitliga data är beroende av att sensorerna är i drift under lång tid, särskilt vid dåligt väder och skogsbränder.

Dessa sensorer måste också vara tåliga nog att klara de svåra förhållanden som råder under skogsbränder, till exempel rök, intensiv hetta och eventuella fysiska hinder. För löpande övervakning och detektering måste enheterna vara tillförlitliga över tid utan att kräva stora mängder underhåll. 

Överbelastning och noggrannhet för data är också något som måste beaktas. Det är en stor utmaning att hantera och tolka de massiva mängder data som produceras av de tusentals sensorer som kan placeras ut. För att förhindra falsklarm och garantera exakt information i rätt tid måste systemet effektivt filtrera och tolka dessa data. För att garantera att data återger miljöförhållandena på noggrant sätt är det också nödvändigt att upprätthålla sensorernas precision.

Sammanfattning 

IoT-lösningarnas potential att omvandla insikter, prognoser och insatser vid skogsbränder framstår tydligt medan vi undersöker och tillämpar dem för hantering av skogsbränder. IoT-sensorer är avgörande för att förbättra effektiviteten och proaktiviteten i våra insatser vid skogsbränder eftersom de ger data i realtid och prediktiva insikter. Hanteringen av skogsbränder verkar gå en ljus framtid till mötes i och med den nya tekniken, där IoT-sensorerna banar väg för ett samhälle som är bättre förberett och mer motståndskraftigt. Vi måste dock tänka på vilken typ av sensorer som används. De måste klara svåra miljöer och infrastrukturen måste kunna hantera de enorma mängder data som sensorerna genererar.

Rekommenderade produkter

Seed Studio SenseCAP S2120 vädersensor

Egenskaper: 

 • 8-i-1-väderstation: samlar in data om lufttemperatur, luftfuktighet, vindhastighet/riktning, nederbörd, ljusintensitet, UV-index och barometertryck i en enda enhet och laddar upp dem via LoRaWAN.
 • Bluetooth-konfiguration på 1 min och fjärrhantering: enkel konfiguration med bara ett par klick, stöd för fjärrövervakning samt hantering av data i realtid och historiska data via SenseCAP Mate-appen (ladda ned här: 1. iOS; 2. Google Play; 3. App Center) och SenseCAP Portal.
 • Ultralåg strömförbrukning, enkelt utbytbart batteri och expanderbar kapacitet: drivs med en 0,5 W-solpanel och 3 st 1,5 V AA-standardtorrbatterier med upp till 2 års livslängd (stöd för externt batterifack med kapacitet för sex batterier som fördubblar livslängden).
 • Tillförlitliga prestanda: lämplig för svåra miljöer utomhus med exempelvis hög UV-exponering, kraftigt regn eller dammiga förhållanden.
 • Heltäckande implementering och flexibel layout: tillbehören omfattar stolpar, monteringsstativ med mera för snabb installation och kan sättas upp på nästan alla platser.

Figaro gassensor

Egenskaper: 

 • Detekterar koldioxid, organiska lösningsmedel och ångor
 • Mycket känslig för ångor från organiska lösningsmedel
 • Hög stabilitet och tillförlitlighet över långa tidsperioder
 • Lång livslängd och låga kostnader 
 • Använder enkla elektriska kretsar
Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Blockkedjornas roll i smarta fabriker

Nästa inlägg

Behöver smarta fabriker vara mer miljövänliga?

Relaterade inlägg