De fem mest populära trenderna inom LiDAR-teknik just nu

Profilbild

Tillämpningen av LiDAR-teknik (Light Detection and Ranging) har revolutionerat fjärravkänning och rumslig analys. LiDAR, som mäter avstånd med laserpulser, har en mängd olika tillämpningar, inklusive miljöövervakning och autonoma bilar. Från och med 2023 har LiDAR-marknaden sett en betydande tillväxt, vilket återspeglar teknikens expanderande tillämpningar och innovationer. 

Enligt Mordor Intelligence värderas dess marknadsstorlek till 2,14 biljoner USD år 2023 och förväntas växa till 5,32 biljoner USD år 2028, med en årlig tillväxt på 19,93 % under dessa fem år. Denna tillväxt drivs av ökade investeringar i nystartade LiDAR-företag, tekniska framsteg inom halvledare, MEMS, Flash LiDAR och andra LiDAR-tekniker och deras integrering inom olika branscher. Denna ökning av marknadsvärdet framhäver den viktiga roll som LiDAR har inom modern teknik samt dess potential för framtida användningsområden.

1. Miniatyrisering och integration i konsumentenheter

LiDAR används för ansiktsigenkänning i smartphones

Integrationen av LiDAR-tekniken i hemelektronik och dess efterföljande miniatyrisering är två av de mest anmärkningsvärda framstegen inom området. LiDAR-system brukade vara stora och endast användas för specifika ändamål. Men på senare tid har små, lätta LiDAR-sensorer skapats och de införlivas alltmer i vanliga prylar som kroppsnära enheter, drönare och smartphones.

Dessa förbättringar öppnar upp för att använda LiDAR inom många nya områden. Trenden mot miniatyrisering av LiDAR-tekniken handlar inte bara om att göra enheter mindre, utan även om att göra dem mer energi- och kostnadseffektiva. Detta har stora konsekvenser. I till exempel smartphones ger LiDAR möjlighet till nya applikationer i förstärkt verklighet (AR), där exakt rumslig kartläggning förbättrar det virtuella överlägget i verkliga miljöer. När det gäller personliga hälsoanordningar kan miniatyriserade LiDAR-sensorer hjälpa till med mer exakt spårning av fysisk aktivitet och även hjälpa till med falldetektering hos äldre och tillhandahålla data i realtid som kan rädda liv. 

Miniatyriserade LiDAR-sensorer kan också förbättra undvikande av hinder och terrängkartläggning i drönare. När drönare är utrustade med dessa kompakta sensorer kan de enkelt korsa och kartlägga stora och ofta otillgängliga terränger, vilket ger detaljerad topografisk data. Denna kapacitet är mycket användbar inom många områden, t.ex. skogsbruk och geologiska undersökningar. 

Drönare utrustade med LiDAR-teknik kan till exempel snabbt och exakt skanna geologiska funktioner i geologiska undersökningar och indikera möjliga risker som jordskred eller erosionsregioner. Dessa drönare kan övervaka biomassa, utvärdera skogens hälsa och till och med hjälpa till att planera hållbar avverkning. Drönare och LiDAR-miniatyrsensorer skapar tillsammans nya möjligheter till en effektiv och ingående miljöplanering och övervakning.

2. Halvledare med LiDAR

Halvledare med LiDAR är ett stort framsteg när det gäller både design och kapacitet. Konventionella LiDAR-system roterar lasersändarna och detektorerna med hjälp av mekaniska komponenter för att skanna det omgivande området. Som kontrast har halvledare med LiDAR inga rörliga delar. Denna metod minskar produktionskostnaderna och underhållskraven samtidigt som systemets robusthet och tillförlitlighet förbättras.

Halvledare med LiDAR har enorma potentiella fördelar, särskilt inom fordonssektorn. Robusta, långvariga sensorer som kan stå emot många olika väderförhållanden är avgörande för autonoma bilar. Dessa krav uppfylls av halvledare med LiDAR som ger ett bättre val för fordonsintegration än dess mekaniska motsvarigheter.

3. Förbättringar inom upplösning och räckvidd

LiDAR används i autonoma fordon

En annan betydande utveckling i nuvarande LiDAR-system är deras förbättrade upplösning och räckvidd. Moderna LiDAR-sensorer är mer exakta och kan upptäcka föremål på längre avstånd. Denna kapacitet är särskilt viktig i tillämpningar där det krävs en korrekt uppfattning av avlägsna föremål för säkerhet och navigering, t.ex. i avancerade förarstödssystem (ADAS) och autonom körning.

Autonoma fordons förmåga att identifiera små, avlägsna föremål, t.ex. ett barn som springer ut på vägen eller skräp på en motorväg, är avgörande. Förbättrad upplösning i geografiska informationssystem (GIS) gör det möjligt att kartlägga topografi mer i detalj. Detta är avgörande för miljöskydd, stadsplanering och även arkeologi, eftersom små förändringar i terrängen kan avslöja dolda landskap eller strukturer.

LiDAR med högre upplösning ger till exempel mer detaljerade miljödata och kan skilja mellan objekt som är tätt åtskilda, vilket gör kartläggning och objektidentifiering mer exakt. Denna ökade noggrannhet är avgörande för att kunna skapa precisa 3D-modeller av komplexa landskap som trädkronor och stadsmiljöer.

4. Integrering av AI och maskininlärning

Ett revolutionerande framsteg är kombinationen av LiDAR-teknik med artificiell intelligens (AI) och maskininlärning. Tack vare integrationen av AI är LiDAR-system nu aktiva tolkare av sin omgivning snarare än bara passiva insamlare av rumsliga data. Denna kombination möjliggör sofistikerad scenarioanalys och databehandling i realtid.

Utöver enkel kartläggning kan AI-förbättrad LiDAR känna igen och klassificera objekt, prognostisera rörelsemönster och till och med göra bedömningar baserat på den insamlade informationen. I autonom fordonsnavigering, där systemet måste förstå och reagera på dynamiska situationer, är denna färdighet avgörande. På liknande sätt kan AI-drivna LiDAR-system inom miljöövervakning mer exakt följa vilda djur, identifiera förändringar i landskapet och utvärdera skogarnas hälsa.

I stadsmiljöer kan AI-förbättrad LiDAR användas för intelligenta trafikledningssystem, analysera trafikflöde och fotgängares mönster för att optimera signaltider och minska trängsel. Dessa system är användbara vid katastrofhantering eftersom de snabbt kan utvärdera jordbävnings- eller översvämningsskador, vilket ger viktig information till räddnings- och återhämtningsinsatser.

5. Massproduktion

Drönare för precisionsodling

Slutligen är den mest betydande trenden förmodligen den som går mot massproducerande LiDAR-system till en lägre kostnad. Det har uppstått stordriftsfördelar till följd av den växande efterfrågan på LiDAR-sensorer när tekniken hittar ytterligare användningsområden. Utvecklingen inom tillverkningsteknik har sänkt kostnaderna ytterligare och öppnat upp för ett större utbud av applikationer för LiDAR-enheter.

Tack vare dess demokratisering är LiDAR-teknik är inte längre begränsad till dyra, nischade användningsområden. Nya möjligheter skapas av ekonomiska LiDAR-system inom allt från stadsplanering till jordbruksmetoder. Inom jordbruket kan prisvärda LiDAR-sensorer monteras på drönare eller traktorer för precisionsodling, vilket hjälper till att övervaka grödornas hälsa, optimera användningen av vatten och öka skördarna. Inom naturvård håller LiDAR på att bli ett viktigt verktyg för att övervaka avskogning och förlust av livsmiljöer, vilket ger data som kan vägleda bevarandestrategier och politiska beslut.

Rekommenderade produkter

SICK Industriell LIDAR-sensor 

SparkFun LIDAR-Lite V3 avståndssensor

Sammanfattning

LiDAR-teknikens kontinuerliga utveckling innebär en exceptionell period av uppfinning och tillväxt. Sättet vi interagerar med och uppfattar vår omgivning förändras till följd av olika faktorer, t.ex. integreringen av LiDAR i konsumentenheter, utvecklingen av halvledarsystem, förbättringar inom upplösning och räckvidd, införlivandet av AI och maskininlärning och behovet av massproduktion och överkomliga priser. Vi kan förutse ännu fler banbrytande användningsområden och lösningar när LiDAR-tekniken utvecklas ytterligare, vilket visar vilken anpassningsförmåga och potential som detta avancerade verktyg har.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Vad är LED-drivenheter för närfältskommunikation (NFC)?

Nästa inlägg

Lösningar för kraftomvandling från RND

Relaterade inlägg