Den ultimata guiden till kabelförskruvningar: installation, typer och underhåll

Profilbild

Säkra och tillförlitliga anslutningar är avgörande i dagens sammankopplade värld där elektriska system är avgörande för att vi ska kunna leva våra liv. Det är där kabelförskruvningar kommer in i bilden: 

Kabelförskruvningar eller kabelklämmor är viktiga men ibland förbisedda delar som säkrar och skyddar kablar och skapar en solid och tillförlitlig anslutning. De används ofta i industriella tillämpningar, främst för att leda ut kablar ur ett hölje på ett vattentätt sätt med samtidig dragavlastning. 

Att förstå kabelförskruvningar och deras funktion är avgörande för att uppnå effektiv och säker kommunikation, oavsett om du installerar ett nytt elsystem eller underhåller ett gammalt. Det är här RND kommer till hjälp, med en djupgående guide till kabelförskruvningar.

Kablelförskruvningar och miljön

Kabelförskruvningar har flera viktiga funktioner och erbjuder många fördelar i elektriska och industriella installationer. 

Här är de viktigaste funktionerna och fördelarna med kabelförskruvningar:

 • Kabelsäkring – fästa och hålla kablar på plats
 • Kabelskydd – skydda kablar från fukt, damm och kemikalier.
 • Miljötätning – skapa en tät försegling för att förhindra att föroreningar tränger in.
 • Dragavlastning – lättar spänningar och stress på kablar.
 • Elektrisk kontinuitet – bibehålla jordnings- och skärmningsintegritet.

Fördelar:

 • Säkerhet – minimerar risker för elektriska faror.
 • Tillförlitlighe – säkerställer stabil och pålitliga anslutningar.
 • Mångsidighet – finns i olika storlekar och utföranden för olika tillämpningar.
 • Enkel installation och enkelt underhåll – användarvänliga designer för snabb och effektiv installation.
 • Överensstämmelse med standarder – uppfyller branschens krav på säkerhet och prestanda.

Typer av kabelförskruvningar

Det finns flera olika typer av kabelförskruvningar i elektriska installationer. Vi har markerat vissa av de huvudsakliga typerna:

Enkel komprimering 

Dessa kabelförskruvningar, som vanligtvis används i byggnader och mindre installationer, har en enda tätningsmekanism. Beroende på tätningskrav och klimatförhållanden finns de i flera olika utföranden och ger en säker anslutning för kablar.

Dubbel komprimering 

Dubbla tätningsmekanismer används i kabelförskruvningar med dubbel kompression för att ge starkare tätningar och förbättrat skydd. De används ofta i fabriker, kraftverk och andra tillämpningar som kräver hög tillförlitlighet och motståndskraft.

Dessutom kan kabelförskruvningar med enkel eller dubbel komprimering användas med olika typer:

 • Vattentät – utformad för att ge vattentät försegling. De används i tillämpningar där kablarna kan utsättas för fukt eller sänkas ned i vatten. De har ofta IP68-klassning, vilket innebär att de är mycket tåliga mot vatten och damm.
 • Light-duty – tillverkad för allmänna tillämpningar med mildare tätningsstandarder kallas en “light-duty” kabelförskruvning. När kablar behöver anslutas och skyddas på ett säkert sätt används dessa genomföringar ofta i interiöra miljöer eller lågriskområden.
 • Flamsäkra eller explosionssäkra – tillverkade för att förhindra att explosioner sprids på riskfyllda platser eftersom de har specialiserade bygg- och tätningsmetoder för att hålla eventuella gnistor eller lågor inne i kapslingen, vilket minskar risken för explosioner av elektrisk utrustning.

Armerade kabelförskruvningar 

Armerade kabelförskruvningar är utformade för specifik användning med ståltrådsarmerade (SWA) kablar. Dessa kablar har en skyddande beläggning av ståltråd eller tejp, och armerade kabelförskruvningar ger en tillförlitlig anslutning och skyddar kabeln från skador.

Oarmerade kabelförskruvningar 

Oarmerade kabelförskruvningar är enklare än sina armerade motsvarigheter och är avsedda för användning med kablar som inte har ett extra lager av armerat skydd, t.ex. stålvajrar eller tejp. Dessa förskruvningar är särskilt avsedda för kablar som inte kräver den extra förstärkning som armerade kabelförskruvningar ger.

EMC-kabelförskruvningar 

EMC-kabelförskruvningar (elektromagnetisk kompatibilitet) används i applikationer där elektromagnetiska störningar (EMI) måste kontrolleras. De ger skydd mot elektromagnetisk strålning och säkerställer integriteten hos känsliga elektroniska system genom att minimera effekterna av EMI.

Värmetåliga kabelförskruvningar 

Särskilt utformade för att tåla höga temperaturer. De används i tillämpningar där kablar utsätts för förhöjda värmenivåer, t.ex. industriella processer eller miljöer med höga temperaturer.

Installation och användning

Innan du kan börja installera en kabelgenomföring måste du välja rätt typ. Tänk på material, IP-klass, gängtyp och temperaturområde. Se alltid till att du väljer rätt utrustningför din tillämpning och att du följer tillverkarens anvisningar.

Installationen av kabelförskruvningar omfattar flera steg för att ge en säker och pålitlig anslutning. Här visas processen för installation av kabelförskruvningar:

1. Välj rätt kabelförskruvning

   Välj en kabelförskruvning som matchar kabelns diameter och är lämplig för den specifika tillämpningen och miljöförhållandena. Ta sedan bort eventuella skyddskåpor eller insatser från kabelförskruvningen. 

   2. Förbered kabeln

   Skala av kabelns yttermantel för att frilägga ledarna. Längden på den avskalade delen ska vara tillräcklig för att passa kabelförskruvningen och ge korrekt ingrepp.

   3. För in kabeln i kabelförskruvningen

   För in den skalade änden av kabeln genom kabelförskruvningens gänga eller öppning. Se sedan till att kabeln är helt införd, så att ledarna kan sträckas ut utanför tätningsområdet.

   4. Placera tätningselementen

   Placera tätningselementen, t.ex. gummi- eller plasttätningar, runt kabeln i kabelförskruvningen. Dessa tätningar ger det nödvändiga fukt- och dammskyddet.

   5. Dra åt låsmuttern

   Skruva på låsmuttern på kabelförskruvningens kropp och dra åt den ordentligt för hand. Undvik att dra åt för hårt, eftersom det kan skada kabeln eller förskruvningen.

   6. Slutlig åtdragning

   Använd lämpliga verktyg, t.ex. skiftnycklar, för att dra åt låsmuttern ytterligare och säkerställa en korrekt tätning. Följ tillverkarens anvisningar beträffande vridmoment.

   7. Kontrollera att installationen är korrekt 

   Kontrollera först att kabeln sitter ordentligt fast i kabelförskruvningen utan överdriven belastning eller spänning. Se sedan till att tätningselementen komprimeras jämnt runt kabeln och ger en tät försegling. Kontrollera slutligen att det inte finns några synliga springor eller feljusteringar som kan äventyra tätningens effektivitet.

   8. Testa anslutningen 

   Genomför lämpliga tester för att säkerställa att kabelförskruvningen och anslutningen uppfyller de önskade elektriska och säkerhetsmässiga standarderna. Detta kan omfatta provning av isolationsresistans eller kontinuitetskontroller.

   Branschstandarder och föreskrifter

   Eftersom säkerhet är högsta prioritet vid utformningen av kabelförskruvningar har alla en IP-klassning så att du vet exakt vad du får. Förskruvningarnas effektivitet under olika arbetsuppgifter avgör hur väl de fungerar enligt Ingress Protection Marking (IP). Dessa klassificeringar når ofta nivåerna IP68 och IP69K. Det är mycket viktigt att säkerställa att alla enheter som används i explosiva miljöer följer lokala, nationella och internationella uppförandenormer.

   Kabelförskruvningar och tillbehör 

   Kabelförskruvningar finns i olika storlekar och utföranden, vilket kräver olika verktyg för att matcha motsvarande låsmutterdimensioner. Förutom kabelförskruvningar erbjuder RND vissa tillbehör och komponenter som kan hjälpa dig att installera kabelförskruvningar på det mest effektiva sättet.

   RND kabelförskruvningar

   Kabelförskruvningar, tillgängliga från RND, används ofta för att täta, säkra, skydda och ibland för att ge jordkontinuitet till kablarna. Förutom versioner i förnicklad mässing, nylon och rostfritt stål erbjuder RND ett brett sortiment av kabelförskruvningar i olika former och storlekar, t.ex. spiralformade. Klicka på knappen nedan för att se hela utbudet av RND kabelförskruvningar.

   Andra rekommenderade produkter

   Adaptrar

   I RND:s sortiment hittar du reduktions- och expansionsadaptrar tillverkade av förnicklad mässing eller polyamid i olika storlekar och former för att passa dina behov. Dessa adaptrar är specialiserade komponenter som används i kabelförskruvningar för att passa kablar eller ledningar av olika storlekar. RND-adaptrar hjälper till att överbrygga gapet mellan kabelförskruvningen och den kabel eller ledning som ansluts, vilket garanterar en säker och tillförlitlig anslutning. 

   Vattentäta tryckutjämningselement

   Vattentäta tryckutjämningselement, även kända som tryckutjämningsförskruvningar eller avluftningsförskruvningar, är specialkomponenter som används i vissa kabelförskruvningsinstallationer. Dessa element spelar en avgörande roll för att upprätthålla tryckjämvikten inuti kapslingen eller höljet där kabelförskruvningen är installerad. RND erbjuder tryckkompenseringselement med IP68- och IP66-skydd. De är idealiska för användning med utomhusbelysning, sensorutrustning och kommunikationsutrustning utomhus.

   Nyckelverktyg för kabelförskruvningar

   Nyckelverktyg, även kända som skiftnycklar, används ofta vid installation och underhåll av kabelförskruvningar. RND erbjuder mycket hållbara skruvnycklar tillverkade av krom-vanadinstål för åtdragning och lossning av bultar och muttrar. De har lång livslängd och är enkla att förvara och hantera.


   Total
   0
   Shares
   Tidigare inlägg

   Tillståndet för alternativ energi i och utanför Europa

   Nästa inlägg

   Robotars drift och rörelser – Hur fungerar robotar?

   Relaterade inlägg