Skydda kritiska system med kontaktdon för tuffa miljöer

Profilbild

Kontaktdonens tillförlitlighet blir allt viktigare i krävande industriella tillämpningar och tuffa utomhusmiljöer. Dessa kontaktdon fungerar som en livlina och garanterar oavbruten kraft och kommunikation, samtidigt som avgörande system skyddas från de skadliga effekterna av damm, vatten och höga temperaturer. Bulgin kan som en av de främsta tillverkarna av miljötätade komponenter och kontaktdon leverera kontaktdon med IP67-, IP68- och IP69K-klassificering tillverkade för tuffa miljöer. Den här guiden undersöker betydelsen av sådana kontaktdon för att hjälpa dig att välja det som bäst passar dina behov.

Så här fungerar IP-klassificering för kontaktdon i tuffa miljöer

Kontaktdon med IP-klassificering (kapslingsklass) är avsedda för användning i krävande miljöer. Dessa klassificeringar visar hur stort skydd mot vatten och solida föremål som kontaktdonen erbjuder. IP-klassificeringen består av två siffror: den första visar skyddsgraden mot fasta föremål och den andra skyddsgraden mot vatten. Ett IP67-kontaktdon ger exempelvis fullständigt skydd mot damm och kan sänkas ned i vatten upp till en meter i trettio minuter. Fortsätt att läsa mer om IP67-kontaktdon, samt IP68- och IP69K-kontaktdon.

IP67-kontaktdon

IP67-kontaktdon är särskilt tillverkade för att erbjuda starkt skydd mot vatten och solida föremål. Eftersom de skapar en stark barriär som håller sand, damm och andra små föremål ute, garanterar de säkerheten för invändiga elektriska komponenter. Dessutom läcker inte vatten igenom dessa kontaktdon när de sänks ned i vatten till ett visst djup.

Nyckelfunktioner för IP67-kontaktdon

 • Damm- och partikelbeständighet: för att möjliggöra tillförlitliga elektriska anslutningar i dammiga förhållanden är IP67-kontaktdonen tillverkade för att hålla ute damm och andra mikroskopiska partiklar från kontaktdonet.
 • Vattenbeständighet: perfekt för utomhusområden och fuktiga områden med stor risk för stänk och regn. De står emot kortvarig nedsänkning i vatten upp till en meter.
 • Kapslad konstruktion: för att ge en tät och säker anslutning innehåller IP67-kontaktdon normalt sett ett kapslat hölje som håller ute fukt och smuts.

Branscher som använder IP67-kontaktdon

IP67-kontaktdon används i hög grad i följande branscher:

 • Jordbruksmaskiner – kontaktdon i traktorer, skördetröskor och bevattningssystem måste klara att utsättas för smuts, damm och fukt.
 • Medicinsk utrustning – kirurgiska verktyg, diagnostikenhet och bärbar medicinsk utrustning förlitar sig på IP67-kontaktdon för att säkerställa tillförlitliga anslutningar även där det finns vätskor.
 • Gruvutrustning – för gruvutrustning används IP67-kontaktdon i transportbandsystem, borrmaskiner och krossar för att förhindra inträngning av damm och vatten.
 • Bilbranschen – IP67-kontaktdon är avgörande i bilbranschen eftersom de möjliggör tillförlitliga anslutningar i tuffa miljöer vid tillverkningsanläggningar.
 • Marin elektronik – perfekta för marin elektronik, eftersom de säkerställer tillförlitliga och hållbara anslutningar i tuffa och korrosiva marina miljöer.
 • Husbilar och båtar – IP67-kontaktdon är avgörande för tillförlitliga elektriska anslutningar i husvagnar, husbilar och båtar, särskilt i utomhusmiljöer.

Även om IP67-kontaktdon ger utmärkt skydd, kan det finnas tillfällen när det krävs ett ännu kraftigare försvar. Nu går vi vidare till IP68-kontaktdonen för att ta reda på om de är lämpliga för tuffa miljöer eller inte.

IP68-kontaktdon

Jämfört med IP67-kontaktdonen, erbjuder IP68 ännu högre skyddsnivå. De tål inte bara att sänkas ned i vatten upp till 10 meter i två veckor, de är också helt dammsäkra.

Nyckelfunktioner för IP68-kontaktdon

 • Förbättrat skydd – erbjuder en hög skyddsnivå mot damm, smuts och andra små partiklar som kan skada elektriska anslutningar.
 • Nedsänkning i vatten – lämpliga för undervattenskameror, sensorer och annan utrustning som används vid olje- och gasutvinning till havs samt andra tillämpningar där totalt vattenskydd krävs.
 • Kemisk beständighet – utformade för att tåla exponering för korrosiva ämnen som finns i industriella miljöer, till exempel oljor, lösningsmedel, kemikalier och andra ämnen.

Branscher som har nytta av IP68-kontaktdon

IP68-kontaktdon används i hög grad inom många olika branscher, inklusive:

 • Olja och gas: IP68-kontaktdon är nödvändiga för borrsystem under vatten, fjärrstyrda ventiler och övervakningsutrustning under vatten så att de kan tåla exponering för vatten, kemikalier och olja.
 • Vattenreningsverk: kontaktdon med IP68-klassificering är nödvändiga för flödesmätare, sensorer för vattennivå samt automatiserade ventiler i vattenreningsverk för att säkerställa tillförlitliga anslutningar i våta miljöer och under vattenytan.
 • Utomhussporter och wearables: nödvändiga för aktivitetsmätare, smartklockor och actionkameror så att de klarar att utsättas för fukt, svett och kortvarig nedsänkning i vatten.
 • Flyg- och försvarsindustri: tack vare deras förmåga att skydda mot vatten och damm är IP68-kontaktdon viktiga komponenter i undervattensdrönare, flygteknik och militära kommunikationssystem.

Även om IP68-kontaktdon erbjuder förbättrat skydd, finns det tillfällen när du behöver kontaktdon som tål de svåraste miljöer. I sådana situationer behöver du ett IP69K-kontaktdon. Ta reda på mer om den här produkten och dess oöverträffade tålighet.

IP69-kontaktdon

IP69K-kontaktdon är konstruerade för att tåla direkta vattenstrålar, högtrycksrengöring och fullständig dammsäkring, vilket möjliggör användning i de mest extrema miljöer.

Nyckelfunktioner för IP69K-kontaktdon

 • Skydd mot fasta föremål: kontaktdon med IP69K-klassificeringen ger oöverträffat skydd mot fasta föremål, vilket gör dem lämpliga för tillämpningar i miljöer med extremt slitage.
 • Marina tillämpningar: på samma sätt som IP67-kontaktdonen, är IP69K-kontaktdonen perfekta för marina miljöer eftersom de tål att utsättas för direkta och kraftfulla vattenstrålar.
 • Kemisk beständighet: konstruerad för att tåla exponering för korrosiva ämnen, rengöringskemikalier och höga temperaturer.

Branscher som använder IP69K-kontaktdon

IP69K-kontaktdon används liksom de andra IP-klassificerade kontaktdonen flitigt inom många branscher, till exempel:

 • Livsmedels- och dryckesbranscherna – maskiner för bearbetning av livsmedel och drycker, transportbandssystem och automatiserad förpackningsutrustning använder  IP69K-kontaktdon för att tåla rengöringstekniker med högt tryck och höga temperaturer, samtidigt som de upprätthåller tillförlitliga anslutningar.
 • Järnväg och transporter – kontaktdon för utvändig belysning, fordonsbelysning och kommunikationssystem måste vara robusta för att tåla regelbunden rengöring.
 • Läkemedelstillverkning – avgörande för kemisk blandningsutrustning, processmaskiner och mixers så att de ska tåla strikta rengöringsprocedurer.
 • Byggbranschen – grävmaskiner, schaktmaskiner, lastare och andra tunga maskiner inom byggbranschen kräver hållbara, kapslade anslutningar som kan hantera flitig rengöring och exponering för vatten.

Välja rätt IP-klassat kontaktdon

När du väljer ett kontaktdon för tuffa miljöer finns det flera faktorer att tänka på:

 1. Specifika krav – fastställ vilket djup och vilken varaktighet för nedsänkning i vatten eller frekvens för högtrycksrengöring som krävs för din tillämpning.
 2. Kompatibilitet – kontrollera att det valda kontaktdonet är kompatibelt med befintlig utrustning och befintliga system för att förhindra potentiella problem eller konflikter.

Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan du säkerställa rätt kontaktdon för din tillämpning. Om du fortfarande undrar över något kan Bulgin hjälpa dig! Kontakta Bulgins experter här om du vill prata om dina specifika anslutningsbehov.

Bulgin: din betrodda partner för anslutningar i tuffa miljöer

Bulgin är ett välkänt varumärke inom branschen för kontaktdon avsedda för tuffa förhållanden. Varumärket tillhandahåller ett omfattande sortiment av kontaktdon noggrant konstruerade för att tåla de tuffaste miljöer. Oavsett om du behöver IP67-, IP68- eller IP69K-kontaktdon, erbjuder Bulgin den perfekta anslutningslösningen. Du kan säkerställa lång hållbarhet, tillförlitlighet och säkerhet för dina vitala system genom att välja Bulgin som din partner.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Kan AI ersätta mänsklig intelligens?

Nästa inlägg

Molnintegrering för sömlös anslutning och datautväxling

Relaterade inlägg