Underlättar industriell anslutning: Fördelarna med SNAP IN-teknik

Profilbild

Teknik inom industrisektorn utvecklas hela tiden för att nå efterfrågan på industriernas sakernas internet (IIOT). Denna nya era av industriell anslutning kräver att anläggningar installerar fler sensorer för att möta den höga efterfrågan på uppgifter från fältet. Men det är en tidskrävande process att koppla dessa sensorer och tillhörande elinstallation. Dessutom finns det en ökande press på industriföretag att minimera avbrottstiden, vilket gör att det är viktigt att hitta nya sätt att optimera kopplingsprocessen på.

Kontrollskåpskoppling har också en viktig roll för säkerheten. En lös eller felaktig anslutning kan vara skadlig för dataöverföringen och leda till okända eller osäkra villkor. Därför måste stor försiktighet vidtas vid byggande av paneler och kopplingskretsar. Varje anslutning måste göras säker för att minimera säkerhetsrisken. I en vanlig skruvkoppling kan detta göras genom att använda en momentskruvmejsel och se efter tre sensoriska bekräftelser:

  • Optisk bekräftelse när anslutningen är synligt säker.
  • Akustisk återkoppling när ett ljudligt klick hörs vid nått vridmoment.
  • Haptisk bekräftelse när spänningen i ledningen ändras efter att anslutningen gjorts.

Det är väldigt tidskrävande att använda en momentskruvmejsel för varje anslutning i ett stort kopplingsskåp och då krävs särskilda verktyg. Dessa begränsningar har lett till att nya anslutningsutformningar som SNAP IN-tekniken har utvecklats.

Så här fungerar SNAP IN-anslutningsteknik

Kopplingstekniken har utvecklats mycket från den enkla skruvanslutningen som användes tidigare. Till exempel separerar kontaktdon med spännklämma de mekaniska och elektriska funktionerna, vilket gör att tekniker kan använda en skruvmejsel för att öppna kopplingen och sätta in kabeln utan vridmoment. Insticksskruvkopplingar fungerar på ett liknande sätt men inget verktyg behövs till kabelinsättningen. SNAP IN-kopplingar har ytterligare funktioner som gör det lättare att aktivera fjäderkopplingen och samtidigt ge sensorisk bekräftelse för en säker anslutning. En annan fördel är att denna kopplingstyp lämpar sig för kablar med eller utan ändhylsor.

En SNAP IN-koppling har en förspänd fjäder som klämmer fast kabeländen. När kabeln trycks in i kontaktdonet rör den en utlösarpunkt som aktiverar klämmekanismen. Sedan är det bara att trycka på den gröna tryckknappen med en skruvmejsel eller ett annat verktyg för att lösgöra kabeln.

En steg-för-steg-guide till att skapa en anslutning med SNAP IN-teknik finns nedan:

  1. Ta isär kabeländen (ingen annan förberedelse behövs)
  2. För in den isärtagna kabeln i den förspända kopplingspunkten.
  3. Lyssna efter ett ljudligt klick när utlösarmekanismen aktiverar klämpunkten.
  4. Tryck in den gröna tryckknappen för att lösgöra klämman och ta bort kabeln.

SNAP IN-kopplingar erbjuder samma sensoriska bekräftelse som momentskruvmejslar med en skruvkoppling. När kabeln är korrekt och djupt isatt i kontaktpunkten utlöses klämman med ett ljudligt klick för en akustisk bekräftelse. Den gröna tryckknappen åker ut för att ge visuellt bevis på en säker anslutning. En ändring i kabelspänning märks också när klämman utlöses för att ge haptisk återkoppling till teknikern.

Denna nya kopplingsteknik tar kabeldragning till en helt ny nivå eftersom den möjliggör att flexibla kablar med och utan kabeländhylsor kan kopplas snabbt, enkelt och utan verktyg. Resultatet är gastäta och långvariga kopplingar som kan stå emot vibration. Klippon® kopplingsplintar från Weidmüller, med SNAP IN-anslutningsteknik, är både säkra och pålitliga och erbjuder industrianvändningar en högre skyddsnivå mot processtörningar orsakade av lösa kopplingar

Så här möjliggör SNAP IN-anslutningsteknik automatisering

Strävan efter snabbare installation av kabelskåp innebär att industriföretag söker efter sätt att optimera denna process i varje steg – från planering till panelbyggande och kabeldragning. Tekniker som banar väg för framtida automatisering är speciellt attraktiva eftersom processen historiskt sett är nästan helt manuell. Robotassisterad panelmontering har potentialen att revolutionera processen för panelbyggande och kabeldragning för industrisektorn genom att minimera både tids- och arbetskrav. SNAP IN-kopplingar är därför redo för framtiden eftersom de har funktioner som lämpar sig för robotassisterad montering.

Planeringssteget

Ingenjörer kan planera sina kopplingsplintar i det digitala rummet med hjälp av Weidmüller konfigurator (WMC). Systemet integrerar med eCAD för att säkerställa konsekvent användning av data och korrekt montering utan mänskliga fel under utformnings- och implementeringsstegen. Dessutom kan utformningen av kopplingsplintar från WMC användas i automatiseringssystem för panelbyggande.

Steget för panelbyggande

Det finns två komponenter i steget för panelbyggande, som är arbetsintensiva och tidskrävande, där utformning av SNAP IN-koppling kan spela en viktig roll:

1. Manuell montering: 

Stommarna i de nya kopplingsplintarna i SNAP IN S-serien har utformats för att enkelt kunna greppas och monteras av industrirobotar. Denna funktion möjliggör en mycket högre automatiseringskomponent till monteringsprocessen. Industriföretag kan uppnå en tidsbesparing på 60 % i kopplingsplintmontering med SNAP IN-kopplingar med sin robotvänliga utformning. 

2. Lasermärkning:

Kopplingsmärkning är en viktig komponent i panelbyggande för att säkerställa att kretsar är korrekt kopplade. Manuell märkning tar lång tid och risken för mänskliga fel är stor. Dessutom är SNAP IN-kopplingar optimalt utformade för fullt automatiserad lasermärkning. Denna funktion gör det möjligt att nå en tidsbesparing på 90 % i märkningsprocessen med färre fel.

Kopplingssteget

Utrymmet är begränsat i industrianläggningar så utrymme står högt i kurs och skåpen är ofta kompakta med litet utrymme för manövrering. Genom att arbeta med verktyg och enkelt föra in varje kabel i lämpligt kontaktdon blir det lättare för tekniker att utföra sina uppgifter i dessa begränsade utrymmen. 

Det faktum att SNAP IN-kopplingar kan fungera med eller utan kabeländhylsor gör också teknikerns jobb enklare och effektivare. Faktiskt så gör anslutningspunkten kontaktdonen redo att automatiseras så att kopplingssteget kan automatiseras i framtiden, och installationstiden kan kortas ner ännu mer.

Sammanfattning

Industrisektorn tar stora steg framåt inom tekniken med spridningen av nya smarta enheter som underlättar IIOT. Fler enheter kräver fler kopplingar men kopplingsskåpen är redan överfulla och utrymmet är begränsat. Samtidigt är det arbetsintensivt och tidskrävande att bygga paneler och koppla kretsar, vilket gör det utmanande för industriföretag att minska avbrottstiden.

SNAP IN-anslutningsteknik kan övervinna dessa utmaningar med anslutningar som är permanent pålitliga, säkra och lätthanterade. De är lätta att använda utan verktyg, så tekniker kan spara tid vid installationen. Likväl garanteras en säker anslutning via optisk, akustisk och haptisk återkoppling.

Dessutom har SNAP IN-kopplingar utformats med automatisering i åtanke. De kan enkelt greppas och monteras av robotar och de är kompatibla med fullt automatiserad lasermärkning. Båda dessa funktioner möjliggör en betydande tidsbesparing under panelbyggande.

Hitta mer information om SNAP IN-anslutningar och hela sortimentet från Weidmüller här. Som återförsäljare erbjuder Distrelec ett brett utbud av produkter som utformats och skapats för industrianvändning.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Energieffektiva lösningar från Panasonic

Nästa inlägg

“Solder on the Go” med Weller

Relaterade inlägg