Automation Nation: fremtidens jobber i EU

Avatar photo

Det er ingen hemmelighet at automasjon endrer dagens og fremtidens arbeidsplasser. Automasjon har hatt en konsekvent økende markedsandel og antas å vokse med en årlig vekstrate på rundt 9% innen 2025. Utviklinger innebærer at fremtidens arbeidsplasser stadig endres og dette påvirker også jobbene som er tilgjengelig.

Som et resultat av dette har vi hos Elfa Distrelec analysert selve landskapet av arbeidsplasser i 2020 inkludert antall roller i hver bransje og prosentandel av ansatte som mest sannsynlig vil bli erstattet av automasjon. Vi regnet så ut hvor mange som vil bli erstattet innen 2030 basert på ulike bransjers vekstrater. Dette gjorde at vi kunne skape et bilde av europeiske land som vil bli påvirket mest av økende automasjon basert på antall roller de har i hver av bransjene, noe som gjorde at vi igjen kunne regne ut forskjellen mellom antall roller i fare i 2020 sammenlignet med anslåtte tall for 2030.

Automasjon på arbeidsplassen møtes ofte med engstelse og frykt. Men hvis bedrifter ikke begynner å bruke disse teknologiene kan det hende at de vil være mindre konkurransedyktige og miste markedsandel, noe som bidrar til jobbtap over tid. Bortsett fra skepsis har automasjon potensiale til å forbedre måten vi jobber på og, spesielt for de i manulle roller som jobber usosiale nattskift, skape en bedre balanse mellom arbeid og fritid. Land har mest roller som risikerer å bli erstattet av automasjon innen 2030 reflekterer også et endrende jobblandskap, hvor man kan fortsette å vokse og få et bedre arbeidsmiljø

Frankrike kom på førsteplass når det gjelder forskjeller mellom roller som risikerer å bli automatiske mellom 2020 og 2030, med 2 221 374 roller i faresonen i 2020 og med 2 285 980 roller i 2030 (en forskjell på 64 633). Forskning fra Frankrike analyserte jobbdata fra over 55 000 produksjonsfirma og viste at produktiviteten per individ har økt i de bedriftene som har begynt å bruke automasjon. Forskningen viste også at det var en reduksjon i antall ansatte totalt. Men, takket være forbedret produksjon og relative kostnadsreduksjoner, har antall jobber ved disse bedriftene faktisk økt. Studien viser at de selskapene som ikke tar i bruk automasjonsprosesser så en reduksjon i antall ansatte, et direkte resultat av økte kostnader og redusert produktivitet, samt en reduksjon av markedsandelen. På tross av disse studiene, viser data fra Statista at 40% av ansatte i Frankrike var engstelige for hvordan kunstig intelligens og automasjon ville påvirke jobbene deres, noe som viser at folk fortsatt ikke er helt overbevist over potensialet i denne teknologien.

Tyskland kom på andreplass, men kom likevel på førsteplass når det gjelder det totale antallet jobber som risikerer å bli automatiserte. I 2020 var det 3 384 638 roller som risikerte å bli automatiserte, sammenlignet med anslåtte 3 446 732 roller innen 2030. Studier viser at over en periode på over 20 år av arbeidsautomasjon i Tyskland er det ikke bevist at roboter er en årsak til jobbtap i landet i sin helhet. Årsaken er heller endringer og begrensinger i den typen jobber ansatte gjør. For eksempel, å gi delene av de rollene som kan automatiseres til roboter og legge mer vekt på de delene som trenger menneskelig inngrep. I noen tilfeller har roboter også blitt brukt for å dekke nattskift, noe som betyr at ansatte ikke lenger må jobbe like mange usosiale skift.

På tredjeplass finner vi Spania, med en økning av 42 891 roller som risikerer å bli automatiserte mellom 2020 og 2030. Spanske arbeidere uttrykte også betydelige bekyrminger over AI og automasjon, og studier viser at opptil 59% av ansatte har disse bekymringene. For noen år siden ble det også skapt overskrifter en lagmannsrett tok parti med arbeidere som hadde fått sparken etter å ha blitt erstattet av mer effektive maskiner, hvor eksperter hevdet at det bør finnes en form for juridisk reform som beskytter arbeidernes rettigheter samtidig som den sørger for at det digitale gapet mellom bedrifter i Spania ikke fortsetter å utvide seg.

Vår forskning fant at selv om land som Italia hadde et høyt antall jobber som risikerte å bli automatiserte innen 2030, var forskjellen på antall roller mellom 2020 og 2030 mindre enn i andre land som Spania, hovedsaklig på grunn av de ulike rollene som er tilgjengelig i de områdene.

En økning av roller i fare

Takket være automasjon er det anslått at flere bedrifter forsetter å vokse, med antall ansatte knyttet til juridisk og sosial sektor anslått å vokse til 32%, kundeansvarlige til 20%, og bedriftsledere til 18%. Profesjonelle som arbeider på kontorer kom på førsetplass over den største økningen over roller i fare for å bli erstattet av automasjon. Basert på tall fra 2020, er det 7% av ansatte i sektoren som har høy sannsynlighet for å bli erstattet av automasjon, og bransjen er anslått å vokse med 14% innen 2020, og dette vil bidra til at 79 065 flere roller vil bli erstattet, med 639 807 roller i faresonen totalt.

På andreplass finner man forskere og ingeniører, hvor 8% av ansatte var i faresonen i 2020 og bransjen er anslått å vokse med 14.8%. Dette betyr at det vil være en økning av 77 065 roller i faresonen innen 2030, med 597 777 roller i faresonen totalt. I et mindre antall, men likevel betydelig innenfor topp 5, finner man roller som konstruksjonsarbeid og disse er forventet å øke med 6.3% på tross av 16% av rollene i 2020 var i faresonen. Vi så på bransjeforskjeller mellom roller i 2020 og 2030 istedenfor det totale antall jobber i faresonen, men i bransjer som konstruksjon har man en betydelig høyere antall roller i faresonen totalt, selv om de ikke kom like høyt på lista når det gjelder økte roller. Dette er sektoren som har det største antallet roller i faresonen i 2030 basert på de totale tallene, og det er snakk om 1 255 667 roller.

På femteplass finner vi bransjen som er anslått å vokse mest innen 2030: juridisk og sosial. Rollene i dette feltet er forventet å øke med 32%. Bransjen er heller ikke like utsatt for å bli erstattet av  automatiserte prosesser i 2020, og kun 5% av ansatte var i denne faresonen mellom 2020 og 2030.

Flere roller i denne topp 10-listen inkluderer tekniske arbeidere, salg, helseprofesjonelle, lærere og rengjørere.

Bransjer med roller som vil reduseres

Automasjon vil endre ulike bransjer på ulike måter, så det er kanskje overraskende at bransjer med høyere antall ansatte i faresonen i 2020 vil være mindre i faresonen innen 2030. Dette er fordi disse bransjene vil se en nedgang, hvor andre er anslått å vokse på tross av automasjon. Den største nedgangen av roller finner man i jordbruks- og hagesektoren. På tross av at 13% av disse arbeiderne var i faresonen i 2020, vil det teknisk sett være færre roller i faresonen i 2030, og sektoren er anslått å ha en nedgang på -21.7%. Morgendagens jordbruki EU er avhengig av at flere deler automatiseres og digitaliseres, noe som vil gjøre det mulig for markedet å vokse. Men dette vil likevel resultere i at behovet etter menneskelige arbeidere blir mindre.

Nøkkeltrenden her er at hovedandelen av bransjene med et redusert antall roller i faresonen er tradisjonelt manuelle jobber, og disse hadde en høyere andel av ansatte i faresonen i 2020. For eksempel, på andreplass finner vi metall- og maskineriarbeidere. 15% av disse var i faresonen i 2020. Men på grunn av en anslått nedgang på -9.1% innen 2030 vil det være færre roller i faresonen i de kommende årene, hovedsaklig på grunn av at overgangen allerede har funnet sted og det er ikke like mange roller tilgjengelig. Når vi rangerer posisjonene med antall roller i faresonen totalt, kommer metall- og maskineriarbeidere på fjerdeplass, med 1 011 185 roller i faresonen innen 2030.

Det som er overraskende er at kontorarbeidere kommer på femteplass. Med kun 6% av det totale antallet arbeidere i faresonen i 2020 og en industrinedgang på -8.5% innen 2030, er det 39 467 jobber i faresonen. Kontorarbeidere er typisk ansvarlig for administrasjonsroller og er ofte grunnleggende for at arbeidet på kontoret går smidig for seg. Mest sannsynlig vil mange av disse rollene være automatisert innen 2030.

Automasjon på jobb vil spille en grunnleggende rolle i de kommende årene, både for bransjer som utvikler seg og hvor behovet for menneskelig inngrep vil fortsatte å synke. Man vil stadig se en endring i hvordan menneskelige roller fungerer, med omskolering og ekstra undervisning nødvendig i noen områder hvor rollene har blitt erstattet av automasjon. Vår studie viser skalaen av dette og hvor raskt endringene vil finne sted innen 2030, spesielt for de landene som vil se den største endringen i rollene som mest sannsynlig vil bli automatisert.

——————————————————————————————————————————-

Metode

Vi brukte data fra Cedefop for å finne inbyggertall av ansatte etter sektor og yrke på tvers av EU i 2020, og regnet så ut hvor mange roller som var i faresonen basert på antall ansatte med høy automasjonsrisiko for hvert yrke. Vi analyserte så anslått vekst innen 2030 for hver av disse områdene og regnet ut hvor mange roller som vil væe i faresonen innen 2030 på denne basis, og analyserte ulikheten mellom resultater fra 2020 og 2030.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Hvor viktig er personlig verneutstyr? – RND

Neste innlegg

Velg optimale IoT-tilkoblinger med Industrial Shields

Relaterte innlegg