Velg optimale IoT-tilkoblinger med Industrial Shields

Avatar photo

Tingenes internett (IoT) handler om samspillet mellom alle komponenter i et IoT-system, inkludert sensorer, gateways, rutere, plattformer og applikasjoner. Det handler ofte om nettverkssystemer som er kategorisert basert på båndbredde, rekkevidde og strømbehov.

Kravene for IoT-prosjekter varierer og bruker ulike tilkoblingsmetoder. Man opplever kanskje at det tar tid og krefter å finne de rette løsningene for ulike prosjekter. Industrial Shields er her for å hjelp – en produsent med en stor portefølje knyttet til tingenes internett og industrielle tings internett (IIoT). De har flere løsninger for tilkobling og overvåking av anlegget ditt.

Tilkoblingsutfordringer

Før vi går gjennom disse løsningene er det lurt å være klar over utfordringene knyttet til tilkobling. En av de største utfordringene for bedrifter i dag er innføring av nye teknologier. Selv om det er umulig å holde seg oppdatert på enhver ny utvikling er det viktig å ha en god oversikt over det som skjer i egen bransje. Man bruker kanskje en tredjepart for å overvåke ulike deler av bedriften avhengig av hvilke prioriteringer man har. Dette er ofte lukkede løsninger som kan tilpasses, repareres og oppgraderes.

Et valg er løsninger basert på åpne kildekoder. Slike løsninger gjør at du selv er har fullstendig kontroll over hele systemet. På denne måten bestemmer du selv hva du ønsker å overvåke, hvor ofte og hvor du sender og oppbevarer dine data. Her kan man spare stort på lisenser, konsultasjoner og tredjepartsprogrammering.

For å kunne velge det beste tilkoblingsnettverket for din smartbedrift må du være klar over dine prosjekters krav ved alle trinn i distribusjonsprosessen, samt ha en god forståelse av IoT.

IoT tilkoblingsløsninger

IoT er en populær teknologi som kombinerer den digitale og fysiske verden for en smartere fremtid, og dette er en teknologi som fortsetter å utvikle seg. Fordi mobil, WiFi og Bluetooth allerede er etablerte trådløse teknologier er det lett å glemme hvor viktig det er at IoT-tilkoblingen gjøres på skikkelig måte.

I denne artikkelen vil vi se nærmere på løsninger fra Industrial Shields, slik at du kan koble til utstyret ditt på en skikkelig måte.

IoT og PLC

Industrial Shields har en utmerket portefølje som fokuserer på IoT og blant disse finner man PLCer og andre enheter med Arduino, ESP32 og Raspberry PI-teknologier. Med IoT og IIoT er mulighetene endeløse. Nedenfor går vi gjennom noen av disse.

IoT drivhus

Bønder som har begynt å ta i bruk IoT kan samle ulike datapunkt i drivhuset med tidligere uhørt granularitet takket være IoT-sensorer. På denne måten kan man overvåke og styre ulike miljøendringer som fuktighet, temperatur, irrigering, lyseksponering, Co2 og jordfuktighet. Brukere kan ivareta drivhusets ytelse, forhold og holde styr på ethvert avvik som oppstår.

Sammen med Open Mote (en prototypeplattform for IIoT med åpen kildekode) og panel PCer, har Industrial Shields Arduino PLCer blitt installert i et drivhus på 20 0000 m2 for å overvåke og automatisere ulike prosesser. Alle sensorene er tilkoblet til nettverket gjennom Open Mote. Flere Ardunio PLCer og Touchberry (Raspberry panel PC) er tilkoblet til samme nettverk, slik at man kan overvåke de ulike parameterne.

Se videoen nedenfor for å se hvordan man overvåker og styrer flere I/Oer med Arduino PLC og Raspberry Pi panel PC fra Industrial Shields.

IoT for bruk med bil

IoT er vanlig for bruk i bilproduksjon og kobler til enheter, som sensorer, kamera og GPS-systemer som er koblet til nettskyen og gir sanntidsdata. Dette er med på å bidra til forbedringen av både produksjon og transport av biler.

Rapsberry PLCer fra Industrial Shields har også blitt installert i hundrevis av vaskehaller for å overvåke statusen deres, enten om er operasjonelle eller stillestående, og hvorfor de har stoppet; ute av drift, feil eller vedlikehold.

Man bruker også sensorer for å overvåke energiforbruk (i deler av motorer, pumper eller kompressorer) i ulike deler av vaskehallen for å samle data.

Tjenesten er koblet til nettverket, og kan brukes for å sjekke feil og lekkasjer (energi, vann eller forbruksvarer). På denne måten kan man også se nærmere på hvor man kan redusere kostnader og analysere hvor økonomisk vaskehallens drift er.

Eiendeler og lagerbeholdning

Tilkoblede sensorer kan overvåke alle eiendelene som befinner seg i et varehus. Smarthyller gir beskjed om lave lagerbeholdninger, feilplasserte varer, temperaturer, tyveri og annen informasjon.

Industrial Shields har utviklet Open Motes og ESP32 PLC som gjør at man kan overvåke miljøforhold i et varehus på 100 000 m2.

Hvilken kommunikasjonsprotokoll er egnet for dine prosjekter?

Hver IoT kommunikasjonsprotokoll har unike egenskaper som gjør at de er godt egnet for noen prosjekter, mens fullstendig ubrukelig for andre. Tilkoblingsområde, minne, effekt og installasjonskostnader er blant de mest variable faktorene. Noen kan kommunisere på tvers av fysiske barrier, mens andre kan kun tilkoble enheter i én bygning. Bluetooth, for eksempel, trenger lite strøm og minne, men har begrenset tilkoblingsområde.

Programvare for IoT

Industrial Shields tilbyr PLCer med WiFi, Bluetooth, DALI, LoRa og andre teknologier. Som produsenten hevder, “En link er bedre og mer egnet enn andre avhengig av bedriftens objektiver.” For å illustrere: kommunikasjonsprotokollen RS-485 sender data i høyhastighet over avstander på opptil 12 meter.

PLCer fra Industrial Shields brukes for å bestemme gjeldende og forventet lokaltemperatur. Dette er en applikasjon som brukes over hele verden. I dette tilfellet har man konfigurert en PLC ved å bruke nødvendige HTTPCMD og JSONPARSE-direktiver.

For å gi industrielle bedrifter den beste infrastrukturen for å dele all type data har Industrial Shields utviklet industrielle, trådløse LAN-enheter (WLAN) for å imøtekomme WiFi-kravene i bransjen.

ThingsBoard

MQTT, CoAP og HTTP er tre velkjente IoT-protokoller som gjør at man kan koble til enheter, både på nettskyen og på anlegget. ThingsBoard er en IoT-plattform med åpen kildekode for håndtering av enheter og for å samle, behandle og visualisere data. ThingsBoard kombinerer skalerbarhet, feiltoleranse og ytelse slik at du aldri trenger å bekymre deg for datatap. Industrial Shields har flere overvåkingsløsninger som er basert på denne fleksbile plattformen, en plattform som gjør at man sparer mye på lisenskostnader.

MQTT

MQTT er en OASIS standard beskjedsprotokoll for å tilkoble eksterne enheter med lite koding og lite nettverksbåndbredde ved å bruke publish/subscribe. I dag brukes MQTT i flere sektorer, som bilsektoren, produksjon, telekommunikasjon, og olje og gass.

Dette er er også en protokoll som brukes i de løsningene vi har gått gjennom ovenfor.

Firmata

Firmdata er en standardprotokoll som gjør det mulig for vertsdatamaskiner (som en panel pc) å kommunisere med mikrokontrollere (som Arduino). Denne protokollen fungerer som fastvare for alle mikrokontrollere og også som programvare på alle vertsdatamaskiner. Målet er å la brukere å fullstendig kontrollere Arduino via programvaren til en vertsdatamaskin.

Emoncms

Emoncms er en kraftig webapplikasjon med åpen kildekode som behandler, logger og viser energi, temperatur og andre typer data. Ved bruk av Emoncms kan du se hva som skjer i en Ardunio PLC på en webserver. Det er også mulig å vise diagrammer og sammenligne data for bedre tilbakemelding fra en installasjon. Dataen kan visualiseres på en datamaskin, et nettbrett eller en smarttelefon.

Node-RED

Node-RED er et strømningsbasert programmeringsverktøy for IoT tilkobling av maskinvare, API og tjenester på nett. Den tilbyr en nettleserbasert editor som leder strømninger ved hjelp av flere noder.

Hvorfor velge Industrial Shields?

Ved produsere høytytende industrielle PLCer med Arduino, ESP32 og Raspberry har Industrial Shields nådd nye høyder med maskinvare med åpen kildekode. Du kan erstatte tradisjonelle PLCer med en programmerbar logisk styring for alle type automasjonsprosesser.

Når du velger enheter fra Industrial Shields har du en åpen løsning uten lisenskostnader. Industrial Shields utvikler produkter egnet for industriell automasjon med mulighet for modulære design i fremtiden. De tilbyr også produkter til gode priser, med enestående teknisk støtte.  

Anbefalte produkter

Programmerbar logikkstyring, M-Duino, Industrial Shields

Programmerbar logikkstyring, ESP32, Industrial Shields

Berøringspaneler, Industrial Shields

Programmerbar logikkstyring, Raspberry PLC, Industrial Shields

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Automation Nation: fremtidens jobber i EU

Neste innlegg

EA Elektro-Automatik lanserer den nye 10000-serien

Relaterte innlegg