Hørselsvern

Øret er et følsomt organ, og det kan bli skadet hvis det blir utsatt for for mye støy. Måling av støy kalles et lydtrykknivå (SPL) og oppgis i enheten desibel (dB).

Ikke all støy er den samme, og det er viktig å vurdere hvilken type støy en arbeidstaker er utsatt for før det best egnede PVU-et velges.

Det er to støyegenskaper som er viktige å ta hensyn til før PVU velges:

  1. Støyfrekvensen
  2. Støyens intensitet ved denne frekvensen (eller frekvensene)

Frekvens er egenskapen til støy som bestemmer toneleiet. Støy i et høyt toneleie, som ulyder fra et lager, inneholder høyfrekvent lydenergi. Støy i et lavt toneleie, som duringen fra en elektrisk generator, inneholder lavfrekvent lydenergi. Frekvens er et viktig hensyn, fordi øret har forskjellig følsomhet ved forskjellige frekvenser.

Øret er mest følsomt ved frekvenser fra ca. 400–6000 Hz. Disse frekvensene er viktige for taleforståelighet, og skade på øret i dette området kan ha en betydelig innvirkning på personen som lider av hørselstap. Ørets økte følsomhet ved disse frekvensene formes matematisk med en frekvenskurve kjent som den A-vektede kurven.

Når et SPL oppgis, kan det oppgis ved hjelp av den A-vektede verdien (dBA). Dette viser at verdien er justert for å representere relevansen for ørets følsomhet.

Kort fortalt er øret ved svært lave og svært høye frekvenser, mindre følsomt, mens øret er mye mer følsomt ved frekvenser midt i lydområdet. Følgelig må hørselsvern utformes og velges for å sikre at dette tas i betraktning.

Å velge hørselsvern som samsvarer med standarden EN 352 vil sikre at øret blir beskyttet. Formålet med ethvert verneprodukt er å redusere SPL-et ved øret til et nivå som ikke vil forårsake skade. Det spesifikke nivået av reduksjon som kreves, varierer etter region, men generelt vil et SPL over 80 (dBA) for noe annet enn en svært kort periode, føre til skade på øret.

Ved valg av hørselsvern er det flere kriterier som produsenten av produktet er pålagt å oppi i instruksjonene til brukeren. Disse kriteriene bidrar når du skal velge hørselsvern:

  • Anslått beskyttelsesnivå (APL) gir verdien av beskyttelse ved en bestemt frekvens. Frekvensene der APL oppgis oftest, starter ofte ved en lav frekvens. Frekvensen dobles deretter for den neste APL-verdien. Dette kalles en økning i oktavbånd.
  • Single Number Rating (SNR) er en verdi som representerer produktets samlede ytelse og er basert på produktets A-vektede ytelse. Den gir mindre detaljert informasjon enn APL-verdiene, men den er nyttig for å begrense et søk etter hørselsvern.
  • Høy, middels, lav (H,M,L) er verdier som oppgir hørselsvernets ytelse. H-, M- og L-verdiene er en middelvei mellom SNR og APL, og gir en relativt detaljert beskrivelse av produktets ytelse.

Det finnes forskjellige typer hørselsvern. De vanligste typene er øreklokker og ørepropper. Øreklokker sitter over øret og er avhengig av en forsegling mellom siden av hodet og øreklokkens pute for å gi beskyttelse. Ørepropper eller -plugger må settes inn i åpningen i det ytre øret og forsegle mot ørets hud.

Avit

Ørepropper, koniske, pakke à 10 stk.

Peltor

Hjelmmontert hørselsvern

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Øyevern

Neste innlegg

Vernesko

Relaterte innlegg