Ochronnik słuchu

Ucho jest wrażliwym narządem i może ulec uszkodzeniu w przypadku narażenia na nadmierny poziom hałasu. Pomiar hałasu jest określany jako poziom ciśnienia akustycznego (SPL) i jest podawany w decybelach (dB).

Nie każdy hałas jest taki sam i ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o wyborze najbardziej odpowiednich środków ochrony indywidualnej wziąć pod uwagę rodzaj hałasu, na jaki narażony jest pracownik.

Przed podjęciem decyzji o wyborze środków ochrony indywidualnej należy wziąć pod uwagę dwie właściwości hałasu:

  1. Częstotliwość hałasu
  2. Intensywność hałasu przy tej częstotliwości (lub częstotliwościach)

Częstotliwość jest właściwością hałasu, która określa jego wysokość. Hałas o wysokiej częstotliwości, taki jak odgłos skrzypiącego łożyska, zawiera energię dźwiękową o wysokiej częstotliwości. Hałas o niskiej częstotliwości, taki jak szum generatora elektrycznego, zawiera energię dźwiękową o niskiej częstotliwości. Częstotliwość jest ważnym czynnikiem, ponieważ ucho ma inną czułość przy różnych częstotliwościach.

TPrzy częstotliwościach od 400 do 6000 Hz ucho jest najbardziej czułe. Częstotliwości te są ważne w celu zrozumienia mowy, a uszkodzenie słuchu w tym zakresie może mieć znaczący wpływ na osobę cierpiącą na zaburzenia słuchu. Zwiększona czułość ucha przy tych częstotliwościach jest modelowana matematycznie za pomocą krzywej częstotliwości znanej jako krzywa korekcyjna A.

Jeśli jest podany poziom ciśnienia akustycznego (SPL), może być wyrażony jako wartość ważona A (dBA). Oznacza to, że wartość została dostosowana w celu odzwierciedlenia jej znaczenia dla czułości ucha.

Podsumowując, przy bardzo niskich i bardzo wysokich częstotliwościach ucho jest mniej czułe, a przy częstotliwościach znajdujących się w środku zakresu słyszalności ucho jest znacznie bardziej czułe. W związku z tym należy zaprojektować i wybrać środki ochrony słuchu, które mają na celu ich uwzględnienie.

Wybór środków ochrony słuchu zgodnych ze standardem EN 352 zapewni odpowiednią ochronę słuchu. Celem każdego produktu ochronnego jest obniżenie poziomu ciśnienia akustycznego (SPL) w uchu do poziomu, który nie spowoduje uszkodzenia. Wymagany poziom redukcji zależy od regionu, ale zazwyczaj poziom ciśnienia akustycznego (SPL) przekraczający 80 (dBA) przez okres dłuższy niż bardzo krótki spowoduje uszkodzenie ucha.

Przy wyborze środków ochrony słuchu istnieje kilka kryteriów, które producent produktu jest zobowiązany podać w instrukcji dla użytkownika. Kryteria te pomagają w wyborze środków ochrony słuchu:

  • Zakładany poziom ochrony (APL) przedstawia wartość ochrony przy określonej częstotliwości. Częstotliwości podawane przez APL są najczęściej podawane przy niskiej częstotliwości. Następnie częstotliwość zostanie podwojona dla następnej wartości APL. Jest to tzw. zwiększenie pasma oktawowego.
  • Klasyfikacja jednoliczbowa (SNR) oznacza ogólną wydajność produktu i jest oparta na ważonej wydajności A produktu. Dostarcza mniej szczegółowych informacji niż wartości APL, ale jest przydatna w celu udoskonalenia wyszukiwania ochrony słuchu.
  • Wysokie, średnie, niskie (H,M,L) wartości podają skuteczność środków ochrony słuchu. Wartości H,M i L stanowią punkt pośredni pomiędzy SNR i APL, oferując stosunkowo szczegółowy opis wydajności produktu.

Istnieją różne rodzaje środków ochrony słuchu. Najbardziej popularne są nauszniki i słuchawki douszne. Nauszniki zakładane na uszy zapewniają ochronę dzięki uszczelnieniu między bokiem głowy a poduszkami nausznika. Wkładki douszne lub zatyczki należy włożyć do otworu ucha zewnętrznego i przycisnąć, aby przylegały do ucha.

Avit

Zatyczki do uszu, pakowane po 10 sztuk

Peltor

Środki ochrony słuchu montowane na kasku

Total
0
Shares
Poprzedni post

Ochrona oczu

Następny post

Obuwie ochronne

Powiązane posty