Hörselskydd

Örat är ett känsligt organ som kan skadas om det utsätts för höga bullernivåer. Bullermätningar mäts som ljudtrycksnivå (SPL) och anges i decibel (dB).

Allt buller är inte likadant och det är viktigt att identifiera vilken typ av buller personalen utsätts för innan man bestämmer sig för lämplig personlig skyddsutrustning.

Det finns två ljudegenskaper som det är viktigt att identifiera innan beslut om personlig skyddsutrustning:

  1. Ljudfrekvens
  2. Ljudstyrkan vid den frekvensen (eller frekvenserna)

Frekvens är den egenskap hos ljudet som avgör tonhöjden. Ett ljud med hög ton, exempelvis från ett gnisslande lager består av högfrekvent ljudenergi. Ett ljud med låg ton, exempelvis från en brummande elektrisk generator består av lågfrekvent ljudenergi. Det är viktigt att tänka på frekvensen eftersom örat är olika känsligt för olika frekvenser.

Örat är mest känsligt för frekvenser mellan cirka 400–6 000 Hz. Dessa frekvenser är viktiga för att vi ska höra tal och öronskador inom det frekvensområdet kan leda till hörselskador. Den ökade känsligheten inom det här frekvensområdet kan beräknas matematiskt genom ett frekvensdiagram som kallas A-vägt diagram för ljudtrycksnivå.

Ljudtrycksnivå kan anges som A-vägt värde för ljudtrycksnivå (dBA). Det visar att värdet justerats för att visa hur det förhåller sig till örats känslighet.

Sammanfattningsvis är örat mindre känsligt för mycket höga och mycket låga frekvenser, medan det är mer känsligt för frekvenser i mitten av det hörbara området. Det innebär att hörselskydd måste vara konstruerade och utvalda med detta i åtanke.

SAtt välja hörselskydd som följer EN 352-standard ser till att örat skyddas. Alla skydd är tänkta att minska ljudtrycksnivån i örat till en nivå som inte är skadlig. Vilken nivå av minskning som krävs kan variera, men i allmänhet kan örat skadas om det utsätts för ljudtrycksnivåer över 80 (dBA) annat än under mycket kort tid.

Vid val av hörselskydd finns det flera kriterier som produkttillverkaren måste ta med i användarinstruktionerna. Dessa kriterier kan vara till hjälp vid val av hörselskydd:

  • APL (Assumed Protection Level) anger skyddsvärde vid en viss frekvens. Frekvenserna som används för APL börjar ofta vid låga frekvenser. Sedan dubbleras frekvensen för nästa APL-värde. Det kallas oktavbandsökning.
  • SNR-värde (Single Number Rating) visar produktens övergripande prestanda och baseras på A-vägd prestanda för produkten. Det ger inte lika detaljerad information som APL-värden, men är användbart vid val av hörselskydd.
  • H-, M-och L-värden (högt, medel, lågt) visar hörselskyddets prestanda. H-, M- och L-värden befinner sig mellan SNR och APL och ger en relativt detaljerad beskrivning av produktens prestanda.

Det finns olika typer av hörselskydd. De vanligaste typerna är öronkåpor och öronproppar. Öronkåpor placeras utanpå örat och ska förseglas mot sidan av huvudet där kåpans vaddering ger skydd. Öronproppar eller pluggar trycks in i öppningen i ytterörat och förseglas mot huden i örat.

Avit

Öronproppar, avsmalnande, paket med 10 st

Peltor

Hjälmmonterade hörselskydd

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Ögonskydd

Nästa inlägg

Skyddsskor

Relaterade inlägg