Tio saker att överväga för val av rätt modulära batterikontakt

Xiaoran Guo Productchef, RND

Xiaoran kommer från en ingenjörsbakgrund och har en examen i automatiserings- och styrsystem och en passion för elektronik. Han blev produktchef hos Elfa Distrelec i juli 2017 och hjälper nu företagets eget varumärke RND med produkthantering, där leder hon ett projekt för att bygga upp en produktportfölj för kategorierna T&M och elektromekanik.

Att välja rätt kontakt är avgörande för produktens effektivitet. Fel kontakt kommer att leda till sämre prestanda och kan, i industriella tillämpningar, stoppa hela system vilket kostar verksamheten både tid och pengar.

Tio saker att överväga för val av rätt modulära batterikontakt

TMed termen modulär avses en typ av kontakter som kan skräddarsys för att uppfylla kundens krav inom ramen för produktens möjligheter. Modulära batterikontakter är anpassningsbara och ger ingenjörer friheten att utforma och konfigurera sina egna system.

IDet breda tillämpningsområdet till trots är det få tillverkare som erbjuder den här typen av komponent. När det bara finns ett begränsat antal alternativ är det viktigt att överväga ett antal faktorer för att välja rätt batterikontakt för ditt projekt.

Vanliga saker att ha i åtanke vid val av modulära batterikontakter är tillämpningen, miljön i vilken den skall användas och själva kontakten. Kontakterna bör monteras och användas i enlighet med instruktionerna för utrustningen och tillverkarens instruktioner, samt i enlighet med lokala och internationella regleringar för elektronik.

Vår praktiska guide nedan kommer att förenkla urvalet och föra dig samman med rätt produkt för att förbättra din innovations prestanda.

1. Kontakter med en pol kontra två poler

Även om det finns batterikontakter med tre och fyra poler har de vanligaste typerna av batterikontakter en eller två poler. Att välja rätt beror helt på det avsedda syftet i och med att var och en har olika egenskaper.

Kontakter med en pol:

Dessa används normalt sett inom hantering av material, till exempel med gaffeltruckar, och tack vare att de kan staplas flexibelt är de perfekta för strömkontakter i handhållna enheter. Kontakter med en pol är varken positiva eller negativa och tack vare minimalt antal komponenter enkla att montera.

 • Kompatibla krympkontakter som rymmer en ledning på 4-50 mm
 • Höljen som är stapelbara sida vid sida
 • Anpassningsbara för varje strömanslutning
 • Modulära höljen kan grupperas i kontaktramar med eller utan reglar som fäster dem vid mottagarhöljet

Kontakter med två poler:

Kan hantera stark spänning och ström och används ofta i elfordon och strömkontakter för avbrottsfri strömförsörjning (UPS).

 • Fyra grundläggande storlekar på höljen ser till att vald strömstyrka och ledningsstorlek har rätt, kompakta utrymme
 • Rymmer ledningar på upp till 70 mm
 • Maximal driftspänning på 600 V
 • Positiva och negativa poler
 • Färgkodning ger visuella referenser för att koppla rätt

För att se till att kretsarna inte råkar korskopplas har kopplingsgränssnittet för kontakthöljena utformats så att endast höljen med samma kopplingsgränssnitt kan kopplas samman. De kan identifieras på kontakthöljets färg som överensstämmer med den spänning som truckar för industriellt bruk, batterier och laddare använder universellt för att förhindra korskoppling av inkompatibla spänningar.

2. Strömkapacitet

Alla batterikontakter har en klassificering som anger den mängd ström de kan hantera. Den erforderliga strömnivån kommer att påverka kontaktens design och material som måste överensstämma med strömstyrkorna. Kontaktens strömkapacitet och spänningsklassificering avgör kontakternas storlek, antal och avståndet dem emellan.

3. Spänningskapacitet

Kontakterna har en maximal driftspänning och om den överskrids kommer inte kontakten att vara säker att använda. Att se till att rätt kontakt används för den spänning som krävs är nödvändigt då mer isolering krävs i och med att spänningen ökar.

Färgkodning gör det enkelt att identifiera kontakter med olika spänningar och används som hjälp för att välja rätt modulära batterikontakt till din tillämpning. Genom att se till att endast samma färger kopplas till varandra undviker man att koppla samman komponenter på fel sätt. Höljena kopplas samman med kontaktdon av samma färg och kontakten kan roteras 180° så att likadana delar kan kopplas samman.

RND-färgvalstabell:

En pol

[table id=1 /]

Två poler

[table id=2 /]

4. Positiv/negativ laddning

En kontakts laddning beror på om den kopplas i eller om något kopplas in i den och den är antingen en han- eller honkontakt. Vissa batterikontakter är dock varken hane eller hona och på så vis undviks problem med vilken ände som ska kopplas i eller kopplas in i. Neutrala kontakter ger större designflexibilitet där man kan koppla både kretskort till kretskort och kretskort till ledning och även universalare då separata kontakter med olika laddningar inte krävs. Det kan vara användbart för minskat lagerutrymme och särskilt intressant om man arbetar med underhåll på fältet, då räcker det med en kontakt, man behöver inte ha med flera för olika tillämpningar.

5. Material

 • Höljets material

Polykarbonat (PC) är utmärkt att bygga in kontakter i tack vare att det är starkt, isolerande och värmeresistent. Materialet är så hållbart att det ofta håller längre än den elektroniska komponent det rymmer och kan enkelt bestå under svåra förhållanden. I och med komponenternas breda tillämpningsområde är det av högsta vikt.

 • Terminalmaterial

Medan kontakter kan tillverkas av ett antal olika material har silverpläterade kontakter högst ledningsförmåga av alla metaller och tack vare att det är ett relativt mjukt material rör de sig bättre när de kopplats samman. Det ger större kontaktyta och minskar därmed resistansen. Silverpläterade kontakter är också enklare att löda vilket ger pålitligare kontakter med större ledningsförmåga.

6. Termineringstyp

Termineringar används för att koppla kontakter till respektive ledare och det görs på ett antal olika sätt beroende på typen av terminal som används. Exempel på kopplingar är krympkoppling, lödd eller presspassad koppling eller trådlindad koppling. Den vanligaste typen är krympkoppling.

Fördelen med krympkopplingar är att:

 • De är utformade för att vara lufttäta vilket förhindrar att metaller får kontakt med syre och fukt, vilket förebygger korrosion.
 • De är mekaniskt starkare än lödda kopplingar i och med att ingen legering används.
 • Krympkopplingar kan användas för kablar i små och stora tvärsektioner till skillnad från trådlindade kopplingar som endast fungerar i små tvärsektioner.
 • Installationen är mindre farlig och mindre tidskrävande än att löda.
 • Värmekrympande isolering och smörjmedelsfyllning gör krympta termineringar överlägsna i miljöer med rörelse och vibrationer.

7. TIllbehör

För att förbättra prestandan och livslängden för batterikontakterna finns det ett antal tillbehör tillgängliga som utökar komponentens kapacitet. Att välja en kontakt med kompatibla tillbehör kan förlänga livslängden och maximera effektiviteten.

 • Handtag – T- och A-handtag gör det enklare att koppla och koppla från kontakten. De är tillverkade av stark icke-ledande plast och har skruvar så att handtagen kan fastgöras vid kontaktens hölje.
 • Dammskydd – förhindrar att smuts och damm kommer in i kontaktens kopplingsgränssnitt.

8. Kontaktens livslängd

Varje kontakt har en bestämd livslängd som mäts i kopplingscykler efter hur mycket slitage den kan utstå. USB-kontakter kopplas till exempel i och ur ofta och blir därmed mindre effektiva med tiden. En kontakts livslängd kan variera stort mellan olika modeller, så därför är det viktigt att välja en kontakt med rätt kopplingscykel för det ändamål den är avsedd för.

Regelbundna underhållskontroller rekommenderas för att maximera kontakternas livslängd då de kontakter, kablar och anslutningar kan bli farliga om de skadas. Skador kan även leda till ineffektiv batteri- och laddardrift vilken kan undvikas genom att leta efter:

 • Smutsiga anslutningar
 • Smältande anslutningar
 • Sprickor och saknade delar
 • Överdriven hetta, inklusive missfärgning av höljen
 • Korrosion på kontakter
 • Lösa tillbehör
 • Skadade handtag

9. Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig faktor när man väljer bästa batterikontakt för sin tillämpning. Faktorer som dess material, livslängd och den externa miljön bör alla tas i beaktande när man avgör vilken hållbarhet som krävs hos en kontakt för avsett ändamål.

10. Extern miljö

I och med att modulära batterikontakter kan användas i en stor mängd tillämpningar kommer miljöerna som de används i att variera. Faktorer som temperatur, brandfarlighet och storleken på komponenten bör tas i beaktande vid val av rätt kontakt, för att säkerställa att den kommer att fungera effektivt i avsedd miljö. För tillämpningar under svårare förhållanden kan saker som vibrationer, rörelse, avskärmning, oljor, lösningsmedel och korrosion behöva tas i beaktande om det är något kontakten utsätts för.

Rekommenderade produkter

Sats med 2-polig batterikontakt, 50 A, röd

Detta kit består av ett rött 2-poligt batterikontaktshölje och två krympkopplingar

Sats med 2-polig batterikontakt, 50 A, grå

Detta kit består av ett grått 2-poligt batterikontaktshölje och två krympkopplingar

Sats med 2-polig batterikontakt, 175 A, grå

Detta kit består av ett grått 2-poligt batterikontaktshölje och två krympkopplingar

Sats med 2-polig batterikontakt, 175 A, röd

Detta kit består av ett rött 2-poligt batterikontaktshölje med två krympkopplingar

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Testa telekommunikationsnät och infrastruktur

Nästa inlägg

Vilka kontakter och uttag används i vilka länder?

Relaterade inlägg