Vertikal odling – var ska du börja?

Profilbild

James Prietzel, produktchef på Intelligent LED Solutions (ILS)

James är ILS produktchef för allt relaterat till lysdioder och har varit på ILS sedan 2012. Han vill verkligen hänga med i de senaste teknikerna och innovationerna från ledande leverantörer inom optoelektronikens värld, från optik till lysdioder och smarta LED-drivare.

Vertikal odling omfattar att odla och producera grödor i flera nivåer, vanligtvis inomhus. Detta är möjligt tack vare framstegen inom LED-tekniken. Lysdioder är kostnadseffektiva och effektiva system som passar bra för användning i vertikal odling, eftersom de är små och har lång livslängd. Användning av lämpliga lysdioder ger optimal effekt, även på de begränsade ytorna i en vertikal odling. Eftersom lysdioder avger mindre värme än andra belysningssystem, till exempel högtrycksnatriumlampor (HPS), är det mindre risk för negativa bieffekter som exempelvis skador genom exponering för hög värme.

Allt fler odlare överväger att använda vertikal odling och LED-lösningar på grund av deras hållbarhet och effektivitet. Sådana miljöer gör det möjligt att undvika svåra väderförhållanden, och dessutom kan du odla året runt.

Vertikala odlingar har många variabler som alla måste övervägas för att bli framgångsrika. Valet av lysdioder är avgörande, men det är inte den enda viktiga faktorn. För det första måste du förstå och fastställa behoven för din odling. Därefter kan du skapa en lämplig odlingsmiljö.

Skapa det idealiska klimatet

Luftfuktighet och luftflöde i en vertikal odling är avgörande för växternas produktivitet, grödornas kvalitet, när du kan skörda och naturligtvis också grödornas lönsamhet. Genom att implementera elektriska system kan uppskattningsvis cirka 50 % av den elektriska ingångsströmmen omvandlas till ljus. Övriga 50 % omvandlas till värme.

Därför behövs värmestyrning. Detta kan implementeras genom luftflöde och/eller andra kylsystem. Bra luftcirkulation och ventilation kan bidra till att hålla temperaturen och luftfuktigheten under kontroll. Att skingra värmen från LED-systemen bidrar också till att skapa enhetliga förhållanden i hela den vertikala odlingen. Fläktar placerade med jämna mellanrum i rack kan öka luftflödet och fördela det jämt från ena änden till den andra. Detta kan också på effektivt sätt blanda kallare luft nära golvet med varmare luft närmare taket för att förhindra en lagereffekt. Om du inte tar hänsyn till klimatstyrning och implementering av ett lämpligt luftflödessystem i den vertikala odlingen kan växternas kvalitet och avkastning minska.

Välja optimal LED-belysning

När du har skapat ett lämpligt klimat, hur gör du för att få största möjliga avkastning av din odling? LED-odlingslampor finns tillgängliga i flera olika storlekar och våglängder. Olika växter kräver olika spektral effekt för optimala växtförhållanden. Växternas behov kan också variera under olika skeden av växtens livscykel. Under växternas tillväxtperiod är exempelvis blå våglängder normalt sett önskvärda. Under blomningstiden är röda våglängder viktigast.

En annan viktig faktor är att säkerställa att ljuset är jämnt. Enhetlig täckning kan uppnås genom lampornas placering och riktning. Korrekt LED-odlingsbelysning ger bred och jämn täckning. Om ljuseffekten är ojämn kommer grödorna också att växa ojämnt.

Lämpligt utrymme mellan grödorna

För att uppnå enhetlighet måste plantorna placeras med lämpliga mellanrum. Genom att se till att plantorna inte står för tätt kan du säkerställa att de får optimalt och jämnt ljus. Genom att se till att de inte heller står för långt ifrån varandra kan du undvika att slösa energi på att lysa upp området mellan växterna, utan istället låta växterna vara fokus för belysningen. Om plantorna står för långt ifrån varandra minskar effektiviteten.

Bevattningssystem

Vatten är ett annat avgörande element för plantor som växer. Vatten ger viktiga mineraler och näringsämnen till växterna. Därför är det viktigt att välja det mest lämpliga systemet för din gröda. Precis som för belysning varierar behovet av vatten beroende på typ av växter och skede. Därför bör bevattning i lodräta odlingar övervakas ofta och justeras vid behov. Om bevattningen implementeras på rätt sätt kan det skynda på växternas tillväxt och skydda dem från sjukdomar.

  • Dropp: ett mikrobevattningssystem som är perfekt för att spara vatten, eftersom det levererar vatten till växterna genom att långsamt droppa det direkt på deras rötter.
  • Näringsfilm: en hydroponisk teknik som hela tiden cirkulerar näringsrikt vatten förbi växternas rötter via kanaler.
  • “Flood and drain”: det här systemet översvämmar med jämna mellanrum växternas rötter och dränerar sedan vätskan.
  • Djupvattenkultur: en hydroponisk odlingsmetod där växternas rötter hela tiden är nedsänkta i näringsrikt vatten.

Vilka produkter finns tillgängliga?

Siena LED-odlingsbelysning – en linjär lösning med ett brett spektrum som passar perfekt för tillväxt, eftersom hyperfärger och röda färger långt till höger i spektrumet främjar blomningen. Hyperrött är gynnsamt eftersom den här våglängden absorberas av växtens fytokroma pigment. Den inbyggda linsen ger 120-graders täckning för belysning av stora områden.

Siena LED-odlingsbelysning. Källa: IHS

Treviso LED-odlingsbelysning – en linjär fullspektrumlösning som är perfekt för inomhusodling. Treviso är lätt och enkel att installera, vilket gör den perfekt för vertikala odlingar och racksystem för att växterna ska växa bättre. Läs mer här.

Treviso LED-odlingsbelysning. Källa: IHS

Du kan också gå till IHS webbplats för hela Ready to Grow LED-sortimentet för odlingsbelysning, eller utforska Elfa Distrelecs webbshop för att hitta fler produkter från Intelligent Horticultural Solutions genom att klicka på knappen nedan.


Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Revolutionerande brandsäkerhet för elfordon med termografi

Nästa inlägg

De främsta livsmedelstrenderna 2024

Relaterade inlägg