Pneumatiska slangar och kopplingar − Den kompletta guiden från RND

Profilbild

Pneumatik är en viktig del av det ständigt föränderliga området för industriell automation och kontroll som möjliggör noggrannhet och effektivitet inom ett brett spektrum av tillämpningar. Dess förbrukningsartiklar, ibland förbisedda men viktiga delar som garanterar en effektiv drift av pneumatiska system, utgör grunden för denna pneumatiska kraft. Dessa komponenter, t.ex. slangar och kopplingar, levererar den kraft och rörelse som krävs för att hålla igång våra industrier. De är de osjungna hjältarna inom tillverkningslinjer, robotarmar, bilmontering och förpackningsmaskiner.

Denna artikel fokuserar på världen av pneumatiska slangar och kopplingar och guidar dig genom vad de är, vilka olika produkter som används och hur du väljer rätt för din tillämpning. Alla som arbetar inom teknik, design eller underhåll i en bransch där pneumatik är vanligt förekommande bör känna till dessa komponenter. Du är på rätt plats om du vill veta mer om pneumatiska slangar och kopplingar. 

Vad är pneumatik? 

Pneumatik är en teknikgren som innebär användning av gas eller tryckluft för att åstadkomma mekanisk rörelse. Pneumatiska principer används ofta i system som använder inerta gaser, till exempel tryckluft, för att driva olika typer av maskiner och utrustning. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste sakerna att veta om pneumatik: 

 • Användningsprincip− Tanken bakom pneumatiska system är att komprimerad gas expanderar och applicerar kraft på en kolv eller ett membran inuti en cylinder. Rörelser drivs av denna expansion och kan användas för att utföra uppgifter som att lyfta, flytta eller klämma fast föremål.
 • Komponenter − Förutom olika kontaktdon och slangar inkluderar vanliga delar av ett pneumatiskt system ett manöverdon eller en cylinder (som omvandlar lufttryck till mekanisk rörelse), ventiler (som reglerar luftflödet) och luftbehandlingsdelar (t.ex. filter, torkar och regulatorer för att förbereda luften). 
 • Tillämpningar − Många olika branscher använder pneumatisk teknik i stor utsträckning. Pneumatiken driver utrustning som används inom automation och tillverkning, t.ex. robotarmar, monteringssystem och transportband. Den används också i verktyg som tryckluftsdrivna hammare, borrar och skruvnycklar. Andra tillämpningar inkluderar bromssystem i fordon, särskilt i tåg och bussar, samt olika styrsystem.

Vad är pneumatiska slangar och kopplingar? 

Ett pneumatiskt system kräver pneumatiska slangar och kopplingar för att ansluta sina olika komponenter och leverera tryckluft till de nödvändiga platserna. Vi ska titta på båda typerna av komponenter: 

Pneumatiska slangar 

Pneumatiska slangar är flexibla rör utformade för att transportera tryckluft från en komponent i ett pneumatiskt system till en annan. Det är en rörledning som säkerställer att luften flödar effektivt och säkert till de platser där den behövs. De är vanligtvis tillverkade av material som polyuretan och polyamid (nylon) för hållbarhet, flexibilitet och motståndskraft mot slitage, fukt och kemikalier. Det finns slangar i många olika diametrar och längder för att kunna hantera varierande trycknivåer och flödeshastigheter. De kan vara raka eller spiralformade. Spiralformade fungerar bra i situationer där utrymmesbevarande och rörlighet är av högsta prioritet. RND erbjuder pneumatiska slangar i flera olika längder, från så små som 20 m upp till 200 m. Ta en titt på några av slangarna som varumärket erbjuder nedan: 

RND Pneumatisk polyuretanslang, 20 m 

Funktioner: 

 • Esterbaserat PU-rör 
 • Utmärkt tryckbeständighet 
 • Väderbeständighet 
 • Korrosionsbeständighet och flexibilitet

Tillämpningar: 

 • Industriell automation
 • Tryckluftsverktyg
 • Rör för vatten och vätskor
 • Vakuumrör 
 • Kabelskydd för metall- och elektroniska produkter

RND Pneumatisk polyuretanslang, 100 m

Funktioner: 

 • Utmärkt tryckbeständighet 
 • Väderbeständighet 
 • Korrosions- och vibrationsbeständighet 
 • Vanliga tillämpningar är: industriell automation, pneumatiska verktyg

RND Pneumatisk polyuretanslang, 200 m

Funktioner: 

 • Utmärkt tryckbeständighet
 • Väderbeständighet
 • Korrosions- och vibrationsbeständighet 
 • Vanliga tillämpningar är: industriell automation, pneumatiska verktyg

Hur du väljer rätt pneumatiska slangar för din tillämpning

Det är viktigt att välja lämplig pneumatisk slang för din tillämpning för att säkerställa att systemet fungerar på ett effektivt, pålitligt och säkert sätt. Tänk på följande viktiga faktorer när du väljer pneumatiska slangar:

 • Arbetstryck: Ta reda på vilket tryck ditt pneumatiska system kan köra med maximalt. Detta tryck måste upprätthållas av slangen utan risk att den spricker. Kontrollera att slangens tryckklassning uppfyller eller överträffar specifikationerna för ditt system.
 • Slangens storlek och längd:
  • Längd: Längre slangar kan leda till tryckfall. Längre slanglängder har emellertid fördelen att ge kunden mer frihet att kapa slangen så att den passar tillämpningen exakt. Detta minskar behovet av skarvdon.  
  • Diameter: Slangens innerdiameter bör motsvara flödeskraven i ditt system. En för stor diameter kan ge en långsammare luftrörelse, vilket minskar effektiviteten hos manöverdon, medan en för liten diameter kan begränsa flödet och minska effektiviteten.
 • Miljö: Ta hänsyn till miljöfaktorer som luftfuktighet, temperatur och exponering för ämnen som oljor, kemikalier eller UV-strålning. Olika material ger olika grader av motståndskraft mot dessa förhållanden. Nylon är till exempel känt för sin högtrycksklassificering och temperaturbeständighet, medan polyuretan är motståndskraftig mot olja och veck.
 • Anslutningstyp: Kontrollera att slangen passar de kopplingar och anslutningar som används i ditt system. För att undvika läckage måste slangen passa tätt och säkert i dessa delar. 
 • Flexibilitet och böjradie: Slangens böjradie ger en indikation på när röret är mest sannolikt att vika sig och begränsa flödet. Böjradien är hjälpsam vid dragning av slangar längs en viss bana eller i en trång arbetsyta. Ett sätt att hantera detta är att använda en alternativ koppling. 
 • Materialkompatibilitet: Materialet som krävs för din slang beror ofta på tillämpningen. Slangen du väljer beror på om den kommer att användas för medicinska ändamål, mat och dryck eller i kontakt med dricksvatten. Leta efter “slangar av medicinsk kvalitet (USP VI)”, “FDA-godkänd” eller “NSF-certifierad” för dessa specifika exempel. 

Pneumatiska kopplingar 

Kopplingar är de anslutningar som ansluter slangarna till olika delar av det pneumatiska systemet, t.ex. ventiler, manöverdon och verktyg. De säkerställer en säker och läckagefri anslutning. Kopplingar är liksom slangar gjorda av många olika material, inklusive mässing, rostfritt stål och plast. Det finns olika typer av kopplingar, inklusive: 

 • Push-to-Connect-kopplingar: Lätta att använda, vilket möjliggör snabb anslutning och frånkoppling av slangar.
 • Gängade kopplingar: Ger en stark och tät förslutning och finns i olika gängstandarder och storlekar.
 • Vinklade och T-kopplingar: Används för att ändra slangens riktning eller dela flödet till olika kanaler.

Se några av de beslag som RND tillhandahåller nedan:

RND anslutningskoppling, insticksmodell i plast

Funktioner: 

 • Rörkopplingar med ett tryck används i pneumatiska rörledningar.
 • Rörkopplingarna finns i många olika modeller för att tillgodose alla dina behov inom pneumatiska rörledningar.
 • Även efter installationen kan slangens riktning ändras fritt
 • Säkerställer rostskydd och motverkar föroreningar

RND X-anslutning i mässing, invändig gänga

Funktioner: 

 • Pneumatiska kopplingar har en snabbkopplings-/frånkopplingsmekanism som underlättar snabb montering och demontering av pneumatiska system.
 • X-kopplingar kan motstå mekanisk påfrestning och tryck, vilket gör dem tillförlitliga att användas inom VVS, industriell utrustning eller andra situationer där styrka är avgörande.
 • De är tillgängliga i olika konfigurationer, storlekar och trådtyper, vilket gör att de är kompatibla med många olika system och underlättar installation i olika miljöer. 

RND T-koppling i plast

Funktioner: 

 • Rörkopplingar med ett tryck används i pneumatiska rörledningar.
 • Rörkopplingarna finns i många olika modeller för att tillgodose alla dina behov inom pneumatiska rörledningar.
 • Även efter installationen kan slangens riktning ändras fritt.
 • Säkerställer rostskydd och motverkar föroreningar 

RND erbjuder flera typer av kopplingar för olika pneumatiska tillämpningar. Se hela utbudet av kopplingar här

Hur du väljer rätt pneumatiska kopplingar för din tillämpning

För ett säkert, effektivt och läckagefritt pneumatiskt system måste du välja lämpliga pneumatiska kopplingar. Följande viktiga faktorer bör hjälpa dig att välja lämpliga kopplingar för din tillämpning:

 • Typ av kopplingar:
  • Push-to-Connect-kopplingar: Perfekta för system som behöver regelbundna byten. Dessa kopplingar möjliggör snabb montering och demontering.
  • Gängade kopplingar: Erbjuder en starkare och mer hållbar bindning. Välj lämplig typ av gänga för ditt system (NPT, BSPP, BSPT, etc.).
  • T-, vinklade och korskopplingar: Dessa används för att dela upp luftflödet eller ändra slangens riktning. Gör ditt val baserat på systemets layoutspecifikationer.
 • Materialkompatibilitet:
  • Plastkopplingar: Idealiska för lågtryckstillämpningar. Är lätta och korrosionsbeständiga.
  • Metallkopplingar (mässing, rostfritt stål, etc.): Föredras i system med högre tryck. Är mer hållbara och tål tuffa miljöer.
 • Slangstorlek och typ: Ytterdiametern, innerdiametern och materialet på slangen som används måste matcha kopplingarna. En felmatchning kan orsaka läckage eller att anslutningen går sönder.
 • Flödeskrav: Se till att kopplingen inte begränsar luftflödet mer än vad ditt system kan hantera. Kopplingens innerdiameter bör stödja den önskade flödeshastigheten.
 • Miljöfaktorer: Ta hänsyn till faktorer som UV-strålning, luftfuktighet, kemisk exponering och extremt höga eller låga temperaturer. Välj material som tål dessa omständigheter.
 • Enkel installation och underhåll: Ta hänsyn till hur enkelt det är att installera och underhålla armaturerna. Vid återmontering av system som behöver demonteras och återmonteras ofta kan snabbkopplingar spara tid och ansträngning.

Varför är slangar och kopplingar viktiga i pneumatiska system?

Luftflödeshantering 

En effektiv luftflödeshantering är avgörande för att säkerställa optimal prestanda i pneumatiska system. Diametern och längden på slangen har stor inverkan på hur snabbt och hur mycket tryckluft som strömmar genom den. Genom att använda slangar av rätt storlek säkerställs tillräcklig lufttillförsel för att driva systemet utan onödigt tryckfall eller energiförlust. Dessutom möjliggörs en exakt kontroll av luftflödet genom användning av vinklade kopplingar, T-kopplingar och ventiler som styr luftflödet till vissa delar av systemet efter behov. I tillämpningar med robotarmar eller pneumatiska verktyg, där det krävs exakta rörelser eller kraft, är denna kontroll avgörande.

Upprätthålla tryckintegritet

För att garantera en säker och effektiv drift av pneumatiska system måste tryckintegritet upprätthållas. Kopplingar och slangar måste kunna upprätthålla systemets maximala driftstryck för att undvika läckage, vilket kan allvarligt påverka prestandan. Små läckor kan leda till att kompressorn arbetar hårdare för att upprätthålla trycket, vilket kan resultera i minskad effektivitet och högre energiförbrukning. Tryckvärden för både slangar och kopplingar måste vara minst lika höga som systemet kräver. Detta är särskilt viktigt att ta hänsyn till i högtryckstillämpningar där det finns en högre risk för fel.

Systemanslutning 

Anslutningar av pneumatiska system är beroende av användningen av olika kopplingar som gör att olika delar av systemet kan integreras. Slangar kan anslutas till luftkompressorer, ventiler, manöverdon och verktyg med hjälp av dessa kopplingar, som inkluderar kopplingar, vinklade kopplingar och T-kopplingar. De är utformade för att erbjuda en stabil och säker anslutning, vilket är nödvändigt för att det pneumatiska systemet ska fungera på ett tillförlitligt sätt. Kopplingarnas anpassningsförmåga till olika gängtyper och storlekar ger en flexibel systemdesign. Denna flexibilitet är avgörande för att säkerställa att alla delar fungerar tillsammans och för att anpassa system till särskilda tillämpningar. Dessutom underlättar den enkla monteringen och demonteringen i vissa kopplingar, t.ex. snabbkopplingsmodeller, avsevärt modifiering och underhåll av system vilket förbättrar den totala effektiviteten.

Varför välja RND pneumatiska slangar och kopplingar? 

Elfa Distrelecs egna varumärke RND erbjuder över 10 000 kvalitetsprodukter. Varumärket tillhandahåller mycket tillförlitliga och kompatibla produkter av högsta kvalitet. RND erbjuder pneumatiska slangar och kopplingar i många olika material och storlekar för att passa din tillämpning. 

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Framtiden är vegansk: omdefiniering av livsmedelsproduktionen

Nästa inlägg

Framtidens livsmedelstillverkning komponenter från Crouzet

Relaterade inlägg