Vad är funktionell säkerhet?

Det är nödvändigt att se till att maskineri och automationsprocesser är säkra och att begränsa risker vid användning.

Syftet med funktionell säkerhet

Syftet med funktionell säkerhet är frihet från oacceptabel risk för fysisk skada eller hälsoskada antingen direkt eller indirekt (genom skada på egendom eller miljö) genom korrekt implementering av en eller flera automatiska skyddsfunktioner (kallas ofta säkerhet funktioner).

Det finns regler och standarder som anger minimikrav för säkerhet och hur de ska implementeras.

Vår artikelserie om funktionell säkerhet omfattar allt från design- och tillverkningsprocesser till distribution till slutanvändare och ger dig en översikt över ditt ansvar och hur du upprätthåller en säker maskinpark.

Men vad är funktionell säkerhet?

Styrsystem som används vid drift av industriella automationsprocesser och robotteknik måste vara funktionellt säkra. Det innebär att säkerheten i automationsprocessen måste fungera även när fel uppstår.

Exempel: Om fel uppstår i sensorn i ett elaggregat eller om det uppstår avbrott av andra skäl måste säkerheten i det eldrivna systemet fungera för att minska risken för olyckor och skador.

Om det krävs måste alla potentiellt farliga operationer stängas av och förbli avstängda tills felet har åtgärdats. Men detta gäller enbart de delar av styrsystemet som kan påverka säkerheten i en process eller robotmaskineri.

Exempel 1: Föreställ dig rörelserna för en packningsrobot som kan lyfta flera hundra kilo. Om någon fastnar i eller inte kan ta sig runt maskinen under drift kommer den personen att skadas.

Exempel 2: Föreställ dig den katastrof som kan bli följden om temperaturstyrningssystemet går sönder i ett oljeraffinaderi.

Det är extrema exempel, men de pekar på vikten av funktionell säkerhet i automationsprocesser och maskineri. När ett styrsystem är nödvändigt för säker drift av industriprocesser, robot- eller automationsmaskineri, måste det utformas på ett lämpligt sätt och vara funktionellt säkert.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Hur man förbättrar säkerheten i dagens MRO-värld

Nästa inlägg

Påvisa funktionell säkerhet

Relaterade inlägg